Personel

Doktor Öğretim Üyesi KÖKSAL KÜÇÜKAKYÜZ
Doktor Öğretim Üyesi
Köksal Küçükakyüz
@ E-posta
akyuzk@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1528

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi / Biyoloji Bölümü / Botanik Abd

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Biyoloji Bölümü / Botanik Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 1992

Yüksek Lisans

Midwestern State University Department of Biology 1996

Doktora

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 2002

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çatav Şükrü Serter, Genç Tuncer Okan, Kesik Oktay Müjgan, Küçükakyüz Köksal, 2020. Cadmium Toxicity in Wheat: Impacts on Element Contents, Antioxidant Enzyme Activities, Oxidative Stress, and Genotoxicity. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology
2-) Çatav Şükrü Serter, Genç Tuncer Okan, Kesik Oktay Müjgan, Küçükakyüz Köksal, 2018. Effect of Boron Toxicity on Oxidative Stress and Genotoxicity in Wheat (Triticum aestivum L.). Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology
3-) Çatav Şükrü Serter, Küçükakyüz Köksal, Tavşanoğlu Çağatay, Pausas Juli G, 2018. Effect of fire-derived chemicals on germination and seedling growth in Mediterranean plant species. Basic and Applied Ecology
4-) Çatav Şükrü Serter, Elgin Emine Sonay, Dağ Çağdaş, Stark Jaıme L, Küçükakyüz Köksal, 2018. NMR-based metabolomics reveals that plant-derived smoke stimulates root growth via affecting carbohydrate and energy metabolism in maize. Metabolomics
5-) Tavşanoğlu Çağatay, Ergan Gökhan, Çatav Şükrü Serter, Zare Golshan, Küçükakyüz Köksal, Özüdoğru Barış, 2017. Multiple fire-related cues stimulate germination in Chaenorhinum rubrifolium (Plantaginaceae), a rare annual in the Mediterranean Basin. Seed Science Research
6-) Çatav, Ş.S., Küçükakyüz, K., Tavşanoğlu, Ç., Akbaş, K., 2015. Effects of aqueous smoke and nitrate treatments on the germination of 12 eastern Mediterranean Basin plants. Annales Botanici Fennici
7-) Çatav, Ş.S., Küçükakyüz, K., Akbaş, K., Tavşanoğlu, Ç., 2014. Smoke-enhanced seed germination in Mediterranean Lamiaceae. Seed Science Research. Seed Science Research
8-) Taskin, B.G., Taskin, V., Kucukakyuz, K., 2011. Electrophoretic Analysis of Genetic Diversity in Natural House Fly (Musca domestica L.) Populations From Western And Southern Coasts of Turkey. Turkish Journal of Biology
9-) Taşkın, V., Taşkın, B.G., Küçükakyüz, K., Kence, M., 2011. Determination of Esterase Enzyme Polymorphism in House Fly (Musca domestica L.) Populations in Turkey. Turkish Journal of Zoology
10-) Taskın, V., Gocmen, B., Kucukakyuz, K., Kence, M., 2009. Potential Biomonitoring use of Variations in Esterase, Glutathione S-Transferase, and Acetylcholinesterase Activities in Musca domestica L.. Fresenius Environmental Bulletin
11-) Samuels, T.D., K. Küçükakyüz, and M. Rincón-Zachary. 1997. Aluminum partitioning patterns as related to aluminum sensitivity and aluminum tolerance in wheat (Triticum aestivum L) roots. Plant Physiol., 113:527-534. - 1997
12-) Timmy Samuels, Küçükakyüz Köksal, Magaly Rincnzachary, 1997. AI Partitioning Patterns and Root Growth as Related to AI Sensitivity and AI Tolerance in Wheat. Plant Physiology

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Küçükakyüz Köksal, Yıldıztekin Mahmut, Civelek Hasan Sungur, Nadeem Saıd, Tuna Atilla Levent, 2018. Antioxidative Defence Mechanisms in Tomato (Lycopersicum esculentum L.) Plants Sprayed with Different Pesticides and Boron compounds. International Journal of Secondary Metabolite
2-) GÖÇMEN, ,B. V. TAŞKIN, K. KÜÇÜKAKYÜZ, Ö. VAROL, B. ÇÖL, T. ARSLAN. 2008. Esterase Polymorphisms in Relict Endemic Liquidambar orientalis Mill. var. orientalis and L. orientalis Mill. var. integriloba Fiori Populations in Turkey. Journal of Cell and Molecular Biology, 6(2):137-146. - 2008
3-) Göçmen Taşkın Belgin, Taşkın Vatan, Küçükakyüz Köksal, Varol Ömer, Çöl Bekir, Arslan Tülin, 2007. Esterase polymorphisms in relict endemic Liquidambar orientalis Mill var orientalis and L orientalis Mill var integriloba Fiori populations in Turkey. Journal of Cell and Molecular Biology
4-) Taşkın Vatan, Küçükakyüz Köksal, Arslan Tülin, Çöl Bekir, Göçmen Taşkın Belgin, 2007. The biochemical basis of insecticide resistance and determination of esterase enzyme patterns by using PAGE in field collected populations of Drosophila melanogaster from Mu la province of Turkey. Journal of Cell and Molecular Biology
5-) Göçmen Taşkın Belgin, Taşkın Vatan, Küçükakyüz Köksal, Varol Ömer, Çöl Bekir, Arslan Tülin, 2007. Esterase polymorphisms in relict endemic Liquidambarorientalis Mill var orientalis and L orientalis Mill var integriloba Fiori populations in Turkey. Journal of Cell and Molecular Biology
6-) TAŞKIN, V., K. KÜÇÜKAKYÜZ, T. ARSLAN, B. ÇÖL, B. GÖÇMEN. 2007. The Biochemical Basis of Insecticide Resistance and Determination of Esterase Enzyme Patterns by Using PAGE in Field Collected Populations of Drosophila melanogaster from Mugla Province of Turkey. Journal of Cell and Molecular Biology. 6(1): 31-40 - 2007
7-) KÜÇÜKAKYÜZ Köksal. 2003. Comparison of Two Different Methods for Determining Al Tolerance in Intact Roots of Turkish Wheat (Triticum aestivum L.) Cultivars, Journal of Faculty of Science Ege University, 26:31-43. - 2003

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) GÖÇMEN, B., K. KÜÇÜKAKYÜZ, V. TAŞKIN. 2007. Kunduru-1149 x Cham-1 Melezi Makarnalık Buğday (Triticum durum) Hatlarının Bor Toksisitesine Toleransları Bakımından Taranmalarında Bazı Kalitatif ve Kantitatif Yöntemlerin Karşılaştırılması. Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi. 9(2): 31-47. - 2007
2-) Göçmen Taşkın Belgin, Küçükakyüz Köksal, Taşkın Vatan, 2007. Kunduru 1149 x Cham 1 Melezi Makarnalık Buğday Triticum durum Hatlarının Bor Toksisitesine Toleransları Bakımından Taranmalarında Bazı Kalitatif ve Kantitatif Yöntemlerin Karşılaştırılması. Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi
3-) Küçükakyüz Köksal, 2003. Comparison of Two Different Methods for Determining Al Tolerance in Intact Roots of Turkish Wheat Triticum aestivum L Cultivars. Journal of Faculty of Science Ege University
4-) Özdemir Güven, Meltem Conkdalay, Küçükakyüz Köksal, Barış Pazarcıbaşı, Yılmaz Mete, 2001. Türkiye koşullarinda üretimi yapılan Spirulina platensis in çeşitli ekstraktlarının antimikrobiyal aktivite kapasitesinin belirlenmesi. E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Yayınları
5-) Güven Özdemir, Meltem Conkdalay, Köksal Küçükakyüz, Barış Pazarcıbaşı, Mete Yılmaz, 2001, Türkiye koşullarinda üretimi yapılan Spirulina platensis’in çeşitli ekstraktlarının antimikrobiyal aktivite kapasitesinin belirlenmesi, E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Yayınları. 18/1:161-166. - 2001

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Küçükakyüz, K., Çatav, Ş.S., Ensarioğlu, K., 2016. EFFECTS OF BIOCHAR APPLICATION TO SOILS ON SEEDLING GROWTH OF WHEAT . 4th International Conference (Agriculture and Food)
2-) Tavşanoğlu, Ç., Ergan, G., Çatav, Ş.S., Küçükakyüz, K., Zare, G., Özüdoğru, B., 2015. Fire-dependent seed germination in rare annual Chaenorhinum rubrifolium (Scrophulariaceae) . II. Ecology and Evolutionary Biology Symposium
3-) GOCMEN TASKIN, B., E. OZTURK, E. DOGAC, O.VAROL, K. KUCUKAKYUZ, T ARSLAN, V. TASKIN. 2010. Esterase and Acid Phosphatase Polymorphisms in Relict Endemic Liquidambar orientalis Mill. var. orientalis and L. orientalis Mill. var. integriloba Fiori Populations in Turkey. International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species -I (BIORARE-2010) –Fethiye, Muğla 26-29 Mayıs. - 2010
4-) Küçükakyüz, K., Rincón-Zachary, M., Türkan, İ. 2000. Aluminum (Al3+)-Calcium (Ca2+) interactions in roots of aluminum-tolerant and aluminum-sensitive cultivars of wheat (Triticum aestivum L.)., Oral Presentation at the Second Balkan Botanical Congress, Istanbul, Turkey, May 14-18. - 2000
5-) Küçükakyüz, K., Rincón-Zachary, M. 1996. The Effect of Calcium (Ca2+) on Aluminum (Al3+) Partitioning and Uptake in Intact Wheat (Triticum aestivum L.) Roots of Al-sensitive (Tam 105) and Al-tolerant (Atlas 66) Cultivars, Oral Presentation at the 99th Annual Texas Academy of Science Meeting, Texas A&M Galveston, Galveston, Texas. - 1996

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kesik Oktay Müjgan, Çatav Şükrü Serter, Genç Tuncer Okan, Küçükakyüz Köksal, 2018. Ameliorative Effect of Karrikinolide (KAR1) Against Boron-Induced Oxidative Stress and Genotoxicity in Wheat (Triticum aestivum L.). International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences
2-) Çatav Şükrü Serter, Tavşanoğlu Çağatay, Küçükakyüz Köksal, 2017. Yangın Kökenli Kimyasalların Akdeniz Havzası Bitkilerinin Tohum Çimlenmesi ve Fide Büyümesi Üzerine Teşvik Edici Etkisi. XIII. Congress of Ecology and Environment With International Participation
3-) Küçükakyüz Köksal, Çatav Şükrü Serter, Arslan Kutbettin, 2017. Antioxidant Response of Wheat (Triticum Aestivum L.) to Aluminium Toxicity. 5th International Conference on Agriculture and Food
4-) Kesik Oktay Müjgan, Çatav Şükrü Serter, Genç Tuncer Okan, Küçükakyüz Köksal, 2017. Bor Toksisitesinin Buğdayda (Triticum aestivum L.) Oksidatif Stres ve Genotoksisite Üzerine Etkisi. XIII. Congress of Ecology and Environment With International Participation
5-) Küçükakyüz Köksal, Yıldıztekin Mahmut, Civelek Hasan Sungur, Nadeem Said, Tuna Atilla Levent, 2016. Antioxidative Defence Mechanisms in Tomato Lycopersicum esculentum L Plants Sprayed with Different Pesticides and Boron Compounds. Symposium on Euroasian Biodiversity
6-) Çatav, Ş.S., Küçükakyüz, K., Tavşanoğlu, Ç., 2016. Seed Germination Responses of Eastern Mediterranean Species to Smoke-water, Karrikinolide and Mandelonitrile. International Congress on Applied Biological Sciences
7-) Çatav Şükrü Serter, Küçükakyüz Köksal, Tavşanoğlu Çağatay, 2015. Cistus salviifolius L un Cistaceae Yangın Sonrası Çimlenme Özelliklerinin Belirlenmesi. 12. uLusal Ekoloji ve Çevre Kongresi

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Çatav, Ş.S., Akbaş, K., Küçükakyüz, K., Tavşanoğlu, Ç. 2014. Effects of smoke solutions and nitrates on seed germination in species from the eastern Mediterranean Basin. Ecology and Evolutionary Biology Symposium, 12-13 July, İstanbul. - 2014
2-) Çatav, Ş.S., Tavşanoğlu, Ç., Küçükakyüz, K., Akbaş, K. (2014). Allelopathic effect of aqueous extracts of Pinus brutia needles on the germination and seedling growth of 25 Mediterranean plants. 5th International Conference on Mediterranean Pines, 22-26 September, Solsona (Spain). - 2014
3-) Çatav, Ş.S., Küçükakyüz, K., Akbaş, K., Tavşanoğlu, Ç. 2013. The Promotive Effect of Plant-derived Smoke Extracts on Seed Germination of Mediterranean Lamiaceae Species. The 3nd International Geography Symposium, 10-13 June, Kemer. - 2013
4-) KÜÇÜKAKYÜZ, K., CİVELEK, H.S., Dursun, O., KABAN Ö. 2012. Effects of different insect growth regulators (IGR) on the vegetable leafminer (Liriomyza sativae Blanchard, 1938)(Diptera:Agromyzidae), Poster Presentation at the International Scientific Conference “Fruit Flies and other Dipterous Plant Pest, Riga, Latvia, July 9 - 2012
5-) DOGAC, E., V. TASKIN, E. OZTURK, K. KUCUKAKYUZ, O. VAROL, T.ARSLAN, B. GOCMEN. 2008. RAPD Polymorphism in Relict Endemic Liquidambar orientalis Mill. Var. orientalis and L. orientalis Mill. Var. Integriloba fiori Populations in Turkey. XX. International Congress of Genetics, Berlin, Germany, 12-17 Temmuz. - 2008
6-) OZTURK, E., V. TASKIN, E. DOGAC, K. KUCUKAKYUZ, O. VAROL, T. ARSLAN B. GOCMEN. 2008. Isozyme Polymorphism In Relict Endemic Liquidambar orientalis Mill. Var. orientalis and L. orientalis Mill. Var. Integriloba fiori Populations in Turkey. XX. International Congress of Genetics, Berlin, Germany, 12-17 Temmuz. - 2008
7-) TAŞKIN, V., K. KÜÇÜKAKYÜZ, T. ARSLAN, B. GÖÇMEN. 2008. Isozyme Polymorphism in Olive Fly (Bactrocerae oleae) Populations Collected From Aegean Region of Turkey. XX. InternationalCongress of Genetics, Berlin, Germany, 12-17 Temmuz. - 2008
8-) GÖÇMEN, B., V. TAŞKIN, K. KÜÇÜKAKYÜZ, Ö. Varol, E. ÖZTÜRK, T. ARSLAN. 2007. Within and Among Population Esterase Polymorphisms in Relict Endemic Liquidambar orientalis Mill. Var. orientalis and L. orientalis Mill. Var. integriloba Fiori in Turkey. VIIth Plant Life of South West Asia (7th PLOSWA), Eskişehir, June 25-29. - 2007
9-) TAŞKIN, V., K. KÜÇÜKAKYÜZ, M. KENCE, B. GÖÇMEN .2006. Glutathion-S-Transferase, Acetylcholinesterase And General Esterase Activities of Turkish Housefly trains Collected From Southern And Western Part Of Turkey, VIII th European Congress of Entomology, Izmir , Turkey, September 17 -22. - 2006
10-) Özdemir, Güven, Meltem Conkdalay, Köksal Küçükakyüz, Barış Pazarcıbaşı, Mete Yılmaz. 2002. Determining The Antimicrobial Capacity of Various Extracts of Spirulina platensis Propagated In Different Growth Conditions, Poster Presentation in the 1th Congresof International Society for Applied Phycology, 9th International Conference on Applied Algology, 26-30 May, Aguadulca, Roquetas de Mar, Almeria, Spain. - 2002
11-) Özaydın, T., Türkan, I., Küçükakyuz, K. 2001. Aluminum Tolerances of Some Turkish Wheat Cultivars Related to pH Changes Around Their Roots and Chlorophyll Fluorescence, Poster Presentation at the Sixth ICOBTE, University of Guelph, Guelph, Ontario, Canada, July 29- August. - 2001
12-) Küçükakyüz, K, Rincón-Zachary, M. 1996. The Effect of Calcium (Ca2+) on Aluminum (Al3+) Partitioning and Uptake in Intact Wheat (Triticum aestivum L.) Roots of Al-sensitive (Tam 105) and Al-tolerant (Atlas 66) Cultivars, Poster Presentation at the American Society of Plant Physiologists Convention in San Antonio, Texas. - 1996

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Tavşanoğlu, Ç., Ergan, G., Çatav, Ş.S., Küçükakyüz, K., Zare, G., Özüdoğru, B., 2015. Yangınla İlişkili Sinyallerin Tek Yıllık Nadir Bitki Türü Chaenorhinum rubrifolium’un (Scrophularıaceae) Çimlenmesi Üzerine Etkisi. 12. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi
2-) ÖZTÜRK, E., K. KÜÇÜKAKYÜZ, E. DOĞAÇ, V. TAŞKIN, B. ÇÖL, B. GÖÇMEN. 2008. Bor ve Alüminyum Stresi Altındaki Buğdaylarda (Triticum aestivum L) Esteraz Enzim Aktivitesi ve Bant Desenlerindeki Değişimler. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran, Karadeniz Teknik Üniversitesi. - 2008
3-) ARSLAN, T., S AĞDAMAR, K KÜÇÜKAKYÜZ, V. TAŞKIN, B. G. TAŞKIN. 2008. Muğla Yöresindeki Kuluçkahanelerde Üretilen Gökkuşağı Alabalığı'nın, Oncorhynchus mykiss, Allozimler Yardımıyla Genetik Karakterizasyonu Tespiti. 1. Ulusal Alabalık Sempozyumu-Isparta, 14-16 Ekim. - 2008
4-) GÖÇMEN, B., E. DOĞAÇ, V. TAŞKIN, K. KÜÇÜKAKYÜZ. 2006. Kunduru-1149 X Cham-1 Melezi makarnalık Buğday (Triticum durum) Hatlarının Bor Toksisitesine Toleransları Bakımından Taranmalarında Bazı Kalitatif ve Kantitatif Yöntemlerin Karşılaştırılması. Sözlü Sunum. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Aydın, 26-30 Haziran. - 2006
5-) TAŞKIN V., F. GACAR, K. KÜÇÜKAKYÜZ, B. TAŞKIN. 2006. Muğla’nın Ula İlçesinden Toplanan Drosophila melanogaster ve Drosophila simulans Populasyonlarında Esteraz Enzim Profilinin Polyakrilamid Jel Elektroforezi (PAGE) Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi ve Glutatyon-S-Transferaz, Asetilkolin Esteraz, Genel Esteraz Enzim Aktivitelerinin Ölçülmesi. Sözlü Sunum. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Aydın, 26-30 Haziran. - 2006
6-) ACAR Okan, İsmail TÜRKAN, Köksal KÜÇÜKAKYÜZ, Işın YAZICI, Türkan ÖZAYDIN. 1998. Kurağa Dayanıklı Bazı Arpa (Hordeum ssp) çeşitlerinde Süperoksit Dismütaz (SOD) Aktivitesinin Belirlenmesi, Sözlü Sunum, XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 7-10 Eylül - 1998
7-) Küçükakyüz, K., Türkan, İ. 1997. Kalsiyum'un Alüminyuma Duyarlı (Tam 105) ve Alüminyum'a Dayanıklı (Atlas 66) Buğday Kultivarlarının Köklerindeki Alüminyum Birikimi ve Dağılımı Üzerine Olan Etkileri, Sözlü Sunum, Biyologlar Derneği, III. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 3-5 Eylül. - 1997

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kırkışla, M., Çatav, Ş.S., Güngör, H., Küçükakyüz, K., 2015. Morchella elata Fr.’dan Elde Edilen Özütlerin Tohum Çimlenmesi ve Fide Gelişimi Üzerine Etkisi. 12. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi
2-) Çatav, Ş.S., Küçükakyüz, K., Tavşanoğlu, Ç., 2015. Cistus salviifolius L.'un (Cistaceae) Yangın Sonrası Çimlenme Özelliklerinin Belirlenmesi. 12. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi
3-) Çatav, Ş.S., Akbaş, K., Küçükakyüz, K., Tavşanoğlu, Ç. 2014. Kızılçam (Pinus brutia) İbrelerinden Elde Edilen Özütlerin 17 Akdeniz Bitkisinin Çimlenmeleri Üzerine Etkisi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran, Eskişehir. - 2014
4-) Küçükakyüz, K., Çatav, Ş.S., Dağ, Ç., Elgin, E.S. 2014. Mısır Köklerinde Duman Uygulamalarına Bağlı Metabolit Değişimlerinin Nükleer Rezonans Spektroskopisi (NMR) İle Belirlenmesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran, Eskişehir. - 2014
5-) AĞDAMAR, Sevan, Tülin ARSLAN, Köksal KÜÇÜKAKYÜZ. 2009 Türkiye’de Üretimi Yapılan Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Populasyonlarının Allozimler Yardımıyla Genetik Karakterizasyonu. 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize, 01-04 Temmuz. - 2009
6-) GÖÇMEN, B., B. ÇÖL, V. TAŞKIN, K. KÜÇÜKAKYÜZ. 2008. Tarımsal Üretimde Bor Toksisitesinin Biyolojik Açıdan Değerlendirilmesi. II. Ulusal Bor Çalıştayı, 17-18 Nisan, MTA-Ankara. - 2008
7-) TAŞKIN, V., K. KÜÇÜKAKYÜZ, T. ARSLAN, B. ÇÖL, B. GÖÇMEN TAŞKIN. 2007. Muğla ve İlçelerine ait Drosophila melanogaster Populasyonlarında İnsektisit Direncinin Biyokimyasal Temellerinin ve Esteraz Enzim Profilinin PAGE Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi, 27-29 Ağustos, ISPARTA Süleyman Demirel Üniversitesi. - 2007

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: DUMAN ÇÖZELTİSİ, KARRİKİNOLİD VE SİYANOHİDRİN’İN TOHUM ÇİMLENMESİ VE FİDE GELİŞİMİ ÜZERİNE FİZYOLOJİK VE BİYOKİMYASAL ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Konu: DUMAN ÇÖZELTİSİ, KARRİKİNOLİD VE SİYANOHİDRİN’İN TOHUM ÇİMLENMESİ VE FİDE GELİŞİMİ ÜZERİNE FİZYOLOJİK VE BİYOKİMYASAL ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Şükrü Serter-Çatav. 2018

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: DUMAN ÇÖZELTİLERİNİN BUĞDAY (Triticum aestivum L.) BİTKİSİNDE ALÜMİNYUM (Al3+) TOKSİSİTESİ ÜZERİNE FİZYOLOJİK VE BİYOKİMYASAL ETKİLERİ. Konu: DUMAN ÇÖZELTİLERİNİN BUĞDAY (Triticum aestivum L.) BİTKİSİNDE ALÜMİNYUM (Al3+) TOKSİSİTESİ ÜZERİNE FİZYOLOJİK VE BİYOKİMYASAL ETKİLERİ. Selda-Dönmez. 2019
2-) Tez Adı: BİTKİ KÖKENLİ DUMAN SOLÜSYONUNUN TUZ STRESİ ALTINDAKİ BUĞDAY (Triticum aestivum L.) BİTKİSİNDE ÇİMLENME VE FİDE GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ. Konu: BİTKİ KÖKENLİ DUMAN SOLÜSYONUNUN TUZ STRESİ ALTINDAKİ BUĞDAY (Triticum aestivum L.) BİTKİSİNDE ÇİMLENME VE FİDE GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ. Merve-Kırkışla. 2019
3-) Tez Adı: Biochar’ın Bitki Gelişimine Etkisi. Konu: Biochar’ın Bitki Gelişimine Etkisi. Kenan-Ensarioğlu. 2016
4-) Tez Adı: Buğday (Triticum aestivum L.)’ın Alüminyum Stresine Bağlı Dış Ortama Metabolit Salınımının Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) Spektroskopisi ile İncelenmesi . Konu: Buğday (Triticum aestivum L.)’ın Alüminyum Stresine Bağlı Dış Ortama Metabolit Salınımının Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) Spektroskopisi ile İncelenmesi . Kutbettin-Arslan. 2016
5-) Tez Adı: Cistus salviifolius L.’un (Cistaceae) Yangın Sonrası Çimlenme Özelliklerinin Belirlenmesi. Konu: Cistus salviifolius L.’un (Cistaceae) Yangın Sonrası Çimlenme Özelliklerinin Belirlenmesi. Şükrü Serter-Çatav. 2013
6-) Tez Adı: Türkiyede’ki Relikt Endemik Sığla Ağacı (Liquidambar orientalis Mill. var. orientalis ve L. orientalis Mill. var. integriloba Fiori) Populasyonlarındaki Genetik Çeşitliliğin RAPD (Rastgele Üretilen Polimorfik DNA) Belirteçleri Yardımıyla Belirlenmesi. Konu: Türkiyede’ki Relikt Endemik Sığla Ağacı (Liquidambar orientalis Mill. var. orientalis ve L. orientalis Mill. var. integriloba Fiori) Populasyonlarındaki Genetik Çeşitliliğin RAPD (Rastgele Üretilen Polimorfik DNA) Belirteçleri Yardımıyla Belirlenmesi. Ersin-Doğaç. 2008

(G-4-Eski) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Pestisit Ekisi Saptanan Tarım Bor Bileşiğinin Sektöre Ürün Olarak Sunulması ve Kullanılma Olanaklarının Arttırılması Amacıyla Pestisit Etkinlik Denemelerinin Yapılması. 2012-2015
2-) Bazı Bor Bileşiklerinin Sera Yetiştiriciliğinde Görülen Bazı Ana Zararlıların Mücadelesinde Alternatif Pestisit Olarak Kullanım Olanaklarının ve Bitki Fizyolojisi ve Biyokimyası Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması - 2010
3-) Ege Bölgesi’nden Örneklenen Zeytin sineği (Bactrocera oleae) Populasyonlarında İnsektisit Direncinin Biyokimyasal ve Genetik Temellerinin Araştırılması ve Bu Populasyonların Mikrosatellit ve İzoenzim Belirteçleri Yardımı ile Genetik Karekterizasyonu - 2009
4-) Türkiye’de Üretimi Yapılan Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Irklarının Genetik Karakterizasyonu - 2009
5-) Türkiye’deki Relikt Endemik Sığla Ağacı (Liquidambar orientalis Mill. var. orientalis ve L. orientalis Mill. var. integriloba Fiori) Populasyonlarında Genetik Çeşitliliğin İzoenzimler ve RAPD (Rasgele Üretilen Polimorfik DNA) Belirteçleri Yardımıyla Saptanması - 2008
6-) Ege ve Akdeniz bölgesinden toplanan karasinek (Musca domestica L.) populasyonlarında esteraz enzim profilinin polyakrilamid jel elektroforezi (PAGE) yöntemi kullanılarak belirlenmesi ve glutatyon-S-transferaz, asetilkolin esteraz, genel esteraz enzim aktivitelerinin ölçülmesi - 2007
7-) Alüminyum (Al3+)’a Dayanıklı (Tam 202) ve duyarlı (Tam 105) Buğday (Triticum aestivum L.) Genotiplerinin Köklerinde Alüminyuma Bağlı Kalsiyum Dağılımı ve Kalsiyum (Ca2+)’un Al-toksisitesindeki Rolünün Araştırılması - 2001

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Cistus salviifolius L.’un (Cistaceae) Yangın Sonrası Çimlenme Özelliklerinin Belirlenmesi - 2013
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Bitki Fizyolojisi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Buğday (Triticum aestivum L.) Köklerinde Alüminyum Stresine Bağlı Metabolit Değişimlerinin Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) Spektroskopisi ile İncelenmesi. 2013-2015

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Muğla Yöresindeki Kuluçkahanelerde Üretimi Yapılan Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Irklarında Genetik Çeşitliliğin İzoenzimler Yardımıyla Saptanması - 2009
2-) Muğla ili ve ilçelerinden toplanan Drosophila melanogaster (sirke sineği) örneklerinde değişik insektisit gruplarına karşı direnç oranlarının ve esteraz enzim profilinin poliakrilamid jel elektroforezi (PAGE) yöntemi kullanılarak belirlenmesi. - 2008
3-) Türkiye’deki Relikt Endemik Sığla Ağacı (Liquidambar orientalis Mill. var. orientalis ve L. orientalis Mill. var. İntegriloba Fiori) Populasyonlarında Genetik Çeşitliliğin İzoenzimler Yardımıyla Saptanması - 2008
4-) Türkiye Kültür Koşullarında Üretimi Yapılan Spirulina platensis'in Çeşitli Ekstraktlarının Antimikrobiyal Aktivite Kapasitesinin Belirlenmesi ve Arttırılması - 2000
5-) Aluminyum (Al3+)’a Dayanıklı (Tam 202) ve Duyarlı (Tam 105) Buğday (Triticum aestivum) Genotiplerinde Kalsiyumun Alüminyum Stresindeki Rolünün Fizyolojik ve Biyokimyasal Temellerinin Araştırılması - 1999
6-) Alüminyum (Al3+)’a Dayanıklı (Tam 202) ve Duyarlı (Tam 105) Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinin Köklerinde Kalsiyum (Ca2+)’lu ve Kalsiyum’suz Ortamlarda Malat Salgılanmasının Al-toksisitesindeki Rolünün Araştırılması - 1998
7-) Aluminyum (Al3+)’a Dayanıklı (Atlas 66) ve Duyarlı (Tam 105) Buğday (Triticum aestivum) Genotiplerinin Köklerinde Aluminyuma Bağlı Kalsiyum Dağılımı ve Kalsiyum (Ca2+)’un Al-toksisitesindeki Rolünün araştırılması - 1997

Verdiği Dersler

BIO 2852 2019-2020 Bahar

ECOLOGY & ENVIRONMENT

BIO 4852 2019-2020 Bahar

ECOLOGY & ENVIRONMENT

ENF1806 2019-2020 Bahar

Bilgisayarda Biyoloji Uygulamaları

BIO 2852 2018-2019 Bahar

ECOLOGY & ENVIRONMENT

BIO 4852 2018-2019 Bahar

ECOLOGY & ENVIRONMENT

BİY 5538 2018-2019 Bahar

HÜCREDE TAŞINMA OLAYLARI

BİY3006 2018-2019 Bahar

Plant Physiology

BİY3006 2018-2019 Bahar

Bitki Fizyolojisi

BİY3008 2018-2019 Bahar

Bitki Fizyolojisi Laboratuvarı

ENF1806 2018-2019 Bahar

Bilgisayarda Biyoloji Uygulamaları

BİY4501 2018-2019 Güz

Ecology of Plants

ENF1806 2018-2019 Güz

Bilgisayarda Biyoloji Uygulamaları