Personel

Araştırma Görevlisi ASALET AYBÜKE GÜP
Araştırma Görevlisi
Asalet Aybüke Güp
@ E-posta
asaletgup@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 2072

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Sağlık Bilimleri Fakültesi / Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü / Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Abd / Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Aztekin Yılmaz, Güp Asalet Aybüke, Cenikli Utku, Bayar Banu, 2024. The Effects of Trunk Repositioning Errors on Trunk and Extremity Functions in Stroke. Neurological Research
2-) Güp Asalet Aybüke, Bayar Banu, 2023. Immediate effects of trunk Kinesio Taping® on functional parameters in the acute stage of patients with mild stroke: A randomized controlled trial. Physiotherapy Theory and Practice
3-) Güp Asalet Aybüke, İpek Dongaz Özge, Özen Oruk Dilara, Deveci Emrah Emre, Bayar Banu, Bayar Kılıçhan, 2023. Prediction of hospitalization time and independence level with functional outcomes for patients with acute stroke: a retrospective study. Neurological Research
4-) Bayar Banu, Güp Asalet Aybüke, Özen Oruk Dilara, İpek Dongaz Özge, Doğu Eralp, Bayar Kılıçhan, 2022. Development of the Postural Habits and Awareness Scale (PHAS): A Reliability and Validity Study. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics

(A-2) SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) İpek Dongaz Özge, Güp Asalet Aybüke, 2023. Isokinetic strength training versus core stability training on the trunk muscle strength and quality of life after surgical repair of incisional hernia in adolescents. Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) İpek Dongaz Özge, Özen Oruk Dilara, Güp Asalet Aybüke, Koç Meltem, Bayar Banu, Bayar Kılıçhan, 2023. Coronaphobia among healthcare professionals and its associations with sleep quality, physical activity, and fatigue in Turkey. INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTHCARE MANAGEMENT

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) İpek Dongaz Özge, Özen Oruk Dilara, Güp Asalet Aybüke, Oral Tapan Özge, Bayar Banu, Bayar Kılıçhan, 2021. THE ATTACK PROFILE IN CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE: A RETROSPECTIVE STUDY. Karya Journal of Health Science
2-) Özen Oruk Dilara, Güp Asalet Aybüke, İpek Dongaz Özge, Bayar Kılıçhan, Bayar Banu, 2020. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinin Klinik Uygulamaya Yönelik Kaygı Düzeyleri ve Kişilik Tiplerinin İncelenmesi: Bir Pilot Çalışma. JOURNAL OF ZEUGMA HEALTH SCIENCE
3-) İpek Dongaz Özge, Özen Oruk Dilara, Güp Asalet Aybüke, Bayar Banu, Bayar Kılıçhan, 2020. FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL UYGUNLUĞA İLİŞKİN TEST SONUÇLARI VE BAKIŞ AÇILARI: BİR PİLOT ÇALIŞMA. Karya Journal of Health Science

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Güp Asalet Aybüke, İpek Dongaz Özge, Bayar Banu, 2023. DETERMINANTS OF GAIT SPEED IN PATIENTS WITH STROKE. 6th INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS
2-) Güp Asalet Aybüke, İpek Dongaz Özge, Bayar Banu, 2023. UPPER EXTREMITY FUNCTIONS IN DIFFERENT STAGES OF STROKE: A CASE-CONTROL STUDY. 6th INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS
3-) İpek Dongaz Özge, Güp Asalet Aybüke, Bayar Banu, 2023. DOES INSPIRATORY MUSCLE STRENGTH AFFECT URINARY INCONTINENCE?. 6th INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS
4-) İpek Dongaz Özge, Güp Asalet Aybüke, Bayar Banu, 2023. RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL AND COGNITIVE FUNCTIONING IN THE OLDER ADULTS. 6th INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS
5-) Güp Asalet Aybüke, İpek Dongaz Özge, Bayar Banu, 2022. AKUT İNMEDE KLİNİK DENGE SKORLARI İLE NİNTENDO Wİİ BALANCE BOARD ARASINDAKİ İLİŞKİ. 4rd International Young Researchers Student Congress
6-) Güp Asalet Aybüke, İpek Dongaz Özge, Bayar Banu, 2022. NÖROLOJİ SERVİSİNDE TAKİP EDİLEN HASTALARIN BAĞIMSIZLIK DÜZEYİ İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER. 4rd International Young Researchers Student Congress
7-) İpek Dongaz Özge, Güp Asalet Aybüke, Bayar Banu, 2022. OFİS ÇALIŞANLARINDA POSTÜRAL FARKINDALIKLA İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ. 4rd International Young Researchers Student Congress
8-) İpek Dongaz Özge, Güp Asalet Aybüke, Bayar Banu, 2022. Y KUŞAĞI VE NOMOFOBİ. 4rd International Young Researchers Student Congress
9-) Yenişehir Semiha, Çıtak Karakaya İlkim, Özen Dilara, Güp Asalet Aybüke, Karakaya Mehmet Gürhan, 2018. Gebeliğe bağlı pelvik kuşak ağrısı olan ve olmayan bireylerin kinezyofobilerinin karşılaştırılması. 1st International Health Sciences and Life Congress

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Güp Asalet Aybüke, Özen Oruk Dilara, İpek Dongaz Özge, Bayar Banu, Bayar Kılıçhan, 2020. SAĞ VE SOL HEMİSFER LEZYONU OLAN AKUT İNME HASTALARININ DENGE VE MOBİLİTE DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. 3rd International Health Science and Life Congress
2-) İpek Dongaz Özge, Güp Asalet Aybüke, Özen Oruk Dilara, Bayar Banu, Bayar Kılıçhan, 2020. AKUT İNME HASTALARININ BAŞLANGIÇ DENGE VE MOBİLİTESKORLARININ HOSPİTALİZASYON SÜRESİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ. 3rd International Health Science and Life Congress
3-) Özen Oruk Dilara, İpek Dongaz Özge, Güp Asalet Aybüke, Bayar Kılıçhan, Bayar Banu, 2020. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN VÜCUT FARKINDALIKLARININİNCELENMESİ. 3rd International Health Science and Life Congress

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) İpek Dongaz Özge, Güp Asalet Aybüke, Bayar Banu, 2022. MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA EV EGZERSİZ PROGRAMININ DENGE VE MOBİLİTE ÜZERİNE ETKİSİ: PİLOT ÇALIŞMA. XVIII. FİZYOTERAPİDE GELİŞMELER KONGRESİ
2-) Güp Asalet Aybüke, İpek Dongaz Özge, Bayar Banu, 2022. KRONİK İNME HASTALARINDA GÖVDE ETKİLENİMİ VE ÜST EKSTREMİTE PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ. XVIII. FİZYOTERAPİDE GELİŞMELER KONGRESİ
3-) Güp Asalet Aybüke, İpek Dongaz Özge, Bayar Banu, 2022. SPİNAL AĞRISI OLAN MASA BAŞI ÇALIŞANLARDA ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ. XVIII. FİZYOTERAPİDE GELİŞMELER KONGRESİ
4-) İpek Dongaz Özge, Özen Oruk Dilara, Güp Asalet Aybüke, Bayar Banu, Bayar Kılıçhan, 2019. Miyofasiyal Ağrı Sendromlu Kadınların Demografik Özelliklerinin Umutsuzluk Düzeyi ile İlişkisinin İncelenmesi. 5. ULUSAL ROMATOLOJİK REHABİLİTASYON KONGRESİ
5-) Güp Asalet Aybüke, İpek Dongaz Özge, Özen Oruk Dilara, Bayar Banu, Bayar Kılıçhan, 2019. Romatolojik Rehabilitasyonda Sanal Gerçeklik Teknolojisinin Yeri: Literatür Analizi. 5. ULUSAL ROMATOLOJİK REHABİLİTASYON KONGRESİ
6-) Özen Oruk Dilara, Güp Asalet Aybüke, İpek Dongaz Özge, Bayar Banu, Bayar Kılıçhan, 2019. Postmenopozal diz osteoartritli kadınların postoperatif ağrı düzeylerini etkileyen faktörlerin incelenmesi: Pilot Çalışma. 5. ULUSAL ROMATOLOJİK REHABİLİTASYON KONGRESİ
7-) Karagöz Burak, Güp Asalet Aybüke, Yağcı Nesrin, 2018. Omurga ağrılı lise öğrencilerinde sınav kaygısı ve stres düzeylerinin incelenmesi. XVII. FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDAGELİŞMELER KONGRESİ

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) İpek Dongaz Özge, Güp Asalet Aybüke, Bayar Banu, 2022. KRONİK BEL AĞRILI BİREYLERDE POSTÜRAL FARKINDALIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: PİLOT ÇALIŞMA. XVIII. FİZYOTERAPİDE GELİŞMELER KONGRESİ
2-) Güp Asalet Aybüke, Bayar Banu, 2021. GENÇ ERİŞKİNLERDE COVİD-19 PANDEMİSİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE VE UYKU KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ. 8. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Physiotherapy Theory and Practice. 2023. Hakemlik Sayısı: 2
2-) SPORTS HEALTH-A MULTIDISCIPLINARY APPROACH. 2023. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Exploration of Neuroscience. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Journal of Acute Care Physical Therapy. 2022. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Karya Journal of Health Sciences. 2023. Hakemlik Sayısı: 2

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. İnme Hastalarında Gövde Pozisyon Hissinin Alt Ve Üst EkstremiteFonksiyonelliği İle İlişkisinin İncelenmesi. 2022-2023
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Spinal Ağrısı Olan Ve Olmayan Masa Başı Çalışanları ArasındakiErgonomik Farklılıklar. 2022-2023