Personel

Doktor Öğretim Üyesi ALPER AKSÖZEK
Doktor Öğretim Üyesi
Alper Aksözek
@ E-posta
alperaksozek@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 4834

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp İngilizce Tıp Programı 1996

Doktora

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp (Çapa) Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD. 2002

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Sozen, H., Caylak, S., Cetinkaya, M., Citil, B.E., Sahin, C., Deliktas, H., Aksozek, A., Kirli, I., 2015. Clinical and Economic Outcomes Associated with Urinary Tract Infections Caused by Extended Spectrum Beta-lactamase Producing Bacteria in a Tertiary Care Hospital. STUDIES ON ETHNO-MEDICINE
2-) Sozen, H., Celik, O.İ., Sakallı Cetin, E., Yilmaz, N., Aksozek, A., Topal, Y., Cigerci, I.H., Beydilli, H., 2015. Evaluation of the protective effect of silibinin in rats with liver damage caused by itraconazole. Cell Biochemistry and Biophysics
3-) Esen, B.A., Yılmaz, G., Uzun, S., Özdamar, M., Aksozek, A., Kamalı, S., Türkoğlu, S., Gül, A., Öcal, L., Oral, M.O., 2012. Serologic response to Epstein-Barr virus antigens in patients with systemic lupus erythematosus: a controlled study. Rheumatol Int
4-) Esen BA, Yılmaz G, Uzun S, Ozdamar M, Aksözek A, Kamalı S, Türkoğlu S, Gül A, Ocal L, Aral O, Inanç M."Serologic response to Epstein-Barr virus antigens in patients with systemic lupus erythematosus: a controlled study", Rheumatol Int. 2012 Jan;32(1):79-83. Epub 2010 Jul 27 - 2012
5-) Nakipoğlu, Y., Erturan, Z., Boral, Ö., Aksözek, A., Aydın, S., Derbentli, Ş., 2005. Evaluation of the contaminant organisms of humidifier reservoir water and investigation of the source of contamination in a university hospital in Turkey. Am J Infect Control
6-) Aksözek, A., Mcclellan, K., Howard, K., Niederkorn, J.Y., Alizadeh, H., 2002. Resistance of Acanthamoeba castellanii Cysts to Physical, Chemical, and Radiological Conditions. Journal of Parasitology

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Dirgen Caylak, S., Sozen, H., Aksozek, A., Citil, B.E., 2015. Muğla İlinde Veteriner Hekimlerde Brucella Seropozitifliği. KLİMİK Dergisi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Citil, B.E., Aksozek, A., Sozen, H., Dirgen Caylak, S., Sahin, C., Citil, M.U., Kırlı, I., 2015. Seroprevalence of lyme disease among slaughterhouse staff and cattle breeders in Mugla. The 7th Euroasia Congress of Infectious Diseases (EACID) 30 September-3 October 2015 Tbilisi, Georgia

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Aksözek A. “Olgularla Klinik Mikrobiyoloji: Solunum yolu ve Kan ve Steril Doku örnekleri” KLİMUD Bölgesel Toplantıları, 20 Eylül 2013, Aydın - 2013

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Aksözek, A., Çitil, B.E., Olkaç, Ö., 2015. Muğla İlinde Yüksek Riskli HPV'lerin Genotip Dağılımı . 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Aksözek A., Çitil B.E, Kaya S., Sankur F., Ayturan Ş. "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak 2012-Temmuz 2013 Hepatit Seroprevalansı, 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 9-13 Kasım 2013 Antalya - 2013
2-) Sözen H, Çelik Ö.İ., Sakallı Çetin E., Yılmaz N., Aksözek A., Topal Y., Ciğerci İ.H., Beydilli H."Silibinin’in Ratlarda İtrakonazol’ün Neden Olduğu Karaciğer Hasarından Koruyucu Etkisinin Araştırılması "2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 9-13 Kasım 2013 Antalya - 2013

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Aksözek, A., 2016. Tıp Fakültesi Öğrencileri İçin Mesleki Beceriler Uygulama Rehberi. Yayın Evi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yayınları Editör Adı: Mert Küçük
2-) Aksözek, A., 2013. Tıbbı Mikrobiyoloji Laboratuvar Kitabı. Yayın Evi: Nobel Tıp Kitabevleri Editör Adı: Prof.Dr. Mustafa Altındiş

(Ç-2) Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Aksözek, A., 2014. Klinik Mikrobiyoloji Yöntemleri El Kitabı , Isenberg. Yayın Evi: Atlas Kitapçılık Editör Adı: Ahmet Başustaoğlu, Şinasi Taner Yıldıran

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Viral Hepatit Dergisi. 2014. Hakemlik Sayısı: 4
2-) Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - 2014
3-) Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - 2011

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Resistance of Acanthamoeba castellanii Cysts to Physical, Chemical, and Radiological Conditions - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
2-) - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 4

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Resistance of Acanthamoeba castellanii Cysts to Physical, Chemical, and Radiological Conditions - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Resistance of Acanthamoeba castellanii Cysts to Physical, Chemical, and Radiological Conditions - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Akut Apandisit Tanısı ile Opere Edilen Çocuklarda Spesifik Mikrobiyal Etkenlerin Araştırılması.. 2015--1

Verdiği Dersler

MED 2100 2020-2021 Güz

TISSUE BIOLOGY COMMITTEE I

MED 2200 2020-2021 Güz

CIRCULATORY AND RESPIRATORY SYSTEMS COMMITTEE

MED 2300 2020-2021 Güz

NERVOUS SYSTEM COMMITTEE

MED 2400 2020-2021 Güz

DIGESTIVE SYSTEM AND METABOLISM COMMITTEE

MED 2500 2020-2021 Güz

UROGENITAL AND ENDOCRINE SYSTEM COMMITTEE

TIP1804 2019-2020 Bahar

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

MED 2100 2019-2020 Güz

TISSUE BIOLOGY COMMITTEE I

MED 2200 2019-2020 Güz

CIRCULATORY AND RESPIRATORY SYSTEMS COMMITTEE

MED 2300 2019-2020 Güz

NERVOUS SYSTEM COMMITTEE

MED 2400 2019-2020 Güz

DIGESTIVE SYSTEM AND METABOLISM COMMITTEE

MED 2500 2019-2020 Güz

UROGENITAL AND ENDOCRINE SYSTEM COMMITTEE

MED 2100 2018-2019 Güz

TISSUE BIOLOGY COMMITTEE I

MED 2200 2018-2019 Güz

CIRCULATORY AND RESPIRATORY SYSTEMS COMMITTEE

MED 2300 2018-2019 Güz

NERVOUS SYSTEM COMMITTEE

MED 2400 2018-2019 Güz

DIGESTIVE SYSTEM AND METABOLISM COMMITTEE

MED 2500 2018-2019 Güz

UROGENITAL AND ENDOCRINE SYSTEM COMMITTEE

TIP 2500 2018-2019 Güz

DERS KURULU V