Personel

Doktor Öğretim Üyesi ALİ YILDIZ
Doktor Öğretim Üyesi
Ali Yıldız
@ E-posta
aliyildiz@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5904

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu / Gümrük İşletme Bölümü / Gümrük İşletme Abd

Kadro Birimi

Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu / Gümrük İşletme Bölümü / Gümrük İşletme Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret 18/06/2007

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Anabilim Dalı 01.08.2013

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 21.03.2018

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Aydoğmuş Ufuk, Yumurtacı Aydoğmuş Hacer, Karaman Davut, Yıldız Ali, Can Melih, 2023. BİR KOBİ'NİN BANKA SEÇİM SÜRECİNDE ARALIK TİP 2 BULANIK AHP YÖNTEMİ UYGULAMASI. Mehmet Akif Ersoy Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Baltacı Furkan, Yıldız Ali, 2023. Restoran İşletmecilerinin Hayalet Mutfak Girişimine Yönelik Bakış Açılarının Belirlenmesi: Gaziantep İlinde Nitel Bir Uygulama. Gaziantep University Journal of Social Sciences
2-) Yıldız Ali, 2023. Girişimci Pazarlama Çerçevesinde İşletmelerin Karşılaştıkları Zorluk ve Engellerin Belirlenmesi. Uluslararası Akademik Birikim Dergisi
3-) Yıldız Ali, 2023. Ticari Havayolu Taşımacılığı Yolcu Pazarında Sık Uçanlar Programlarının Müşteri Sadakatine Etkisi. Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
4-) Yıldız Ali, Demir Fatih Mehmet, Fırat Aytekin, 2020. Girişimcilik Niyetine Sosyal Medyanın Etkisinin Sosyo-Demografik Değişkenler Bağlamında İncelenmesi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi
5-) Demir Fatih Mehmet, Yıldız Ali, Fırat Aytekin, 2020. Kamuda İstihdam İstek ve Baskısının Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi:Kalitatif Bir Analiz. Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi
6-) Yıldız Ali, Kartum Göksel, 2017. Examination of Entrepreneurship Tendencies Within The Context of Social Status Variables: A Practice on University Students. Journal of International Social Research
7-) Yıldız Ali, Fırat Aytekin, 2017. Havayolu Yolcu Pazarı Bölümlerinin Incelenmesi. International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS)
8-) Mustafa, K., Furkan, B., Ali, Y., 2013. Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Çatışma ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Karaman Davut, Yıldız Ali, 2022. The Effect of Social Media Tools Effectiveness at the Purchasing Process on Consumer Behavior: Mediating Role of the Generations. Journal of Business Research - Turk
2-) Şekerli Eyüp Bayram, Yıldız Ali, 2022. Başlangıç Sermayesi Girişimlerinin Öğrenmesinde Girişim Sermayesi Fonlarının Rolü. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
3-) Yıldız Ali, Aydoğan Kadir, Kartum Göksel, 2020. Türkiye’nin Uluslararası Lojistik Performans Endeksindeki Konumunun Kümeleme Analizi ile Araştırılması. Turkish Studies-Social Sciences

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Yıldız Ali, Demir Fatih Mehmet, 2016. Üniversite Öğrencilerinin İnternet ve Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi
2-) Ali, Y., Erdoğan, G., Mustafa, K., 2013. Dalaman Esnafının Sorunları ve Çözüm Önerileri. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yıldız Ali, Demir Fatih Mehmet, Fırat Aytekin, 2019. Girişimcilik Niyetine Sosyal Medyanın Etkisinin Sosyo-Demografik Değişkenler Bağlamında İncelenmesi. IV. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi
2-) Semercioğlu Halil, Kafalı Haşim, Yıldız Ali, 2019. Türkiye Yükseköğretim Sisteminde Eğitim Alan Havacılık Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerinin Belirlenmesi. IV. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi
3-) Demir Fatih Mehmet, Yıldız Ali, Fırat Aytekin, 2019. Kamuda İstihdam İstek ve Baskısının Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi: Kalitatif Bir Analiz. IV. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi
4-) Kartum Göksel, Yıldız Ali, Turhan Erkan, 2017. İşletmelerde İnovasyon Stratejileri ve Ar-Ge: Bir İşletme Örneği. Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Gençlerle 360 Derece IV. Uluslararası Öğrenci Kongresi
5-) Fırat Aytekin, Yıldız Ali, Demir Fatih Mehmet, 2017. Sosyal Medyadaki Girişimcilik Paylaşımlarının Girişimcilik Niyetine Etkileri. III. Uluslararası Girişimcilik İstihdam ve Kariyer
6-) Kartum Göksel, Yıldız Ali, Turhan Erkan, 2017. Aile Şirketlerinde Kurumsallaşamama: Bir İşletme Örneği. III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ
7-) Yıldız Ali, Fırat Aytekin, 2017. Havayolu Yolcu Pazarının Fiyat ve Zaman Duyarlılığı Temelinde Bölümlendirilmesi. 1. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi
8-) Turhan Erkan, Kartum Göksel, Yıldız Ali, Özdemir Yasal, 2017. Sürdürülebilir Üretim ve İşletme Uygulamaları. III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ
9-) Fırat Aytekin, Demir Fatih Mehmet, Yıldız Ali, 2017. Üniversite Mezunlarının Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Optisyenlik Programı Mezunları. III. Uluslararası Girişimcilik İstahdam ve Kariyer Kongresi
10-) Kartum, G., Yıldız, A., Turhan, E., Şekerli, E.B., 2016. Kurumsallaşmada Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemlerinin Uyarlanması: Bir İşletme Örneği. 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi
11-) Ali, Y., Mehmet Fatih, D., 2015. Üniversite Öğrencilerinin İnternet ve Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği. II. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu
12-) Mustafa, K., Saadet, Z., Ali, Y., Davut, K., 2012. Sustainable Development in the Aviation Sector and The Case of Turkish Airlines. ISSD2012 3rd International Symposium On Sustainable Development

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yıldız Ali, 2023. The Role of Gender Variable in the Effect of Consumer E-Trust on Consumer Loyalty in Online Shopping. The 11th InTraders International Conference On Social Sciences and Education, 25-29 September 2023, İstanbul, Türkiye
2-) Yıldız Ali, 2023. Determination of Consumer Responses to Unethical Practices in Online Shopping by Qualitative Data Analysis Method. 9th InTraders International Conference On Social Sciences and Education

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yıldız Ali, Gündoğmuş Ali Murat, Kaya Yağmur, 2022. Üniversite Öğrencilerinin Dondurulmuş Hazır Gıdaya Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi: Seydikemer UBYO Örneği. MSKÜ Ulusal Disiplinlerarası Öğrenci Kongresi

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Yıldız Ali, 2021. Havayolu İşletmelerinde Pazar Bölümlendirme/. Yayın Evi: Akademisyen Yayınevi Editör Adı: Aytekin FIRAT

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yıldız Ali, 2022. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Araştırmaları/Uluslararası Pazarlarda Rekabet Stratejileri ve Türkiye’nin Sebze Ürünleri Pazarında Karşılaştırmalı Rekabet Gücü Analizi: 2002-2020 Dönemi. Yayın Evi: Hiper Yayın Editör Adı: Benli Tahir
2-) Yıldız Ali, 2022. Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Güncel Araştırmalar/Covid-19 Pandemi Döneminde Tüketicilerin Etik Davranış Algılamalarının Belirlenmesi: Online Perakende Market Sektörü Üzerine Bir Araştırma. Yayın Evi: Hiper Yayın Editör Adı: YILDIZ ALi
3-) Demir Fatih Mehmet, Yıldız Ali, 2022. Sosyal ve İdari Bilimlerde Akademik Araştırmalar/Hizmet Kalitesinin Servqual Yöntemi ile Analizi: Optisyenlik İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. Yayın Evi: Hiper Yayın Editör Adı: YILDIZ ALİ
4-) Yıldız Ali, 2021. Kobi Yönetim ve Pazarlamasında Güncel Konular/Kobiler İçin Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri. Yayın Evi: Eğitim Yayınevi Editör Adı: Doç. Dr. Eyüp Bayram ŞEKERLİ
5-) Karaman Davut, Yıldız Ali, 2021. İşletme Araştırmalarında Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri: Örnek Uygulamalar/TOPSIS Yöntemi Kullanarak Bir İşletme İçin Bayi Seçimi Probleminin Ele Alınması. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Prof. Dr. Kemal Vatansever
6-) Yıldız Ali, 2020. Tüketim Yaklaşımları, Kavramlar, Davranışlar, Uygulamaları/Faydacı Tüketim. Yayın Evi: Beta Yayınları Editör Adı: Marangoz Mehmet, Fırat Aytekin
7-) Yıldız Ali, 2020. Pazarlamada Güncel Çalışmalar/Pazarlamada Etik Konular. Yayın Evi: İksad Yayınevi Editör Adı: Karaman, Davut
8-) Yıldız Ali, 2020. Güncel Pazarlama Çalışmaları/Müşteri İlişkilerinde Şikayet Yönetiminin Covid-19 Pandemi Döneminde Sağlık İşletmeleri Açısından İncelenmesi. Yayın Evi: Akademisyen Kitabevi Editör Adı: Karaman, Davut

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi. 2021. Hakemlik Sayısı: 1

(D-2) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2023. InTraders Uluslararası Ticaret Akademik Dergisi.

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2023. InTraders Uluslararası Ticaret Akademik Dergisi.

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2022. Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Güncel Araştırmalar.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2022. Sosyal ve İdari Bilimlerde Akademik Araştırmalar.

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Üniversite Öğrencilerinin İnternet ve Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) Türkiye’nin Uluslararası Lojistik Performans Endeksindeki Konumunun Kümeleme Analizi ile Araştırılması - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
3-) Sustainable Development in the Aviation Sector and The Case of Turkish Airlines - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Üniversite Öğrencilerinin İnternet ve Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Sustainable Development in the Aviation Sector and The Case of Turkish Airlines - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Üniversite Öğrencilerinin İnternet ve Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Çatışma ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
3-) Türkiye’nin Uluslararası Lojistik Performans Endeksindeki Konumunun Kümeleme Analizi ile Araştırılması - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 3
4-) Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Araştırmaları/Uluslararası Pazarlarda Rekabet Stratejileri ve Türkiye’nin Sebze Ürünleri Pazarında Karşılaştırmalı Rekabet Gücü Analizi: 2002-2020 Dönemi - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
5-) Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Çatışma ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
6-) Kamuda İstihdam İstek ve Baskısının Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi:Kalitatif Bir Analiz - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
7-) Üniversite Öğrencilerinin İnternet ve Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
8-) Sustainable Development in the Aviation Sector and The Case of Turkish Airlines - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
9-) Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Çatışma ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
10-) Türkiye’nin Uluslararası Lojistik Performans Endeksindeki Konumunun Kümeleme Analizi ile Araştırılması - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
11-) Üniversite Öğrencilerinin İnternet ve Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
12-) Havayolu Yolcu Pazarı Bölümlerinin Incelenmesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
13-) Kamuda İstihdam İstek ve Baskısının Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi:Kalitatif Bir Analiz - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
14-) Üniversite Öğrencilerinin İnternet ve Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
15-) Dalaman Esnafının Sorunları ve Çözüm Önerileri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
16-) Türkiye’nin Uluslararası Lojistik Performans Endeksindeki Konumunun Kümeleme Analizi ile Araştırılması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
17-) Havayolu Yolcu Pazarı Bölümlerinin Incelenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
18-) Üniversite Öğrencilerinin İnternet ve Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 5
19-) Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Çatışma ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
20-) Dalaman Esnafının Sorunları ve Çözüm Önerileri - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
21-) Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Çatışma ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
22-) Üniversite Öğrencilerinin İnternet ve Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
23-) Dalaman Esnafının Sorunları ve Çözüm Önerileri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
24-) Sustainable Development in the Aviation Sector and The Case of Turkish Airlines - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
25-) Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Çatışma ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
26-) Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Çatışma ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
27-) Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Çatışma ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Çatışma ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Araştırmaları/Uluslararası Pazarlarda Rekabet Stratejileri ve Türkiye’nin Sebze Ürünleri Pazarında Karşılaştırmalı Rekabet Gücü Analizi: 2002-2020 Dönemi - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
3-) Türkiye’nin Uluslararası Lojistik Performans Endeksindeki Konumunun Kümeleme Analizi ile Araştırılması - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
4-) Kamuda İstihdam İstek ve Baskısının Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi:Kalitatif Bir Analiz - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
5-) The Effect of Social Media Tools Effectiveness at the Purchasing Process on Consumer Behavior: Mediating Role of the Generations - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
6-) Üniversite Öğrencilerinin İnternet ve Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
7-) Üniversite Öğrencilerinin İnternet ve Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
8-) Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Çatışma ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Kamuda İstihdam İstek ve Baskısının Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi:Kalitatif Bir Analiz - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
2-) Güncel Pazarlama Çalışmaları/Müşteri İlişkilerinde Şikayet Yönetiminin Covid-19 Pandemi Döneminde Sağlık İşletmeleri Açısından İncelenmesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
3-) Üniversite Öğrencilerinin İnternet ve Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
4-) Türkiye’nin Uluslararası Lojistik Performans Endeksindeki Konumunun Kümeleme Analizi ile Araştırılması - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
5-) Üniversite Öğrencilerinin İnternet ve Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
6-) Tüketim Yaklaşımları, Kavramlar, Davranışlar, Uygulamaları/Faydacı Tüketim - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
7-) Havayolu Yolcu Pazarı Bölümlerinin Incelenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
8-) Üniversite Öğrencilerinin İnternet ve Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
9-) Üniversite Öğrencilerinin İnternet ve Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Çatışma ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) Pazarlamada Güncel Çalışmalar/Pazarlamada Etik Konular - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
3-) Türkiye’nin Uluslararası Lojistik Performans Endeksindeki Konumunun Kümeleme Analizi ile Araştırılması - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 3
4-) Havayolu Yolcu Pazarı Bölümlerinin Incelenmesi - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
5-) The Effect of Social Media Tools Effectiveness at the Purchasing Process on Consumer Behavior: Mediating Role of the Generations - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
6-) BİR KOBİ'NİN BANKA SEÇİM SÜRECİNDE ARALIK TİP 2 BULANIK AHP YÖNTEMİ UYGULAMASI - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
7-) Başlangıç Sermayesi Girişimlerinin Öğrenmesinde Girişim Sermayesi Fonlarının Rolü - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
8-) Restoran İşletmecilerinin Hayalet Mutfak Girişimine Yönelik Bakış Açılarının Belirlenmesi: Gaziantep İlinde Nitel Bir Uygulama - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
9-) Kamuda İstihdam İstek ve Baskısının Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi:Kalitatif Bir Analiz - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
10-) Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Çatışma ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
11-) The Effect of Social Media Tools Effectiveness at the Purchasing Process on Consumer Behavior: Mediating Role of the Generations - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
12-) Sürdürülebilir Üretim ve İşletme Uygulamaları - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
13-) Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Araştırmaları/Uluslararası Pazarlarda Rekabet Stratejileri ve Türkiye’nin Sebze Ürünleri Pazarında Karşılaştırmalı Rekabet Gücü Analizi: 2002-2020 Dönemi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
14-) Tüketim Yaklaşımları, Kavramlar, Davranışlar, Uygulamaları/Faydacı Tüketim - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 4
15-) Pazarlamada Güncel Çalışmalar/Pazarlamada Etik Konular - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
16-) Havayolu İşletmelerinde Pazar Bölümlendirme/ - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
17-) İşletme Araştırmalarında Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri: Örnek Uygulamalar/TOPSIS Yöntemi Kullanarak Bir İşletme İçin Bayi Seçimi Probleminin Ele Alınması - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
18-) Üniversite Öğrencilerinin İnternet ve Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
19-) Üniversite Öğrencilerinin İnternet ve Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Sosyal ve Beşeri Bilimler, Pazarlama, Tüketici Davranışları Araştırması, Anket Tekniği. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Pazarlama Etiğinin Müşteri Memnuniyeti ve Sadakati Üzerine Etkisi: Online Perakendecilik Sektörü Üzerine Bir Araştırma. 2013-2013

Verdiği Dersler

GİB1002 2023-2024 Bahar

Dış Ticaret İşlemleri II

GİB3002 2023-2024 Bahar

Dış Ticaret Paket Program Uygulamaları

İŞL2834 2023-2024 Bahar

Pazarlama Yönetimi

İŞL2916 2023-2024 Bahar

Dijital Pazarlama ve E-Ticaret

MFY2002 2023-2024 Bahar

Şirketler Muhasebesi

GİB1001 2023-2024 Güz

Dış Ticaret İşlemleri I

GİB3001 2023-2024 Güz

Gümrük Paket Program Uygulamaları

GİB3003 2023-2024 Güz

Gümrük Mevzuatı

İŞL2831 2023-2024 Güz

Pazarlama İlkeleri

İŞL2917 2023-2024 Güz

Müşteri İlişkileri Yönetimi

MFY3001 2023-2024 Güz

Maliyet Muhasebesi

GİB1002 2022-2023 Bahar

Dış Ticaret İşlemleri II

İŞL2834 2022-2023 Bahar

Pazarlama Yönetimi

İŞL2916 2022-2023 Bahar

Dijital Pazarlama ve E-Ticaret

MFY2002 2022-2023 Bahar

Şirketler Muhasebesi

GİB1001 2022-2023 Güz

Dış Ticaret İşlemleri I

İŞL2831 2022-2023 Güz

Pazarlama İlkeleri

MFY2001 2022-2023 Güz

Envanter ve Bilanço

MFY3001 2022-2023 Güz

Maliyet Muhasebesi