Personel

Prof.Dr. ALİ SÜLÜN
Prof.Dr.
Ali Sülün
@ E-posta
alisulun@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5866

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu / Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü / Çevre Koruma Ve Kontrol Programı

Kadro Birimi

Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu / Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü / Çevre Koruma Ve Kontrol Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Fen Ve Mtematik Alanları Eğitimi 1989

Yüksek Lisans

Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orta Öğretim Fen Ve Mtematik Alanları Eğitimi 1998

Doktora

Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orta Öğretim Fen Ve Mtematik Alanları Eğitimi 2003

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Yalçın Paşa, Sülün Ali, Baştuğ Arif, Kurucu Yakup, Şahin Yusuf, 2005. The Effi ciency Determination for Si Li Detector in the 3 723 keVEnergy Range. Canadian Journal of Analytical Sciences and Spectroscopy
2-) Sülün Ali, Gürbüz Hasan, Kandemir Ali, 2004. Türkiye de Mevcut Eğitim Sisteminde Biyoloji Kültürünün Oluşumu Hacettepe Üniv Eğitim Fakültesi Dergisi 26 160 166 2004. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Yiğit Nimet, Yiğit Demet, Sülün Ali, 2014. SCREENING OF ANTIOXIDANT AND ANTIMICROBIAL POTENTIAL OF HAWTHORN CREATAGUS MONOGYNA FRUIT AND LEAVES EXTRACTS. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Okur Muzaffer, Bahar Hüseyin Hüsnü, Sülün Ali, 2018. Öğrenme Stiline Göre Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Yaklaşımlarının İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi
2-) Taşçi Güntay, Looss Maike, Yurdugül Halil, Hilfert Rüppell Dagmar, Sülün Ali, Hinrichs Dagmar, Aydoğdu Sedat, Klingenberg Konstantin, Taş Fehime Şeyma, 2016. Adaptation of scale Working Like Scientists WLS A Turkish language version validation and reliability. Participatory Educational Research
3-) Sülün Ali, Hilal Dellabaşı Kılıç, Kışoğlu Mustafa, Gürbüz Hasan, 2012. OVERVIEW ON TEACHERS VIEWS OF SCIENCE AND TECHNOLOGYCURRICULUM. International Journal of Global Education
4-) Gürbüz Hasan, Kışoğlu Mustafa, Alaş Ali, Sülün Ali, 2011. B YOLOJ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVREOKURYAZARLIKLARININ FARKLI DEĞ KENLER AÇISINDAN NCELENMES. e-uluslararası eğitim araştırmaları dergisi
5-) Bahar Hüseyin Hüsnü, Sülün Ali, 2011. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI. Kastamonu Eğitim Dergisi
6-) Kışoğlu Mustafa, Gürbüz Hasan, Sülün Ali, Alaş Ali, Erkol Mehmet, 2010. Environmental Literacy and Evaluation of Studies Conducted onEnvironmental Literacy in Turkey. International Online Journal of Educational Sciences
7-) Sülün Ali, 2009. Primary and secondary school teachers understanding of some selected biologicalconcepts turkish student teachers and teachersComprensión de los profesores de escuela primaria y secundaria de algunos conceptosbiológicos seleccionados candidatos a profesor y profesores. JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION
8-) Evren Yapıcıoğlu Ayşegül, Sülün Yusuf, Sülün Ali, 2009. BİYOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMASINDA V-DİYAGRAMIKULLANIMININ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ/ THE EFFECT OF THE USAGE OF V-DIAGRAMS ON THESTUDENTS SUCCESS IN BIOLOGY LABORATORY. ERZİNCAN EĞİTİM FAKÜLTESL DERGİSİ
9-) Kıvrak Ersin, Gürbüz Hasan, Altuner Zekeriya, Sülün Ali, 2007. Water quality and phytoplankton of major lentic water bodies of the northeastern region of Turkey Erzurum vicinity. International Journal on Algae
10-) Kıvrak Ersin, Gürbüz Hasan, Altuner Zekeriya, Sülün Ali, 2006. Species diversity of benthic algae in major lentic water bodies of the northeastern region of Turkey Erzurum vicinity. International Journal on Algae

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Kışoğlu Mustafa, Yıldırım Tahsin, Sülün Ali, 2016. İlkokul ve Ortaokullarda Çevre Eğitimi Verecek Olan Öğretmen Adaylarında Çevre Sorunlarına Yönelik Davranışların Araştırılması. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi
2-) Esin Oktay Ciminli, Sülün Ali, Sanalan Vehbi Aytekin, 2014. ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNİN YAŞAMIMIZDAKİ SÜRAT KONUSUNDAKİ MATEMATİK BECERİLERİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
3-) Sülün Ali, Aydoğdu Sedat, Taşçi Güntay, Yiğit Demet, 2014. Nörofizyolojik Algı Ölçeği Geliştirme Çalışması Öğretmen Adaylarının Algılarını Ölçmeye Yönelik. EÜ Eğitim Fakültesi Dergisi
4-) Sülün Ali, Nihat Balkı, 2009. TÜRKİYE DE FEN VE TEKNOLOJİ EĞİTİMİ VE KÜLTÜR. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
5-) Sülün Yusuf, Serhat Onur Ekiz, Sülün Ali, 2009. PROJE YARIŞMASININ ÖĞRENCİLERİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE OLAN TUTUMLARINA ETKİSİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi
6-) Sülün Yusuf, Işık Cemile, Sülün Ali, 2009. İLKÖĞRETİM 4 ve 5 SINIFLARDA FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ VEREN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN FEN OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
7-) Sanalan Vehbi Aytekin, Sülün Ali, Çoban Taha Abdulkadir, 2007. GÖRSEL OKURYAZARLIKVISUAL LITERACY. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi
8-) Yiğit Demet, Sülün Ali, Yalçın Paşa, 2004. ERZİNCAN EĞİTİM FAKÜLTESİNDE ÖĞRENİM GÖRMEKTEOLAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ YÖNTEM SEÇME VE DERSİPLANLAMA BECERİLERİ. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi
9-) Gürbüz Hasan, Sülün Ali, 2004. TÜRKİYE DE BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİ VE BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ NİTELİKLERİ. MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ
10-) Yalçın Paşa, Yiğit Demet, Sülün Ali, Bal Durmuş Ali, Baştuğ Arif, Aktaş Mehmet, 2003. MADDEYİ TANIMA ÜNİTESİNİN KAVRATILMASINDAGÖRSEL ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN ETKİSİ ÜZERİNE BİRARAŞTIRMA. Kastamonu Eğitim Dergisi
11-) Gürbüz Hasan, Kıvrak Ersin, Sülün Ali, 2002. Porsuk Göleti Erzurum Türkiye Bentik Alg FlorasıÜzerinde Kalitatif ve Kantitatif Bir Araştırma. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi,E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences
12-) Gürbüz Hasan, Kıvrak Ersin, Sülün Ali, 2002. Porsuk Göleti Erzurum Türkiye Fitoplankton u ÜzerineBir Araştırma. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, Journal of Fisheries & Aquatic Sciences

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Sülün Ali, Hilal Dellalbaşı Kılıç, 2013. FEN VE TEKNOLOJ DERS ÖĞRET M PROGRAMINN KAZANIMLARINA L K N ÖĞRETMEN GÖRÜ LER N N DEĞERLEND R LMES. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
2-) Başıbüyük Adem, Sülün Ali, Bahar Hüseyin Hüsnü, Kışoğlu Mustafa, 2011. FEN BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ BASKIN ÖĞRENME STİLLERİNİN TESPİTİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
3-) Çoban Ahmet, Aktaş Mehmet, Sülün Ali, 2006. BİYOLOJİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖSS SORULARIAÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİAN EVALUATION OF BIOLOGY COURSE PROGRAMME INRESPECT OF ÖSS QUESTIONS. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi

(A-9) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Öztaş Haydar, Ayşe Karabulut, Bal Durmuş Ali, Sülün Ali, Emek Turan, Öztaş Fulya, Çiğdem Efe, 1999. 1994 98 Yılları Arasında ÖSS Sınavında Sorulan Biyoloji Sorularının Kantitatif ve Kalitatif Analiz Üzerine Bir Araştırma. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Sülün Ali, Polat Recep, Aydoğdu Sedat, 2017. The Effect of Parents’ Education Levels on Epistemological Beliefs of Pre-Service Teachers of Science. International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning in BudapestHungary 2017 (IAC-TLEl 2017), Friday - Saturday, April 14 - 15, 2017

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Bahar Hüseyin Hüsnü, Sülün Ali, Okur Muzaffer, Kayalar Fethi, 2018. Research into Life Satisfaction Levels of the Students in Vocational High School in terms of Programs and Gender. International Academic Conference on Global Education, Teaching and Learning inVienna 2018 (IAC-GETL 2018)

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Okur Muzaffer, Bahar Hüseyin Hüsnü, Sülün Ali, 2017. Öğrenme Sitiline Göre Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Yaklaşımlarının İncelenmesi. Internationa Academic Research Congress, 18-21. 10.2017, Alnaya, Antalya, Turkey-INES-2017l
2-) Aydoğdu Sedat, Sülün Ali, 2017. TÜRKİYE’DEKİ ÖĞRETMENLERİN NÖROBİLİM VE EĞİTİM HAKKINDAKİ İNANÇLARI. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi-Demokratik Değerler Eğitimi Ve Bilimde Etik: Değerler Ve İlkeler/ 2nd International Contemporary Educational Research Congress- Democratic Values Education and Ethics in Sciences: Values and Principles
3-) Sülün Ali, Aydoğdu Sedat, Özdemir Gözde, Akpınar Dilara, 2017. ) Öğrenme ve Davranış Nörofizyolojisi Bakımından Öğretmenlerin Algılarının İncelenmesi. IV th International Eurasian Educational Reserach Congress, 11-14 May, 2017,-EJER-2017
4-) Aydoğdu Sedat, Sülün Ali, Altun Yalçın Sema, 2016. Eğitimde Beynin Yapı ve İşleyişinin Anlaşılmasının Önemi Hakkında Öğretmen Adaylarının Bakış Açılarının İncelenmesi. 3. ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
5-) Sülün Ali, Aydoğdu Sedat, 2016. Nörobiyolojik Süreçler Bakımından Öğretmen Adaylarının Öğrenme ve Davranışla İlgili Algılarının İncelenmesi. 3. ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
6-) Sülün Ali, Sedat Aydogdu, 2015. Nörofizyolojik Algı Ölçeği Geliştirme Çalışması Öğretmen Adaylarının Algılarını Ölçmeye Yönelik. Kongre
7-) Kışoğlu Mustafa, Yıldırım Tahsin, Sülün Ali, Ebru Balcı, Fatma Zehra Gazoglu, 2013. Investigation of 6 7 end 8 Class Student Attitudes Toward National Parks. Kongre
8-) Sülün Ali, Hilal Dellalbaşı Kılıç, Kışoğlu Mustafa, Akar Muhammed Said, 2012. Fen ve Teknoloji Dersi ÖğretimProgramına İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri. Kongre
9-) Sülün Ali, 2009. Sınavlarda Başarılı Olmanın Yolları. Çalıştay
10-) Yalçın Paşa, Baştuğ Arif, Aktaş Mehmet, Sülün Ali, 2002. ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİNDE ÖĞRETMEN ÖĞRENCİİLİŞKİSİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ÖĞRETMEN VEÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ. Bildiri
11-) Sülün Ali, Doğar Çetin, Bal Durmuş Ali, 2002. Öğretmen Adaylarının İnsanların Solunumu Konusundaki Kavramları Algıları. Kongre

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Sülün Ali, 2015. Fenbil Kom. Sempozyum
2-) Sülün Ali, 2014. 2547 Sayılı Kanun ve İlgili Mevzuat uygulamaları. Seminer
3-) Sülün Ali, 2014. ÜNİP. Seminer
4-) Sülün Ali, 2014. FENBİL KOM. Sempozyum
5-) Sülün Ali, 2013. Türkiye Üniversiteleri Sağlık Bilimleri XXV Toplantısı. Sempozyum
6-) Sülün Ali, 2011. TUBİTAK Bilgilendirme Eğitim Semineri. Seminer
7-) Sülün Ali, 2011. Ünip2011. Sempozyum
8-) Sülün Ali, 2011. Yenilenen Fen ve Teknoloji Öğretim Programı. Çalıştay
9-) Sülün Ali, 2008. Eğitimcilrin Eğitim Çalıştayı. Çalıştay
10-) Sülün Ali, 2008. AB ye Yönelik Proje Eğitimi Semineri. Seminer
11-) Sülün Ali, 2008. Eğitimde İyi Örnekler. Konferans
12-) Sülün Ali, 2007. Erzincan Proje Süreci Yönetimi. Seminer
13-) Sülün Ali, 2007. Yöntem Eğitimi. Seminer
14-) Sülün Ali, 2007. V Araştırma YöntemleriNitel Araştırma Yöntemleri. Seminer
15-) Sülün Ali, 2002. Katılımcı. Kongre

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) İçelli Orhan, Polat Recep, Sülün Ali, 2008. Fen Eğitiminde Yaratıcı Drama Desenleri/. Yayın Evi: MAYA AKADEMİ Editör Adı: İbrahim AKYOL (MAYA AKADEMİ)
2-) İçelli Orhan, Polat Recep, Sülün Ali, 2008. Fen Bilgisi Laboratuar Uygulamalarında Yaratıcı Proje Desenleri II/. Yayın Evi: MAYA AKADEMİ Editör Adı: İbrahim AKYOL (MAYA AKADEMİ)
3-) İçelli Orhan, Polat Recep, Sülün Ali, 2007. Fen Bilgisi Laboratuar Uygulamalarında Yaratıcı Proje Desenleri I/. Yayın Evi: MAYA AKADEMİ Editör Adı: İbrahim AKYOL (MAYA AKADEMİ)

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Sülün Ali, Kışoğlu Mustafa, 2019. Çevre Eğitimi. Yayın Evi: Eğiten Kitap Editör Adı: Murat KURT

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Editörlük.

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinin Yaşamımızdaki Sürat Konusundaki Matematik Becerisi Üzerine Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi. Konu: Fen Eğitimi. Esin-OKTAY CİMİNLİ. 2013
2-) Tez Adı: İlköğretim 6., 7. ve 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. Konu: Fen Eğitimi. Hilal-DELLALBAŞI KILIÇ. 2010

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: STEM. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Erzincan Bilim Şenliği. 2018-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Eğitim Çalıştayı. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Eğitimde proje danışmanlığı taslak programı Eğitimcilerin Eğitim Çalıştayı. 2008-2008

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Öğretmen, Öğrenme ve Davranış Fizyolojisi Üzerine Araştırmalar. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Öğretmenlere Yönelik Öğrenme Ve Davranış Nörofizyolojisi Seminerlerinin Düzenlenmesi Ve Etkinliğinin Belirlenmesi. 2016-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Morfolojik Anatomik Karyolojik ve Moleküler Çalışmalar. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Türkiye Endemiği 2 Takson Üzerine Gladiolus halophilus L Iridaceae veTanacetum alyssifolium Bornm Grierson Asteraceae Morfolojik Anatomik Karyolojik ve Moleküler Çalışmalar. 2014-2016

Verdiği Dersler

BAH1807 2020-2021 Güz

BOTANİK

CEK1003 2020-2021 Güz

ÇEVRE BİYOLOJİSİ I

CEK1503 2020-2021 Güz

TARIM VE ÇEVRE

CEK2501 2020-2021 Güz

DENİZ KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ

CEK2509 2020-2021 Güz

TEHLİKELİ ATIKLAR VE KONTROLÜ

İFÖ 5700 2020-2021 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

İFÖ 6700 2020-2021 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

İFÖ 6541 2020-2021 Güz

ÖĞRENME FİZYOLOJİSİ

MUH2511 2020-2021 Güz

MESLEKİ SEMİNER I

UET1001 2020-2021 Güz

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNİN TANITIMI

CEK1002 2019-2020 Bahar

ÇEVRE ESASLARI

CEK1006 2019-2020 Bahar

ÇEVRE BİYOLOJİSİ II

CEK1508 2019-2020 Bahar

ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ

İFÖ 5700 2019-2020 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

İFÖ 6700 2019-2020 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

İFÖ 6800 2019-2020 Bahar

YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK

MUH2512 2019-2020 Bahar

MESLEKİ SEMİNER II

BAH1807 2019-2020 Güz

BOTANİK

CEK1003 2019-2020 Güz

ÇEVRE BİYOLOJİSİ I

CEK2501 2019-2020 Güz

DENİZ KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ

CEK2509 2019-2020 Güz

TEHLİKELİ ATIKLAR VE KONTROLÜ

İFÖ 6541 2019-2020 Güz

ÖĞRENME FİZYOLOJİSİ

CEK1002 2018-2019 Bahar

ÇEVRE ESASLARI

CEK1006 2018-2019 Bahar

ÇEVRE BİYOLOJİSİ II

CEK1508 2018-2019 Bahar

ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ

MUH2512 2018-2019 Bahar

MESLEKİ SEMİNER II

SGP2804 2018-2019 Bahar

ÇEVRE KORUMA

BAH1807 2018-2019 Güz

BOTANİK

CEK1003 2018-2019 Güz

ÇEVRE BİYOLOJİSİ I

CEK1503 2018-2019 Güz

TARIM VE ÇEVRE

CEK2509 2018-2019 Güz

TEHLİKELİ ATIKLAR VE KONTROLÜ

İFÖ 6541 2018-2019 Güz

ÖĞRENME FİZYOLOJİSİ

SGP1803 2018-2019 Güz

ÇEVRE KORUMA