Personel

Doktor Öğretim Üyesi ALİ NACİ KARABULUT
Doktor Öğretim Üyesi
Ali Naci Karabulut
@ E-posta
ankarabulut@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5690

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü / Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü / Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 29.08.2003

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 15.07.2005

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 17.12.2013

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Bulut Zeki Atıl, Karabulut Ali Naci, 2018. Examining the role of two aspects of eWOM in online repurchase intention: An integrated trust-loyalty perspective. Journal of Consumer Behaviour

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Uslu Abdullah, Karabulut Ali Naci, 2018. Touristic Destinations’ Perceived Risk And Perceived Value As Indicators Of E-Wom And Revisit Intentions. International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences
2-) Bulut Zeki Atıl, Karabulut Ali Naci, Uçma Tuğba, Uzun Ali Çağlar, 2015. Explaining Young Consumers Online Purchase Behavior under Risky Conditions Perspectives from Mental Accounting. International Journal of Online Marketing

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Karabulut Ali Naci, Kırkbeşoğlu Nagehan, 2019. ÇEVRİMİÇİ TÜKETİCİ YORUMLARI İÇİN YASALGEREKSİNİMLER: eWOM’A HEP GÜVENEBİLİR MİYİZ?. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Uslu Abdullah, Karabulut Ali Naci, 2019. Slow Food Konseptine Uygun Restoranlarda, Algılanan Hizmet Kalitesinin, Markaya Yönelik İmaj, Güven ve Sadakate Etkisi: Köyceğiz İlçesini Ziyaret Eden Yabancı Turistler Üzerinde Bir Araştırma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
3-) Fırat Aytekin, Bulut Zeki Atıl, Karabulut Ali Naci, 2014. Hane Halkının Süpermarket Alışverişlerindeki İçecek Ürünleri Tercihlerine Etki Eden Faktörlerin Araştırılması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
4-) Karabulut Ali Naci, 2013. Tüketicilerin Algılanan Risk Değişkeni Karşısında İnternetten Alışveriş Yapma Eğilimlerinin Ölçülmesi Beklenen Fayda Teorisine Karşı Beklenti Teorisi. Journal of Yasar University
5-) Gavcar E., Bulut Z. A., Karabulut A. N., “Öğrencilerin Üniversite’den Beklentileri ve Tatminlerinin Ölçülmesi” ; İstanbul Ticaret Üniversitesi SBE Dergisi 2005/1 sayı:7 - 2005
6-) Örücü E., Bulut Z. A., Karabulut A.N., “Konaklama İşletmelerinde Ücret ve Ödül Yönetimi” ; Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi 2005 Cilt:7, Sayı:1 - 2005

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Uslu Abdullah, Ergün Gözde Seval, Karabulut Ali Naci, 2020. Otel İşletmelerinde Marka Denkliğinin Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Güven Değişkeninin Aracı Rolü. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi
2-) Güçlütürk Baran Günseli, Noyan Elçin, Karabulut Ali Naci, 2020. Z KUŞAĞININ TATİLE YÖNELİK İLGİLENİMİ. Öneri Dergisi
3-) Bulut Zeki Atıl, Tekinbaş Özkaya Feyza, Karabulut Ali Naci, Atağan Gülşah, 2019. Gıda ürünlerinin sürdürülebilir tüketimi bağlamında tüketici tipolojisi geliştirme çalışması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Karabulut Ali Naci, Şalvarlı Mustafa Seçkin, Kayışkan Doğu, 2019. Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Tutumları Etkileyen Değişkenlerin, Tüketici Özellikleri Bakımından İncelenmesi. PPAD 24. Pazarlama Kongresi
2-) Gavcar Erdoğan, Şen Eyüp, Karabulut Ali Naci, 2019. Gıda Tüketiminde Önem Kazanmakta Olan Bir Karar Değişkeni=Sürdürülebilirlik. 4. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi
3-) Bulut Zeki Atıl, Kayışkan Doğu, Karabulut Ali Naci, Şalvarlı Mustafa Seçkin, 2019. Kısa mesaj reklamlarına yönelik algıların araştırılması. II. International Congress on Critical Debates in Social Sciences
4-) Karabulut Ali Naci, Altuntaş Barış, 2018. Anamur Muz Üreticilerinin Sorunları ve Büyüme Olanakları. 4. ASEAD Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
5-) Karabulut Ali Naci, Bulut Zeki Atıl, 2016. EXTENDING OUR UNDERSTANDING OF CONSUMERS’ EWOM BEHAVIOR: GENDER AND GENERATION DIFFERENCES. 18TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT – “BUILDING RESILIENT SOCIETY"
6-) Çukur, T., Dayan, V. Karabulut, A.N., “Muğla İli Arıcılığının Sürdürülebilirliği”; 2. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, 05.10.2010, Muğla/Türkiye - 2010
7-) Baldemir, E., Fırat A., Karabulut, A.N., Kaya, F., “The Effects of the Children Under 8 Years Old On Their Families’ Food Purchasing Decisions”; Uluslararası Burch Üniversitesi Sürdürülebilir Gelişme Sempozyumu, 10.06.2010, Saraybosna/Bosna Hersek. - 2010

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Karabulut Ali Naci, 2019. Dijitalleşen İletişim/Dijital İletişimin Ticari Bir Boyutu: Sosyal Medya Pazarlaması. Yayın Evi: Literatürk Academia Editör Adı: Ahmet AYHAN
2-) Bayrakdaroğlu Funda, Karabulut Ali Naci, 2018. Managerial Strategies for Business Sustainability During Turbulent Times/Marketing Mix Adaptation of Large-Scale Hotels in Turbulent Times: A Case From Mugla City. Yayın Evi: IGI Publishing Editör Adı: Ramona-Diana Leon
3-) Kurt Ganite, Uçma Tuğba, Karabulut Ali Naci, 2017. ENCYCLOPEDIA OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 4TH EDITION/ARE SOCIAL MARKETING INVESTMENTS USED AS A TOOL FOR VOLUNTARY REPORTING OR DISCLOSURE?. Yayın Evi: IGI GLOBAL Editör Adı: KHOSROW-POUR, M.
4-) Uçma Tuğba, Karabulut Ali Naci, Uzun Ali Çağlar, 2013. Cases on Consumer Centric Marketing Management/Understanding Consumer Behaviour Through Mental Accounting: Evidence From Turkish Consumers. Yayın Evi: IGI Global Editör Adı: Vimi Jham

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Karabulut Ali Naci, 2016. KOBİLERE KOÇLUK 5 NOKTA EĞİTİMİ/SATIŞ YÖNETİMİ. Yayın Evi: GAZİ KİTABEVİ Editör Adı: KURT, G, UÇMA UYSAL, T.
2-) Karabulut Ali Naci, 2015. Halkla İlişkiler/Halkla İlişkiler Faaliyetleri. Yayın Evi: Lisans Yayıncılık Editör Adı: GÖKSU, Nilüfer Fatma

(G-2) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: KOBİ lere yönelik eğitimler içeren stratejik ortaklık projesi. Proje Türü: Avrupa Birliği. Coaches of SMEs 5 Points Trainings. 2014-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: AB. Holistic Approach to Risk-Based Internal Financial Control for SMEs (HARBIF). 2013-2015

Verdiği Dersler

AKD1000 2020-2021 Güz

Akademik Danışmanlık

İŞL2007 2020-2021 Güz

Pazarlama İlkeleri

İŞL3515 2020-2021 Güz

Marka Yönetimi

İŞL3909 2020-2021 Güz

Pazarlama İlkeleri

UTL2005 2020-2021 Güz

Mikro Ekonomi

İŞL2004 2019-2020 Bahar

Pazarlama Yönetimi

İŞL3004 2019-2020 Bahar

Üretim/İşlemler Yönetimi

İŞL4510 2019-2020 Bahar

Pazarlama Araştırmaları

UİT 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

UİT5090 2019-2020 Bahar

Seminer

UİT5518 2019-2020 Bahar

Uluslararası Ticarette Güncel Konular

UTL2008 2019-2020 Bahar

Pazarlama Yönetimi

İŞL2007 2019-2020 Güz

Pazarlama İlkeleri

İŞL3515 2019-2020 Güz

Marka Yönetimi

İŞL3909 2019-2020 Güz

Pazarlama İlkeleri

UİT5521 2019-2020 Güz

Küresel Pazarlama Yönetimi

UTL2005 2019-2020 Güz

Mikro Ekonomi

UTL2007 2019-2020 Güz

Pazarlama İlkeleri

İKT1810 2018-2019 Bahar

Mİkro İktisat

İKT1810 2018-2019 Bahar

Mikro İktisat

İŞL2004 2018-2019 Bahar

Pazarlama Yönetimi

İŞL3004 2018-2019 Bahar

Üretim/İşlemler Yönetimi

İŞL4510 2018-2019 Bahar

Pazarlama Araştırmaları

UTL2008 2018-2019 Bahar

Pazarlama Yönetimi

İŞL2007 2018-2019 Güz

Pazarlama İlkeleri

İŞL2801 2018-2019 Güz

İşletme İstatiği I

İŞL2819 2018-2019 Güz

İşletme İstatistiği I

İŞL3515 2018-2019 Güz

Marka Yönetimi

UTL2005 2018-2019 Güz

Mikro Ekonomi