Personel

Doktor Öğretim Üyesi ALEV SÜZEN
Doktor Öğretim Üyesi
Alev Süzen
@ E-posta
alevsuzen@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 4807

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp fakültesi 06.06.1997

Doktora

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr Behçet Uz Çocuk Hastanesi Çocuk Cerrahisi 24.03.2004

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Süzen Alev, Karakuş Süleyman Cüneyt, Ertürk Nazile, 2019. The role of flexible bronchoscopy accomplished through a laryngeal mask airway in the treatment of tracheobronchial foreign bodies in children. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology
2-) Süzen Alev, Tekin Leyla, Erdemli Mehmet Erman, Ertürk Nazile, Aksungur Zeynep, Aktaş Serdar, 2018. Protective Effects of Hypericum perforatum and Quercetin in a Rat Model of Ischemia/Reperfusion Injury of Testes. European Journal of Pediatric Surgery
3-) Zeybek Arife, Kalemci Serdar, Gürünlü Alma Özlem, Süzen Alev, Akgül Veysel Murat, Koç Kadir, 2013. The Effect of Additional Pleural Procedures onto Recurrence Rates on the Spontaneous Pneumothorax Surgery. Iranian Red Crescent Medical Journal

(A-2) SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Süzen Alev, Karakuş Süleyman Cüneyt, Ertürk Nazile, Kırlı Ulviye, Özşeker Havva Solak, Güçlü Makbule Meral, 2020. Cystoscopy and Mucosectomy: Essentials in the Management of Persistent Müllerian Duct Syndrome With Transverse Testicular Ectopia. ARCHIVOS ESPANOLES DE UROLOGIA

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ertürk Nazile, Kurtuluş Şenay, Süzen Alev, Hoşgör Münevver, 2017. IS EARLY ESOPHAGOSCOPY NECESSARY IN THE PEDIATRIC INGESTED CAUSTIC SUBSTANCES? A RETROSPECTIVE CLINICAL STUDY. International Journal of Current Research
2-) Ertürk Nazile, Elbe Hülya, Erdemli Mehmet Erman, Aktaş Serdar, Yiğitturk Gürkan, Zeynep Aksungur, Süzen Alev, 2017. Protective effects of Sildenafil and Resveratrol on Ovarian Ischemia-reperfusion Injury in Rats. BIOMEDICAL RESEARCH-INDIA

(A-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan kitap eleştirisi, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Hakan Nilay, Karakuş Süleyman Cüneyt, Aydın Mustafa, Süzen Alev, Cengiz Nurcan, 2019. An Anterior Urethral Valve without Urethral Dilatation Diagnosed by Cystoscopy in a Neonate. Pediatric Oncall
2-) Doğan Emrah, Süzen Alev, Doğan Marwa Moulıne, Çelik Serkan Yaşar, Çullu Neşat, 2018. The unexpected surgical emergency in a child with cystic fibrosis: An acute appendicitis with unusual presentation. Journal of Surgery and Medicine
3-) Süzen Alev, Ertürk Nazile, İlhan Çelik Özgür, 2016. Fibroepithelial polyp of vagina in a two-year-old girl and review of the literature. Pediatric Urology Case Reports
4-) Süzen Alev, Ertürk Nazile, Topal Yaşar, 2016. Gangrene of Meckels Diverticulum Secondary to Axial Torsion in a Child: An Unusual Complication. Journal of Clinical and Analytical Medicine
5-) Süzen Alev, Battaloğlu İnanç Betül, 2016. Burns Caused by Sitting on Corrosive Material. Journal of Clinical and Analytical Medicine
6-) Süzen Alev, Ertürk Nazile, Akçay Gürbüz, 2015. Synchronized Legg-Calve Perthes disease and comorbid perforated appendicitis. Journal of Pediatric Surgery Case Reports

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Karaca İrfan, Şencan Aydın, Süzen Alev, Etensel Barlas, Günşar Cüneyt, Mir Erol, 2000. Konjenital Duodenal Obstrüksiyon: 8 Yıllık Deneyim. Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji Dergisi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Süzen Alev, Hoşgör Münevver, Ortanca Arif, Ertürk Nazile, 2018. Calcification in Association with a benign Throglossal Duct Cyst in aChild. 19. European Pediatric Surgery Congress

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Süzen Alev, Karakuş Süleyman Cüneyt, Ertürk Nazile, 2018. The Role of Flexible Bronchoscopy Accomplished Through a Laryngeal Mask Airway in the Treatment of Tracheabronchial Foreign Bodies. 19. European Paediatric Surgery Congress
2-) Süzen Alev, Tekin Leyla, Erdemli Mehmet Erman, Ertürk Nazile, Aksungur Zeynep, Aktaş Serdar, 2017. Comparison of Hipericum Perforatum and Quercetin Protective Role Aganist Ischemia/Reperfusion Injury of The Testis in Rats. 18. European Paediatric Congress

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Karakuş Süleyman Cüneyt, Süzen Alev, Yenisey Çiğdem, Ertürk Nazile, Epikmen Erkmen Tuğrul, İpek Emrah, User İdil Rana, 2020. Ratlarda oluşturulan testis torsiyon/de, torsiyon hasarında hipoterminin etkisi.. 2. Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi
2-) Süzen Alev, Karakuş Süleyman Cüneyt, Ertürk Nazile, 2019. Alisclamp Tekniği ile Sünnet: Komplikasyonları Azaltan Tecrübelerimiz. Sözlü sunum no: 29. 37.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ev STEPS 2019
3-) Kurtuluş Şenay, Ertürk Nazile, Süzen Alev, Hoşgör Münevver, 2016. Yakıcı Madde İçen Çocuklara Her Zaman Özofagoskopi Yapılmalı mı?. 34. Ulusal Çocuk Cerrahi Kongresi
4-) Karaca İrfan, Süzek Deniz, Özdamar Aykut, Süzen Alev, Topçu Koray, Türk Erdal, Hoşgör Münevver, 2001. Çocuklarda Karaciğer Kist Hidatik Hastalığında Perkütan Drenajın Albendazol ile Kombinasyonu. 19. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
5-) Hoşgör Münevver, Karaca İrfan, Uçan Başak, Diniz Gülden, Ortaç Ragıp, Aktaş Serdar, Fesçekoğlu Orhan, Süzen Alev, Türk Erdal, Utku Meriç, 2001. Çocukluk çağı kasık Bölgesi Patolojilerinde Tip 3 Kollagen Dağılımı. 19. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Süzen Alev, Karakuş Süleyman Cüneyt, Ertürk Nazile, Güçlü Meral, 2019. Rektal Atrezi ve Mesane Duplikasyonu ile Birlikte Sunulan ilk Posterior Kloaka Olgusu. Poster no: 37. 37. Ulusal Çocuk Cerrahi Kongresi ve STEPS 2019
2-) Süzen Alev, Karakuş Süleyman Cüneyt, Ertürk Nazile, 2019. Sağ Üst Pol Nonfonksiyone Böbrekte Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi. Poster no: 27. 37. Ulusal Çocuk Cerrahi Kongresi ve STEPS 2019
3-) Süzen Alev, Karakuş Süleyman Cüneyt, Ertürk Nazile, Tekin Leyla, Güçlü Makbule Meral, 2018. Postoperatif Tanı Konan Tip 6 Koledok Kisti: Vaka Sunumu. 36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
4-) Süzen Alev, Ertürk Nazile, Kırlı Ulviye, Karakuş Süleyman Cüneyt, Güçlü Makbule Meral, 2018. Transvers Testiküler Ektopi İle Birlikte Persistan Müllerian Kanal Sendromu’xxna Yaklaşım: Sistoskopi ve Mukosektomi. 36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
5-) Ertürk Nazile, Köş Aynur, Süzen Alev, Karakuş Süleyman Cüneyt, Güçlü Makbule Meral, 2018. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastanesi’xxnde Yatırılarak Tedavi Edilen Çocuk Yaş Travmalarının Demografisi. 36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
6-) Güçlü Makbule Meral, Karakuş Süleyman Cüneyt, Ertürk Nazile, Süzen Alev, 2018. İnternal Anal Sfinkter Akalazyasına Bağlı Gelişen Chilaiditi Sendromu. 36. Çocuk Cerrahisi Kongresi
7-) Özşeker Havva Solak, Karakuş Süleyman Cüneyt, Süzen Alev, 2017. İnen Kolonun Mezenterik Dev Kistik Lenfanjiomu: Olgu Sunumu. 27. Ulusal Patoloji Kongresi
8-) Ertürk Nazile, Süzen Alev, Kurtuluş Şenay, Karakuş Süleyman Cüneyt, 2017. Mikst Germ Hücreli Testis TümöründeAtipik Semptom: Karın Ağrısı. Muğla Multidisipliner Onkolojik Araştırmalar Sempozyumu
9-) Kurtuluş Şenay, Ertürk Nazile, Süzen Alev, 2016. Aksesuar Skrotum: Çok Az Görülen Skrotal Anomali. 34.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
10-) Süzen Alev, Ertürk Nazile, Topal Yaşar, 2016. Bir Çocukta Aksiyel Torsiyona Bağlı Meckel Divertikülünün Gangreni: Nadir Bir Komplikasyon. 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
11-) Süzen Alev, Ertürk Nazile, İlhan Çelik Özgür, 2016. Fibroepitelyal Vaginal Polip: Nadir Bir Olgu. 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
12-) Ertürk Nazile, Kurtuluş Şenay, Süzen Alev, 2016. Amyand Hernisinde Apendektomi Yapılmalı mı?. 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-24)
13-) Ertürk Nazile, Kurtuluş Şenay, Topal Yaşar, Süzen Alev, 2016. İnfantil Hipertrofik Pilor Stenozu: Bir Uzun Pilor Daha. 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-24)
14-) Süzen Alev, Akbaba Eren, Ertürk Nazile, 2015. Opere Over Torsiyonu Dopler Ultrasonda Rekürren Over Torsiyonu İle Karışabiliyor. 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
15-) Süzen Alev, Ertürk Nazile, 2015. Alisklamp İle Sünnet. 6. Pediatrik Üroloji kongresi
16-) Uçan Başak, Özdamar Aykut, Temir Günyüz, Karkıner Aytaç, Süzen Alev, Hoşgör Münevver, Karaca İrfan, 2003. Koledok Kisti ve Tedavisinde Apendiküler Konduit İyi Bir Seçenek midir? Olgu Sunumu. 21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
17-) Karaca İrfan, Hoşgör Münevver, Süzen Alev, Uçan Başak, Temir Günyüz, Özdamar Aykut, Utku Meriç, Keskin Kürşat, 2002. Çocukluk Çağı Kronik İdiopatik Trombositopenik Purpura (kITP) Olgularında Splenektomi Endikasyonlarımızın ve Sonuçlarımızın Değerlendirilmesi. 20. Çocuk Cerrahi Kongresi
18-) Karaca İrfan, Uçan Başak, Şencan Aydın, Altıntoprak Zekai, Süzen Alev, 2000. Ender Görülen Gastrointestinal Duplikasyonlar: 4 Olgu Sunumu. 18.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
19-) Şencan Aydın, Günşar Cüneyt, Süzen Alev, Şencan Arzu, Etensel Barlas, Karaca İrfan, Mir Erol, 2000. Konjenital Duodenal Obstrüksiyon: 8 Yıllık Deneyim. 18. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Muğla Tıp Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) The role of flexible bronchoscopy accomplished through a laryngeal mask airway in the treatment of tracheobronchial foreign bodies in children - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) The Effect of Additional Pleural Procedures onto Recurrence Rates on the Spontaneous Pneumothorax Surgery - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) Protective Effects of Hypericum perforatum and Quercetin in a Rat Model of Ischemia/Reperfusion Injury of Testes - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) The Effect of Additional Pleural Procedures onto Recurrence Rates on the Spontaneous Pneumothorax Surgery - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) The Effect of Additional Pleural Procedures onto Recurrence Rates on the Spontaneous Pneumothorax Surgery - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) The Effect of Additional Pleural Procedures onto Recurrence Rates on the Spontaneous Pneumothorax Surgery - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) Protective Effects of Hypericum perforatum and Quercetin in a Rat Model of Ischemia/Reperfusion Injury of Testes - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) Protective Effects of Hypericum perforatum and Quercetin in a Rat Model of Ischemia/Reperfusion Injury of Testes - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
5-) The Effect of Additional Pleural Procedures onto Recurrence Rates on the Spontaneous Pneumothorax Surgery - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
6-) The Effect of Additional Pleural Procedures onto Recurrence Rates on the Spontaneous Pneumothorax Surgery - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 6
7-) The Effect of Additional Pleural Procedures onto Recurrence Rates on the Spontaneous Pneumothorax Surgery - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 3
8-) The Effect of Additional Pleural Procedures onto Recurrence Rates on the Spontaneous Pneumothorax Surgery - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 3
9-) The Effect of Additional Pleural Procedures onto Recurrence Rates on the Spontaneous Pneumothorax Surgery - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ratlarda oluşturulan testis torsiyon/detorsiyon hasarında hipotermi 17/285. 2017--1