Personel

Doktor Öğretim Üyesi AKIN TAŞCIKARAOĞLU
Doktor Öğretim Üyesi
Akın Taşcıkaraoğlu
@ E-posta
akintascikaraoglu@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1295 , 0252 211 5765

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Mühendislik Fakültesi / Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü / Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü 26.06.2006

Yüksek Lisans

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü 20.06.2008

Doktora

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü 24.11.2013

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Deveci Kaan, Barutçu Burak, Alpman Emre, Taşcıkaraoğlu Akın, Erdinç Ozan, 2020. Electrical Layout Optimization of Onshore Wind Farms based on a Two-Stage Approach. IEEE Transactions on Sustainable Energy
2-) Erdinç Ozan, Taşcıkaraoğlu Akın, Paterakis Nikolaos, Catalao Joao P S, 2019. Novel Incentive Mechanism for End-Users Enrolled in DLC-Based Demand Response Programs Within Stochastic Planning Context. IEEE Transactions on Industrial Electronics
3-) Taşcıkaraoğlu Akın, Paterakis Nikolaos, Erdinç Ozan, Catalao Joao P S, 2019. Combining the Flexibility From Shared Energy Storage Systems and DLC-Based Demand Response of HVAC Units for Distribution System Operation Enhancement. IEEE TRANSACTIONS ON SUSTAINABLE ENERGY
4-) Salehizadeh Mohammad Reza, Koohbijari Mahdi Amidi, Nouri Hassan, Taşcıkaraoğlu Akın, Erdinç Ozan, Catalao Joao P S, 2019. Bi-Objective Optimization Model for Optimal Placement of Thyristor-Controlled Series Compensator Devices. Energies
5-) Ata Mustafa, Erenoğlu Ayşe Kübra, Şengör İbrahim, Erdinç Ozan, Taşcıkaraoğlu Akın, Catalao Joao P S, 2019. Optimal Operation of a Multi-Energy System Considering Renewable Energy Sources Stochasticity and Impacts of Electric Vehicles. Energy
6-) Şengör İbrahim, Erdinç Ozan, Yener Barış, Taşcıkaraoğlu Akın, Catalao Joao P S, 2019. Optimal Energy Management of EV Parking Lots under Peak Load Reduction Based DR Programs Considering Uncertainty. IEEE Transactions on Sustainable Energy
7-) Taşcıkaraoğlu Akın, 2018. Evaluation of spatio-temporal forecasting methods in various smart city applications. Renewable and Sustainable Energy Reviews
8-) Taşcıkaraoğlu Akın, 2018. Economic and operational benefits of energy storage sharing for a neighborhood of prosumers in a dynamic pricing environment. Sustainable Cities and Society
9-) Erdinç Ozan, Taşcıkaraoğlu Akın, Paterakis Nikolaos, Dursun Ilker, Sinim Murat Can, Catalao Joao P S, 2018. Comprehensive Optimization Model for Sizing and Siting of DG Units, EV Charging Stations and Energy Storage Systems. IEEE Transactions on Smart Grid
10-) Elma Onur, Taşcıkaraoğlu Akın, İnce A Tahir, Selamoğulları Uğur Savaş, 2017. Implementation of a dynamic energy management system using real time pricing and local renewable energy generation forecasts. Energy
11-) Yener Barış, Taşcıkaraoğlu Akın, Erdinç Ozan, Baysal Mustafa, Catalão João, 2017. Design and Implementation of an Interactive Interface for Demand Response and Home Energy Management Applications. Applied Sciences
12-) Erdinç Ozan, Taşcıkaraoğlu Akın, Paterakis Nikolaos G, Eren Yavuz, Catalao Joao P, 2017. End-User Comfort Oriented Day-Ahead Planning for Responsive Residential HVAC Demand Aggregation Considering Weather Forecasts. IEEE Transactions on Smart Grid
13-) Taşcıkaraoğlu Akın, Sanandaji Borhan, Chicco Gianfranco, Cocina Valeria, Spertino Filippo, Erdinç Ozan, Paterakis Nikolaos, Catalao Joao, 2016. Compressive Spatio Temporal Forecasting of Meteorological Quantities and Photovoltaic Power. IEEE Transactions on Sustainable Energy
14-) Taşcıkaraoğlu Akın, Sanandaji Borhan, Kameshwar Poolla, Varaiya Pravin, 2016. Exploiting sparsity of interconnections in spatio temporal wind speed forecasting using Wavelet Transform. Applied Energy
15-) Taşcıkaraoğlu Akın, Borhan Sanandajı, 2016. Short term residential electric load forecasting A compressive spatio temporal approach. Energy and Buildings
16-) Paterakis Nikolaos, Taşcıkaraoğlu Akın, Erdinç Ozan, Bakirtzis Anastasios, Catalao Joao, 2016. Assessment of Demand Response Driven Load Pattern Elasticity Using a Combined Approach for Smart Households. IEEE Transactions on Industrial Informatics
17-) Taşcıkaraoğlu Akın, Boynueğri Ali Rıfat, Uzunoğlu Mehmet, 2014. A demand side management strategy based on forecasting of residential renewable sources A smart home system in Turkey. Energy and Buildings
18-) Taşcıkaraoğlu Akın, Uzunoğlu Mehmet, 2014. A review of combined approaches for prediction of short term wind speed and power. Renewable and Sustainable Energy Reviews
19-) Taşcıkaraoğlu Akın, Erdinç Ozan, Uzunoğlu Mehmet, Karakaş Arif, 2014. An adaptive load dispatching and forecasting strategy for a virtual power plant including renewable energy conversion units. Applied Energy
20-) Taşcıkaraoğlu Akın, Uzunoğlu Mehmet, Vural Bülent, 2012. The assessment of the contribution of short term wind power predictions to the efficiency of stand alone hybrid systems. Applied Energy
21-) Boynueğri Ali Rıfat, Vural Bülent, Taşcıkaraoğlu Akın, Uzunoğlu Mehmet, Yumurtacı Recep, 2012. Voltage regulation capability of a prototype Static VAr Compensator for wind applications. Applied Energy
22-) Taşcıkaraoğlu Akın, Uzunoğlu Mehmet, Vural Bülent, Erdinç Ozan, 2011. Power quality assessment of wind turbines and comparison with conventional legal regulations A case study in Turkey. Applied Energy

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Taşcıkaraoğlu Akın, Erdinç Ozan, 2019. Paylaşımlı Elektrik Enerjisi Depolama Sisteminin Kullanımına Dayanan Bir Enerji Yönetimi Yaklaşımı. European Journal of Science and Technology

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Erdinç Ozan, Taşcıkaraoğlu Akın, 2018. A peak power reduction based demand response strategy and load factor maximization oriented electric vehicle parking lot energy management strategy. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Taşcıkaraoğlu Akın, Erdinç Ozan, 2018. POMPALANMIŞ SU TABANLI ENERJİ DEPOLAMA ÜNİTESİ KULLANIMINA VE DİNAMİKFİYATLANDIRMAYA DAYANAN BİR KAZANÇ OPTİMİZASYONU YAKLAŞIMI. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik veMimarlık Fakültesi Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Şengör İbrahim, Çiçek Alper, Erenoğlu Ayşe Kübra, Erdinç Ozan, Taşcıkaraoğlu Akın, Catalao Joao P S, 2019. User-Comfort Oriented Bidding Strategy for Electric Vehicle Parking Lots. 2019 IEEE Milan PowerTech
2-) Ata Mustafa, Erenoğlu Ayşe Kübra, Şengör İbrahim, Erdinç Ozan, Taşcıkaraoğlu Akın, Catalao Joao P S, 2019. Optimal Operation of a Smart Multi-Energy Neighborhood. 2019 IEEE Milan PowerTech
3-) Yener Barış, Erenoğlu Ayşe Kübra, Şengör İbrahim, Erdinç Ozan, Taşcıkaraoğlu Akın, Catalao Joao P S, 2019. Development of a Smart Thermostat Controller for Direct Load Control Based Demand Response Applications. 2019 International Conference on Smart Energy Systems and Technologies (SEST)
4-) Erenoğlu Ayşe Kübra, Şengör İbrahim, Erdinç Ozan, Taşcıkaraoğlu Akın, Catalao Joao P S, 2018. Economic operation of a micro-grid considering demand side flexibility and common ESS availability. Proceedings of the 8th IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference Europe — ISGT Europe 2018
5-) Şengör İbrahim, Erenoğlu Ayşe Kübra, Erdinç Ozan, Taşcıkaraoğlu Akın, Catalao Joao P S, 2018. Optimal coordination of EV charging through aggregators under peak load limitation based DR considering stochasticity”. Proceedings of the 2018 International Conference on Smart Energy Systems and Technologies — SEST 2018
6-) Taşcıkaraoğlu Akın, Erdinç Ozan, Catalao Joao P S, 2018. Shared energy storage and direct load control for improved flexibility of distribution system operation. Proceedings of the 53rd International Universities Power Engineering Conference — UPEC 2018
7-) Erdinç Ozan, Taşcıkaraoğlu Akın, Paterakis Nikolaos, Catalao Joao Ps, 2017. An energy credit based incentive mechanism for the direct load control of residential HVAC systems incorporation in day-ahead planning. PowerTech, 2017 IEEE
8-) Taşcıkaraoğlu Akın, Borhan M Sanandaji, Chicco Gianfranco, Cocina Valeria, Spertino Filippo, Erdinç Ozan, Paterakis Nikolaos, Catalao Joao Ps, 2017. Compressive spatio-temporal forecasting of meteorological quantities and photovoltaic power. PowerTech, 2017 IEEE
9-) Erdinç Ozan, Taşcıkaraoğlu Akın, Paterakis Nikolaos, Eren Yavuz, Catalao Joao P S, 2017. End-user comfort oriented day-ahead planning for responsive residential HVAC demand aggregation considering weather forecasts. IEEE Power Energy Society General Meeting — PESGM 2017
10-) Erdinç Ozan, Taşcıkaraoğlu Akın, Paterakis Nikolaos, Dursun Ilker, Sinim Murat Can, Catalao Joao P S, 2017. Optimal sizing and siting of distributed generation and EV charging stations in distribution systems. IEEE PES International Conference on Innovative Smart Grid Technologies — ISGT Europe 2017
11-) Erdinç Ozan, Taşcıkaraoğlu Akın, Eren Yavuz, Paterakis Nikolaos, Gibescu Madeleine, Catalao Joao, 2016. The Role of Residential HVAC Units in Demand Side Flexibility Considering End User Comfort. 51st International Universities' Power Engineering Conference (UPEC 2016)
12-) Taşcıkaraoğlu Akın, Sanandaji Borhan, Gianfranco Chicco, Valeria Cocina, Spertino Filippo, Erdinç Ozan, Paterakis Nikolaos, Catalao Joao, 2016. A short term spatio temporal approach for Photovoltaic power forecasting. 2016 Power Systems Computation Conference (PSCC)
13-) Taşcıkaraoğlu Akın, Nikolaos G Paterakis, Joao P Catalao, Erdinç Ozan, Anastasios G Bakirtzis, 2015. An EMD ANN based prediction methodology for DR driven smart household load demand. 2015 18th International Conference on Intelligent System Application to Power Systems (ISAP)
14-) Borhan M Sanandaji, Taşcıkaraoğlu Akın, Kameshwar Poolla, Pravin Varaiya, 2015. Low dimensional models in spatio temporal wind speed forecasting. 2015 American Control Conference (ACC)
15-) N G Paterakis, J P Catalao, Taşcıkaraoğlu Akın, A G Bakirtzis, Erdinç Ozan, 2015. Demand response driven load pattern elasticity analysis for smart households. 2015 IEEE 5th International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives (POWERENG)
16-) Taşcıkaraoğlu Akın, Uzunoğlu Mehmet, Tanrıöven Muğdeşem, Boynueğri Ali Rıfat, Elma Onur, 2013. Smart grid ready concept of a smart home prototype A demonstration project in YTU. 4th International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Taşcıkaraoğlu Akın, Yıldız Taşcıkaraoğlu Fatma, Küçükdemiral İbrahim Beklan, 2016. Kisa Donem Uzam Zamansal Trafik Tahmini. Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı (TOK’2016)
2-) Taşcıkaraoğlu Akın, Uzunoğlu Mehmet, 2011. Şebekeye bağlı rüzgar türbinlerinin fliker etkileri. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu
3-) Taşcıkaraoğlu Akın, Uzunoğlu Mehmet, 2011. Dalgacık dönüşümü ve yapay sinir ağları ile rüzgar hızı tahmini. Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Erenoğlu Ayşe Kübra, Erdinç Ozan, Taşcıkaraoğlu Akın, 2019. Pathways to a Smarter Power System/History of Electricity. Yayın Evi: Elsevier Academic Press Editör Adı: Akin Tascıkaraoglu, Ozan Erdinc
2-) Taşcıkaraoğlu Akın, 2017. Big Data Application in Power Systems/On Data-Driven Approaches for Demand Response. Yayın Evi: Elsevier Science Editör Adı: Reza Arghandeh, Yuxun Zhou
3-) Taşcıkaraoğlu Akın, 2017. Optimization in Renewable Energy Systems Recent Perspectives/Impacts of Accurate Renewable Power Forecasting on Optimum Operation of Power System. Yayın Evi: Butterworth-Heinemann, Elsevier Editör Adı: Ozan Erdinc

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Applied Energy. 2020. Hakemlik Sayısı: 2
2-) IEEE Transactions on Smart Grid. 2020. Hakemlik Sayısı: 2
3-) Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
4-) CSEE Journal of Power and Energy Systems. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
5-) IEEE Systems Journal. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
6-) IEEE Transactions on Sustainable Energy. 2020. Hakemlik Sayısı: 6
7-) IEEE Transactions on Power Systems. 2020. Hakemlik Sayısı: 2
8-) IEEE Transactions on Industrial Informatics. 2020. Hakemlik Sayısı: 6
9-) IEEE Power Engineering Letters. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
10-) Sustainable Cities and Society. 2020. Hakemlik Sayısı: 2
11-) IET Generation, Transmission & Distribution. 2020. Hakemlik Sayısı: 3
12-) IEEE Transactions on Power Systems. 2019. Hakemlik Sayısı: 3
13-) Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2019. Hakemlik Sayısı: 2
14-) IEEE Transactions on Industrial Informatics. 2019. Hakemlik Sayısı: 7
15-) IET Renewable Power Generation. 2019. Hakemlik Sayısı: 4
16-) Sustainable Cities and Society. 2019. Hakemlik Sayısı: 2
17-) CSEE Journal of Power and Energy Systems. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
18-) Journal of Cleaner Production. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
19-) IEEE Transactions on Industrial Electronics. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
20-) IEEE Transactions on Smart Grid. 2019. Hakemlik Sayısı: 3
21-) IEEE Power Engineering Letters. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
22-) Sustainable Energy, Grids and Networks. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
23-) IET Generation, Transmission & Distribution. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
24-) International Journal of Electrical Power & Energy Systems. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
25-) IEEE Transactions on Sustainable Energy. 2019. Hakemlik Sayısı: 17
26-) IEEE Transactions on Smart Grid. 2018. Hakemlik Sayısı: 10
27-) IEEE Transactions on Industrial Electronics. 2018. Hakemlik Sayısı: 4
28-) IEEE Transactions on Sustainable Energy. 2018. Hakemlik Sayısı: 24
29-) IEEE Transactions on Power Systems. 2018. Hakemlik Sayısı: 12
30-) IEEE Power Engineering Letters. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
31-) Journal of Modern Power Systems and Clean Energy. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
32-) Power Engineering Letters. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
33-) Sustainable Cities and Society. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
34-) IET Renewable Power Generation. 2018. Hakemlik Sayısı: 2
35-) IET Generation, Transmission & Distribution. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
36-) IEEE Transactions on Industrial Informatics. 2018. Hakemlik Sayısı: 5
37-) IEEE Power Engineering Letters. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
38-) IEEE Transactions on Power Systems. 2017. Hakemlik Sayısı: 10
39-) IEEE Transactions on Smart Grid. 2017. Hakemlik Sayısı: 10
40-) IEEE Transactions on Sustainable Energy. 2017. Hakemlik Sayısı: 26
41-) Applied Thermal Engineering. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
42-) Journal of Advanced Research. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
43-) Mathematical Problems in Engineering. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
44-) Renewables: Wind, Water, and Solar. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
45-) Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences. 2017. Hakemlik Sayısı: 10
46-) Sustainable Cities and Society. 2017. Hakemlik Sayısı: 2
47-) Journal of Cleaner Production. 2017. Hakemlik Sayısı: 2
48-) Energy. 2017. Hakemlik Sayısı: 2
49-) Energy Conversion and Management. 2017. Hakemlik Sayısı: 3
50-) Applied Energy. 2017. Hakemlik Sayısı: 6
51-) IEEE Transactions on Industrial Informatics. 2017. Hakemlik Sayısı: 12
52-) IEEE Transactions on Sustainable Energy. 2016. Hakemlik Sayısı: 4
53-) Journal of Renewable and Sustainable Energy. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
54-) Energy Conversion and Management. 2016. Hakemlik Sayısı: 2
55-) Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences. 2016. Hakemlik Sayısı: 5
56-) Applied Energy. 2016. Hakemlik Sayısı: 6
57-) IET Renewable Power Generation. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
58-) IEEE Transactions on Industrial Informatics. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
59-) IEEE Transactions on Industrial Electronics. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
60-) IEEE Transactions on Smart Grid. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
61-) Applied Energy. 2015. Hakemlik Sayısı: 5
62-) IET Renewable Power Generation. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
63-) Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
64-) Renewables: Wind, Water, and Solar. 2015. Hakemlik Sayısı: 4
65-) Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences. 2014. Hakemlik Sayısı: 2
66-) Applied Energy. 2014. Hakemlik Sayısı: 1
67-) IEEE Transactions on Energy Conversion. 2014. Hakemlik Sayısı: 1
68-) Energy Conversion and Management. 2014. Hakemlik Sayısı: 1
69-) Sustainable Energy Technologies and Assessments. 2014. Hakemlik Sayısı: 1
70-) IEEE Transactions on Smart Grid. 2014. Hakemlik Sayısı: 1
71-) IEEE Transactions on Sustainable Energy. 2014. Hakemlik Sayısı: 1
72-) International Journal of Physical Sciences. 2013. Hakemlik Sayısı: 1
73-) International Journal of Hydrogen Energy. 2012. Hakemlik Sayısı: 1
74-) International Journal of Electrical Power & Energy Systems. 2012. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Engineering Science and Technology, an International Journal. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Engineering. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Neural Computing and Applications. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Environmental Engineering Research. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
5-) International Journal of Sustainable Engineering. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Intelligent Industrial Systems. 2015. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) IEEE International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering (CPE-POWERENG). 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) IEEE PES PowerTech 2019. 2019. Hakemlik Sayısı: 2
3-) International Istanbul Smart Grids and Cities Congress and Fair (ICSG). 2019. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Frontiers in Energy Research. 2019. Hakemlik Sayısı: 1

(D-4) Ulusal indekslerde taranan yurtiçi hakemli dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. Mugla Journal of Science and Technology.

(D-5) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafında taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği.

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. IET Renewable Power Generation..
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. IET Renewable Power Generation.

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Mugla Journal of Science and Technology.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Frontiers in Smart Grid.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Mugla Journal of Science and Technology.

(D-8) Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2019. Pathways to a Smarter Power System.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Exploiting sparsity of interconnections in spatio temporal wind speed forecasting using Wavelet Transform - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 5
2-) A demand side management strategy based on forecasting of residential renewable sources A smart home system in Turkey - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 5
3-) A review of combined approaches for prediction of short term wind speed and power - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 14
4-) An adaptive load dispatching and forecasting strategy for a virtual power plant including renewable energy conversion units - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 5
5-) A review of combined approaches for prediction of short term wind speed and power - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 39
6-) An adaptive load dispatching and forecasting strategy for a virtual power plant including renewable energy conversion units - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 7
7-) Power quality assessment of wind turbines and comparison with conventional legal regulations A case study in Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
8-) A demand side management strategy based on forecasting of residential renewable sources A smart home system in Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 5
9-) Short term residential electric load forecasting A compressive spatio temporal approach - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 8
10-) Assessment of Demand Response Driven Load Pattern Elasticity Using a Combined Approach for Smart Households - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 6
11-) Compressive Spatio Temporal Forecasting of Meteorological Quantities and Photovoltaic Power - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 4
12-) Exploiting sparsity of interconnections in spatio temporal wind speed forecasting using Wavelet Transform - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 20
13-) Voltage regulation capability of a prototype Static VAr Compensator for wind applications - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
14-) End-User Comfort Oriented Day-Ahead Planning for Responsive Residential HVAC Demand Aggregation Considering Weather Forecasts - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 8
15-) Evaluation of spatio-temporal forecasting methods in various smart city applications - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 5
16-) Economic and operational benefits of energy storage sharing for a neighborhood of prosumers in a dynamic pricing environment - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 6
17-) Comprehensive Optimization Model for Sizing and Siting of DG Units, EV Charging Stations and Energy Storage Systems - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 10
18-) Optimal Energy Management of EV Parking Lots under Peak Load Reduction Based DR Programs Considering Uncertainty - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
19-) Implementation of a dynamic energy management system using real time pricing and local renewable energy generation forecasts - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 4
20-) Optimal Operation of a Multi-Energy System Considering Renewable Energy Sources Stochasticity and Impacts of Electric Vehicles - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
21-) Voltage regulation capability of a prototype Static VAr Compensator for wind applications - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
22-) Implementation of a dynamic energy management system using real time pricing and local renewable energy generation forecasts - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 6
23-) Comprehensive Optimization Model for Sizing and Siting of DG Units, EV Charging Stations and Energy Storage Systems - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
24-) Economic and operational benefits of energy storage sharing for a neighborhood of prosumers in a dynamic pricing environment - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
25-) Evaluation of spatio-temporal forecasting methods in various smart city applications - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
26-) End-User Comfort Oriented Day-Ahead Planning for Responsive Residential HVAC Demand Aggregation Considering Weather Forecasts - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 9
27-) Design and Implementation of an Interactive Interface for Demand Response and Home Energy Management Applications - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
28-) Exploiting sparsity of interconnections in spatio temporal wind speed forecasting using Wavelet Transform - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 21
29-) Short term residential electric load forecasting A compressive spatio temporal approach - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 6
30-) Compressive Spatio Temporal Forecasting of Meteorological Quantities and Photovoltaic Power - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 7
31-) Assessment of Demand Response Driven Load Pattern Elasticity Using a Combined Approach for Smart Households - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 9
32-) A demand side management strategy based on forecasting of residential renewable sources A smart home system in Turkey - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 6
33-) Power quality assessment of wind turbines and comparison with conventional legal regulations A case study in Turkey - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 25
34-) The assessment of the contribution of short term wind power predictions to the efficiency of stand alone hybrid systems - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
35-) An adaptive load dispatching and forecasting strategy for a virtual power plant including renewable energy conversion units - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 9
36-) A review of combined approaches for prediction of short term wind speed and power - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 33
37-) A review of combined approaches for prediction of short term wind speed and power - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 32
38-) An adaptive load dispatching and forecasting strategy for a virtual power plant including renewable energy conversion units - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 4
39-) The assessment of the contribution of short term wind power predictions to the efficiency of stand alone hybrid systems - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 4
40-) A demand side management strategy based on forecasting of residential renewable sources A smart home system in Turkey - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 20
41-) Exploiting sparsity of interconnections in spatio temporal wind speed forecasting using Wavelet Transform - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 7
42-) Compressive Spatio Temporal Forecasting of Meteorological Quantities and Photovoltaic Power - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 4
43-) Short term residential electric load forecasting A compressive spatio temporal approach - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
44-) Design and Implementation of an Interactive Interface for Demand Response and Home Energy Management Applications - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
45-) End-User Comfort Oriented Day-Ahead Planning for Responsive Residential HVAC Demand Aggregation Considering Weather Forecasts - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 10
46-) Implementation of a dynamic energy management system using real time pricing and local renewable energy generation forecasts - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
47-) Exploiting sparsity of interconnections in spatio temporal wind speed forecasting using Wavelet Transform - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 4
48-) An adaptive load dispatching and forecasting strategy for a virtual power plant including renewable energy conversion units - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 8
49-) A demand side management strategy based on forecasting of residential renewable sources A smart home system in Turkey - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 8
50-) A review of combined approaches for prediction of short term wind speed and power - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 25
51-) The assessment of the contribution of short term wind power predictions to the efficiency of stand alone hybrid systems - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 3
52-) Power quality assessment of wind turbines and comparison with conventional legal regulations A case study in Turkey - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
53-) An adaptive load dispatching and forecasting strategy for a virtual power plant including renewable energy conversion units - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 8
54-) A review of combined approaches for prediction of short term wind speed and power - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 17
55-) A demand side management strategy based on forecasting of residential renewable sources A smart home system in Turkey - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 7
56-) Voltage regulation capability of a prototype Static VAr Compensator for wind applications - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) A review of combined approaches for prediction of short term wind speed and power - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
2-) A demand side management strategy based on forecasting of residential renewable sources A smart home system in Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
3-) Short term residential electric load forecasting A compressive spatio temporal approach - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Compressive Spatio Temporal Forecasting of Meteorological Quantities and Photovoltaic Power - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
5-) Voltage regulation capability of a prototype Static VAr Compensator for wind applications - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
6-) End-User Comfort Oriented Day-Ahead Planning for Responsive Residential HVAC Demand Aggregation Considering Weather Forecasts - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
7-) Implementation of a dynamic energy management system using real time pricing and local renewable energy generation forecasts - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
8-) Novel Incentive Mechanism for End-Users Enrolled in DLC-Based Demand Response Programs Within Stochastic Planning Context - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
9-) Power quality assessment of wind turbines and comparison with conventional legal regulations A case study in Turkey - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 3
10-) An adaptive load dispatching and forecasting strategy for a virtual power plant including renewable energy conversion units - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
11-) A review of combined approaches for prediction of short term wind speed and power - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
12-) Voltage regulation capability of a prototype Static VAr Compensator for wind applications - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) A review of combined approaches for prediction of short term wind speed and power - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
2-) Evaluation of spatio-temporal forecasting methods in various smart city applications - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Combining the Flexibility From Shared Energy Storage Systems and DLC-Based Demand Response of HVAC Units for Distribution System Operation Enhancement - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) A review of combined approaches for prediction of short term wind speed and power - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 5
2-) An adaptive load dispatching and forecasting strategy for a virtual power plant including renewable energy conversion units - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
3-) A demand side management strategy based on forecasting of residential renewable sources A smart home system in Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
4-) Short term residential electric load forecasting A compressive spatio temporal approach - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Assessment of Demand Response Driven Load Pattern Elasticity Using a Combined Approach for Smart Households - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
6-) Compressive Spatio Temporal Forecasting of Meteorological Quantities and Photovoltaic Power - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
7-) End-User Comfort Oriented Day-Ahead Planning for Responsive Residential HVAC Demand Aggregation Considering Weather Forecasts - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
8-) Evaluation of spatio-temporal forecasting methods in various smart city applications - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
9-) Comprehensive Optimization Model for Sizing and Siting of DG Units, EV Charging Stations and Energy Storage Systems - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
10-) Implementation of a dynamic energy management system using real time pricing and local renewable energy generation forecasts - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
11-) Novel Incentive Mechanism for End-Users Enrolled in DLC-Based Demand Response Programs Within Stochastic Planning Context - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
12-) A demand side management strategy based on forecasting of residential renewable sources A smart home system in Turkey - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
13-) Power quality assessment of wind turbines and comparison with conventional legal regulations A case study in Turkey - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
14-) A review of combined approaches for prediction of short term wind speed and power - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
15-) Voltage regulation capability of a prototype Static VAr Compensator for wind applications - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 3

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Kısıtlı Veriye Sahip Bir Kent Içi Trafik Ağının Modellenmesi, Ağ Algılayıcılarının En Iyi Şekilde Konumlandırılması, Kısa Dönem Trafik Tahmini Ve Trafik Akım Kontrolü. 2018--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: -Tübitak 1001. Talep Cevabı Uygulamalarında Evsel Iklimlendirme Cihazlarının Kullanımı Için Hava Tahminlerine Dayanan Kullanıcı Konforu Odaklı Yeni Bir Yaklaşımın Geliştirilmesi Ve Uygulanması. 2017-2018
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Yenilenebilir enerji kaynakları ve elektrikli araçlar için en uygun boyutlandırma ve konumlandirmanin yapılmasını sağlayan bir yazılım geliştirilmesi. Proje Türü: Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç). Dağıtıma Gömülü Sistemlerin Etki Analizi ve Optimizasyonu Projesi DAGSİS. 2016-2016
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç). Binalarda Enerji Performansı Yazılımı Ulusal Hesaplama Metodolojisi nin İyileştirilmesi Projesi. 2013-2014
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. Enerji Verimliliğini Arttırmak ve Karbon Emisyonunu Azaltmak Amacıyla Akıllı Şebeke Altyapısına Uygun Bir Akıllı Evin Geliştirilmesi. 2012-2013
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç). Rüzgar Santrallerinin Şebeke Entegrasyonunda Karşılaşılacak Güç Kalitesi Problemlerinin Belirlenmesi ve Bu Problemlerin Çözümü için Statik Var Kompanzatör Sistemini Kullanarak Bir Prototip Uygulamanın Gerçekleştirilmesi. 2007-2008

(G-5) TÜBİTAK 1002 veya 3001 kapsamında desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: -Tübitak 3001. Yenilenebilir Enerji Kaynağına Sahip Tüketiciler Için Paylaşımlı Enerji Depolama Sistemi Kullanımına Dayanan Bir Enerji Yönetimi Yaklaşımının Geliştirilmesi. 2018-2019

(G-6) TÜBİTAK 1002 veya 3001 kapsamında desteklenen ve tamamlanan projelerde görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: -Tübitak 3001. Akıllı Evlerden Oluşan Mahalli Bir Bölgenin Talep Cevabı Stratejileri Ile Koordineli İşletimi. 2015-2018

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Kısa dönem rüzgar enerjisi tahmini. 2011-2013

(Ğ-1) Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Outstanding Reviewer 2019. 2019
2-) Kurum Adı: . IEEE kıdemli üye (Senior member) (2018-...). 2018
3-) Kurum Adı: . OUTSTANDING SUSTAINABLE ENERGY REVIEWER. 2018
4-) Kurum Adı: . IEEE TRANSACTIONS ON SMART GRID - Best Reviewers 2017. 2017
5-) Kurum Adı: . IEEE TRANSACTIONS ON SUSTAINABLE ENERGY - Outstanding Reviewer 2016. 2016

(H-2) Yurtiçi patent

1-) Patent Sahibi: Mehmet Uzunoğlu, Akın Taşcıkaraoğlu , Ali Rifat Boynueğri, Onur Elma. Enerji yönetimi yapan bir akıllı bina sistemi. 2018

(I-12) Bölüm başkanlığı, Dekan/Yüksekokul/Enstitü yardımcılığı (her yıl için

1-) Yüksekokul Müdürlüğü. Datça. . 2020

(I-13) Bölüm başkan yardımcılığı ve anabilim dalı başkanlığı (her yıl için)

1-) Bölüm Başkan Yardımcısı.. Elektrik Elektronik Mühendisliği . . 2020
2-) Anabilim Dalı Başkanı. Elektrik Tesisleri. . 2020
3-) Anabilim Dalı Başkanı. Elektrik Tesisleri. . 2019
4-) Bölüm Başkan Yardımcısı. Elektrik Elektronik Mühendisliği . . 2019
5-) Anabilim Dalı Başkanı. Elektrik Tesisleri. . 2018
6-) Bölüm Başkan Yardımcısı. Elektrik Elektronik Mühendisliği . . 2018

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 2020 International Conference on Smart Energy Systems and Technologies (SEST). Istanbul. . 2020
2-) International Conference on Smart Energy Systems and Technology (SEST2019). Portekiz. . 2019
3-) Australasian Universities Power Engineering Conference (AUPEC2018). Fiji. . 2018
4-) 6th International Conference on Control Engineering & Information Technology (CEIT2018). İstanbul, Türkiye. . 2018
5-) International Conference on Smart Energy Systems and Technology (SEST2018). İspanya. . 2018

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) OTOMATİK KONTROL TÜRK MİLLİ KOMİTESİ ULUSAL TOPLANTISI (TOK2019). Muğla, Türkiye. . 2019

Verdiği Dersler

EEM 3502 2019-2020 Bahar

Illumination Techniques and Planning

EEM 4002 2019-2020 Bahar

Graduation Project

EEM 4514 2019-2020 Bahar

Electric Plants

EEM5090 2019-2020 Bahar

Seminar

EEM5702 2019-2020 Bahar

Specialization Field Course

ENR5511 2019-2020 Bahar

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

EEM 3509 2019-2020 Güz

Electrical Energy Systems

EEM 4003 2019-2020 Güz

Engineering Design

EEM 4507 2019-2020 Güz

High Voltage Techniques

EEM 4519 2019-2020 Güz

Renewable Energy Systems

EEM6501 2019-2020 Güz

New and Renewable Energy Technologies

EEM 3502 2018-2019 Bahar

Illumination Techniques and Planning

EEM 4002 2018-2019 Bahar

Graduation Project

EEM 4514 2018-2019 Bahar

Electric Plants

EEM5528 2018-2019 Bahar

Smart Grids

EEM 3509 2018-2019 Güz

Electrical Energy Systems

EEM 4003 2018-2019 Güz

Engineering Design

EEM 4507 2018-2019 Güz

High Voltage Techniques

EEM 4519 2018-2019 Güz

Renewable Energy Systems

EEM6501 2018-2019 Güz

New and Renewable Energy Technologies