Personel

Doç.Dr. ALPER TONGUÇ
Doç.Dr.
Alper Tonguç
@ E-posta
alpertonguc@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5569

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi / Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü / Genetik Abd

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü / Genetik Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji 2000

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji 2004

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji 2011

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Tonguç, A., Grıchanov, I.Y., Naglıs, S., 2016. Checklist of the Dolichopodidae (Diptera, Brachycera) of Turkey. Turkish Journal of Zoology
2-) Tonguç Alper, Grootaert Patrick, Barlas Murat, 2016. A new species of Hercostomus Loew 1857 Diptera Dolichopodidae from Turkey. Zoology in the Middle East
3-) Tonguç, A., Grootaert, P., 2013. A new Palaearctic Amblypsilopus species (Insecta, Diptera, Dolichopodidae) from Turkey. Journal of Entomological Resarch Society
4-) Tonguç, A., Barlas, M., Grichanov, I.Y., 2013. New records of Dolichopodidae (Empidoidea) from inner western Anatolia (Turkey). Turkish Journal of Zoology
5-) Wagner, R., Koç, H., Özgül, O., Tonguç, A., 2013. New moth flies (Diptera: Psychodidae: Psychodinae) from Turkey. Zoology in the Middle East
6-) Koç, H., Özgül, O., Tonguç, A., Barlas, M., 2012. The Tipulidae fauna of southwestern Turkey . Zoology in the Middle East
7-) Tonguç, A., Barlas, M., 2011. First Record of Xanthochlorinae and New Records of Dolichopodinae in the Turkish Dolichopodidae (Diptera) Fauna. Journal of Entomological Resarch Society
8-) Grichanov, I.Y., Tonguç, A., 2010. New contribution to the Turkish Dolichopodidae Fauna (Diptera). Acta Zoologica Bulgarica
9-) Tonguç, A., Grichanov, I.Y., Koç, H., Özgül, O., Barlas, M., 2010. Contributions to the Dolichopodidae (Diptera) Fauna of Turkey. Journal of Entomological Resarch Society
10-) Tonguç, A., Grichanov, I.Y., Kechev, M., 2009. New Records of the Family Dolichopodidae (Diptera) from Turkey. Acta Zoologica Bulgarica

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Koç, H., Tonguç, A., Özgül, O., Molla, Y., Canbulat, S., 2013. Güneybatı Anadolu Bölgesi Tipulidae (Diptera) Türlerinin Fenolojisi. MANAS Journal of Agriculture and Life Sciences
2-) Grichanov, I.Y., Tonguç, A., 2010. New contribution to the Turkish Dolichopodidae (Diptera) fauna and taxonomy. Int. J. Dipterol. Res.
3-) Çöl, B., Tonguç, A., Özgül, O., Civelek, H.S., Kaya, B., 2007. The use of RAPD-PCR analysis in characterization of Liriomyza trifolii, L. congesta, Agromyza apfelbecki and Chromatomyia horticola species collected from Turkey. Türkiye Entomoloji Dergisi
4-) Civelek, H.S., Tonguç, A., Özgül, O., Dursun, O., 2007. Contributions to the Turkish Agromyzidae (Diptera) Fauna from Anatolian Part of Turkey", with sixteen New Records. Mitt. Internat. Entomol. Ver.
5-) Grichanov, I.Y., Tonguç, A., Civelek, H.S., Vikhrev, N.E., Özgül, O., Dursun, O., 2007. Review of Turkish Dolichopodidae (Diptera) with first description of male Hercostomus phoebus Parent, 1927, new synonyms and new records. Caucasian Entomological Bull.
6-) Koç, H., Wagner, R., Tonguç, A., 2007. Contributions to the Psychodinae (Diptera: Psychodidae) Fauna of Turkey. Int. J. Dipterol. Res.
7-) Koç, H., Özgül, O., Tonguç, A., 2006. Additions to the Limoniidae species from Türkiye (Diptera, Insecta). Int. J. Dipterol. Res.

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Küçükberber Mukaddes, Tonguç Alper, Koç Hasan, 2017. Dolichopodidae (Diptera) fauna of Spil Mountain with four new records. Türk.entomol.büt
2-) Özgül, O., Koç, H., Barlas, M., Tonguç, A., 2009. Güneybatı Anadolu Bölgesi Limoniidae (Diptera, Nematocera) Faunası. Selçuk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fen Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Koç, H., Özgül, O., Tonguç, A., Molla, Y., “Canbulat, S., Güneybatı Anadolu Bölgesi Tipulidae (Diptera) Türlerinin Fenolojisi”, The First International Biology Congress in Kyrgyzstan, 24-26 Eylül 2012, Bişkek (2012). - 2012
2-) Özgül, O., Koç, H., Hasbenli, A., Tonguç, A., “Marmara Bölgesi Pediciidae (Diptera) Faunası”, The First International Biology Congress in Kyrgyzstan, 24-26 Eylül 2012, Bişkek (2012). - 2012
3-) Çöl, B., Tonguç, A., Özgül, O., Civelek, H.S., “Biodiversity of Economic Importance of Agromyzidae (Diptera) Species in Turkey by Using Molecular Tecniques”, Alien Arthropods in South East Europe crossroad of three continents, 19-21 Eylül 2007, Sofia - 2007

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Özgül O, Koç H, Hasbenli A, Tonguç, A, , 2012. Marmara Bölgesi Pediciidae Diptera Faunası. The First International Biology Congress in Kyrgyzstan
2-) Koç H, Özgül O, Tonguç A, Molla, Y, Canbulat, S, , 2012. Güneybatı Anadolu Bölgesi Tipulidae Diptera Türlerinin Fenolojisi. The First International Biology Congress in Kyrgyzstan

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Tonguç, A., Barlas, M., 2016. Abundance and habitat preferences of Dolichopodidae (Diptera) in three provinces (Afyonkarahisar, Kütahya and Uşak). Symposium on EuroAsian Biodiversity
2-) Tonguç, A., Barlas, M., 2016. Seasonal flight period of long legged flies (Dolichopodidae,Diptera) species in the inner western Anatolia region. Symposium on EuroAsian Biodiversity
3-) Tonguç, A., Barlas, M., 2016. The Dolichopodidae (Diptera) fauna of inner western Anatolia (Turkey). Symposium on EuroAsian Biodiversity
4-) Tonguç, A., Küçükberber, M., Barlas, M., Koç, H., 2013. Muğla İli Dolichopodidae (Diptera) Faunası. Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Tonguç, A., Koç, H., Barlas, M., Özgül, O., “Marmara Bölgesi Dolichopodidae (Diptera) Faunası”, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Denizli, 21-25 Haziran 2010, Denizli, (2010) - 2010
2-) Koç, H., Özgül, O., Hasbenli, A., Tonguç, A., “Marmara Bölgesi Limoniidae (Diptera, Nematocera) Faunası”, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Denizli, 21-25 Haziran 2010, Denizli (2010 - 2010
3-) Koç, H., Özgül, O., Tonguç, A., Barlas, M., "Güneybatı Anadolu Bölgesi Tipuloidea Faunası (Diptera, Nematocera)", Batı Akdeniz Doğa ve Yer Bilimleri Sempozyumu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur, 04-06 Kasım 2010, Burdur (2010) - 2010
4-) Koç H, Özgül O, Hasbenli A, Tonguç, A, , 2010. Marmara Bölgesi Limoniidae Diptera Nematocera Faunası. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Koç H, Özgül O, Tonguç A, Barlas, M, , 2010. Güneybatı Anadolu Bölgesi Tipuloidea Faunası Diptera Nematocera. Batı Akdeniz Doğa ve Yer Bilimleri Sempozyumu

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Canbulat S, Tonguç A, 2012. Coniopteryx Neuroptera Coniopterygidae Cinsine Ait Türlerin Erkek Bireylerinin İç ve Dış Genital Yapılarının İncelenmesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi
2-) Özgül, O., Koç, H., Tonguç, A., “Türkiye’nin Güneybatı Anadolu Bölgesinde Yayılış Gösteren Limonidlerin Fenolojileri”, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Denizli, 21-25 Haziran 2010, Denizli (2010) - 2010
3-) Çöl, B., Tonguç, A., Özgül, O., Civelek, H.S., Dursun, O., “Chromatomyia horticola (Goureau) ve Liriomyza trifolii (Burgess) (Diptera: Agromyzidae) Türlerinin Muğla İlinde Biyoçeşitliliğinin RAPD (Rastgele Üretilen Polimorfik DNA) Belirteçleri Yardımıyla Saptanması”, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon, 23-27 Haziran 2008, Trabzon (2008) - 2008
4-) Tonguç, A., Dursun, O., Koç, H., Civelek, H. S., “Scatopse notata (Linneaus, 1758), Türkiye Faunası İçin Yeni bir Kayıt (Diptera, Scatopsidae)”, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon, 23-27 Haziran 2008, Trabzon (2008) - 2008
5-) Tonguç, A., Civelek, H. S., Koç, H., Barlas, M., Özgül, O., Dursun, O., “Güneybatı Anadolu Bölgesi Dolichopodidae (Diptera, Brachycera) Faunasına Katkılar”, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon, 23-27 Haziran 2008, Trabzon (2008) - 2008
6-) Tonguç, A., Barlas, M.,Kalyoncu, H., Yorulmaz, B., “Eşen Çay (= Koca Çay- Muğla)’ın Ephemeroptera (Insecta) Limnofaunası”, XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 04-08 Eylül 2007, Muğla. (2007) - 2007

(Ç-2) Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Tonguç, A., Özgül, O., 2012. Böcekler: Entomolojinin Ana Hatları, Bölüm 17, Entomolojide Metotlar: Toplama, Koruma, Koleksiyon ve Teşhis. Yayın Evi: Nobel Editör Adı: Ali GÖK

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Nature Conservation. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Nature Conservation. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Turkish Journal of Zoology. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Nature Conservation. 2018. Hakemlik Sayısı: 2
5-) Turkish Journal of Zoololgy. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
6-) North-western Journal of Zoology. 2013. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Acta Entomologica Serbica. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi . 2018. Hakemlik Sayısı: 1
3-) ACTA ENTOMOLOGICA SERBICA. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Biherean Biologist. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Journal of Entomological and Acarological Research. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Zoology and Ecology . 2014. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Biharean Biologist. 2013. Hakemlik Sayısı: 2
8-) Mitteilungen Der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft Bulletin De La Société Entomologique Suisse. 2013. Hakemlik Sayısı: 1
9-) Journal of Insect Biodiversity. 2013. Hakemlik Sayısı: 1
10-) Checklist-Journal of species lists and distribution. 2013. Hakemlik Sayısı: 1
11-) Polish Journal of Entomology. 2013. Hakemlik Sayısı: 1
12-) Mitteilungen Der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft Bulletin De La Société Entomologique Suisse . 2012. Hakemlik Sayısı: 1
13-) Mitteilungen Der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft Bulletin De La Société Entomologique Suisse . 2011. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Mugla Journal of Science and Technology . 2015. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 1

(D-13) Uluslararası projeler ile kamu veya özel teşekküllerce desteklenen ulusal projelerde hakemlik, izleyicilik ve panalistlik

1-) aasa. 2019. Hakemlik Sayısı:
2-) asas. 2019. Hakemlik Sayısı:

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) New records of Dolichopodidae (Empidoidea) from inner western Anatolia (Turkey) - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
2-) New Records of the Family Dolichopodidae (Diptera) from Turkey - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
3-) First Record of Xanthochlorinae and New Records of Dolichopodinae in the Turkish Dolichopodidae (Diptera) Fauna - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
4-) New moth flies (Diptera: Psychodidae: Psychodinae) from Turkey - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
5-) New records of Dolichopodidae (Empidoidea) from inner western Anatolia (Turkey) - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
6-) Additions to the Limoniidae species from Türkiye (Diptera, Insecta) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
7-) The use of RAPD-PCR analysis in characterization of Liriomyza trifolii, L. congesta, Agromyza apfelbecki and Chromatomyia horticola species collected from Turkey - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
8-) Contributions to the Turkish Agromyzidae (Diptera) Fauna from Anatolian Part of Turkey", with sixteen New Records - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
9-) New contribution to the Turkish Dolichopodidae (Diptera) fauna and taxonomy - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
10-) New moth flies (Diptera: Psychodidae: Psychodinae) from Turkey - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
11-) Contributions to the Dolichopodidae (Diptera) Fauna of Turkey - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
12-) Contributions to the Turkish Agromyzidae (Diptera) Fauna from Anatolian Part of Turkey", with sixteen New Records - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
13-) Güneybatı Anadolu Bölgesi Limoniidae (Diptera, Nematocera) Faunası - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
14-) Contributions to the Turkish Agromyzidae (Diptera) Fauna from Anatolian Part of Turkey", with sixteen New Records - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Dolichopodidae (Diptera) fauna of Spil Mountain with four new records - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
2-) New Records of the Family Dolichopodidae (Diptera) from Turkey - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
3-) First Record of Xanthochlorinae and New Records of Dolichopodinae in the Turkish Dolichopodidae (Diptera) Fauna - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
4-) New moth flies (Diptera: Psychodidae: Psychodinae) from Turkey - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
5-) New records of Dolichopodidae (Empidoidea) from inner western Anatolia (Turkey) - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
6-) Additions to the Limoniidae species from Türkiye (Diptera, Insecta) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
7-) The use of RAPD-PCR analysis in characterization of Liriomyza trifolii, L. congesta, Agromyza apfelbecki and Chromatomyia horticola species collected from Turkey - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
8-) New contribution to the Turkish Dolichopodidae (Diptera) fauna and taxonomy - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
9-) First Record of Xanthochlorinae and New Records of Dolichopodinae in the Turkish Dolichopodidae (Diptera) Fauna - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
10-) Contributions to the Dolichopodidae (Diptera) Fauna of Turkey - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
11-) Contributions to the Turkish Agromyzidae (Diptera) Fauna from Anatolian Part of Turkey", with sixteen New Records - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
12-) Güneybatı Anadolu Bölgesi Limoniidae (Diptera, Nematocera) Faunası - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) The Tipulidae fauna of southwestern Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) New moth flies (Diptera: Psychodidae: Psychodinae) from Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) A new species of Hercostomus Loew 1857 Diptera Dolichopodidae from Turkey - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) New contribution to the Turkish Dolichopodidae Fauna (Diptera) - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Contributions to the Turkish Agromyzidae (Diptera) Fauna from Anatolian Part of Turkey", with sixteen New Records - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
6-) A new species of Hercostomus Loew 1857 Diptera Dolichopodidae from Turkey - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
7-) Checklist of the Dolichopodidae (Diptera, Brachycera) of Turkey - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
8-) Checklist of the Dolichopodidae (Diptera, Brachycera) of Turkey - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
9-) New contribution to the Turkish Dolichopodidae (Diptera) fauna and taxonomy - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
10-) New records of Dolichopodidae (Empidoidea) from inner western Anatolia (Turkey) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
11-) First Record of Xanthochlorinae and New Records of Dolichopodinae in the Turkish Dolichopodidae (Diptera) Fauna - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
12-) New contribution to the Turkish Dolichopodidae (Diptera) fauna and taxonomy - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
13-) New Records of the Family Dolichopodidae (Diptera) from Turkey - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
14-) New records of Dolichopodidae (Empidoidea) from inner western Anatolia (Turkey) - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
15-) New Records of the Family Dolichopodidae (Diptera) from Turkey - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
16-) New records of Dolichopodidae (Empidoidea) from inner western Anatolia (Turkey) - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
17-) A new Palaearctic Amblypsilopus species (Insecta, Diptera, Dolichopodidae) from Turkey - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
18-) Review of Turkish Dolichopodidae (Diptera) with first description of male Hercostomus phoebus Parent, 1927, new synonyms and new records - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
19-) Review of Turkish Dolichopodidae (Diptera) with first description of male Hercostomus phoebus Parent, 1927, new synonyms and new records - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
20-) First Record of Xanthochlorinae and New Records of Dolichopodinae in the Turkish Dolichopodidae (Diptera) Fauna - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
21-) Contributions to the Dolichopodidae (Diptera) Fauna of Turkey - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
22-) Contributions to the Dolichopodidae (Diptera) Fauna of Turkey - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
23-) New Records of the Family Dolichopodidae (Diptera) from Turkey - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
24-) Review of Turkish Dolichopodidae (Diptera) with first description of male Hercostomus phoebus Parent, 1927, new synonyms and new records - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
25-) New contribution to the Turkish Dolichopodidae (Diptera) fauna and taxonomy - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
26-) Review of Turkish Dolichopodidae (Diptera) with first description of male Hercostomus phoebus Parent, 1927, new synonyms and new records - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
27-) New Records of the Family Dolichopodidae (Diptera) from Turkey - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
28-) Contributions to the Dolichopodidae (Diptera) Fauna of Turkey - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
29-) New Records of the Family Dolichopodidae (Diptera) from Turkey - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
30-) Review of Turkish Dolichopodidae (Diptera) with first description of male Hercostomus phoebus Parent, 1927, new synonyms and new records - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
31-) Additions to the Limoniidae species from Türkiye (Diptera, Insecta) - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1
32-) Contributions to the Turkish Agromyzidae (Diptera) Fauna from Anatolian Part of Turkey", with sixteen New Records - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Review of Turkish Dolichopodidae (Diptera) with first description of male Hercostomus phoebus Parent, 1927, new synonyms and new records - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
2-) Güneybatı Anadolu Bölgesi Limoniidae (Diptera, Nematocera) Faunası - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
3-) New records of Dolichopodidae (Empidoidea) from inner western Anatolia (Turkey) - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
4-) New moth flies (Diptera: Psychodidae: Psychodinae) from Turkey - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
5-) Contributions to the Turkish Agromyzidae (Diptera) Fauna from Anatolian Part of Turkey", with sixteen New Records - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
6-) Contributions to the Turkish Agromyzidae (Diptera) Fauna from Anatolian Part of Turkey", with sixteen New Records - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) New records of Dolichopodidae (Empidoidea) from inner western Anatolia (Turkey) - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Dolichopodidae (Diptera) fauna of Spil Mountain with four new records - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Contributions to the Dolichopodidae (Diptera) Fauna of Turkey - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
4-) Review of Turkish Dolichopodidae (Diptera) with first description of male Hercostomus phoebus Parent, 1927, new synonyms and new records - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Contributions to the Turkish Agromyzidae (Diptera) Fauna from Anatolian Part of Turkey", with sixteen New Records - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Muğla İline Ait Liquidambar orientalis Mill. Popülasyonlarının Genetik Çeşitliliğinin ISSR Belirteçleri Kullanılarak Belirlenmesi. Konu: Populasyon Genetiği. ÖMER-YÜZER. 2019
2-) Tez Adı: MUĞLA İLİ KÖYCEĞİZ İLÇESİ PORTAKAL BAHÇELERİNDE AKDENİZ MEYVE SİNEĞİ [CERATITIS CAPITATA Wied. (DIPTERA: TEPHRITIDAE)]’NİN POPÜLASYON YOĞUNLUĞU VE ZARAR ORANININ BELİRLENMESİ. Konu: Entomoloji. Ayhan-ÇATAK. 2017

(G-1) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanmış proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Avrupa Birliği. Faunistic and zoogeographic study of the Dolichopodidae from the European part of Turkey. 2013-2013

(G-2) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Avrupa Birliği. Heterogeneity of patterns and processes along biological invasion successions. 2013-2018

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Entomoloji. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Marmara Bölgesi Tipuloidea (Insecta: Diptera) Faunasının Biyolojik Çeşitliliğinin Araştırılması . 2011-2013
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Türkiye Agromyzidae (Diptera) Faunası ve Ekonomik Öneme Sahip Türlerin mtDNA ve RAPD (Rasgele Üretilen Polimorfik DNA) Belirteçleri Yardımıyla Biyoçeşitliliğinin Saptanması. 2006-2009
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Güney Batı Anadolu Sulak Alanlarının Sucul ve Yarı Sucul Diptera Faunasının Biyolojik Çeşitliliği ve Zenginliğinin Araştırılması . 2003-2006

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Populasyon Genetiği. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla İline Ait Liquidambar orientalis Mill. Popülasyonlarının Genetik Çeşitliliğinin ISSR Belirteçleri Kullanılarak Belirlenmesi. 2019--1
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla İli Dolichopodidae (Insecta, Diptera, Brachycera) Familyasının Faunistik Yönden İncelenmesi ve Syntormon pallipes (Fabricius, 1794) Türüne Ait Populasyonların Genetik Çeşitliliğinin ISSR Belirteçleri Kullanılarak Belirlenmesi. 2018--1
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Entomoloji. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. MARMARA BÖLGESİ DOLICHOPODIDAE (INSECTA, DIPTERA) FAUNASININ BELİRLENMESİ. 2017-2018

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. İç Batı Anadolu Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) Dolichopodidae (Insecta, Diptera, Brachycera) Familyasının Faunistik Yönden İncelenmesi. 2009-2011
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Eşen Çayı (=Koca Çay) Su Kalitesinin Fiziksel-Kimyasal ve Biyolojik Açıdan İncelenmesi. 2003-2005

(Ğ-1) Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) ERASMUS - 2011

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Muğla Sıtkı Koçman Vakfı - 2013
2-) TÜBİTAK - 2013
3-) Muğla Sıtkı Koçman Vakfı - 2013
4-) Muğla Sıtkı Koçman Vakfı - 2013
5-) Muğla Sıtkı Koçman Vakfı - 2011
6-) Muğla Sıtkı Koçman Vakfı - 2010

(I-14) Azami ders saati dışında verilen dersler (her yarıyıl için ders başına) (toplamda yıllık 30 puanı geçemeyecek şekilde)

1-) . . . 2016

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) International Conference on Biosaline Agriculture & High Salinity Tolerance . . 9-14 Ocak 2005. 2005

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 3. ULUSAL ÇEVRE KONGRESİ . Türkiye. . 2016
2-) BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SEMPOZYUMU . 22-23 Mayıs. Türkiye. 2013
3-) Parsuk ve Sansarların Türkiye'de ki Durumu Sempozyum 1. 10-11 Mayıs. Türkiye. 2013

Verdiği Dersler

MBG 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

MBG 5549 2019-2020 Bahar

MOLEKÜLER EKOLOJİ

MBG 5550 2019-2020 Bahar

Moleküler Evrim ve Filogenetik

MBG 5701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

MBG 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

MBG 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

MBG 6505 2019-2020 Bahar

Biyomimetik

MBG 6701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

MBG2012 2019-2020 Bahar

Evrimsel Biyoloji

MBG4004 2019-2020 Bahar

Bitirme Çalışması II

MBG4522 2019-2020 Bahar

Ekolojinin Temel İlkeleri

MBG 5549 2019-2020 Güz

MOLEKÜLER EKOLOJİ

MBG 5550 2019-2020 Güz

Moleküler Evrim ve Filogenetik

MBG 5552 2019-2020 Güz

Moleküler Sistematik

MBG3005 2019-2020 Güz

Fizyoloji

MBG3515 2019-2020 Güz

Adli Entomoloji

MBG4005 2019-2020 Güz

Bitirme Çalışması I

MBG4519 2019-2020 Güz

Davranış Biyolojisi

MBG 5549 2018-2019 Bahar

MOLEKÜLER EKOLOJİ

MBG 5550 2018-2019 Bahar

Moleküler Evrim ve Filogenetik

MBG 5552 2018-2019 Bahar

Moleküler Sistematik

MBG2012 2018-2019 Bahar

Evrimsel Biyoloji

MBG2506 2018-2019 Bahar

Populasyon Genetiği

MBG3522 2018-2019 Bahar

Sistematik Biyoloji

MBG4004 2018-2019 Bahar

Bitirme Çalışması II

MBG4522 2018-2019 Bahar

Ekolojinin Temel İlkeleri

MBG 5549 2018-2019 Güz

MOLEKÜLER EKOLOJİ

MBG 5550 2018-2019 Güz

MOLEKÜLER EVRİM VE FİLOGENETİK

MBG 5552 2018-2019 Güz

MOLEKÜLER SİSTEMATİK

MBG3005 2018-2019 Güz

Fizyoloji

MBG3515 2018-2019 Güz

Adli Entomoloji

MBG4005 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması I

MBG4519 2018-2019 Güz

Davranış Biyolojisi