Personel

Araştırma Görevlisi AYGÜN AKGÜL
Araştırma Görevlisi
Aygün Akgül
@ E-posta
aygunakgul@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Spor Bilimleri Fakültesi / Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü / Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Beden Eğ.ve Spor A.b.d. / Beden Eğ.ve Spor A.b.d.

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Devam Ediyor
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği 14.06.2017
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı 19.08.2020

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Akgül Aygün, Göksel Ali Gürel, 2022. Financial Literacy: Examination of Financial Behavior and Attitudes of Sports Management Department Students. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Göksel Ali Gürel, Akgül Aygün, 2021. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medyaya Güven Düzeylerinin İncelenmesi. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ
2-) Akgül Aygün, Mutlu Tonguç Osman, 2021. Basketbol Klasman Hakemlerinin İletişim Becerilerinin Problem Çözme Süreçleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Akgül Aygün, Mutlu Tonguç Osman, 2020. Basketbol Klasman Hakemlerinin İletişim Becerilerinin Problem Çözme Süreçleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi. 18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi