Personel

Öğretim Görevlisi ARZU KIVRAK
Öğretim Görevlisi
Arzu Kıvrak
@ E-posta
akivrak@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 3232

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Hemşirelik Esasları Abd

Kadro Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Hemşirelik Esasları Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

muğla üniversitesi muğla sağlık yüksekokulu hemşirelik 2003

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Karayağız Muslu, G., Baybek, H., Tozak Yıldız, H., Kıvrak, A., 2015. ÖĞRENCİLERİN KANITA DAYALI HEMŞİRELİK KONUSUNDAKİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI ÖLÇEĞİ'NİN TÜRKÇE GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI . Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Karayağız Muslu Gonca, Baybek Hülya, Tozak Yıldız Halime, Kıvrak Arzu, 2015. VALIDITY AND RELIABILITY OF THE TURKISH VERSION OF KNOWLEDGE ATTITUDE AND BEHAVIORS OF NURSING STUDENTS TOWARDS EVIDENCE BASED NURSING SCALE. INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF NURSING RESEARCHES

(A-4) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, Özdemir Fatma, 2018. Acil servis hemşirelerinin Adli olgularda Delillerin korunmasına yönelik bilgi ve uygulamalarının incelenmesi. adli bilimler dergisi
2-) Şener Emine, Kocaoğlu Mustafa, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, 2018. Sağlık Sektöründe Çift Kariyerli Eşler: Hemşire Çiftlerle Nitel Bir Çalışma. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
3-) Beler Mahmut, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, 2018. İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Baybek, H., Kıvrak, A., 2005. II. Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Hemşirelerin Hepatit B Bulaş Risklerinin Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
2-) Baybek, H., Kıvrak, A., 2005. Yönetici Konumunda Çalışan Hemşirelerin Problem Çözme Becerilerini Algılama Düzeylerinin Belirlenmesi (Fethiye Örneği). Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
3-) Baybek, H., Kıvrak, A., 2005. Fethiye Devlet Hastanesindeki Hemşirelerin Gavajla Besleme Konusundaki Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
4-) Baybek, H., Kıvrak, A., 2005. Fethiye Devlet Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Kan ve Vücut Sıvıları ile Bulaş Riskine Karşı Standart Önlemleri Kullanma Davranışlarının Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
5-) Baybek H, Kıvrak A, Aka F, Eryurt K; Muğla Devlet Hastanesinde 2000-2002 Yılları Arasında Enfeksiyon Hastalıkları Servisine Yatışların İncelenmesi"; Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi,2(2), ISNN: 1303 5134, 2005. - 2005 - 2005
6-) Baybek H, Dereli F, Bozyer İ, Kıvrak A, Kalkan K, Koyuncu E; "Muğla Üniversitesi Muğla Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Hasta Hakları Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi", Uluslararası İnsan Bilimleri, Dergisi, ISSN: 1303-5134, - 2004 - 2004

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, Tozak Yıldız Halime, Çiftçi Merve, 2020. Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlık Bakımında Bilgisayar KullanımınaYönelik Tutumlarının İncelenmesi. AHI EVRAN MEDICAL JOURNAL
2-) Baybek Hülya, Çatalkaya Dilek, Kıvrak Arzu, Tozak Yıldız Halime, 2017. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN NANOTEKNOLOJİ TUTUMLARININ BELİRLENMESİ. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Beler Mahmut, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, Yıldırım Tuğba, 2018. Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin Belirlenmesi (Fethiye Örneği). III. Uluslararası Lisanüstü Eğitim Kongresi
2-) Beler Mahmut, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, Yıldırım Tuğba, 2017. İlk Ve Acil Yardım Teknikerliği Ön Lisans Müfredatında Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitimi. II. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
3-) Kıvrak Arzu, Baybek Hülya, Beler Mahmut, Yıldırım Tuğba, 2017. Hemşirelik Müfredatında Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitimi. II. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
4-) Bilgin Saniye, Yavuz Tuğba, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, 2017. Hemşirelik Bölümü Birinci Sınıf Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. I. Uluslararası, IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri
5-) Çatalkaya, D., Baybek, H., Kıvrak, A., Tozak Yıldız, H., 2016. Hemşirelik Öğrencilerinin Nanoteknoloji Tutumlarının Belirlenmesi. Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
6-) Uluçay G. Baybek H. Kıvrak A.; "Hastaların Öfkeli Davranışları Karşısında Öğrenci Hemşirelerin Yaklaşımları", 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Fethiye, 1-3 Nisan 2010, Sözel bildiri, S-24 - 2010 - 2010
7-) Hayta G, Kıvrak A, Baybek H, "Klinisyen Hemşirelerin Öğrenci Hemşirelerin Klinik Uygulamalarına İlişkin Görüşler"i, Sözel Bildiri, 8. Ulusal-Uluslararası Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 4-6 Haziran 2009. - 2009 - 2009

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kıvrak Arzu, Baybek Hülya, Beler Mahmut, Şahin Ahmet Emin, Küçükmumcu Hatice Hande, 2018. Nöroloji Servisinde Yatan Hastalarda Bası Yarası Oluşumu Ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi. III. Uluslararası Lisanüstü Eğitim Kongresi
2-) Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, Ataş Hatice, Kertişçi Remziye, 2018. HEMŞİRELİK UYGULAMALARINDA ARAŞTIRMA SONUÇLARININ KULLANIMINDAKİ ENGELLER. I.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi
3-) Beler Mahmut, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, Karakaya Büşra, 2018. İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN YAZ STAJI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ
4-) Karayağız Muslu Gonca, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, Bayrakçı Emine, 2018. An examination of the effectiveness of educating adolescents about thalassemia. IVth PNAE Congress on PaediatricNursing
5-) Şener Emine, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, Kocaoğlu Mustafa, 2017. Bir İş-Yaşam Sorunu Olarak Çift Kariyerli Eşler: Hemşireler Üzerine Bir Çalışma. 1. Uluslar arası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi
6-) Şener Emine, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, Kocaoğlu Mustafa, 2017. Bir İş-Yaşam Sorunu Olarak Çift Kariyerli Eşler: Hemşireler Üzerine Bir Çalışma. 1. Uluslar arası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi
7-) Şener Emine, Kocaoğlu Mustafa, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, 2017. Dual Career Couples as a Business-Life Issue: A Study into Academicians. 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG EDUCATION AND LEADERSHIP FOR ALL
8-) Beler Mahmut, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, 2017. İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ İLE BAZI İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ
9-) Kıvrak Arzu, Baybek Hülya, Beler Mahmut, 2017. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ İLE BAZI İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ
10-) Beler Mahmut, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, Yıldırım Tuğba, 2017. İLK VE ACİL YARDIM ÖNLİSANS MÜFREDATINDA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ: LİTERATÜR TARAMA. III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ
11-) Kıvrak Arzu, Baybek Hülya, Beler Mahmut, Yıldırım Tuğba, 2017. HEMŞİRELİK MÜFREDATINDA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ: LİTERATÜR TARAMA. III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Beler Mahmut, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, Yıldırım Tuğba, 2018. TÜRKİYE’DE YARA BAKIMI İLE İLGİLİ YAPILAN ARAŞTIRMALAR:BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ. 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ
2-) Tozak Yıldız Halime, Karaatay Ayfer, Beler Mahmut, Kıvrak Arzu, Karakaya Büşra, 2018. SAĞLIKLI BİREYLERDE KANSER RİSK FAKTÖRLERİ. 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ
3-) Beler Mahmut, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, Yıldırım Tuğba, Akdoğan Gamze, 2018. İLK VE ACİL YARDIM ÖNLİSANS MÜFREDATINDA VÜCUT GELİŞTİRME: LİTERATÜR TARAMA. 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ
4-) Tozak Yıldız Halime, Demirel Selda, Beler Mahmut, Kıvrak Arzu, Gencel Yağmur, 2018. TALASEMİ MAJOR HASTA EBEVEYNLERİNİN TALASEMİ KONUSUNDA BİLGİLERİ. 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ
5-) Beler Mahmut, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, Akdoğan Gamze, 2018. ÖĞRENCİLERİN ILK VE ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ PROGRAMINI TERCİH ETME GEREKÇELERİ. 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ
6-) Kıvrak Arzu, Baybek Hülya, Beler Mahmut, Yıldırım Tuğba, 2018. HEMŞİRELİK MÜFREDATINDA AFET HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİ: LİTERATÜR TARAMA. 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ
7-) Beler Mahmut, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, Küçükmumcu Hatice Hande, 2018. HEMŞİRELİK MÜFREDATINDA STOMA EĞİTİMİ: LİTARATÜR TARAMA. 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ
8-) Tozak Yıldız Halime, Altundal Hülya, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, 2017. Young Mothers Use of Folic Acid and Vitamins Before and During Pregnancy. II.Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
9-) Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, 2017. METABOLİK SENDROM RİSKİ OLAN BİREYLERE VERİLEN EĞİTİMİN ETKİNLİĞİ. I.ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ
10-) Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, 2017. KARDİYOVASKÜLER HASTALIK RİSKLİ BİREYLERE VERİLEN EĞİTİMİN ETKİNLİĞİ. I.ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ
11-) Kıvrak Arzu, Baybek Hülya, 2017. DİYABET RİSKLİ BİREYLERE VERİLEN PLANLI EĞİTİMİN ETKİNLİĞİ. I.ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ
12-) Kıvrak Arzu, Baybek Hülya, Özbudak Gizem, 2017. AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE BAŞVURAN BİREYLERİN DİYABET RİSK FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ. I.ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ
13-) Tozak Yıldız Halime, Baybek Hülya, Altundal Hülya, Kıvrak Arzu, 2017. Prekonsepsiyonel dönem ve Gebelikte Folik Asit, Vitamin Kullanımı.. Perinatal Medicine 2017
14-) Karakoç Muhteber, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, 2017. Fethiye Foça Mahallesi 18 Yaş Ve Üzeri Bireylerin Sağlık Okuryazarlığının Belirlenmesi. I. Uluslararası, IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri.
15-) Remziye Kertişçi, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, Tozak Yıldız Halime, 2017. Türkiye’de Nanoteknoloji Alanında Yapılan Hemşirelik Araştırmaları: Bir Literatür İncelemesi. I. Uluslararası, IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri
16-) Bahar Gamze, Duhan Damla Bora, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, 2017. Bireylerin Hemşirelik İle İlgili Görüş ve Beklentilerinde Kuşaklararası Farklılıklar. . I. Uluslararası, IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri
17-) Çatalkaya Dilek, Çakıroğlu Demet, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, 2017. Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Mezun İzleme Çalışması. I. Uluslararası, IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri
18-) Kıvrak Arzu, Baybek Hülya, Ceyhan Halil, 2017. Fethiye Cami Mahallesi 18 Yaş Ve Üzeri Bireylerin Sağlık Okuryazarlığının Belirlenmesi.. I. Uluslararası, IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri
19-) Yavuz Tuğba, Bilgin Saniye, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, 2017. Fethiye Babataşı Mahallesi 18 Yaş ve Üzeri Bireylerin Sağlık Okuryazarlığının Belirlenmesi. I. Uluslararası, IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri
20-) Karakoç Muhtaber, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, 2017. FETHİYE FOÇA MAHALLESİ 18 YAŞ VE ÜZERİ BİREYLERİN MEDYA OKURYAZARLIĞININBELİRLENMESİ. I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ
21-) Kertişçi Remziye, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, Tozak Yıldız Halime, 2017. TÜRKİYE DE NANOTEKNOLOJİ ALANINDA YAPILAN HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI: BİRLİTERATÜR İNCELEMESİ. I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ
22-) Çiftçi, M., Dinçer, C., Çiftçi, B., Baybek, H., Kıvrak, A., Tozak Yıldız, H., 2016. Hemşirelik öğrencilerinin sağlık bakımında bilgisayar kullanıma yönelik tutumları. Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Keskin, N., Baybek, H., Kıvrak, A., Bağcı, H., 2015. SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN TIBBİ MALPRAKTİSİ ENGELLEMESİNE YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİ. 14.ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ
2-) Coşkun S,Baybek H, Kıvrak A, Soykan R, Dayangaç K. Hemşirelik Öğrencilerinin Ölümü Yaklaşan Hasta Bakımı İle İlgili Bilgileri,12.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bildiri Kitabı,Konya,Nisan 2013,Sözel bildiri-008. - 2013
3-) Dereli Ü, Kocabay H, Yüksel,Baybek H, Kıvrak A. Hemşirelik Öğrencilerinin Mobbing (Psikolojik Şiddet)Hakkındaki Düşünceleri, 12.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bildiri Kitabı,Konya,Nisan 2013,Sözel bildiri-030 - 2013
4-) Baysoy H.İ, Kıvrak A, Baybek H, Bağcı H, Tozak Yıldız H; "Diyabet Hastalarının Öz Bakım Gücünün Belirlenmesi", 47. Ulusal Diyabet Kongresi, 13 Ulusal Diyabet Hemşireliği Sempozyumu, Antalya, 11-15 Mayıs 2011, Sözel Bildiri, S 04, Kongre Özet Kitabı 157. - 2011 - 2011
5-) Er M.Z, Kıvrak A, Baybek H, "Sağlık Yüksekokulu Birinci ve Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Arteriyel Kan Basıncı Ölçümü Konusundaki Bilgilerinin İncelenmesi", Sözel Bildiri, II. Hemşirelik Esasları Çalıştayı, 26 Haziran 2009 - 2009 - 2009
6-) Bozyer İ, Baybek H, Kıvrak A, Demirkesen Y; "Muğla ili Devlet Hastanesi ve SSK Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Diabetes Mellitus ve Bakımına İlişkin Bilgi ve Gereksinimlerinin Belirlenmesi", 41. Ulusal Diyabet Kongeresi, 11-15 Mayıs 2005, Sözel Bildiri, S-114 - 2005 - 2005
7-) Baybek H, Kıvrak A, Uysal D, Demirel Ö, Aydoğan Z; "Yaşlıların Ağrıyla Baş Etme Yöntemlerinin Belirlenmesi", 4. Ulusal Geriatri Kongresi, 31 Ağustos-4 Eylül 2005, Sözel Bildiri Antalya - 2005 - 2005

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Çiftçi, B., Çiftçi, M., Dinçer, C., Baybek, H., Kıvrak, A., Tozak Yıldız, H., 2016. Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlık Web Siteleriyle İlgili Görüşleri. Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
2-) Çatalkaya, D., Arslan, A., Baybek, H., Kıvrak, A., Tozak Yıldız, H., 2016. İnteraktif Boyutlu Hemşire. Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
3-) Dinçer, C., Çiftçi, M., Çiftçi, B., Baybek, H., Kıvrak, A., Tozak Yıldız, H., 2016. Hemşirelik Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Durumlarının Belirlenmesi. Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
4-) Kertişçi, R., Kertşçi, T., Baybek, H., Kıvrak, A., Tozak Yıldız, H., 2016. Muğla’daki Hastanelerin Web Sitesi Özellikleri. Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
5-) Kurtar, S., Güler, Y., Tozak Yıldız, H., Baybek, H., Kıvrak, A., 2016. Sağlıkta Gelişen Teknolojilerde En İlginç On Başlık. Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
6-) Doğruer Mesut, Tozak Yıldız Halime, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, Dinçer Caner, 2015. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. 14.ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ
7-) İskenderun Soner, Gülten Ayşenur, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, Karayağız Muslu Gonca, Tozak Yıldız Halime, 2015. SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN AKRABA EVLİLİĞİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ. 14.ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ
8-) Kızıltuğ, M., Tozak Yıldız, H., Çatalkaya, D., Baybek, H., Kıvrak, A., 2015. HUZUREVLERİNDE YAŞAYAN YAŞLILARDA GÖRÜLEN DÜŞME RİSKİ. 14.ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ
9-) Turan, E., Damar, S., Çamlıbel, İ., Baybek, H., Kıvrak, A., 2015. DİYABET POLİKLİNİĞİNDEKİ HASTALARIN DİYABET HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ. 14.ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ
10-) Könül, G., Çeltek, Ö., Baybek, H., Kıvrak, A., 2015. SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN YATAĞA BAĞIMLI HASTALARI BASINÇ YARASINDAN KORUMAYA YÖNELİK ÖNLEMLERİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ. 14.ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ
11-) Yıldız, S., Turan, E., Baybek, H., Kıvrak, A., Sarı, Y., 2015. SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN FİSTÜL BAKIMI VE KORUNMASI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ. 14.ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ
12-) Şimşek, Ş., Baybek, H., Kıvrak, A., Karayağız Muslu, G., 2015. SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK İSTİSMAR VE İHMALİNİN FİZİKSEL BELİRTİLERİ KONUSUYLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİ. 14.ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ
13-) Gülten, A., İskenderun, S., Baybek, H., Kıvrak, A., Karayağız Muslu, G., Tozak Yıldız, H., 2015. SAĞLIK MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN AKRABA EVLİLİĞİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ. 14.ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ
14-) Gürer, F., Baybek, H., Kıvrak, A., 2015. SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLI BAKIMI KONUSUN DA BİLGİ DÜZEYLERİ. 14.ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ
15-) Arı, G., Şahan, O., Baybek, H., Kıvrak, A., 2015. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HASTA HAKLARI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ. 14.ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ
16-) Çamlıbel, İ., Turan, E., Baybek, H., Kıvrak, A., Contuk, G., 2015. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BULGULARI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ. 14.ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ
17-) Yıldırımer, E., Baybek, H., Kıvrak, A., Baki, Y., 2015. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MANEVİ BAKIMA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. 14.ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ
18-) Şahan, O., Arı, G., Baybek, H., Kıvrak, A., 2015. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HASTA HAKLARI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ. 14.ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ
19-) Nur, F., Tozak Yıldız, H., Bağcı, H., Baybek, H., Dinçer, C., Kıvrak, A., 2015. SERADA ÇALIŞAN KADINLARIN SAĞLIĞI KORUYUCU DAVRANIŞLARI . 14.ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ
20-) İskenderun, S., Gülten, A., Baybek, H., Kıvrak, A., Karayağız Muslu, G., Tozak Yıldız, H., 2015. SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN AKRABA EVLİLİĞİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ. 14.ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ
21-) Doğruer, M., Tozak Yıldız, H., Baybek, H., Kıvrak, A., Dinçer, C., 2015. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. 14.ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ
22-) Bayar H, Acar İ Baybek H, Kıvrak A. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Şeker Kullanımı Hakkında Bilgilerinin Ölçümü, 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 1-3 Mayıs 2014, Trabzon, Poster bildiri, PS-004 - 2014 - 2014
23-) Acar İ, Bayar H, Baybek H, Kıvrak A. Hemşirelik Öğrencilerinin Tuz Kullanım Bilgilerinin Ölçülmesi, 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 1-3 Mayıs 2014, Trabzon, Poster bildiri, [PS-005] - 2014 - 2014
24-) Dorman G, Nardıç N, Baybek H, Kıvrak A. Hemşirelik Öğrencilerinin Yanık Bakımı Hakkındaki Bilgi Düzeyleri, 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 1-3 Mayıs 2014, Trabzon, Poster bildiri, [PS-006] - 2014 - 2014
25-) Dorman G, Sarı Y, Baybek H, Kıvrak A. Hemşirelik Öğrencilerinin Astımlı Hastaya Yaklaşımları Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi, 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 1-3 Mayıs 2014, Trabzon, Poster bildiri, [PS-009] - 2014 - 2014
26-) Akagündüz E, Kır E, Baybek H, Kıvrak A, Tozak Yıldız H. Hemşirelik Öğrencilerinin Enfeksiyondan Korunmaya Yönelik Davranışları, 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 1-3 Mayıs 2014, Trabzon, Poster bildiri, [PS-010] - 2014 - 2014
27-) Sarı Y, Dorman G, Baybek H, Kıvrak A, Hemşirelik Öğrencilerinin Akut Myeloid Lösemiye İlişkin Bilgi Düzeyleri, 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 1-3 Mayıs 2014, Trabzon, Poster bildiri, [PS-011 - 2014 - 2014
28-) Yüceol K, Baybek H, Kıvrak A, Hemşirelik Öğrencilerinin Ailevi Akdeniz Ateşi Hakkındaki Bilgileri, 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 1-3 Mayıs 2014, Trabzon, Poster bildiri, [PS-012] - 2014 - 2014
29-) Kır E, Akagündüz E, Baybek H, Kıvrak A. Hemşirelik Öğrencilerinin Grip Aşısı Hakkındaki Bilgi Düzeyleri. 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 1-3 Mayıs 2014, Trabzon, Poster bildiri, [PS-013] - 2014 - 2014
30-) Kar E, Sarı Y, Baybek H, Kıvrak A. Hemşirelik Öğrencilerinin Kesici Delici Tıbbi Aletleri Güvenli Kullanımına Yönelik Tutumları. 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 1-3 Mayıs 2014, Trabzon, Poster bildiri, [PS-014] - 2014 - 2014
31-) Tekin E, Sarı Y, Baybek H, Kıvrak A. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Triaj Hakkında Bilgilerinin İncelenmesi, 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 1-3 Mayıs 2014, Trabzon, Poster bildiri, [PS-015] - 2014 - 2014
32-) Has S, Tozak Yıldız H, Baybek H, Kıvrak A, Dinçer C, Orhan G. Üniversite Öğrencilerinin Koltuk Altı Ürünleri Kullanım Özellikleri Ve Meme Kanseri İlişkisini Bilme Durumları. 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 1-3 Mayıs 2014, Trabzon, Poster bildiri, [PS-030] - 2014 - 2014
33-) Demirel S, Tozak Yıldız H, Baybek H, Kıvrak A, Dinçer C, Orhan G. Talasemi Major Hasta Ebeveynlerinin Talasemi Konusunda Bilgileri. 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 1-3 Mayıs 2014, Trabzon, Poster bildiri, [PS-046] - 2014 - 2014
34-) Demircan S, Tozak Yıldız H, Baybek H, Kıvrak A, Dinçer C, Orhan G. Evlenecek Çiftlerin Talasemi Hakkındaki Bilgileri. 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 1-3 Mayıs 2014, Trabzon, Poster bildiri, [PS-047] - 2014 - 2014
35-) Özgün EE, Akagündüz E, Alim İ, Baybek H, Kıvrak A. Hemşirelik Öğrencilerinin Hasta-Hemşire İlişkileri İle İlgili Düşünceleri. 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 1-3 Mayıs 2014, Trabzon, Poster bildiri, [PS-052] - 2014 - 2014
36-) Turan T, Tozak Yıldız H, Baybek H, Kıvrak A, Dinçer C, Orhan G. Üniversite Öğrencilerinin Medyadan Faydalanma Özellikleri. 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 1-3 Mayıs 2014, Trabzon, Poster bildiri, [PS-058] - 2014 - 2014
37-) Gültekin EC Akagündüz E, Baybek H, Kıvrak A. Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Sorumlulukları Hakkındaki Bilgileri. 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 1-3 Mayıs 2014, Trabzon, Poster bildiri, [PS-229 - 2014 - 2014
38-) Yüceol K, Baybek H, Kıvrak A. Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Belirlenmesi. 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 1-3 Mayıs 2014, Trabzon, Poster bildiri, [PS-308] - 2014 - 2014
39-) Kocabay H, Dereli Ü, Yüksel B,Baybek H, Karayağız Muslu G, Kıvrak A. Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerinin Engellilere Karşı Tutumları, 12.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bildiri Kitabı,Konya,Nisan 2013,Poster Bildiri-086 - 2013
40-) Yüksel B, Dereli Ü, Kocabay H,Baybek H, Kıvrak A.Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerinin Hastane Uygulamalarından Beklentileri Ve Karşılaştıkları Sorunlar, 12.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bildiri Kitabı,Konya,Nisan 2013,Poster Bildiri-087 - 2013
41-) Bal S, Bayrakçı E, Bayar Ş, Baybek H, Kıvrak A, Şahin A E, Özal Ç. Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerinin Mesleki Riskler Hakkındaki Bilgileri, 12.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bildiri Kitabı,Konya,Nisan 2013,Poster Bildiri-088 - 2013
42-) Şahin A E,Kahya A, Kapusuz B M, Bayar Ş, Bayrakçı E, Bal S,Baybek H, Kıvrak A, Karayağız Muslu G, Özal Ç. Sigara Kullanan Öğrencilerin Sigara Bırakmaya Yönelik Girişimleri, 12.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bildiri Kitabı,Konya,Nisan 2013,Poster Bildiri-092 - 2013
43-) Kahya A, Kapusuz B M, Şahin A E,Baybek H, Kıvrak A. Hemşirelik Öğrencilerinin Ruhsal Sorunu Olan Bireylere Yaklaşımı, 12.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bildiri Kitabı,Konya,Nisan 2013,Poster Bildiri-101 - 2013
44-) İnce Ö, Şahin A E, Bal S,Baybek H, Kıvrak A. Hemşirelik Öğrencilerinin Adli Vakaya Yaklaşımı, 12.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bildiri Kitabı,Konya,Nisan 2013,Poster Bildiri-103 - 2013
45-) Acar A, Ay M, Şahin A E,Baybek H, Kıvrak A. Hemşirelik Öğrencilerinin Kansorejen Maddeler Karşı Tutumları, 12.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bildiri Kitabı,Konya,Nisan 2013,Poster Bildiri-118 - 2013
46-) Er H, Karataş B, Şahin A E,Baybek H, Kıvrak A, Tozak Yıldız H. Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerinin El Yıkama Durumlarının Belirlenmesi, ,12.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bildiri Kitabı,Konya,Nisan 2013,Poster Bildiri-104 - 2013
47-) KarataşB, Er H, Şahin A E, Baybek H, Kıvrak A, Tozak Yıldız H. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Eldiven Kullanma Tutumlarının Belirlenmesi, , 12.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bildiri Kitabı,Konya,Nisan 2013,Poster Bildiri-105 - 2013
48-) Özal, Ç., Şahin, A.E., Baybek, H., Kıvrak, A., Bal, S., Bayrakçı, E., Bayar, Ş., 2013. SağlıK Yüksek Okulu Öğrencilerinin Kafeinli İçeceklerle İlgili Bilgileri, Bildiri Kitabı,Konya,Nisan 2013,Poster Bildiri-106. 12.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi 2013
49-) Acar A, Ay M, Şahin A E,Baybek H, Kıvrak A. Hemşirelik Öğrencilerinin Kansorejen Maddeler Karşı Tutumları, 12.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bildiri Kitabı,Konya,Nisan 2013,Poster Bildiri-118 - 2013
50-) Büklü M,Baybek H, Kıvrak A. Hemşirelik Öğrencilerinin Meme Kanseri Ve Kendi Kendine Meme Muayenesi Hakkındaki Bilgileri, 12.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bildiri Kitabı,Konya,Nisan 2013,Poster Bildiri-179 - 2013
51-) Kocabay H, Durmaz İ,Baybek H, Kıvrak A. Hemşirelik Öğrencilerinin Genital Hijyen Davranışları, 12.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bildiri Kitabı,Konya,Nisan 2013,Poster Bildiri-180 - 2013
52-) Talas M S, Yerlitaş S,Baybek H, Kıvrak A. Hemşirelik Öğrencilerinin Performansa Dayalı Ek Ücret Ödemesi Hakkındaki Görüşleri, 12.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bildiri Kitabı,Konya,Nisan 2013,Poster Bildiri-181 - 2013
53-) Küçük P, Baybek H, Kıvrak A. Öğrenci Yurdunda Kalan Üniversite Öğrencilerinin Tasarruflu Su Kullanımı Davranışları, 12.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bildiri Kitabı,Konya,Nisan 2013,Poster Bildiri-182 - 2013
54-) Can M, Kapusuz B M,Baybek H, Kıvrak A,Şahin A E. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Aktivitelere Katılımlarındaki Tutum ve Davranışları, 12.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bildiri Kitabı,Konya,Nisan 2013,Poster bildiri-250 - 2013
55-) Baş Z, Şahin A E,Baybek H, Kıvrak A.Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Yabancı Sağlık Personeli Çalıştırılmasına İlişkin Görüşleri, 12.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bildiri Kitabı,Konya,Nisan 2013,Poster bildiri-252 - 2013
56-) Gökmen C, Özlü G, Kocabay H,Baybek H, Kıvrak A. Hemşirelik Öğrencilerinin Reçetesiz İlaç Kullanım Özellikleri, 12.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bildiri Kitabı,Konya,Nisan 2013,Poster bildiri-305 - 2013
57-) Muslu K,G, Baybek H, Tozak Yıldız H, Kıvrak A. Kanıta Dayalı Hemşirelik Konusunda Öğrencilerin Bilgi, Tutum ve Davranışları Ölçeği’nin Türkçe Geçerlilik Güvenirlik Çalışması, 14.Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiri Kitabı, 25-27 Ekim 2013, ,Poster bildiri-186 - 2013
58-) Sarıoğlu B, İnal S, Vural A, Özbudak G, Kaya Ö, Baybek H, Kıvrak A, Tozak Yıldız H, "Hemşirelik Öğrencilerinin Liderlik Özellikleri", 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bursa, 26-28 Nisan 2012, Poster Bildiri, Kongre Özet Kitabı P-121 - 2012 - 2012
59-) Üveyik A, Akyol M.A, Sağdıç S.A, Baybek H, Kıvrak A, "Hemşirelik Öğrencilerinin Uygulama Alanlarından Beklentileri", 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bursa, 26-28 Nisan 2012, Poster Bildiri, Kongre Özet Kitabı P-120 - 2012 - 2012
60-) Bayrakçı E, Şahin M, Baybek H, Kıvrak A, Tozak Yıldız H, "Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Örgütlerden Beklentilerinin İncelenmesi", 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bursa, 26-28 Nisan 2012, Poster Bildiri, Kongre Özet Kitabı P-167 - 2012 - 2012
61-) Bayrakçı E, Şahin M, Ceyhan Hİ, Kıvrak A, Baybek H, Tozak Yıldız H, "Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Örgütlenme Konusundaki Düşüncelerinin Belirlenmesi", 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bursa, 26-28 Nisan 2012, Poster Bildiri, Kongre Özet Kitabı P-192 - 2012 - 2012
62-) Bayrakçı E, Ceyhan H.İ, Şahin M, Baybek H, Tozak Yıldız H, Kıvrak A, "Hemşirelik Öğrencilerinin “Bireysel Güç Algılama” Düşünceleri", 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bursa, 26-28 Nisan 2012, Poster Bildiri, Kongre Özet Kitabı P-193 - 2012 - 2012
63-) Hayta G, Şahin S, Kaya N, Baybek H, Kıvrak A; "Sağlıkçıyım Ama Sağlığıma Ne Kadar Dikkat Ediyorum?", 10. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Gaziantep, 28-30 Nisan 2011, Poster Bildiri, Kongre Özet Kitabı P-171, Sayfa 268 - 2011 - 2012
64-) Hayta G, Şahin S, Kaya N, Baybek H, Kıvrak A; "Sağlıkçıyım Ama Sağlığıma Ne Kadar Dikkat Ediyorum?", 10. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Gaziantep, 28-30 Nisan 2011, Poster Bildiri, Kongre Özet Kitabı P-171, Sayfa 268 - 2011 - 2012
65-) Kaya Ö, İnal S, Karadeniz S, Kaya N, Aksoy S, Baybek H, Kıvrak A; "Hemşirelik Öğrencilerinin Öfke İfade Etme Biçimleri", 10. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Gaziantep, 28-30 Nisan 2011, Poster Bildiri, Kongre Özet Kitabı P-648, Sayfa 356 - 2011 - 2011
66-) Kaya N, Hayta G, Şahin S, Aksoy S, İnal S, Kaya Ö, Baybek H, Kıvrak A; "Fethiye Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Yaşlı İstismarına Yönelik Düşünceleri", 10. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Gaziantep, 28-30 Nisan 2011, Poster Bildiri, Kongre Özet Kitabı P-166, Sayfa 360 - 2011 - 2011
67-) İnal S, Kaya Ö, Çetin E, Karadeniz S, Kaya N, Aksoy S, Baybek H, Kıvrak A; "Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk İstismarı Ve İhmalinin Belirtileri Ve Riskleri Konusundaki Bilgi Düzeyleri", 10. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Gaziantep, 28-30 Nisan 2011, Poster Bildiri, Kongre Özet Kitabı P-361 - 2011 - 2011
68-) Akyürek Ş, Altunkaynak İ, Baybek H, Kıvrak A; "Hemşirelik öğrencilerinin ilaç uygulamalarında mesleki ve yasal sorumlulukları hakkındaki bilgileri", 10. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Gaziantep, 28-30 Nisan 2011, Poster Bildiri, Kongre Özet Kitabı P-276, Sayfa 427 - 2011 - 2011
69-) Karadeniz S, İnal S, Kaya Ö, Çetin E, Kaya N, Aksoy S, Baybek H, Kıvrak A; "Fethiye Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Uygulamalı Eğitimde Etik Yaklaşım Eğilimlerinin İncelenmesi", 10. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Gaziantep, 28-30 Nisan 2011, Poster Bildiri, Kongre Özet Kitabı P-359, Sayfa 432 - 2011 - 2011
70-) Hayta G, Şahin S, Kaya N, Baybek H, Kıvrak A; "Diyet Polikliniğine Başvuran Bireylerin Obezite Özelliklerinin İncelenmesi", 10. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Gaziantep, 28-30 Nisan 2011, Poster Bildiri, Kongre Özet Kitabı P-167, Sayfa 450 - 2011 - 2011
71-) Akyürek Ş, Adıyaman S, Baybek H, Kıvrak A, Bağcı H; "Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Kan Bağışı Hakkındaki Bilgi Ve Tutumlarının Belirlenmesi", 10. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Gaziantep, 28-30 Nisan 2011, Poster Bildiri, Kongre Özet Kitabı P-411 - 2011 - 2011
72-) Atam M, Aksoy, Kaya N, Baybek H, Kıvrak A, Bağcı H; "Hemşirelik Öğrencilerinin Üniforma Konusundaki Düşünceleri", 10. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Gaziantep, 28-30 Nisan 2011, Poster Bildiri, Kongre Özet Kitabı P-493 - 2011 - 2011
73-) Ömeroğlu G, Bağcı H, Baybek H, Kıvrak A, Tozak Yıldız H; "Diyabetli Hastalarının Enfeksiyondan Korunmaya Yönelik Uygulamaları", 47. Ulusal Diyabet Kongresi 13 Ulusal Diyabet Hemşireliği Sempozyumu, Antalya, 11-15 Mayıs 2011, Poster Bildiri, P 01 - 2011 - 2011
74-) Gürocak M. Doğru B. Koca MB. Çalakılınç E. Kıvrak A. Baybek H; "Hemşirelik Öğrencilerinin Bilgisayar Kullanımına Birey Sağlığı Kapsamında Genel Bakış Açıları", 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Fethiye, 1-3 Nisan 2010, Poster bildiri, Kongre Özet Kitabı: P-013 - 2010 - 2010
75-) Öge H. Aksen S. Baybek H. Kıvrak A; "Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlığı Geliştirme Davranışları", 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Fethiye, 1-3 Nisan 2010, Poster bildiri, Kongre Özet Kitabı: P-034 - 2010 - 2010
76-) Cüre B. Yıldızbaş Y. Baybek H. Kıvrak A; "Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlık Davranışları Ve Alternatif Tedavi Kullanımı", 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Fethiye, 1-3 Nisan 2010, Poster bildiri, Kongre Özet Kitabı: P-037 - 2010 - 2010
77-) Satıcı S. Baş N. Baybek H. Kıvrak A; "Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerinde Sigara Kullanımını Etkileyen Faktörler Ve Nikotin Bağımlılığı", 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Fethiye, 1-3 Nisan 2010, Poster bildiri, Kongre Özet Kitabı: P-038 - 2010 - 2010
78-) Albayrak A. Şahin G. Kıvrak A. Baybek H; "Hemşirelik Öğrencilerinin Kişisel Hijyen Alışkanlıklarının Belirlenmesi", 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Fethiye, 1-3 Nisan 2010, Poster bildiri, Kongre Özet Kitabı: P-064 - 2010 - 2010
79-) Yazıcıoğlu H. Serin F. Kıvrak A. Baybek H; "Hemşirelik Öğrencilerinin Boyun Eğici Davranışları Ve Etkenleri", 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Fethiye, 1-3 Nisan 2010, Poster bildiri, Kongre Özet Kitabı: P-100 - 2010 - 2010
80-) Şengöz Ö. Baybek H. Kıvrak A; "Hemşirelik Öğrencilerinin Sınıf İçi Güven Düzeyi", 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Fethiye, 1-3 Nisan 2010, Poster bildiri, Kongre Özet Kitabı: P-102 - 2010 - 2010
81-) Sarıoğlu B. Hayta G. Baybek H. Kıvrak A; "Hemşirelik Öğrencilerinin Hasta Haklarına Yönelik Tutumları", 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Fethiye, 1-3 Nisan 2010, Poster bildiri, Kongre Özet Kitabı: P-163 - 2010 - 2010
82-) Erşen N. Kıvrak A. Baybek H.; "Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Toplumsal Kaynaklı Sosyal Riskleri Algılamaları", 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Fethiye, 1-3 Nisan 2010, Poster bildiri, Kongre Özet Kitabı: P-168 - 2010 - 2010
83-) Bektaş F. İnal S. Baybek H. Kıvrak A; "Hemşirelik Öğrencilerinin Evsel Atıklar Konusundaki Çevre Bilinci", 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Fethiye, 1-3 Nisan 2010, Poster bildiri, Kongre Özet Kitabı: P-180 - 2010 - 2010
84-) Büyük Y. Akyürek Ş. Yüksel F. Yüksel S. Baybek H. Kıvrak A; "Hemşirelik Öğrencileri Kongrelerinde Sunulan Bildirilerin Toplumsal Duyarlılık Başlığı Altında İncelenmesi", 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Fethiye, 1-3 Nisan 2010, Poster bildiri, Kongre Özet Kitabı: P-227 - 2010 - 2010
85-) Atak E. Çetin E. Yüce G. Baybek H. Kıvrak A; "Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Bazı Risk Alma Davranışları", 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Fethiye, 1-3 Nisan 2010, Poster bildiri, Kongre Özet Kitabı: P-241 - 2010 - 2010
86-) Zenginer S. Bekar B. Baybek H. Kıvrak A; "Genç Tüketicilerin Markalı Ürün Kullanmadaki Tutumları", 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Fethiye, 1-3 Nisan 2010, Poster bildiri, Kongre Özet Kitabı: P-242 - 2010 - 2010
87-) Kul S. Esgin D. Aksoy S. Kaya N. Kıvrak A. Baybek H; "Hemşirelik Öğrencilerinin Çevresel Risk Algılama Düzeyleri", 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Fethiye, 1-3 Nisan 2010, Poster bildiri, Kongre Özet Kitabı: P-292 - 2010 - 2010
88-) Türkmen Y. İnal S. Kaya Ö. Baybek H. Kıvrak A; "Hemşirelik Öğrencilerinin Uyku Bozukluklarının ve Uykusuzluk Hallerinin Değerlendirilmesi", 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Fethiye, 1-3 Nisan 2010, Poster bildiri, Kongre Özet Kitabı: P-294 - 2010 - 2010
89-) Şahin G. Kıvrak A. Baybek H; "Hemşirelik Öğrencilerinin GDO’ya Dair Bilgilerinin Belirlenmesi", 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Fethiye, 1-3 Nisan 2010, Poster bildiri, Kongre Özet Kitabı: P-295 - 2010 - 2010
90-) Tunç CS. Kıvrak A. Baybek H; "Hemşirelik Öğrencilerinin Besin Etiketi Okuma Duyarlılıkları", 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Fethiye, 1-3 Nisan 2010, Poster bildiri, Kongre Özet Kitabı: P-299 - 2010 - 2010
91-) Kaya D. Hayta G. Acar G. Baybek H. Kıvrak A; "Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Organ Nakli Konusundaki Düşünceleri", 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Fethiye, 1-3 Nisan 2010, Poster bildiri, Kongre Özet Kitabı: P-306 - 2010 - 2010
92-) Hayta G. Kaya D. Acar G. Baybek H. Kıvrak A; "Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerine Organ Nakli Konusunda Verilen Planlı Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi", 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Fethiye, 1-3 Nisan 2010, Poster bildiri, Kongre Özet Kitabı: P-307 - 2010 - 2010
93-) Kale M, Kıvrak A, Baybek H, Tümer A; "65 Yaş Üzeri Hastaların Akılcı İlaç Kullanma Tutumları", 13.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, İzmir, 18-22 Ekim 2010, Poster Bildiri, Kongre Özet Kitabı, P-163, Sayfa 136-137. - 2010 - 2010
94-) Singer E, Kıvrak A, Baybek H, Tümer A; "I. Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Sağlık Personelinin Sigara İçme Durumları", 13.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, İzmir, 18-22 Ekim 2010, Poster Bildiri, Kongre Özet Kitabı, P-163, Sayfa 136-137. - 2010 - 2010
95-) Hayta G, Kıvrak A, Baybek H, "Hemşirelerin Mesleki Örgütlenme Konusundaki Görüşleri", Poster Bildiri, 8. Ulusal-Uluslararası Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Poster Bildiri, 4-6 Haziran 2009. - 2009 - 2009
96-) Şahin G, Kıvrak A, Baybek H, "Hemşirelerin Problem Çözme Becerilerinin Belirlenmesi", 8. Ulusal-Uluslararası Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Poster Bildiri, 4-6 Haziran 2009 - 2009 - 2009
97-) Hayta G, Güler B, Akbaş N, Kıvrak A, Baybek H: "Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelikte Mesleki Örgütlenme Konusundaki Düşüncelerinin Belirlenmesi", Poster Bildiri, 7. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 25-27 Haziran 2008, İstanbul. - 2008 - 2008
98-) Uslu E, Geçici F, Baybek H, Kıvrak A; "Fethiye Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Hastane Enfeksiyonları Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi", V. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Poster Bildiri 20-21 Nisan 2006, Şanlıurfa - 2006 - 2006
99-) Temel Y, Güngör P, Süren C, Yalçın E, Karataş K, Baybek H, Kıvrak A; "Fethiye Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerinin Fekal-Oral ve Solunum Yolu İle Bulaşan Hastalıklardan Korunma Yöntemleri Hakkında Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi", V. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Poster Bildiri, 20-21 Nisan 2006, Şanlıurfa - 2006 - 2006
100-) Baybek H, Kıvrak A, Kılıç İ, Şenol T; "Sağlık Ocağına Başvuran 0-6 Yaş Grubu Çocukların Kayıtlarının İncelenmesi", IV. Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, 13-14 Nisan 2006, Manisa - 2006 - 2006
101-) Baybek H, Kıvrak A, Akgün M, Özbörü İN; "15-49 Yaş Kadınların Aile Planlaması Yöntemini Kullanma Durumlarının Belirlenmesi", IV. Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, 13-14 Nisan 2006, Manisa - 2006 - 2006
102-) Baybek H, Kıvrak A, Kaya F; "Fethiye Verem Savaş Dispanserinde 2000-2004 Yılları Arasında Belirlenen Tüberküloz Vakalarının Değerlendirilmesi", IV. Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, 13-14 Nisan 2006, Manisa - 2006 - 2006
103-) Baybek H, Bozyer İ, Kıvrak A; "Muğla İl Merkezinde 1999-2000 Yıllarında İç Hastalıkları Servisine Yatışların İncelenmesi", Uluslararası Katılımlı I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu, Poster Bildiri, 24-26 Kasım 2004, Ankara - 2004 - 2004
104-) Baybek H, Bozyer İ, Kıvrak A; Gökalp S; "Diabetli hastaların Hastalıkları Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi", Uluslararası Katılımlı I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu, Poster Bildiri, 24-26 Kasım 2004, Ankara - 2004 - 2004
105-) Kalkan K, Koyuncu E, Baybek H, Kıvrak A; "Muğla Üniversitesi Muğla Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Hasta Hakları Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi", III. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 29-30 Nisan 2004, Edirne, Özet Kitabı, Poster Bildiri, Sayfa:64, - 2004 - 2004

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN NANOTEKNOLOJİ TUTUMLARININ BELİRLENMESİ - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Sağlık Sektöründe Çift Kariyerli Eşler: Hemşire Çiftlerle Nitel Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Bir İş-Yaşam Sorunu olarak Çift Kariyerli Eşler: Akademisyenler ve Hemşireler Üzerine Bir Çalışma. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Bir İş-Yaşam Sorunu olarak Çift Kariyerli Eşler: Akademisyenler ve Hemşireler Üzerine Bir Çalışma. 2017-2017

(I-15) Rektörlük tarafından oluşturulan kurul ve komisyonlarda görev almak (her yıl için)

1-) Af Uyum komisyonu. Türkiye. . 2020
2-) Sosyal Kültürel Komisyon. Türkiye. . 2020
3-) Sosyal Kültürel Komisyon. Türkiye. . 2019
4-) Af Uyum Komisyonu. Türkiye. . 2019

(S-1) Özgün yapıt, proje yada tasarımlarla kişisel etkinliklerde

1-) 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi - 1-3 Nisan - Fethiye, Muğla, Türkiye - 2004

Verdiği Dersler

HEM3530 2019-2020 Bahar

Sağlık Turizmi

HEM1009 2019-2020 Güz

Hemşirelik Tarihi Kavram ve İlkeleri

HEM2517 2019-2020 Güz

Diyabet Hemşireliği

HEM2541 2019-2020 Güz

Geriatri Hemşireliği

HEM3523 2019-2020 Güz

Adli Hemşirelik

HEM1002 2018-2019 Bahar

Hemşirelik Esasları

HEM2528 2018-2019 Bahar

Kronik Hastalıklarda Bakım

HEM3530 2018-2019 Bahar

Sağlık Turizmi

HEM2517 2018-2019 Güz

Diyabet Hemşireliği

HEM2535 2018-2019 Güz

Hemşirelik Süreci

HEM2541 2018-2019 Güz

Geriatri Hemşireliği

HEM3523 2018-2019 Güz

Adli Hemşirelik