Personel

Öğretim Görevlisi ALİ AKGÜN
Öğretim Görevlisi
Ali Akgün
@ E-posta
aliakgun@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5903

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü / İlk Ve Acil Yardım Programı

Kadro Birimi

Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü / İlk Ve Acil Yardım Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyal Hizmet 02.09.2018
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat 09.06.2014
İstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 24.01.2007
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi 28.07.2020

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı-Acil Hemşireliği Programı 30.06.2017

Yayin Bilgileri

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Beler Mahmut, Akgün Ali, Uysal İsmail, 2020. İlk ve Acil Yardım Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Sistemine Bakış Açısı (Fethiye Sağlık Hizmetleri MYO Örneği). International Conference on Covid-19 Studies
2-) Akgün Ali, Şen Sevim, 2014. Grayanotoksin (Deli Bal) Zehirlenmelerine Hastane Öncesinde Yaklaşım. 2. Uluslararası Paramedik Kongresi
3-) Şen Sevim, Akgün Ali, Aygin Dilek, Acar K, 2014. Nitröz Oksidin Hastane Öncesi Alanda Ağrı Yönetiminde Kullanılması. 2. Uluslararası Paramedik Kongresi
4-) Türkoğlu Meryem, Yavuztürk Sevinç, Alish Fatma, İncik Eyyüp, Şen Sevim, Akgün Ali, 2011. Health Professionals and Non Health Professional Individuals Knowledge on Early Cancer Symptoms and Cancer Prophylaxis. 15th International Nursing Research Conference
5-) Şen Sevim, Gürkan Aysel, Akgün Ali, İncik Eyyüp, 2011. Knowledge of Domestic Violence in Emergency Medical Technicians. 15th International Nursing Research Conference

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Katran H Banu, Akgün Ali, 2019. Meme Kanseri Cerrahisi Sonrası Gelişen Lenfödemde Hemşirelik Bakımı, Nursing Care in Lymphedema after Breast Cancer Surgery. 3.Uluslararası 11.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi
2-) Şen Sevim, Akgün Ali, Yıldırım Meltem, 2019. Hemşirelerin Sosyal Medya Kullanımı Etik Sorunlara Yol Açar mı? Does Nurses’xx Use of Social Media Cause Ethical Problems?. 3.Uluslararası 11.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Akgün Ali, 2012. Paramedik : Acil Sağlık Hizmetlerinde Neredeyiz?. 1.Ulusal Paramedik Kongresi
2-) Akgün Ali, 2010. 112’de Danışman Hekimliğin Rolü – Paramediklerin Bakışı. 5. Paramedik Sempozyumu
3-) Akgün Ali, 2008. Ambulans Ekipmanlarının Standardı ve 112 Ambulanslarının Durumu. 4. Paramedik Sempozyumu

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Akgün Ali, Katran Hamdiye Banu, 2019. A’dan Z’ye Ameliyathane/Ameliyathanede Doku Örneklerinin Alınması, Saklanması, Korunması Ve Transportu. Yayın Evi: Nobel Tıp Kitabevleri Editör Adı: Gökhan Tolga Adaş
2-) Akgün Ali, 2014. Hemodiyaliz Hemşireliği/Temel ve İleri Yaşam Desteği Uygulamaları. Yayın Evi: Nobel Tıp Kitabevi Editör Adı: ADEM SEZEN

(I-10) Toplumsal Hizmet Etkinlikleri (bilimsel etkinlikler dışında topluma hizmet kapsamında yapılacak söyleşi, panel, konferans, seminer, eğitim, gezi vb. )

1-) İlk Yardım Farkındalık Semineri-Ev Kazalarında İlk Yardım. Fethiye. . 2020
2-) İlk Yardım Farkındalık Semineri-Ev Kazalarında İlk Yardım . Fethiye. . 2020
3-) covidSİZ Yaşam Projesi. Kayaköy-Karakeçili / Fethiye. . 2020
4-) CovidSİZ Yaşam Projesi. Esenköy / Fethiye. . 2020
5-) CovidSİZ Yaşam Projesi. Karagedik / Fethiye. . 2020
6-) CovidSİZ Yaşam Projesi . İncirköy / Fethiye . . 2020

(I-12) Bölüm başkanlığı, Dekan/Yüksekokul/Enstitü yardımcılığı (her yıl için

1-) Bölüm Başkanlığı. Türkiye. . 2020
2-) Müdür Yardımcısı . Türkiye. . 2019
3-) Bölüm Başkanlığı. Türkiye. . 2019

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 17. Paramedik Eğitimi Koordinasyon Kurulu Toplantısı ve 1.Uluslararası Paramedik Eğitimi Sempozyumu . İzmir / Türkiye. . 2020

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 1. Ulusal Paramedik Kongresi. Antalya / Türkiye. . 2012

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) XVI. Paramedik Eğitimi Koordinasyon Kurulu Toplantısı ve Paramedik Eğitimi Sempozyumu. Türkiye. . 2019
2-) RESÜSİST 2019-Denizli Resüsitasyon Sempozyumu. Türkiye. . 2019

(I-9) Alanı ile ilgili kurum içi yada kurumdışı komisyon veya kurullarda görev yapmak (her yıl için )

1-) Azami Öğrenim Süresi Tespit ve Uygulama Komisyonu. Fethiye . . 2020
2-) Uygulamalı Dersler ve Meslek Stajları Komisyonu. Fethiye / Türkiye. . 2020
3-) Yatay Geçiş-Uyum (İntibak) ve Muafiyet Komisyonu. Fethiye / Türkiye. . 2020
4-) Burs Yardım Komisyonu. Fethiye / Türkiye. . 2020
5-) Uzaktan Eğitim Birim Komisyonu. Türkiye. . 2020
6-) Birim Kalite Komisyonu. Türkiye. . 2020
7-) Maddi Hata Komisyonu. Türkiye. . 2020

Verdiği Dersler

ACY1515 2020-2021 Güz

Sağlık Sosyolojisi

ACY2011 2020-2021 Güz

Temel EKG

ACY2015 2020-2021 Güz

Acil Hasta Bakımı II

AKD1000 2020-2021 Güz

Akademik Danışmanlık

ACY1012 2019-2020 Bahar

İleri Yaşam Desteği

ACY1510 2019-2020 Bahar

Fiziksel Tanılama

ACY2008 2019-2020 Bahar

Acil Obstetrik Bakım

ACY2516 2019-2020 Bahar

Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi

ACY1515 2019-2020 Güz

Sağlık Sosyolojisi

ACY2011 2019-2020 Güz

Temel EKG

ACY2015 2019-2020 Güz

Acil Hasta Bakımı II