Personel

Doktor Öğretim Üyesi ENSAR ARİF SAĞBAŞ
Doktor Öğretim Üyesi
Ensar Arif Sağbaş
@ E-posta
arifsagbas@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1771

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Teknoloji Fakültesi / Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü / Bilgisayar Yazılımı Abd

Kadro Birimi

Teknoloji Fakültesi / Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü / Bilgisayar Yazılımı Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 27.06.2012

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilişim Sistemleri Mühendisliği 05.01.2017

Doktora

Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği 28.01.2022

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Sağbaş Ensar Arif, Korukoğlu Mustafa Serdar, Ballı Serkan, 2024. Real-time stress detection from smartphone sensor data using genetic algorithm-based feature subset optimization and k-nearest neighbor algorithm. Multimedia Tools and Applications
2-) Sağbaş Ensar Arif, Ballı Serkan, 2024. Machine learning-based novel continuous authentication system using soft keyboard typing behavior and motion sensor data. Neural Computing and Applications
3-) Sağbaş Ensar Arif, 2024. A novel two-stage wrapper feature selection approach based on greedy search for text sentiment classification. NEUROCOMPUTING
4-) Sağbaş Ensar Arif, Korukoğlu Mustafa Serdar, Ballı Serkan, 2020. Stress Detection via Keyboard Typing Behaviors by Using Smartphone Sensors and Machine Learning Techniques. JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS
5-) Ballı Serkan, Sağbaş Ensar Arif, Peker Musa, 2019. Human activity recognition from smart watch sensor data using a hybrid of principal component analysis and random forest algorithm. MEASUREMENT CONTROL
6-) Ballı Serkan, Sağbaş Ensar Arif, 2018. Diagnosis of Transportation Modes on Mobile Phone Using Logistic Regression Classification. IET Software

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Sağbaş Ensar Arif, 2023. MFCC Öznitelikleri ve Adaboost Topluluk Öğrenme Yöntemi Kullanılarak Uyku Seslerinin Sınıflandırılması. Bilgisayar Bilimleri
2-) Sağbaş Ensar Arif, Korukoğlu Mustafa Serdar, Ballı Serkan, 2022. Mahalanobis uzaklığı tabanlı aykırı değer bulma ve ReliefF öznitelik seçimine dayalı bir makine öğrenmesi yaklaşımı ile akıllı telefon verileri üzerinden stres tespiti. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
3-) Sağbaş Ensar Arif, Korukoğlu Mustafa Serdar, Ballı Serkan, 2021. Akıllı Telefon Verileri ve Makine Öğrenmesi Yöntemleri Kullanılarak Stres Tespiti Çalışmaları Üzerine Bir Literatür Araştırması. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi
4-) Sağbaş Ensar Arif, Ballı Serkan, 2016. Akıllı telefon algılayıcıları ve makine öğrenmesi kullanılarak ulaşım türü tespiti. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Sağbaş Ensar Arif, 2023. Filtre Tabanlı Öznitelik Seçim Yöntemleri Kullanılarak Metinlerde Duygu Sınıflandırması Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
2-) Sağbaş Ensar Arif, Ballı Serkan, 2023. Human activity recognition with smartwatch data by using mahalanobis distance-based outlier detection and ensemble learning methods. Academic Platform Journal of Engineering and Smart Systems
3-) Sağbaş Ensar Arif, Ballı Serkan, 2023. Elderly Fall Detection Using Autoencoder Based Dimensionality Reduction and Smartwatch Based Wearable Motion Detectors. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
4-) Ballı Serkan, Sağbaş Ensar Arif, 2017. Akıllı Saat Algılayıcıları ile İnsan Hareketlerinin Sınıflandırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Sağbaş Ensar Arif, Gökalp Osman, Uğur Aybars, 2019. Yüz İfadesi Tanıma için Mesafe Oranlarına Dayalı Öznitelik Çıkarımı ve Genetik Algoritmalar ile Seçimi. Veri Bilimi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Sağbaş Ensar Arif, 2023. Yüksek Boyutlu Amazon Ürün Değerlendirmeleri Veri Kümesi Üzerinde Bayes Sınıflandırıcılarının Performans Karşılaştırması. 2nd International Conference on Engineering, Natural and Social Sciences
2-) Sağbaş Ensar Arif, Ballı Serkan, 2022. A Short Review on Smartphone Authorization Using Behavioral Biometrics and Machine Learning. 2nd International Conference on Artificial Intelligence and Data Science
3-) Sağbaş Ensar Arif, 2022. Sentiment Analysis by Using Random Subspace and Logistic Regression Methods. 6th International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium
4-) Sağbaş Ensar Arif, Korukoğlu Mustafa Serdar, Ballı Serkan, 2021. A Random Subspace Based Approach for Stress Classification from Smartphone Data. 2021 6th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK)
5-) Sağbaş Ensar Arif, Uğur Aybars, Korukoğlu Mustafa Serdar, 2019. Performance Evaluation of Ensemble Learning Methods for Facial Expression Recognition. Conference on Innovations in Intelligent Systems and Applications
6-) Ballı Serkan, Sağbaş Ensar Arif, Korukoğlu Mustafa Serdar, 2018. Design of Smartwatch-Assisted Fall Detection System via Smartphone. Signal Processing and Communications Applications Conference
7-) Sağbaş Ensar Arif, Peker Musa, Ballı Serkan, 2017. A novel approach for transportation mode detection: Combining t-SNE manifold learning and support vector machines. International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing
8-) Sağbaş Ensar Arif, Ballı Serkan, 2017. Activity recognition by voting method via motion sensors. 2017 International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK)
9-) Sağbaş Ensar Arif, Ballı Serkan, 2016. İnsan Aktivitelerinin Bilek Hareketleri Kullanılarak Tahmin Edilmesi. 3rd International Management Information Systems Conference
10-) Sağbaş Ensar Arif, Ballı Serkan, 2016. Akıllı Telefon Sensör Verileri ile Eylem Tanımada Lojistik Regresyon ve kNN Yöntemlerinin Karşılaştırılması. 1st International Conference on Engeneering Technology and Applied Sciences
11-) Sağbaş Ensar Arif, Ballı Serkan, Şen Faruk, 2016. Sosyal Medya ve Gençler Üzerindeki Etkileri. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
12-) Yıldız Turan, Sağbaş Ensar Arif, Ballı Serkan, 2016. Veri Madenciliğinin İnşaat Sektörüne Uygulanması. 1st International Conference on Engeneering Technology and Applied Sciences

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kirman Yasin, Sağbaş Ensar Arif, 2023. Performance Evaluation of Feature Selection Methods for Sentiment Classification in Amazon Product Reviews. 3rd International Artificial Intelligence and Data Science Congress
2-) Ballı Serkan, Sağbaş Ensar Arif, Korukoğlu Mustafa Serdar, 2018. Real-Time Transportation Mode Detection with Smartphone Motion Sensors. 1st International Conference on Intelligent Transportation Systems
3-) Ballı Serkan, Dikmen Ecem, Sağbaş Ensar Arif, 2018. Evaluation of Sustainable Transportation Systems by Fuzzy VIKOR Method. 1st International Conference on Intelligent Transportation Systems
4-) Ballı Serkan, Sağbaş Ensar Arif, Şen Faruk, 2017. Gençler Kodlama Eğitimine Nasıl Başlamalı?. II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
5-) Ballı Serkan, Sağbaş Ensar Arif, Çoban Adil, Ilgaz Kaan Kerem, 2017. Twitter Duygu Analizi ile Gençlerin Takip Ettiği Popüler Hesapların İncelenmesi. II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Sağbaş Ensar Arif, Ballı Serkan, Yıldız Turan, 2016. Giyilebilir Akıllı Cihazlar: Dünü, Bugünü ve Geleceği. Akademik Bilişim Konferansı
2-) Sağbaş Ensar Arif, Ballı Serkan, 2015. Akıllı Telefon Sensörlerinin Kullanımı ve Ham Sensör Verilerine Erişim. Akademik Bilişim Konferansı
3-) Sağbaş Ensar Arif, 2014. Küresel Konumlama Servisi Kullanarak Araç Takibi ve Mobil Cihazlar Arası Haberleşme. Akademik Bilişim Konferansı

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Peker Musa, Ballı Serkan, Sağbaş Ensar Arif, 2020. Cognitive Analytics: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications/Predicting Human Actions Using a Hybrid of ReliefF Feature Selection and Kernel-Based Extreme Learning Machine. Yayın Evi: IGI Global Editör Adı: Mehdi Khosrow-Pour
2-) Ballı Serkan, Sağbaş Ensar Arif, Peker Musa, 2019. Mobile Solutions and Their Usefulness in Everyday Life/A Mobile Solution Based on Soft Computing for Fall Detection. Yayın Evi: Springer Editör Adı: Sara Paiva
3-) Ballı Serkan, Sağbaş Ensar Arif, 2017. Advances in Statistical Methodologies and Their Applications to Real Problems/The Usage of Statistical Learning Methods on Wearable Devices and a Case Study: Activity Recognition on Smartwatches. Yayın Evi: InTech Editör Adı: Tsukasa Hokimoto

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Scientific Reports. 2024. Hakemlik Sayısı: 1
2-) BioMedical Engineering OnLine. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
3-) KSII Transactions on Internet and Information Systems. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
4-) IEEE Access. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Textile and Apparel. 2020. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2024. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2024. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2024. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Advances in Artificial Intelligence Research. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Türk Mühendislik Araştırma ve Eğitimi Dergisi. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
8-) Journal of the Institute of Science and Technology. 2023. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Journal of Artificial Intelligence and Data Science. 2023. Hakemlik Sayısı: 2
2-) International Congress on Artificial Intelligence and Data Science. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
3-) IEEE Conference on Signal Processing and Communications Applications. 2021. Hakemlik Sayısı: 2
4-) Journal of Artificial Intelligence and Data Science. 2021. Hakemlik Sayısı: 2

(D-8) Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2016. 2. International Furniture Congress Proceedings.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Stress Detection via Keyboard Typing Behaviors by Using Smartphone Sensors and Machine Learning Techniques - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 4
2-) Mobile Solutions and Their Usefulness in Everyday Life/A Mobile Solution Based on Soft Computing for Fall Detection - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
3-) Akıllı telefon algılayıcıları ve makine öğrenmesi kullanılarak ulaşım türü tespiti - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
4-) Human activity recognition from smart watch sensor data using a hybrid of principal component analysis and random forest algorithm - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 8
5-) Akıllı telefon algılayıcıları ve makine öğrenmesi kullanılarak ulaşım türü tespiti - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
6-) Diagnosis of Transportation Modes on Mobile Phone Using Logistic Regression Classification - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 7
7-) Cognitive Analytics: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications/Predicting Human Actions Using a Hybrid of ReliefF Feature Selection and Kernel-Based Extreme Learning Machine - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
8-) Human activity recognition from smart watch sensor data using a hybrid of principal component analysis and random forest algorithm - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 11
9-) Stress Detection via Keyboard Typing Behaviors by Using Smartphone Sensors and Machine Learning Techniques - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 6
10-) Advances in Statistical Methodologies and Their Applications to Real Problems/The Usage of Statistical Learning Methods on Wearable Devices and a Case Study: Activity Recognition on Smartwatches - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
11-) Design of Smartwatch-Assisted Fall Detection System via Smartphone - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
12-) Stress Detection via Keyboard Typing Behaviors by Using Smartphone Sensors and Machine Learning Techniques - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 4
13-) Akıllı telefon algılayıcıları ve makine öğrenmesi kullanılarak ulaşım türü tespiti - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
14-) Human activity recognition from smart watch sensor data using a hybrid of principal component analysis and random forest algorithm - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 11
15-) Diagnosis of Transportation Modes on Mobile Phone Using Logistic Regression Classification - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
16-) Cognitive Analytics: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications/Predicting Human Actions Using a Hybrid of ReliefF Feature Selection and Kernel-Based Extreme Learning Machine - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
17-) Cognitive Analytics: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications/Predicting Human Actions Using a Hybrid of ReliefF Feature Selection and Kernel-Based Extreme Learning Machine - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
18-) Diagnosis of Transportation Modes on Mobile Phone Using Logistic Regression Classification - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
19-) Stress Detection via Keyboard Typing Behaviors by Using Smartphone Sensors and Machine Learning Techniques - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
20-) Human activity recognition from smart watch sensor data using a hybrid of principal component analysis and random forest algorithm - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 6
21-) Akıllı telefon algılayıcıları ve makine öğrenmesi kullanılarak ulaşım türü tespiti - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
22-) Human activity recognition from smart watch sensor data using a hybrid of principal component analysis and random forest algorithm - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
23-) Diagnosis of Transportation Modes on Mobile Phone Using Logistic Regression Classification - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
24-) Advances in Statistical Methodologies and Their Applications to Real Problems/The Usage of Statistical Learning Methods on Wearable Devices and a Case Study: Activity Recognition on Smartwatches - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Human activity recognition from smart watch sensor data using a hybrid of principal component analysis and random forest algorithm - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 4
2-) Akıllı telefon algılayıcıları ve makine öğrenmesi kullanılarak ulaşım türü tespiti - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
3-) Stress Detection via Keyboard Typing Behaviors by Using Smartphone Sensors and Machine Learning Techniques - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
4-) Giyilebilir Akıllı Cihazlar: Dünü, Bugünü ve Geleceği - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
5-) Human activity recognition from smart watch sensor data using a hybrid of principal component analysis and random forest algorithm - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
6-) Stress Detection via Keyboard Typing Behaviors by Using Smartphone Sensors and Machine Learning Techniques - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
7-) Akıllı telefon algılayıcıları ve makine öğrenmesi kullanılarak ulaşım türü tespiti - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
8-) Akıllı Saat Algılayıcıları ile İnsan Hareketlerinin Sınıflandırılması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Akıllı telefon algılayıcıları ve makine öğrenmesi kullanılarak ulaşım türü tespiti - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
2-) Human activity recognition from smart watch sensor data using a hybrid of principal component analysis and random forest algorithm - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 3
3-) Diagnosis of Transportation Modes on Mobile Phone Using Logistic Regression Classification - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
4-) Filtre Tabanlı Öznitelik Seçim Yöntemleri Kullanılarak Metinlerde Duygu Sınıflandırması Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
5-) Stress Detection via Keyboard Typing Behaviors by Using Smartphone Sensors and Machine Learning Techniques - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
6-) İnsan Aktivitelerinin Bilek Hareketleri Kullanılarak Tahmin Edilmesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
7-) Giyilebilir Akıllı Cihazlar: Dünü, Bugünü ve Geleceği - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
8-) Akıllı Saat Algılayıcıları ile İnsan Hareketlerinin Sınıflandırılması - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
9-) Sosyal Medya ve Gençler Üzerindeki Etkileri - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
10-) Stress Detection via Keyboard Typing Behaviors by Using Smartphone Sensors and Machine Learning Techniques - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
11-) Akıllı telefon algılayıcıları ve makine öğrenmesi kullanılarak ulaşım türü tespiti - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
12-) Human activity recognition from smart watch sensor data using a hybrid of principal component analysis and random forest algorithm - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
13-) Stress Detection via Keyboard Typing Behaviors by Using Smartphone Sensors and Machine Learning Techniques - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
14-) Sosyal Medya ve Gençler Üzerindeki Etkileri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
15-) Akıllı Saat Algılayıcıları ile İnsan Hareketlerinin Sınıflandırılması - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
16-) Yüz İfadesi Tanıma için Mesafe Oranlarına Dayalı Öznitelik Çıkarımı ve Genetik Algoritmalar ile Seçimi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
17-) Giyilebilir Akıllı Cihazlar: Dünü, Bugünü ve Geleceği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
18-) Akıllı telefon algılayıcıları ve makine öğrenmesi kullanılarak ulaşım türü tespiti - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
19-) Akıllı telefon algılayıcıları ve makine öğrenmesi kullanılarak ulaşım türü tespiti - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
20-) Sosyal Medya ve Gençler Üzerindeki Etkileri - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Sosyal Medya ve Gençler Üzerindeki Etkileri - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
2-) Giyilebilir Akıllı Cihazlar: Dünü, Bugünü ve Geleceği - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
3-) Stress Detection via Keyboard Typing Behaviors by Using Smartphone Sensors and Machine Learning Techniques - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
4-) Sosyal Medya ve Gençler Üzerindeki Etkileri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
5-) İnsan Aktivitelerinin Bilek Hareketleri Kullanılarak Tahmin Edilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
6-) Akıllı Telefon Sensörlerinin Kullanımı ve Ham Sensör Verilerine Erişim - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
7-) Sosyal Medya ve Gençler Üzerindeki Etkileri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
8-) Akıllı Saat Algılayıcıları ile İnsan Hareketlerinin Sınıflandırılması - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
9-) Giyilebilir Akıllı Cihazlar: Dünü, Bugünü ve Geleceği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
10-) Giyilebilir Akıllı Cihazlar: Dünü, Bugünü ve Geleceği - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Stress Detection via Keyboard Typing Behaviors by Using Smartphone Sensors and Machine Learning Techniques - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) Cognitive Analytics: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications/Predicting Human Actions Using a Hybrid of ReliefF Feature Selection and Kernel-Based Extreme Learning Machine - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
3-) Advances in Statistical Methodologies and Their Applications to Real Problems/The Usage of Statistical Learning Methods on Wearable Devices and a Case Study: Activity Recognition on Smartwatches - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
4-) Diagnosis of Transportation Modes on Mobile Phone Using Logistic Regression Classification - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
5-) Stress Detection via Keyboard Typing Behaviors by Using Smartphone Sensors and Machine Learning Techniques - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 6
6-) Human activity recognition from smart watch sensor data using a hybrid of principal component analysis and random forest algorithm - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 10
7-) Akıllı Telefon Sensörlerinin Kullanımı ve Ham Sensör Verilerine Erişim - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
8-) Human activity recognition from smart watch sensor data using a hybrid of principal component analysis and random forest algorithm - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
9-) Stress Detection via Keyboard Typing Behaviors by Using Smartphone Sensors and Machine Learning Techniques - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
10-) Advances in Statistical Methodologies and Their Applications to Real Problems/The Usage of Statistical Learning Methods on Wearable Devices and a Case Study: Activity Recognition on Smartwatches - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Giyilebilir Akıllı Cihazlar: Dünü, Bugünü ve Geleceği - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
2-) Sosyal Medya ve Gençler Üzerindeki Etkileri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Akıllı telefon algılayıcıları ve makine öğrenmesi kullanılarak ulaşım türü tespiti - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Akıllı Telefon Sensörlerinin Kullanımı ve Ham Sensör Verilerine Erişim - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Akıllı Saat Algılayıcıları ile İnsan Hareketlerinin Sınıflandırılması - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Çok Kimlikli ve Yönlü Bir Osmanlı Münevveri Doktor Milaslı İsmail Hakkı'nın Bilimsel Mirası. 2022--1

(G-6) TÜBİTAK 1002 veya 3001 kapsamında desteklenen ve tamamlanan projelerde görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: -Tübitak 1002. Açık Kalp Cerrahisi Hastalarına Verilen Mobil Uygulama ile Desteklenmiş Eğitimin Hastaların Ameliyat Sonrası İyileşme ve Psikolojik İyi Oluş Durumlarına Etkisi. 2022-2024

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Akıllı Saat Teknolojisi ve Makine Öğrenmesi Algoritmaları ile Giyilebilir Cihazlar Üzerinden Eylem Tanıma Uygulaması Geliştirilmesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Akıllı Saat Teknolojisi ve Makine Öğrenmesi Algoritmaları ile Giyilebilir Cihazlar Üzerinden Eylem Tanıma Uygulaması Geliştirilmesi. 2016-2017

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 2. International Furniture Congress. 13-15 October 2016. Muğla-Turkey. . 2016

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 3. Anadolu Enerji Sempozyumu. 1-3 Ekim 2015. Muğla-Türkiye. 2015
2-) 5. Teknoloji Fakültesi Dekanlar Toplantısı ve Çalıştayı. 31 Ekim-1 Kasım 2014. Muğla-Türkiye. . 2014

Verdiği Dersler

BSM2022 2023-2024 Bahar

Veri Bilimine Giriş

BSM3504 2023-2024 Bahar

Esnek Hesaplama

BSM4010 2023-2024 Bahar

İşyeri Eğitimi

BSM4012 2023-2024 Bahar

İşyeri Eğitimi İzleme ve Raporlama (UE)

BSM5512 2023-2024 Bahar

Zeki Sistem Uygulamaları

BSM1015 2023-2024 Güz

Web Teknolojileri

BSM2031 2023-2024 Güz

Veri Yapıları ve Algoritmalar

BSM4007 2023-2024 Güz

Mühendislik Projesi

BSM4533 2023-2024 Güz

Yapay Zekaya Giriş

BSM5505 2023-2024 Güz

Yapay Zekâ ve Yazılım Ajanları

BSM2022 2022-2023 Bahar

Veri Bilimine Giriş

BSM3010 2022-2023 Bahar

Bilimsel Proje Hazırlama

BSM3504 2022-2023 Bahar

Esnek Hesaplama

BSM4010 2022-2023 Bahar

İşyeri Eğitimi

BSM4012 2022-2023 Bahar

İşyeri Eğitimi İzleme ve Raporlama (UE)

BSM1015 2022-2023 Güz

Web Teknolojileri

BSM2031 2022-2023 Güz

Veri Yapıları ve Algoritmalar

BSM4007 2022-2023 Güz

Mühendislik Projesi

BSM4010 2022-2023 Güz

İşyeri Eğitimi

BSM4012 2022-2023 Güz

İşyeri Eğitimi İzleme ve Raporlama (UE)

BSM4533 2022-2023 Güz

Yapay Zekaya Giriş