Personel

Prof.Dr. ALAATTİN KARACA
Prof.Dr.
Alaattin Karaca
@ E-posta
alaattinkaraca@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 3145

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı,Yeni Türk Edebiyatı 21.06.1985

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı,Yeni Türk Edebiyatı 17.07.1988

Doktora

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı,Yeni Türk Edebiyatı 30.06.1994

Yayin Bilgileri

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Karaca, A., "Gölgesizler'in Kurgu Tekniği ve Teması", 2011, Turkish Studies, International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. - 2011
2-) Karaca, A., "İkinci Yeni Şiiri ve Resim", 2010, Turkish Studies, International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 5/2, Spring 2010, s. 281-312 - 2010
3-) Karaca, A., "Cevahir ile Sadık Çavuş'un Buğday Kamyonu'nda İsmet İnönü ve Dönemin Toplumsal Sorunları", 2007, Erdem Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, S. 49, s. 211-223. - 2007
4-) Karaca, A., "M. Orhan Okay'ın Dünya Görüşü ve Bunun Edebiyat Araştırmalarına Yansıması", 2005, Jurnal of Turkish Studies, 30/I, s. 59-73 - 2005

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Karaca, A., "Osmanlıyı İtibarsızlaştırma Öreneği Olarak Sadri Ertem'in Bir Varmış Bir Yokmuş'u", TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:4 S. 10 Ocak 2014. - 2014
2-) Karaca, A., "Turgut Uyar'ın Şiirlerinde Modern Kent İmgesi", 2009, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 16, Kış 2009. - 2009
3-) Karaca, A., "Nazan Bekiroğlu'nun İsimle Ateş Arasında Adlı Romanının Tahlili", 2005, Türk Dili, 638, s. 159-171 - 2005
4-) Karaca, A., "İhsan Oktay Anar'ın Puslu Kıtalar Atlası Adlı Romanının Olay Örgüsü, Fantastik Özellikler ve Tema Bakımından İncelenmesi", 2005, Arayışlar Dergisi, 14, s. 93-108 - 2005
5-) Karaca, A., "Mustafa Kutlu'nun Uzun Hikâyesi", 2004, Türk Dili, 625, s. 50-61 - 2004
6-) Karaca, A., "Şairliğinin İlk Döneminde Turgut Uyar", 2004, Arayışlar Dergisi, 12, s. 21-40 - 2004
7-) Karaca, A., "Rahmet Yollar Kesti Romanının Tahlili ve İnce Memed'le Karşılaştırılması", 2002-2003, Akademik Araştırmalar Dergisi (Journal of Academic Studies), 15, s. 163-179 - 2003
8-) Karaca, A., "Yakaza Romanında Anlatıcı ve Bakış Açısı", 2003, Türkoloji Dergisi, XVI-1, s. 113-128 - 2003
9-) Karaca, A., "Yalan Romanının Başkişisi Yusuf Aksu", 2003, Türk Dili, 620, s. 158-165 - 2003
10-) Karaca, A., "İsyan Günlerinde Aşk", 2002, İlmi Araştırmalar, 14, s. 83-100 - 2002
11-) Karaca, A., "Adalet Ağaoğlu'nun Ölmeye Yatmak Romanında Zaman Öğesi", 2002, Arayışlar Dergisi, 7-8, s. 1-16 - 2002
12-) Karaca, A., "Kuyucaklı Yusuf", 2001, Türkoloji Dergisi, XIV, 1, s. 93-119 - 2001
13-) Karaca, A., "Sabahattin Ali'nin Öykülerinde Toplumsal Konular", 1993, Ankara Üniversitesi DTCF Türkoloji Dergisi, XI, 1, s. 221-231 - 1993
14-) Karaca, A., "Muallim Naci'nin Musa Bin Ebi'l-Gâzân Yahut Hamiyet Adlı Eseri", Ankara Üniversitesi DTCF Türkoloji Dergisi, X, 1, s. 143-164 - 1992
15-) Karaca, A., "Ahmet Midhat Efendi'nin Jön Türk Adlı Romanı", 1991, Ankara Üniversitesi DTCF Türkoloji Dergisi, IX, 1, s. 121-141 - 1991
16-) Karaca, A., "Peyami Safa'nın Dedesi Şair Mehmet Behçet Efendi", 1990, Türk Dili, 462, s. 284-287 - 1990
17-) Karaca, A., "Feyzi Halıcı, Parlâmenter Şairler", 1990, Türk Dili, 466, s. 224-226 - 1990

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Karaca, A., "Üç Tarz-ı Siyaset (Osmanlıcılık, İttihad-ı İslâm, Türkçülük) ve Mehmet Âkif Ersoy", Mehmet Âkif 100 Yıl Sonra Berlin'de, 19-21 Aralık 2014, Berlin. - 2014
2-) Karaca, A., "Eski İstanbul'da Bir Kabadayı Çetesi: Onikiler", Birinci Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu (5-8 Nisan 2008) Bildirileri, Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul, s. 561-572. - 2009
3-) Karaca, A., "Sermet Muhtar Alus'un Yazılarında İstanbul'daki Eski Okullar", Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul, VII. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, Atatürk Kültür Merkezi, 5-10 Ekim 2009, Ankara. - 2009

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Karaca, A., "Çağdaş Türk Romanında Dinî Tasavvufî İçerik", 29-30 Kasım-01 Aralık 2013, VI. Dinî Yayınlar Kongresi, Ankara 2014, s. 275-287 - 2014
2-) Karaca, A., "Büyük Doğu Kapaklarına Yansıyan Demokrat Parti ve Menderes İmajı”, Özü Yüzden Okumak: Büyük Doğu’nun Kapakları Sempozyumu, 9 Mayıs 2013, Küçükçekmece Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, s. 133-144. - 2013
3-) Karaca, A., "Küçük, Güzel ve Şükür Kavramları Çerçevesi'nde Hayat Güzeldir'deki Hikâyeler", Aralık 2013, Aynanın Sırrı Mustafa Kutlu Sempozyumu Bildiri Kitabı, Küçükçekmece Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul s. 31-38. - 2013
4-) Karaca, A., “Balkan İsyanları Karşısında İki Aydın: Ömer Seyfettin, Mehmet Akif Ersoy”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bir Dünya Yazarı Ömer Seyfettin Sempozyumu, 22 Ekim 2011. - 2011
5-) Karaca, A., "Hilmi Yavuz'un Şiirinde Tasavvuf", Hilmi Yavuz Akademik Sempozyumu Bildirileri, Artuklu Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi (19 Nisan 2009), Artuklu Üniversitesi Yayınları, Mardin, Mart 2010, s. 172-182. - 2010
6-) Karaca, A., "İkinci Yeni Şairlerine Göre Yahya Kemal", Bir Medeniyeti Yorumlamak, Ölümünün 50. Yılında Yahya Kemal Sempozyumu, 3-7 Kasım 2008, Yahya Kemal Enstitü Mecmuası, V, İstanbul, s. 435-451. - 2008
7-) Karaca, A. "İhsan Oktay Anar'ın Romanlarında Din ve Tasavvuf", 1980 Sonrası Türk Romanı Sempozyumu, 27-28 Mart 2008, Bildiriler, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri, 2008, s. 197-209. - 2008
8-) Karaca, A., "Tarih Biliminde ve Edebiyatta Nesnellik, Öznellik, Gerçeklik Kurgusallık ve İdeoloji, Bu Bağlamda İsyan Günlerinde Aşk Romanıyla İlgili Tartışmalar", Erciyes Üniversitesi, II. Kayseri ve Yöresi Kültür Sanat Edebiyat Bilgi Şöleni, Bildiriler, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri, 2007, s. 521-537 - 2007
9-) Karaca, A., "İbnülemin Mahmut Kemal İnal'ın Son Asır Türk Şairleri Adlı Eserinde Üsküdar'da Yaşayan Şairler", Üsküdar Sempozyumu II, 12-13 Mart 2004 Bildiriler, C.2, s. 533-552, İstanbul, 2004. - 2004
10-) Karaca, A., "İbnülemin Mahmut Kemal İnal'ın Son Asır Türk Şairleri Adlı Eserinde Üsküdar'da Yaşayan Şairler", Üsküdar Sempozyumu II, 12-13 Mart 2004 Bildiriler, C.2, s. 533-552, İstanbul, 2004. - 2004
11-) Karaca, A. "Ercümend Ekrem Talu'nun Yazılarında Boğaziçi, Üsküdar ve Adalar", Üsküdar Sempozyumu I, 23-25 Mayıs 2003, Bildiriler Kitabı, C. 2, s. 457-465, İstanbul, 2004. - 2004

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Karaca Alaattin, 2018. Sivil Edebiyat: Eleştiri Yazıları/. Yayın Evi: Kopernik Editör Adı: Ahmet Duran Arslan
2-) Karaca, A., "Necip Fazıl Adnan Menderes İlişkisi (Mektuplarla ve Belgelerle), Lotus Yayınları, Ankara, 2010. - 2010
3-) Karaca, A., "Turgut Uyar, Korkulu Ustalık (Şiir Üzerine Yazılar, Söyleşiler, Soruşturmalar)", Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2009. - 2009
4-) Karaca Alaattin, 2009. Necip Fazıl Adnan Menderes İlişkisi Mektuplar ve Belgelerle/. Yayın Evi: Lotus Editör Adı: -
5-) Karaca, A., "İkinci Yeni Poetikası", 2005, Hece Yayınları, Ankara. - 2005
6-) Karaca, A., "Geçmiş Zaman Olur ki! (Anılar) Ercümend Ekrem Talu", 2005, Hece Yayınları, Ankara. - 2005
7-) Karaca, A., "İsmail Safa", 1990, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. - 1990

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Karaca Alaattin, 2017. Ali Fuad Başgil’e Armağan/Modern İstibdat Rejimlerinin Dayatmacı Dil Pollitikaları ve Ali Fuad Başgil. Yayın Evi: Uluslararası Piri Reis Kültür Ajansı Editör Adı: Hamit Emrah Beriş
2-) Karaca, A., 2015. Peyami Safa. Yayın Evi: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları Editör Adı: Beşir Ayvazoğlu - Selçuk Karakılıç
3-) Karaca, A., "Ataç'ın Tiyatro Yazıları", Nurullah Ataç Kitabı (Ed. Mustafa Şerif Onaran-Hüseyin Su), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2011. - 2011
4-) Karaca, A., "Reşat Enis Aygen'in Despot'u", Ömer Faruk Huyugüzel'e Armağan (Ed. Halef Nas), Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 2010, s. 175-182. - 2010
5-) Karaca, A., "Lâkin Vatandan Ayrılışın Izdırabı Zor", İstiklâl Marşı, İstikbal Marşı, 41 Dize 41 Yorum, (Ed. Hasan Akay-M. Fatih Andı), Hat Yayınları, İstanbul, 2010, s. 387-393. - 2010
6-) Karaca, A., "Yahya Kemal Hangi Şehrin Şairiydi?", Yahya Kemal Kitabı (Ed. Duran Boz), Öncü Basımevi, Ankara, 2008, s. 95-103 - 2008
7-) Karaca, A., "Servet-i Fünûn Şiirinin Öteki Şairleri: Ali Ekrem Bolayır, Hüseyin Suat Yalçın, Hüseyin Siret Özsever, Faik Âli", Servet-i Fünun Edebiyatı, Akçağ Yayınları, Ankara, 2006, s. 207-308. (Prof. Dr. ismail Parlatır, Prof. Dr. İnci Enginün, Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel, Prof. Dr. Bilge Ercilasun, Prof. Dr. Mustafa Özbalcı ile beraber) - 2006
8-) Karaca, A., "Asaf Hâlet Çelebi'ye Göre Şiir", 2003, Asaf Hâlet Çelebi Kitabı, Hece Yayınları, Ankara, s. 73-93 - 2003
9-) "Liseler için Edebiyat I, Edebiyat II, Edebiyat III, Edebiyat IV", 1991, Ülke Yayınları, Ankara. (Prof. Dr. Orhan Okay, Prof. Dr. Cemal Kurnaz, Prof. Dr. Yavuz Akpınar ve Nurettin Albayrak ile beraber.) - 1991

(Ç-2) Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Jean Louis Joubert, "Şairin İşlevleri", 2001, (çev. Alâattin Karaca), La Poesie, Türk Dili, 599, s. 644-648 - 2001

(D-10-Eski) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 19, S. 1, 2010 (Ulusal Hakemli Dergi) - 2010
2-) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 18, Kış, 2010 (Ulusal Hakemli Dergi) - 2010
3-) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 19, Bahar, 2010 (Ulusal Hakemli Dergi) - 2010
4-) Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 18, S. 1, Bahar, 2009 (Ulusal Hakemli Dergi) - 2009
5-) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 17, Bahar, 2009 (Ulusal Hakemli Dergi) - 2009
6-) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 14, Kış, 2008 (Ulusal Hakemli Dergi) - 2008
7-) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 13, Bahar, 2007 (Ulusal Hakemli Dergi) - 2007
8-) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 5, Kış, 2006 (Ulusal Hakemli Dergi) - 2006
9-) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 10, Kış, 2006 (Ulusal Hakemli Dergi) - 2006
10-) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 9, Bahar, 2005 (Ulusal Hakemli Dergi) - 2005
11-) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 6, Kış, 2004 (Ulusal Hakemli Dergi) - 2004

(D-3-Eski) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli dergilerde baş editörlük

1-) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Ulusal Hakemli Dergi Editörlüğü), S. 4-19, 2003-2010 - 2010

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Turkish Studies (Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları 2), Volume 5/2, Spring 2010 - 2010

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) XXII. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri (8-9 Mayıs 2008), (Ed. Mustafa Sarıca-Alâattin Karaca-Nurten Sarıca), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ankara, 2009. - 2009

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) "Orhan Pamuk'un Romanları Üzerine Bir Araştırma" - 2011

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Refi Cevat Ulunay'ın Süreli Yayınlarındaki Yazıları - 2011
2-) 1997-2005 Sekiz Yıllık Kesintisiz Eğitim Süresince İlköğretim İkinci Kademe Sınıflarında Okutulan Türkçe Ders Kitaplarında Ulusal ve Dinsel Değerler - 2010
3-) Edebiyat Âlemi Gazetesinin Sistematik Tahlili ve Edebiyatımızdaki Önemi - 2010
4-) A Gazetesi/Dergisi, Dönem ve Yenilik Dergilerinin Sistematik Tahlili ve Edebiyatımızdaki Önemi - 2010
5-) Sanatçı Olma Sürecinde Çocukluk Döneminin Yansımaları - 2009
6-) Pazar Postası'nın Türk Edebiyatındaki Yeri ve Önemi - 2007
7-) Pazar Postası'nın Türk Edebiyatındaki Yeri ve Önemi - 2007
8-) Yeni Ufuklar Dergisinin Sistematik Tahlili ve Edebiyatımızdaki Önemi - 2007
9-) Vüsat Orhan Bener'in Eserleri Üzerine Bir Araştırma - 2006
10-) Sermet Muhtar Alus'un Romanlarında ve Öykülerinde Eski İstanbul - 2006
11-) 1980-2000 Yılları Arasındaki Kadın Öykücülerde Temalar - 2003
12-) Bahçe Dergisinin Sistematik İncelenmesi - 2001

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Eskader Kültür-Sanat Ödülleri (Eleştiri Ödülü). 2018

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) "Hasan Ali Toptaş ve Romancılığı", Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Seminerleri VI, 15.05.2015. Türkiye. . 2015
2-) "Topçu’nun Edebi Eserleri", Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yuvarlak Masa Toplantıları Yarınki Türkiye’de Ahlak Filozofu Nurettin Topçu, 18.11.2015. Türkiye. . 2015
3-) “Gelenek ve Modernizm Karşısında Tanpınar”, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yuvarlak Masa Toplantıları Arafta Bir Aydın: Ahmet Hamdi Tanpınar, 13.05.2015. Türkiye. . 2015
4-) "Safahat Okumaları I: Süleymaniye Kürsüsü", Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kötekli Gençlik Merkezi, 18.12.2015. Türkiye. . 2015
5-) “Gençlerle Baş Başa / Ord. Prof. Ali Fuad BAŞGİL’İ Hatırlamak”, Aydın Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 25.11.2015. Türkiye. . 2015
6-) "Safahat Okumaları II: Fatih Kürsüsünde", Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kötekli Gençlik Merkezi, 2015. . . 2015
7-) Sabit ve Değişken (Televizyon Programı), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları TV Kitapları, İstanbul, 2014, s. 187-205. . Türkiye. 2014

(S-11-Eski)

1-)
2-) Karaca, A., "İki Kader Arkadaşı, Hafız Hakkı ve Enver Paşalar", Ocak 2015, Yeni Şafak. - 2015
3-) Karaca, A., "Medeniyetin Dilsel Referanslarına Ulaşma ve Liselerde Osmanlı Türkçesi Dersi", 6.12.2014, Yeni Şafak. - 2014
4-) Karaca, A., "Modernleşme Sürecinde Din ve İslâmcı Düşünce", 10.12.2014 Yeni Şafak Kitap Eki. - 2014
5-) Karaca, A., "Bırakın Tanpınar Konuşsun", Aralık 2014, Star Gazetesi. - 2014
6-) Karaca, A., "Şiire Tutulan Ayna", Kitap Zamanı, Ocak 2011. - 2011
7-) Karaca, A., "Müesses Edebiyat Nizamının Karşısında", Kitap Zamanı, Şubat 2011. - 2011
8-) Karaca, A., "Evliya Çelebi'nin Ayak İzleri", Kitap Zamanı, Mart 2011. - 2011
9-) Karaca, A., "İstanbul'da Bir Oryantalist", Kitap Zamanı, Nisan 2011. - 2011
10-) Karaca, A., "Hocayla Edebiyat Yolculuğu", Kitap Zamanı, Mayıs 2011. - 2011
11-) Karaca, A., "Öykücülüğünün İlk Döneminde Rasim Özdenören", Ocak 2011, Hece Dergisi (Rasim Özdenören Özel Sayısı), S. 169 - 2011
12-) Karaca, A., "Burhan Cahit Morkaya'nın Yüzbaşı Celal Romanında Araplar, İslam ve Hilafet", Ocak-Şubat 2011, Beyaz Gemi, S. 25. - 2011
13-) Karaca, A., "Mehmet Âkif'e Göre Etnik Milliyetçilik", Nisan 2011, Türk Edebiyatı, S. 450. - 2011
14-) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Ulusal Hakemli Dergi Editörlüğü, S. 4-19, 2003-2010 yılları arası) - 2010
15-) Turkish Studies (Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları 2), Volume 5/2, Spring 2010 (Uluslararası Hakemli Dergi Editörlüğü) - 2010
16-) Karaca, A., "İhtiyarım şimdi Zevkim Hatıramdır Benim", Kitap Zamanı, 1 Şubat 2010. - 2010
17-) Karaca, A., "Dragomanlar Ülkesinde Yerli Bir Aydın Kemal Tahir", Kitap Zamanı, 1 Mart 2010. - 2010
18-) Karaca, A., "Bir Tiyatro Eleştirmeni Olarak Nurullah Ataç", Kitap Zamanı, Nisan 2010. - 2010
19-) Karaca, A., "Üç Kuşağın Hikayesi", Kitap Zamanı, Mayıs 2010. - 2010
20-) Karaca, A., "Ah Bellek, Acı Bellek", Kitap Zamanı, Haziran 2010. - 2010
21-) Karaca, A., "Otuzlu Yıllardan Okur Mektupları", Kitap Zamanı, Temmuz 2010. - 2010
22-) Karaca, A., "Kendi Gökkubbemiz Altında Sohbetler", Kitap Zamanı, Ağustos 2010. - 2010
23-) Karaca, A., "Balzac da Bir Zamanlar Çıraktı", Kitap Zamanı, Eylül 2010. - 2010
24-) Karaca, A., "Bir Tanecik Nihal Abla", Kitap Zamanı, Ekim 2010. - 2010
25-) Karaca, A., "Oryantalizmin Coğrafyasında Yolculuk", Kitap Zamanı, Kasım 2010. - 2010
26-) Karaca, A., "Çok Yaşasın Ölüler", Kitap Zamanı, Aralık 2010. - 2010
27-) Karaca, A., "Refik Halit Karay ve Yezidîlik", Ocak 2010, Kitap-lık, S. 134. - 2010
28-) Karaca, A., "Eski Bir İstanbul'un Romanı: Beyaz Şemsiyeli", Temmuz-Ağustos 2010, Temrin, S. 27-28 - 2010
29-) Karaca, A., "İkinci Yeni'nin Terk Edilmiş Asi Çocukları", Ekim 2010, Türk Edebiyatı, S. 444. - 2010
30-) Karaca, A., "Ayasofya Karşısında Üç Şair", Aralık 2010, Türk Edebiyatı, S. 446. - 2010
31-) Karaca, A., "Yerlilerin Arasındaki Yabancılar: Millî Edebiyatçılar ve Köy Romancıları", Hece Dergisi, S. 162-163-164, Haziran-Temmuz-Ağustos 2010. - 2010
32-) Karaca, A., "Yahya Kemal'in İstanbul'undan İlhan Berk'in İstanbul'una", Aralık-Ocak-Şubat 2008-2009, Hürriyet Gösteri, S. 296 - 2009
33-) Karaca, A., "Bir Şiir, Bir Belge, Bir Gemi: Struma", Ocak 2009, Beyaz Gemi, S. 16. - 2009
34-) Karaca, A., "Aynadaki Kara Şiirler: Yort Savul 1", Şubat 2009, Beyaz Gemi, S. 17. - 2009
35-) Karaca, A., "Aynadaki kara Şiirler: Yort Savul 2", Mart 2009, Beyaz Gemi, S. 18 - 2009
36-) Karaca, A., "Edip Cansver'in İşi Gücü", Haziran 2009, Türk Edebiyatı, S. 428 - 2009
37-) Karaca, A., "Kırık Kalpler, Kırık Deniz Kabukları", Kitap Zamanı, 6 Temmuz 2009. (Kitap tanıtımı) - 2009
38-) Karaca, A., "İmpkralya'da Niteliksiz Bir Adam", kitap Zamanı, 3 Ağustos 2009 (Kitap tanıtımı) - 2009
39-) Karaca, A., "Tevfik Fikret'in Kedisi, Hüseyin Rahmi'nin Eldivenleri", Kitap Zamanı, 7 Eylül 2009. - 2009
40-) Karaca, A., "Refik Halid Hâlâ Aramızda", Kitap Zamanı, Kasım 2009. - 2009
41-) Karaca, A., "Abdülhak şinasi Hisar Kadroculara Karşı", Kitap Zamanı, Aralık 2009. - 2009
42-) Karaca, A., "Mehmet Kaplan'dan Cemal Gürsel'e İki Mektup", Ocak 2008, Türk Edebiyatı Dergisi, S. 411. - 2008
43-) Karaca, A., "Suskunlar'ın Sıkı Öyküsü", Ocak 2008, Kitap-lık Dergisi, S. 112. - 2008
44-) Karaca, A., "Kapıları Açmak Dolayısıyla Mustafa Kutlu'ya Menekşeli Bir Mektup", Şubat 2008, Türk Edebiyatı, S. 412. - 2008
45-) Karaca, A., "Yusuf Ziya Ortaç'tan Adnan Menderes'e Bir Mektup: Küs Müyüz Sayın Başbakanım?", Mart 2008, Türk Edebiyatı, S. 413 - 2008
46-) Karaca, A., "Orhan Kemal'in Vukuatlı Romanı Vukuat Var", Nisan 2008, Kitap-lık Dergisi, S. 115. - 2008
47-) Karaca, A., "Elif Şafak'ın Siyah Süt Romanında Eşikte, Arafta Kalma İzleği", Mart-Nisan-Mayıs (İlkbahar) 2008, Hürriyet Gösteri, S. 293. - 2008
48-) Karaca, A., "Ece Ayhan ve Sivil Şiir",Mayıs-Haziran 2008, Yasak Meyve, S. 32. - 2008
49-) Karaca, A., "Eski İstanbul'da Mahalle Baskısı", Haziran-Temmuz-Ağustos 2008, Hürriyet Gösteri, S. 294. - 2008
50-) Karaca, A., "Bir Diriliş Şairi ve Düşünürü Olarak Sezai Karakoç", Beyaz Gemi, Haziran 2008, S. 9 - 2008
51-) Karaca, A., "Ortaç, Yusuf Ziya Maddesi", TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 33, TDV, İstanbul, 2007. (Ansiklopedi Maddesi) - 2007
52-) Karaca, A., "Efsane Şair Nâzım Hikmet'in Kuva-yı Milliye Destanı'na Efsanenin Dışından Bakmaya Çalışmak", Ocak 2007, Hece Dergisi (Nazım Hikmet Özel Sayısı). - 2007
53-) Karaca, A., "İkinci Yeni ve Sait Faik", Ocak 2007, Hürriyet Gösteri, S. 286 - 2007
54-) Karaca, A., "1970'ten Günümüze Roman", Mart 2007, Türk Edebiyatı, S. 401 - 2007
55-) Karaca, A., "Ece Ayhan'ın Acının Atlası'ndan: Çanakkaleli Melahat", Nisan 2007, Hürriyet Gösteri, S. 289 - 2007
56-) Karaca, A., "Ece Ayhan'ın Tarihe Bakışı", Ekim 2007, Kitap-lık, S. 109 - 2007
57-) Karaca, A., "Ece Ayhan'ın Şiirinde Çocuk", Eylül-Ekim-Kasım 2007, Hürriyet Gösteri, S. 291 - 2007
58-) Karaca, A., "Oltada İstanbul, Sermet Muhtar'a Göre Boğaz'ın Balıkları", Kasım 2007, Türk Edebiyatı Dergisi, S. 409. - 2007
59-) Karaca, A., "Amat'ın Dinsel ve Felsefî Teması", Mayıs 2006, Hürriyet-Gösteri Sanat Edebiyat Dergisi, S. 280. - 2006
60-) Karaca, A., "İsyan Günlerinde Aşk'ın Kimi Sayfalarını Ziya Şakir mi Ahmet Altan mı Yazdı?", Haziran 2006, Hürriyet-Gösteri Sanat Edebiyat Dergisi, S. 281 - 2006
61-) Karaca, A., "İdris Damsarsar ve İdris D. Kim?", 2005, Kitap-lık Dergisi, 80, s. 4-5. - 2005
62-) Karaca, A., "Tufandan Önce Ekseninde Mustafa Kutlu'nun Hikâyelerindeki Değişime Bir Bakış", 2004, Türk Edebiyatı Dergisi, 364, s. 62-66 - 2004
63-) Karaca, A., "Tayfun Pirselimoğlu'nun Malihulya Romanında Yolculuk Kurgusu, Çerçeve Öykü Yöntemi ve Fantastik Öğeler", 2004, Dergâh Dergisi, 168, 1, s. 16-19 - 2004
64-) Karaca, A., "Fındık Sekiz ve Mistik İç Yolculuk Kurgusu", 2004, E Dergisi, 61, s. 60-65 - 2004
65-) Karaca, A., "Nihan Kaya'nın Gizli Özne'sinde Olay Örgüsü, Zaman Dizgesi ve Leitmotivler", 2004, Hece Dergisi, 88, s. 103-111. - 2004
66-) Karaca, A., "Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye'de Sanat / Edebiyat ve Siyasal İktidar", 2004, Hece Dergisi, 90-91-92, s. 196-208. - 2004
67-) Karaca, A., "Devlet Ana ve Kemal Tahir'den İlhan Başgöz'e Bir Mektup", 2003, Hece Dergisi, 80, s. 80-84. - 2003
68-) Karaca, A., "Sessiz Ev'de Anlatıcı ve Bakış Açısı", 2003, Dergâh Dergisi, 164, 1, s. 15-19. - 2003
69-) Karaca, A., "Koryürek, Enis Behiç Maddesi", 2003, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 26, s. 215-216, İstanbul. (Ansiklopedi Maddesi) - 2003
70-) Karaca, A. ", İsmail Safâ Maddesi", 2001, TDV islâm Ansiklopedisi, C.23, s. 121-122, İstanbul. (Ansiklopedi Maddesi) - 2001
71-) Karaca, A., "Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Üç Kuşağın Romanı I", 1993, Dergâh Dergisi, 39, s. 14-15. - 1993
72-) Karaca, A., "Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Üç Kuşağın Romanı I", 1993, Dergâh Dergisi, 40, s. 10-11. - 1993
73-) Karaca, A., "Eleştiri: Derdimi Gül Eyledim", 1992, İlk Yaz, 5, s. 10-13. - 1992
74-) Karaca, A., "Bir Yazarın Masalı: Kaf Dağı'nın Ardında", 1991, Milli Kültür Dergisi, 83, s. 63-66. - 1991
75-) Karaca, A., "Hikâye-i Ahvâl-i Dervişân ya da Sırra Kadem Basmak", 1991, Kayıtlar Dergisi, 3, s. 18-24. - 1991
76-) Karaca, A., "Çağdaş İnsanın Bunalımı ve Oğuz Atay'ın Hikâyeleri", 1990, Milli Eğitim Dergisi, 95, s. 61-66. - 1990
77-) Karaca, A., "Zamanın Karşı Konulmaz Akışı ya da Gidenler Gidenler", 1990, 35, s. 2. - 1990
78-) Karaca, A., "Kadının Kimlik Arayışı ve Tanımsız'daki Hikâyeler", 1990, 34, s. 1-3. - 1990
79-) Karaca A., "Mustafa Kutlu'nun Hikayelerinde Sosyal Değişme", 1989, Milli Eğitim Dergisi, 85, s. 37-44 - 1989
80-) Karaca, A., "Necmeddin Türinay'ın Eser: Abdülhak Şinasi Hisar", 1989, Milli Eğitim Dergisi, 88, s. 29-30 - 1989
81-) Karaca, A., "Osman Çeviksoy'un Hikâyelerinde Batı Almanya", 1989, Türk Yurdu, 26, s. 46-47 - 1989
82-) Karaca, A., "Sezai Karakoç'un Hikâyeleri Üzerine", 1989, Ayane, 23, s. 1-3 - 1989

(S-12) Alanındaki diğer sanatsal yada mesleki ulusal dergilerde yayım kurulu üyeliği, editörlük yapmak veya tam metin makalesi yayımlanmış olmak

1-) Edebiyat Dergisinde Makale. 2017. Bir Gladyo Romanı: 'Berber', Dergâh Sanat Edebiyat Kültür Dergisi, S. 323, Ocak, 2017.
2-) Edebiyat Dergisinde Makale. 2016. Bir Anadolu Karnalaveski Kuşlar Yasına Gider, Dergâh Sanat Edebiyat Kültür Dergisi, S. 322, Aralık 2016.
3-) Edebiyat Dergisinde Makale. 2016. Havva'nın Oxford'daki Kızları, Dergâh Sanat Edebiyat Kültür Dergisi, S. 319, Eylül 2016.
4-) Tanıtım Yazısı. 2016. "Bir Müslüman Osmanlı aydını olarak Said Halim Paşa", Star Gazetesi Kitap Eki, 14.01.2016
5-) Edebiyat Dergisinde Makale. 2016. Âyine-i Mücellâ'da Nihân Olan Hikâyât, Dergâh Edebiyat Sanat Kültür Dergisi, S.312, s. 18-19, Şubat 2016.
6-) Edebiyat Dergisinde Makale. 2016. 'Leylâ'yı Sevenler Kulübü' Yozlaşan Aşkı Karşı, Dergâh Edebiyat Sanat Kültür Dergisi, S.320, s. 22-23, Ekim 2016.
7-) Edebiyat Dergisinde Makale. 2016. Çatışmanın Kıskacında Bir Roman 'Günün Birinde', Dergâh Edebiyat Sanat Kültür Dergisi, S. 318, s. 14-15, Ağustos 2016.
8-) Edebiyat Dergisinde Makale. 2016. 'Mehmet'i Sakatlayan Serçe Parmağı', Dergâh Edebiyat Sanat Kültür Dergisi, S. 316, s. 14-15, Haziran 2016.
9-) Edebiyat Dergisinde Makale. 2016. Mistik ve Fantastik Bir 'Arayış' Romanı "Nazarzede Kliniği", Dergâh Edebiyat Sanat Kültür Dergisi, S. 315, s. 14-15, Mayıs, 2016.
10-) Edebiyat Dergisinde Makale. 2016. Eve Dönemeyen Adam: Tahsin Yücel, Dergâh Edebiyat Sanat Kültür Dergisi, S. 313, s. 10-11, Mart 2016.
11-) Edebiyat Dergisinde Makale. 2016. Kırmızı Saçlı Kadın/Babalar ve Oğullar, Dergâh Edebiyat Sanat Kültür Dergisi, S. 314, s. 22-24, Nisan 2016.

Verdiği Dersler

AKD1000 2020-2021 Güz

Akademik Danışmanlık

TDE 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

TDE 5000-1 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

TDE 5090 2020-2021 Güz

SEMİNER

TDE 5090-1 2020-2021 Güz

SEMİNER

TDE 5565 2020-2021 Güz

Türk Edebiyatında Poetikalar

TDE 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 5702 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (Tez Savunması)

TDE 6090 2020-2021 Güz

SEMİNER

TDE 6559 2020-2021 Güz

Roman Çözümlemeleri

TDE 6701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6702 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6705 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6706 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6707 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6708 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6800 2020-2021 Güz

Yeterlik Sınavına Hazırlık

TDE 6900 2020-2021 Güz

Tez Önerisi

TDE 6901 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (1.TİK)

TDE 6902 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (2.TİK)

TDE 6903 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (3.TİK)

TDE3517 2020-2021 Güz

İkinci Meşrutiyet Sonrası Roman ve Öykü Tahlilleri

TDE4001 2020-2021 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4002 2020-2021 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE4633 2020-2021 Güz

İkinci Yeni Şiiri

TDE 5090 2019-2020 Bahar

SEMİNER

TDE 5560 2019-2020 Bahar

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Roman Çözümlemeleri

TDE 5701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 5703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6090 2019-2020 Bahar

SEMİNER

TDE 6558 2019-2020 Bahar

İkinci Yeni Şiiri Metin Çözümlemeleri

TDE 6702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6706 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6708 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6800 2019-2020 Bahar

Yeterlik Sınavına Hazırlık

TDE 6901 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (1.TİK)

TDE 6902 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (2.TİK)

TDE 6903 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (3.TİK)

TDE3514 2019-2020 Bahar

Cumhuriyet Dön. Roman Tahlilleri I

TDE4516 2019-2020 Bahar

Çağdaş Türk Edebiyatı Roman Tahlilleri

TDE 5565 2019-2020 Güz

Türk Edebiyatında Poetikalar

TDE 6559 2019-2020 Güz

Roman Çözümlemeleri

TDE4533 2019-2020 Güz

İkinci Yeni Şiiri

TDE 5562 2018-2019 Bahar

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Şiir Çözümlemeleri

TDE 6550 2018-2019 Bahar

Tip/Karakter Çözümlemeleri

TDE1006 2018-2019 Bahar

Tanzimat Edebiyatı

TDE3514 2018-2019 Bahar

Cumhuriyet Dön. Roman Tahlilleri I

TDE 5559 2018-2019 Güz

Roman Teorisi ve Çözümlemeleri

TDE 5565 2018-2019 Güz

Türk Edebiyatında Poetikalar

TDE 6559 2018-2019 Güz

Roman Çözümlemeleri

TDE1005 2018-2019 Güz

Yeni Türk Edebiyatına Giriş

TDE3517 2018-2019 Güz

İkinci Meşrutiyet Sonrası Roman ve Öykü Tahlilleri

TDE4501 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4502 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması II