Personel

Doktor Öğretim Üyesi ALİ SORUCU
Doktor Öğretim Üyesi
Ali Sorucu
@ E-posta
alisorucu@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5813

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Milas Veteriner Fakültesi / Klinik Öncesi Bilimler Bölümü / Veterinerlik Farmakoloji Ve Toksikolojisi Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Milas Veteriner Fakültesi / Klinik Öncesi Bilimler Bölümü / Veterinerlik Farmakoloji Ve Toksikolojisi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Yüksek Lisans

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Fakültesi 2006

Doktora

Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji 2015

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Sorucu Ali, Oruc H. H., 2019. Determination of biologically active phenolic compounds in propolis by LC–MS/MS according to seasons and altitudes. Journal of Food Measurement and Characterization
2-) Oruc H. H., Sorucu Ali, Unal Hasan Huseyin, Aydin L., 2017. Effects of season and altitude on biological active certain phenolic compounds levels and partial standardization of propolis. ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI
3-) Oruc H. H., Hranitz J. M., Sorucu Ali, Duell M., Cakmak I., Aydin L., Orman A., 2012. Determination of Acute Oral Toxicity of Flumethrin in Honey Bees. JOURNAL OF ECONOMIC ENTOMOLOGY
4-) Oruc H. H., Sorucu Ali, Türkmen İbrahim İsmet, Arslan Erdem, 2011. Determination of various mycotoxin concentrations in the feedstuffs and feed produced by a feed manufacturer in Turkey. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Cengiz Murat, Arslan Erdem, Sorucu Ali, 2011. In vitro Pharmacodynamics of Enrofloxacin Against an Escherichia coli gyrA Mutant. JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Sorucu Ali, 2019. ARI ÜRÜNLERİ ve APİTERAPİ. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni
2-) Sorucu Ali, 2019. Arı Ürünleri ve Veteriner Apiterapi. Türk Veteriner Hekimler Birliği Dergisi
3-) Sorucu Ali, 2018. Propolis. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni
4-) Oruc H. H., Çelik Meltem, Sorucu Ali, 2016. Poisonous Wounds in Domestic Animals. Vet Sci Surg-Special Topics
5-) Oruc H. H., Çelik Meltem, Sorucu Ali, 2015. Poisoning Cases in Turkey Approach Problem and Solution Offers. Turkiye Klinikleri J Vet Sci Pharmacol Toxicol-Special Topics.
6-) Oruc H. H., Sorucu Ali, Aydin L., 2014. Propolisin Sağlık Açısından Önemi, Kalitesinin Belirlenmesi ve Türkiye Açısından İrdelenmesi.. Uludag Bee Journal
7-) Oruc H. H., Temelli Seran, Sorucu Ali, 2011. Bursa’da Çiğ Süt ve UHT Sütlerde Aflatoksin M1 Düzeyleri. Uludag University Journal of The Faculty of Veterinary Medicine

(A-9) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Sorucu Ali, 2019. Arı Zehri Bileşenleri ve Biyolojik Etkinliği. Uludağ Arıcılık Bülteni

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Sorucu Ali, 2019. Bal Arısından Gelen Sağlık Apiterapi. 8.Ulusal Kırsal Turizm Kongresi/3rd International RuralTourismand Development Congress
2-) Demirezen Yusuf Yavuz, Kum Cavit, Sorucu Ali, Boyacıoğlu Murat, Bakırcı Serkan, 2019. Varroa Destructor’e Karşı Sentetik Piretroid, Organik Asit ve Esansiyel Yağ Asit Etkinliğinin Araştırılması.. I.Uluslararası VI.Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi
3-) Arslan Erdem, Sorucu Al, Şahintürk Pınar, 2019. The Journey of a Molecule. I. Uluslararası Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi
4-) Oruc H. H., Sorucu Ali, Ünal Dursun, Çelik Meltem, 2016. Türkiye’de Propolis: Üretimi, Ürün Haline Dönüştürülmesi, Satılması ve Kullanımının Değerlendirilmesi. 5. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi
5-) Kekeçoğlu Meral, Rasgele Gp, Kaya E, Bayram R, Sorucu Ali, Oruc H. H., 2015. Farklı Çözgenlerde Hazırlanmış Türk Propolisinin Biyolojik Aktif Bileşenlerinin Tespiti. Kovandan Sofraya Arı Ürünleri Uluslararası Gıda Güvenliği ve Otantisitesi Kongresi ve Sergisi
6-) Oruc H. H., Çelik Meltem, Sorucu Ali, 2015. Propolis Alkol, Su ve Sirke bazlı Propolislerin İçerikleri ve Etkinlikleri. Uluslararası Katılımlı Marmaris Apiterapi ve ari Ürünleri Sempozyumu
7-) Oruc H. H., Sorucu Ali, Aydin L., Ünal Hasan Hüseyin, 2013. Marmara Bölgesi’nde toplanan propolislerin mevsim ve yüksekliğe bağlı olarak miktar ve renk olarak değerlendirilmesi. 5. Uluslararası Katılımlı Marmara Arıcılık Kongresi
8-) Sorucu Ali, Oruc H. H., Aydin L., Ünal Hasan Hüseyin, 2013. Marmara Bölgesinden Değişik Rakım ve Yükseklikten Toplanan Propolislerin Fenolik Bileşiklerinin Tespiti ve Miktarlarının Belirlenmesi. 5. Uluslararası Katılımlı Marmara Arıcılık Kongresi
9-) Duell M., Apted T., Hall N., Bates-albers L., Pendergraft L., Zuniga E., Sorucu Ali, Abramson C., Aydin L., Barthell J. F., Cakmak I., Oruc H. H., Wells H, Hranitz J. M., Ikizoglu D., Selova S., 2011. Lethal and Subethal Effects of Flumethrin (VAROSTOPA (R)) on the Anatolian Honey Bee in the Republic of Turkey. INTEGRATIVE AND COMPARATIVE BIOLOGY
10-) Oruc H. H., Sorucu Ali, Güneş Nazmiye, 2010. Türkiye’de Ballarda Tespit Edilen Pestisit ve Antibakteriyel İlaç Kalıntıları, Arı ve İnsan Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi. 4. Uluslararası Katılımlı Marmara Arıcılık Kongresi-Çanakkale
11-) Oruc H. H., Sorucu Ali, 2010. Pestisitlerin Arı Kayıplarındaki Rolü ve Pestisitlerin Olumsuz Etkilerinden Korunma. 4. Uluslararası Katılımlı Marmara Arıcılık Kongresi

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Çelik Meltem, Oruc H. H., Sorucu Ali, Nyandawi R, Kılıç As, 2016. Besi Sığırlarında Antimikrobiyal İlaçların Kesim Öncesi ve Sonrası Biyolojik Örneklerde Pratik olarak Tespit edilmesi ve Halk Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi. 4. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji kongresi
2-) Sorucu Ali, Oruc H. H., Sonal Songül, Ünal Hasan Hüseyin, Çelik Meltem, 2016. Propolis İçinde Bulunan Biyolojik Aktif Bileşenlerin Mevsim ve Yüksekliğe Bağlı Olarak Miktarlarının LC-MS/MS sistemde belirlenmesi. 4. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji kongresi
3-) Oruc H. H., Sorucu Ali, Aydin L., Ünal Hasan Hüseyin, Sonal Songül, 2013. Bursa’da Farklı Mevsim ve Yükseklikten Toplanan Propolislerdeki Terapötik Etkili Bazı Fenolik Bileşiklerin Tespiti ve Miktarlarının Belirlenmesi.. 4. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji kongresi

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Oruc H. H., Sorucu Ali, Çaycı Meltem, 2017. Bal Arısı Yetiştiriciliği Ürünleri Hastalıkları/Arı Ürünleri , Arı Sokması ve Veteriner Apiterapi. Yayın Evi: Dora Yayınları Editör Adı: Prof.Dr. Levent Aydın, Prof. Dr. Ahmet Doğanay

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Journal of Food Measurement and Characterization. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Journal of Food Measurement and Characterization . 2020. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Journal of Food Measurement and Characterization. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Natural Product Research. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
8-) Natural Product Research. 2015. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) International Journal of Veterinary and Animal Research (IJVAR). 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Eurasian Journal of Veterinary Sciences. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Journal of Research in Veterinary. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Afyon Kocatepe Veteriner Fakültesi Dergisi . 2018. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Determination of Acute Oral Toxicity of Flumethrin in Honey Bees - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
2-) Effects of season and altitude on biological active certain phenolic compounds levels and partial standardization of propolis - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
3-) Effects of season and altitude on biological active certain phenolic compounds levels and partial standardization of propolis - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Determination of Acute Oral Toxicity of Flumethrin in Honey Bees - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Determination of Acute Oral Toxicity of Flumethrin in Honey Bees - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
6-) Effects of season and altitude on biological active certain phenolic compounds levels and partial standardization of propolis - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
7-) Determination of various mycotoxin concentrations in the feedstuffs and feed produced by a feed manufacturer in Turkey - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
8-) Determination of Acute Oral Toxicity of Flumethrin in Honey Bees - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 4
9-) Determination of various mycotoxin concentrations in the feedstuffs and feed produced by a feed manufacturer in Turkey - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
10-) Determination of various mycotoxin concentrations in the feedstuffs and feed produced by a feed manufacturer in Turkey - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
11-) Determination of Acute Oral Toxicity of Flumethrin in Honey Bees - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
12-) Determination of Acute Oral Toxicity of Flumethrin in Honey Bees - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
13-) Determination of various mycotoxin concentrations in the feedstuffs and feed produced by a feed manufacturer in Turkey - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
14-) Determination of various mycotoxin concentrations in the feedstuffs and feed produced by a feed manufacturer in Turkey - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
15-) Determination of Acute Oral Toxicity of Flumethrin in Honey Bees - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Determination of Acute Oral Toxicity of Flumethrin in Honey Bees - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Effects of season and altitude on biological active certain phenolic compounds levels and partial standardization of propolis - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
2-) Determination of Acute Oral Toxicity of Flumethrin in Honey Bees - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) Determination of various mycotoxin concentrations in the feedstuffs and feed produced by a feed manufacturer in Turkey - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Bursa’da Çiğ Süt ve UHT Sütlerde Aflatoksin M1 Düzeyleri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
2-) Effects of season and altitude on biological active certain phenolic compounds levels and partial standardization of propolis - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Determination of biologically active phenolic compounds in propolis by LC–MS/MS according to seasons and altitudes - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Effects of season and altitude on biological active certain phenolic compounds levels and partial standardization of propolis - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Determination of biologically active phenolic compounds in propolis by LC–MS/MS according to seasons and altitudes - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
6-) Bursa’da Çiğ Süt ve UHT Sütlerde Aflatoksin M1 Düzeyleri - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Determination of Acute Oral Toxicity of Flumethrin in Honey Bees - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Effects of season and altitude on biological active certain phenolic compounds levels and partial standardization of propolis - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Effects of season and altitude on biological active certain phenolic compounds levels and partial standardization of propolis - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) Determination of various mycotoxin concentrations in the feedstuffs and feed produced by a feed manufacturer in Turkey - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
5-) In vitro Pharmacodynamics of Enrofloxacin Against an Escherichia coli gyrA Mutant - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
6-) In vitro Pharmacodynamics of Enrofloxacin Against an Escherichia coli gyrA Mutant - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Bursa’xxdaki Propolisler’de Antibakteriyel ve Diğer Farmakolojik Etkili Fenolik Maddeler ve Miktarlarının Rakım Farkı ve Mevsimsel Değişime Bağlı Olarak Belirlenmesi.. 2012-2016

(G-4-Eski) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ)PROJESİ. Bazı Antimikrobiyal İlaç Kalıntılarının Dana ve İneklerin Kesim Öncesi Biyolojik Örneklerinde (ağız sıvısı, dışkı, kan) ve Kesim Sonrası Bazı Dokularında Biochip Array Tekniği ve HPLC ile Karşılaştırmalı Belirlenmesi. 2014--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Escherichiacoli’de Florokinolon Farmakodinamiğinin Araştırılması. 2010-2014

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Farmakokinetik araştırma. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Propolis ile Enrofloksasin’xxin farmakokinetik etkileşiminin incelenmesi. 2019-2020

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Kurbanlık Hayvanlarda Antibiyotik Kalıntı Varlığının ve Yaygınlığının Belirlenmesi. 2019--1
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ege Bölgesi’xxnde süt ineklerinde subklinik ketozis prevalansı ve metabolik ve reprodüktif hastalıklar ile ilişkisi.. 2019--1
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Marmara Bölgesindeki Propolislerin Fenolik Bileşik İçeriği ve Antimikrobiyal Fenolik Bileşiklerin Miktarının Mevsim ve Rakım Farkına Bağlı Olarak İncelenmesi. 2012-2016

Verdiği Dersler

AKD1000 2020-2021 Bahar

Akademik Danışmanlık

VET1020 2020-2021 Bahar

MEDİKAL BOTANİK

VET2010 2020-2021 Bahar

GENEL FARMAKOLOJİ

VET3008 2020-2021 Bahar

ÖZEL FARMAKOLOJİ II

VET3016 2020-2021 Bahar

ARI HASTALIKLARI

AKD1000 2020-2021 Güz

AKADEMİK DANIŞMANLIK

VET3007 2020-2021 Güz

ÖZEL FARMAKOLOJİ I

VET1020 2019-2020 Bahar

MEDİKAL BOTANİK

VET2010 2019-2020 Bahar

GENEL FARMAKOLOJİ