Personel

Doktor Öğretim Üyesi ARSAL ACARBAŞ
Doktor Öğretim Üyesi
Arsal Acarbaş
@ E-posta
arsalacarbas@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5184

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Beyin Ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Beyin Ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Yüksek Lisans

trakya üniversitesi tıp fakültesi tıp fakültesi beyin cerrahisi 2001

Yayin Bilgileri

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Acarbaş, A., Özkan, N., 2014. Yüksek Grade'li Glial tümörlerde Temozolamid Kullanımı. Muğla Sıtkı Koçman üniversitesi Tıp Dergisi

(A-9) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Acarbaş, A., 2015. Stabil Torakolomber Vertebra Kırıklarında Yakın Takip ve Yatak İstirahatinin Önemi: Olgu Sunumu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Acarbaş, A., Hazer, D.B., 2015. nüks disk hernisi ve başarısızı bel cerrahisi sendromu tedavisinde epiduroskopinin yeri. Türk Nöroşiruruji Derneği 29. Bilimsel Kongresi
2-) Acarbaş, A., Hazer, D.B., Usanmaz, M., 2015. lomber stabiliasyon sonrası gelişen pnömosefali. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel kongresi

Verdiği Dersler

TIP 5014 2018-2019 Güz

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ