Personel

Doç.Dr. ALPER ERSERİM
Doç.Dr.
Alper Erserim
@ E-posta
alperserim@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5029

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Muhasebe Ve Finansman Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Muhasebe Ve Finansman Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 2004

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı 2007

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı 2012

Yayin Bilgileri

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Erserim Alper, 2016. Framework for Management Accounting Research A Bibliographic Study. Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies
2-) Erserim Alper, 2016. Intellectual Structure of Accounting Research A Historical Review on the Journal of Accounting Organization Society. Accounting and Finance Research
3-) Erserim Alper, 2012. The Impacts of Organizational Culture Firm s Characteristics and External Environment of Firms on Management Accounting Practices An Empirical Research on Industrial Firms in Turkey. Procedia - Social and Behavioral Sciences

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Erserim Alper, 2016. Türkiye de Muhasebe Disiplininin Gelişimi İlk İşletme Dergileri Üzerine Bir İnceleme. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi,
2-) Erserim Alper, 2016. Denetim Araştırmalarında Bağlam Türkiye Denetim Yazını Üzerine Bir İnceleme. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar
3-) Erserim Alper, 2011. Yönetim Muhasebesi Aracı Olarak Çok Boyutlu Performans Değerleme ve Örgüt Yapısı İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. Aksaray İİBF Dergisi
4-) Erserim Alper, Uçma Tuğba, 2011. SPK Düzenlemeleri Çerçevesinde Tespit Edilen Manipülasyonlar ve Yaptırımları Üzerine Bir İnceleme. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
5-) Uçma Tuğba, Erserim Alper, 2009. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olabilme Sürecinin Türkiye ve Amerika daki Yasal Düzenlemeler Açısından Karşılaştırılması. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
6-) Çiftci Yavuz, Erserim Alper, 2007. İç Kontrol Sistemi Bağımsız Denetim İlişkisi İle İlgili Ulusal ve Uluslararası Düzenlemelerin İncelenmesi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Erserim Alper, 2014. Intellectual Structure of Accounting Research A Historical Review on Journal of Accounting Organization Society Muhasebe Araştırmalarının Entelektüel Yapısı Accounting Organization Society Dergisi Üzerine Tarihsel Bir İnceleme. 11. Uluslararası Muhasebe Kongresi
2-) Erserim Alper, Uçma Tuğba, 2010. SPK Düzenlemeleri Çerçevesinde Tespit Edilen Manipülasyonlar ve Yaptırımları Üzerine Bir İnceleme. 7. Uluslararası Muhasebe Konferansı
3-) Çiftci Yavuz, Erserim Alper, 2008. Muhasebe Standartlarında Uluslararası Uyumlaştırma Çalışmaları Ve Türkiye dekiDurumun İncelenmesi. Uluslararası Sermeye Hareketleri ve Gelişmekte Olan Piyasalar Sempozyumu

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yağcı Çağatay, Şan Fırat Botan, Erserim Alper, 2019. Legitimacy of Postmodern Paradigm for Accounting Research. MODAV 16th International Conference on Accounting
2-) Erserim Alper, Şan Fırat Botan, 2018. Türkiye’de İşletme Alanının Öncülerinden Bir Portre: İsmet Alkan. İşletme ve Yönetim Tarihi Konferansı
3-) Erserim Alper, Kula Ersan, 2017. Muhasebede Değer Kavramı: Türkiye’deki Muhasebe Uygulamalarına Yansımaları. International Congress of Management Economy and Policy
4-) Erserim Alper, Tektekin Barış, 2017. Handmade Musical Instruments Production in Turkey: A Survey for Cymbal Manufacturer Corporations. 3. International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society
5-) Erserim Alper, Şan Fırat Botan, 2017. Accounting Discipline in Economic Studies: a Historical Review on Turkey. 13th International Conference on Social Sciences
6-) Şan Fırat Botan, Erserim Alper, 2017. The Context of Accounting Discipline and Its Impact on Local Practices in Turkey. 13th International Conference on Social Sciences
7-) Çiftci Yavuz, Erserim Alper, 2016. Business Economics Discipline and Accounting A Study on Early Period Business Economics Books. 2nd International Conference on Social Sciences and Education Research
8-) Erserim Alper, 2015. Foundations of Behavioral Accounting Research A HistoricalAnalysis. 4th World Conference on Business, Economics and Management
9-) Erserim Alper, 2012. The Impacts of Organizational Culture Firm s Characteristics and External Environment ofFirms on Management Accounting Practices An Empirical Research on Industrial Firms in Turkey. World Conference on Business, Economics and Management
10-) Çiftci Yavuz, Erserim Alper, 2007. Bağımsız Denetime İlişkin Ulusal ve Uluslararası Güncel Düzenlemelerin İncelenmesi 28 29Haziran 2007 Giresun. II.Uluslararası İşletme ve Ekonomi Çalıştayı ve I. Muhasebe Tarihi Günleri

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Erserim Alper, 2012. Yönetim Muhasebesi Uygulamalarının Algılanan Performans Düzeyine Etkisi Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi
2-) Erserim Alper, 2009. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Açısından Denetim Kuruluşlarının İncelenmesi. MÖDAV 1. Muhasebe Düşünce Kampı

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Erserim Alper, 2016. Sosyal Paradigmalar ve Muhasebe Araştırmaları/. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Alper Erserim

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) International Journal of Academic Value Studies. 2017. Hakemlik Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Muhasebe öğretiminde yöntem: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri üzerine bir araştırma. Konu: Muhasebe öğretiminde yöntem. Sümeyra-Bostancı. 2018
2-) Tez Adı: Muhasebede değer kavramı: Türkiye bağlamında bir inceleme. Konu: Muhasebede değer kavramı. Ersan-KULA. 2018
3-) Tez Adı: Türkiye' de el yapımı müzik aletleri üretimi: Zil (Cymbal) üreten işletmeler üzerine bir inceleme. Konu: Türkiye' de el yapımı müzik aletleri üretimi. Barış-Tektekin. 2017

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muhasebe Disiplininin Yapısı Akademik Dergiler Üzerine Tarihsel ve Karşılaştırmalı Bir Araştırma. 2015-2017

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. YönetimYönetim Muhasebesi ve Örgüt Kültürü Etkileşimi Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. 2011-2013

Verdiği Dersler

İŞL1005 2020-2021 Güz

Finansal Muhasebe I

İŞL1807 2020-2021 Güz

Genel Muhasebe I

MUF 5099 2020-2021 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

MUF 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

MUF 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

MUF 6701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

MUF 6705 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

MUF 6707 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

MUF 6901 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (1.TİK)

MUF 6902 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (2.TİK)

MUF5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

MUF5090 2020-2021 Güz

Seminer

İŞL 5540 2019-2020 Bahar

Finansal Raporlama Standartları

İŞL1006 2019-2020 Bahar

Finansal Muhasebe II

İŞL1808 2019-2020 Bahar

Genel Muhasebe II

MUF 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

MUF 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

MUF 6704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

MUF 6706 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

MUF 6900 2019-2020 Bahar

Tez Önerisi

MUF 6901 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (1.TİK)

MUF5090 2019-2020 Bahar

Seminer

MUF5508 2019-2020 Bahar

Finansal Raporlama Standartları

İŞL1005 2019-2020 Güz

Finansal Muhasebe I

İŞL1807 2019-2020 Güz

Genel Muhasebe I

MUF 5099 2019-2020 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

MUF 6501 2019-2020 Güz

Muhasebe Araştırmalarında Yöntem

İŞL1006 2018-2019 Bahar

Finansal Muhasebe II

İŞL1808 2018-2019 Bahar

Genel Muhasebe II

MUF 6506 2018-2019 Bahar

FİNANSAL RAPORLAMA UYGULAMALARI

MUF5508 2018-2019 Bahar

Finansal Raporlama Standartları

İŞL 7507 2018-2019 Güz

Muhasebe Kuram ve Uygulamaları

İŞL1005 2018-2019 Güz

Finansal Muhasebe I

İŞL1807 2018-2019 Güz

Genel Muhasebe I

MUF 5099 2018-2019 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

MUF 6501 2018-2019 Güz

Muhasebe Araştırmalarında Yöntem