Personel

Prof.Dr. ARTAY YAĞCI
Prof.Dr.
Artay Yağcı
@ E-posta
artayyagci@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5806 , 0252 211 5824

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Milas Veteriner Fakültesi / Temel Bilimler Bölümü / Veterinerlik Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Milas Veteriner Fakültesi / Temel Bilimler Bölümü / Veterinerlik Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimlik 20.06.1997

Doktora

Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Temel Bilimler Bölümü/ Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı 01.12.2002

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Özden Akkaya Özlem, Kıbrıa Abu Salah Mohammad Golam, Yağcı Artay, Erdoğan Metin, Altunbaş Korhan, 2022. Explants culture and multilineage differentiation of amniotic membrane derived stem cells. Veterinary Journal of Ankara University
2-) Nawaz Shah, Özden Akkaya Özlem, Dikmen Tayfun, Altunbaş Korhan, Yağcı Artay, Kibria Asm Golam, Erdoğan Metin, Çelik Hacı Ahmet, 2020. Molecular characterization of bovine amniotic fluid derived stem cells with an underlying focus on their comparative neuronal potential at different passages. Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger
3-) Özden Akkaya Özlem, Altunbaş Korhan, Yağcı Artay, 2017. Effects of methoxychlor on IGF-I signaling pathway in rat ovary. BIOTECHNIC HISTOCHEMISTRY
4-) Sevimli Alper, Yağcı Artay, Bülbül Aziz, 2013. Matrix metalloproteinase vitamin A and methylprednisolone effects on experimentally induced amyloid arthropathy. Biotech Histochem
5-) Yağcı Artay, Bülbül Aziz, Sevimli Alper, Altunbaş Korhan, 2013. The Role of Nitric Oxide in the Effects of Ovarian Steroids in the Duodenum. Journal of the Faculty of Veterinary Medicine
6-) Sevimli Alper, Bülbül Tuba, Bülbül Aziz, Yağcı Artay, 2013. Chicken amyloid arthropathy serum amyloid A interleukin 1 interleukin 6 tumour necrosis factor and nitric oxide profile in acute phase 12th hour. Polish Journal of Veterinary Sciences
7-) Ulukaya Engin, Yağcı Artay, Zık Berrin, Sevimli Alper, Yılmaztepe Oral Arzu, Arı F, Akgöz S, Bayer S, Ursavas A, 2011. The Expressions of pAkt and PTEN are not Changed in Lung Cancer Patients 24 Hours After the Cisplatin Based Chemotherapy A Prospective Pilot Study. Journal of Hematology and Oncology
8-) Yağcı Artay, Murk W, Stronk J, Huszar G, 2010. Spermatozoa Bound to Solid State Hyaluronic Acid Show Chromatin Structure with High DNA Chain Integrity An Acridine Orange Fluorescence Study. Journal of Andrology
9-) Yağcı Artay, Yakısık M, Altunbaş Korhan, Zık Berrin, 2009. Investigation on the effect of chronic ethanol consumption on IGF I receptors in rat testes during puberty period by immunohistochemical method. Revue Méd. Vét
10-) Taşkın Ei, Kapucu Ayşegül, Akgündar K, Yağcı Artay, Caner M, Fırat Umay Banıçiçek, Fırat I, Doğruman H, 2008. Effects of an oral treatment with concentrated grape juice ENT on cell NOS eNOS and iNOS expression and proliferation in experimentally induced carcinoma in mice. Revue Med. Vet
11-) Sevimli Alper, Mısırlıoglu D, Yağcı Artay, Bülbül Aziz, Yılmaztepe Oral Arzu, Altunbaş Korhan, 2008. The role of chicken IL 1 IL 6 and TNF in the occurrence of amyloid arthropathy. Veterinary Research Communications
12-) Yılmaztepe Oral Arzu, Ulukaya Engin, Zık Berrin, Yağcı Artay, Yılmaz Meryem, Erdogan B Bahadir, Koc M, Akgoz S, Karadag Mehmet, Tokullugil Hatice Asuman, 2007. Soluble Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 1 sVEGFR 1 is Decreased in Lung Cancer Patients Showing Progression A Pilot Study. Cancer Investigation
13-) Taşkın Ei, Yağcı Artay, Fırat Umay Banıçiçek, Caner M, Doğruman H, 2007. Tumor regressive effect of grape juice Enoant on ehrlich ascites carcinoma of mice. Medycyna Wet
14-) Altunbaş Korhan, Yağcı Artay, Bülbül Aziz, Sevimli Alper, Özdemir Vural, 2007. The effect of ovarian steroids on colonic epithelial cell proliferation and apoptosis. Acta Veterinaria Brno
15-) Bülbül Aziz, Yağcı Artay, Altunbaş Korhan, Sevimli Alper, Çelik Hacı Ahmet, Karadeniz Ali, Akdağ E, 2007. The role of nitric oxide in the effects of ovarian steroids on spontaneous myometrial contractility in rats. Theriogenolog
16-) Bülbül Aziz, Altunbaş Korhan, Sevimli Alper, Yağcı Artay, Akdağ E, Çelik Hacı Ahmet, 2007. The effects of ovarian steroids on myometrial contractions in ovariectomized rats. Revue de Médecine Vétérinaire
17-) Akgündar Kadriye, Balcı H, Yağcı Artay, Kapucu A, Uyaner İ, 2007. Effects of leptin on the epithelial cell proliferation from the small intestine and nitric oxide NO production in rats. Revue Med. Vet
18-) Civelek Turan, Çelik Hacı Ahmet, Birdane Fatih Mehmet, Yağcı Artay, Pancarcı Şükrü Metin, Kabu Mustafa, 2006. Serum apolipoprotein B100 concentrations in obese Holstein heifers. Revue Med. Vet
19-) Altunbaş Korhan, Özfiliz Nesrin, Yağcı Artay, Zık Berrin, 2006. Immunohıstochemıcal Localızatıon of Epıdermal Growth Factor Receptor In Testes of Mıce wıth Experımentally Induced Dıabetes. Bull. Vet. Inst. Pulawy
20-) Zık Berrin, Yağcı Artay, Altunbaş Korhan, Yakışık Mine, 2006. Immunohıstochemıcal Localızatıon of Insulın Lıke Growth Factor I Receptors in the Rat Intestıne. Bull. Vet. Inst. Pulawy
21-) Yağcı Artay, Zık Berrin, Uğuz Cevdet, Altunbaş Korhan, 2006. Histology and Morphometry of White New Zealand Rabbit Skin. Indian Veterinary Journal
22-) Yağcı Artay, Zık Berrin, 2006. Immunohistochemical Localization of Insulin Like Growth Factor I Receptor IGF IR in the Developing and Mature Rat Testes. Anat. Histol. Embryol
23-) Zık Berrin, Yağcı Artay, Altunbaş Korhan, 2005. Immunohistochemical Localization of Insulin Like Growth Factor I Receptors in the Mice Intestine. Indian Veterinary Journal
24-) Özfiliz Nesrin, Erdost Hatice, Yağcı Artay, 2002. Tavuklarda Kırmızı Acı Biberle Beslemenin Böbreklere Olan Etkisinin Histolojik Yönden İncelenmesi. Turk. J. Vet. Anim. Sci

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Özden Akkaya Özlem, Yağcı Artay, Tosun Murat, Altunbaş Korhan, 2018. Fötal ve Neonatal Rat Beyin Dokusunda Bisphenol A’nın Notch Sinyal Yolağı Üzerine Etkisi. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
2-) Kıbrıa Asm Golam, Altunbaş Korhan, Yağcı Artay, 2015. Veteriner Tedavilerinde Kök Hücre Araştırmaları ve Uygulamaları. Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med
3-) Yağcı Artay, 2013. İn Vitro Fertilizasyon ve İntrastoplazmik Sperm Enjeksiyonu İçin Hyaluronik Asit e Bağlanma İle Sperm Seçme Tekniği. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
4-) Yılmaz Oktay, Yağcı Artay, Ulutaş Elmas, Sevimli Alper, Altunbaş Korhan, Bülbül Aziz, Aslan Recep, 2013. The effect of 17 estradiol on the expression of eNOS and iNOS in ovariectomized rat uterus. Eurasian J Vet Sci
5-) Altunbaş Korhan, Yağcı Artay, Öznurlu Yasemin, Özden Akkaya Özlem, 2009. Horozların Testislerinde Yaşlanmaya Bağlı Olarak Şekillenen Apoptozisin Belirlenmesi. Kocatepe Veteriner Dergisi
6-) Yalçın Murat, Yağcı Artay, 2005. Alterations in Some Blood Parameters after High Level Ethanol Intake Yüksek Seviyede Etanol Alımından Sonra Bazı Kan Parametrelerindeki Değişiklikler. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
7-) Erdost Hatice, Özfiliz Nesrin, Zık Berrin, Altunbaş Korhan, Yağcı Artay, 2000. Karayaka Koyununda M Semitendinosus ve M Rhomboideus Cervicis in Yapısal ve Histokimyasal Farklılıkları. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
8-) Zık Berrin, Özfiliz Nesrin, Erdost Hatice, Yağcı Artay, 1999. Karayaka Koyunları Sırt Bölgesi Derilerinin Histolojik ve Morfometrik Yönden İncelenmesi. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kibria Asm Golam, Dikmen Tayfun, Çelik Hacı Ahmet, Yağcı Artay, 2017. Equine amniotic membrane derived stem cells and its multilineage differentiation. One-Helath International Conference(OHC-2017)
2-) Nawaz Shah, Altunbaş Korhan, Özden Akkaya Özlem, Kibria Asm Golam, Dikmen Tayfun, Çelik Hacı Ahmet, Yağcı Artay, 2017. Harvesting and Characterization of Stem Cells from Bovine Amniotic Fluid. One-Health International Conference
3-) Kibria Asm Golam, Altunbaş Korhan, Özden Akkaya Özlem, Nawaz Shah, Dikmen Tayfun, Yağcı Artay, 2017. Amniotic fluid derived stem cells and its multilineage differentiation. One-Health International Conference
4-) Nawaz Shah, Altunbaş Korhan, Yaprakcı Mustafa Volkan, Yağcı Artay, Erdoğan Metin, 2017. Canine Olfactory Epithelium Derived Stem Cells and Their Characterization. 1st International Veterinary Anatomy Congress of Turkey
5-) Yağcı Artay, Erdoğan Metin, Nawaz Shah, Altunbaş Korhan, 2017. Gene expression in canine olfactory stem cells. 3rd International Conference On Science Ecology And Technology
6-) Altunbaş Korhan, Nawaz Shah, Yaprakcı Mustafa Volkan, Özden Akkaya Özlem, Yağcı Artay, 2017. Isolatıng Olfactory Lamına Proprıa-Derıved Stem Cells From Canıne. 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, ECOLOGY AND TECHNOLOGY
7-) Yağcı Artay, Altunbaş Korhan, Tosun Murat, Özden Akkaya Özlem, 2016. THE EFFECT OF BISPHENOL A ON NOTCH SIGNALING PATHWAY IN DEVELOPMENT OF RAT TESTIS. 2nd International Conference on Science Ecology and Technology (ICONSETE 2016).
8-) Altunbaş Korhan, Kibria Asm Golam, Özden Akkaya Özlem, Yağcı Artay, Erdoğan Metin, 2016. Explant culture and multilineage differentiation of amniotic membrane derived stem cells. 3rd International VetIstanbul Group Congress 2016

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) The role of chicken IL 1 IL 6 and TNF in the occurrence of amyloid arthropathy - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) Immunohistochemical Localization of Insulin Like Growth Factor I Receptor IGF IR in the Developing and Mature Rat Testes - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
3-) Soluble Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 1 sVEGFR 1 is Decreased in Lung Cancer Patients Showing Progression A Pilot Study - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
4-) Effects of an oral treatment with concentrated grape juice ENT on cell NOS eNOS and iNOS expression and proliferation in experimentally induced carcinoma in mice - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
5-) Molecular characterization of bovine amniotic fluid derived stem cells with an underlying focus on their comparative neuronal potential at different passages - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
6-) Spermatozoa Bound to Solid State Hyaluronic Acid Show Chromatin Structure with High DNA Chain Integrity An Acridine Orange Fluorescence Study - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 4
7-) Histology and Morphometry of White New Zealand Rabbit Skin - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Spermatozoa Bound to Solid State Hyaluronic Acid Show Chromatin Structure with High DNA Chain Integrity An Acridine Orange Fluorescence Study - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Chicken amyloid arthropathy serum amyloid A interleukin 1 interleukin 6 tumour necrosis factor and nitric oxide profile in acute phase 12th hour - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) The role of chicken IL 1 IL 6 and TNF in the occurrence of amyloid arthropathy - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Histology and Morphometry of White New Zealand Rabbit Skin - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Amniotik membran kaynaklı kök hücreleri üzerine trombositten zengin plazmanın etkisi. Konu: Atlarda alternatif kök hücre kaynaklarından olan, invazif olmayan yöntemle toplanabilen ve pluripotent özellikteki amniotik membran kaynaklı kök hücreleri üzerine trombositten zengin plazmanın etkisi . A S M GOLAM-KIBRIA. 2018

(G-3) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: "Amniyotik Sıvı Kökenli Mezenkimal Kök Hücreler, İpek Fibroin ve TGFß3: Aşil Tendon İyileşmesinde Potansiyel Adayla. Proje Türü: -Tübitak 1001. Amniyotik Sıvı Kökenli Mezenkimal Kök Hücreler, İpek Fibroin ve TGFß3: Aşil Tendon İyileşmesinde Potansiyel Adayla. 2017-2022

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Köpekerde olfaktorik kök hücrelerin izalasyonu ve karakterizasyonu. Proje Türü: -Tübitak 1001. Köpekerde olfaktorik kök hücrelerin izalasyonu ve karakterizasyonu. 2015-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Bisphenol A nın Rat ovaryum folikül gelişiminde fonksiyon gören Notch Sinyal Yolağı Üzerine Etkisi TOVAG 1110751. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Bisphenol A nın Rat ovaryum folikül gelişiminde fonksiyon gören Notch Sinyal Yolağı Üzerine Etkisi . 2012-2015

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Amniyotik Membran Kaynaklı Kök Hücreleri Üzerine Trombositten Zengin Plazmanın Etkisi. 2017-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Bisphenol A nın Rat Testis Gelişiminde Fonksiyon Gören Notch Sinyal Yolağı Üzerine Etkisi. 2013-2016

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Eksplant Kültür ve Amniyotik Membran Kaynaklı Kök Hücrelerin Çok Yönlü Farklılaşması. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Eksplant Kültür ve Amniyotik Membran Kaynaklı Kök Hücrelerin Çok Yönlü Farklılaşması. 2016-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Mezbaha materyalinden elde edilen amnion sıvısından kök hücre izolasyonu. 2015-2019
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Sığırda Yağ Dokusu ve Kemik İliğinden İzole Edilen Mezenkimal Kök Hücrelerin Karakterizasyonlarının Karşılaştırılması. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Sığırda Yağ Dokusu ve Kemik İliğinden İzole Edilen Mezenkimal Kök Hücrelerin Karakterizasyonlarının Karşılaştırılması. 2015-2019
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Fötal ve Neonatal Rat Beyin Dokusunda Bisphenol A nın Notch Sinyal Yolağı Üzerine Etkisi. 2013-2016
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Rat Testislerinin Doğum Sonrası Dönemden Erişkin Döneme Dek Histolojik Morfometrik ve Moleküler Düzeyde Değerlendirilmesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Rat Testislerinin Doğum Sonrası Dönemden Erişkin Döneme Dek Histolojik Morfometrik ve Moleküler Düzeyde Değerlendirilmesi 13 TIP 05. 2013-2015
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Metoxychlor un Sıçan Ovaryumunda IGF I Sinyal Yolağı Üzerine Etkisi 10 VF 21. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Metoxychlor un Sıçan Ovaryumunda IGF I Sinyal Yolağı Üzerine Etkisi. 2010-2012

Verdiği Dersler

AKD1000 2023-2024 Bahar

AKADEMİK DANIŞMANLIK

VET1012 2023-2024 Bahar

HİSTOLOJİ I

VET2012 2023-2024 Bahar

EMBRİYOLOJİ

AKD1000 2023-2024 Güz

AKADEMİK DANIŞMANLIK

VET2007 2023-2024 Güz

HİSTOLOJİ II

AKD1000 2022-2023 Bahar

AKADEMİK DANIŞMANLIK

SABE5090 2022-2023 Bahar

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

VET1012 2022-2023 Bahar

HİSTOLOJİ I

VET2012 2022-2023 Bahar

EMBRİYOLOJİ

AKD1000 2022-2023 Güz

AKADEMİK DANIŞMANLIK

SABE5090 2022-2023 Güz

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

VET2007 2022-2023 Güz

HİSTOLOJİ II