Personel

Doç.Dr. AYŞE ÇELİK YETİM
Doç.Dr.
Ayşe Çelik Yetim
@ E-posta
aysecelik@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5410

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi / Turizm İşletmeciliği Bölümü / Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi / Turizm İşletmeciliği Bölümü / Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Gazi Üniversitesi Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi Seyahat İşletmeciliği ve Turist Rehberliği Öğretmenliği 2007

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Eğitimi 2009

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ABD 2013

Yayin Bilgileri

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Oral, S., Çelik, A., 2013. Türkiye’ye Gelen Turistlerin Estetik Deneyimleri Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Hacıoğlu, Tülay Ve Ç. Yetim A., 2019. Sorumlu Turizm Algısının Turist Davranışlarına Etkileri: Fethiye Destinasyonuna Yönelik Bir Araştırma. Turizm Araştırma Dergisi
2-) Çelik Yetim Ayşe, 2017. Determining the benefits of adventure tourism from a providers’ perspective in Fethiye. Global Journal of Business, Economics and Management: Current Issues
3-) Çelik Yetim, A., Umur, M., 2016. Turist Rehberleri Bakış Açısıyla Müze Deneyimi Göreme Açık Hava Müzesi. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
4-) Çelik Yetim, A., Atlay Işık, D., 2016. Sosyal Amaç Bağlantılı Etkinliklere Katılımı Etkileyen Başlıca Motivasyon Faktörleri Fethiye Yaşam İçin Yarış Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
5-) Çelik Yetim, A., 2016. Paragliding accidents and injuries in Baba Mount Recreation Centre a cross sectional study. International Journal of Sport Studies
6-) Gavcar, E., Çelik Yetim, A., 2015. Paydaş Bakış Açısı ile Yeni Kuruluş Yeri Seçimi: Fethiye Sanayi Sitesi Örneği. Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal
7-) Çelik, A., 2014. A Focus on Far Eastern Tourists-Tour Operator Selection Criteria. İşletme Araştırmaları Dergisi
8-) Oral, S., Çelik Yetim, A., 2014. Deneyimsel Değer, Tüketici Tatmini ve Tüketici Sadakati Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Çelik, A., Göçmen, Z., 2013. Yerel Yönetim Bakış Açsıyla Etkinlik Turizmi Motivasyonlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi
2-) Meydan Uygur, S., Çelik, A., 2010. Etkinlik Turizminin Algılanan Sosyo-Ekonomik Etkilerini Belirlemeye Yönelik İstanbul Destinasyonunda Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Çelik Yetim, A., 2015. Kongre Etkinliklerinin Deneyimsel Değeri Üzerine Bir Araştırma. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi
2-) Şen, N., Çelik Yetim, A., Bilici, N., 2014. KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELERİN ENGELLİ TURİST ZİYARETİNE UYGUNLUĞUNU BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çelik Yetim Ayşe, Gök Mediha, 2018. Paragliding Experience: Ölüdeniz Babadağ Sample. Innovation and Global Issues in Social Sciences
2-) Çelik Yetim Ayşe, Tülay Hacıoğlu, 2018. Restoranlarda Kullanılan Duyusal Marka Stratejileri: Balık Restoranlarına Yönelik Bir Uygulama. Innovation and Global Issues in Social Sciences III
3-) Çelik Yetim, A., Şen, N., 2016. Erzincan İlinin Macera Turizmi Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. I. Uluslararası Erzincan Sempozyumu
4-) Akbulut, O., Ekin, Y., Çelik Yetim, A., 2016. Residents Attitudes Toward Screen Tourism A Case Study of Bozuyuk Muğla Turkey. The 7th MAC 2016
5-) Çelik Yetim, A., Atlay Işık, D., 2015. Sosyal Amaç Bağlantılı Etkinliklerin Sosyal Girişimcilik Kapsamında Değerlendirilmesi: Fethiye Yaşam İçin Yarış Örneği. II. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu
6-) Çelik Yetim, A., 2015. Macera Turizmi ve Risk: Fethiye Destinasyonu Üzerine Bir Değerlendirme . 1. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu
7-) Çelik Yetim, A., Umur, M., 2015. Müze Deneyimi: Göreme Açık Hava Müzesi Örneği . 1. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu
8-) Meydan Uygur, S., Çelik Yetim, A., 2008. A Case Study to Determine The Effects of Heritage Tourism Attractions to Food and Beverage Aimed Tourists’ Buying Decision. International Tourism Conference 2008, Cultural and Event Tourism: Issues & Debates

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Çelik Yetim, A., 2015. Adventure Tourism Motivation: A Case of Fethiye. 4th World Conference on Business, Economics and Management
2-) Çelik Yetim, A., Özekin, M., 2015. A Research on Determining The Environmental Impact of Adventure Tourism. 4th World Conference on Business, Economics and Management

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çelik Yetim, A., Umur, M., 2015. Fethiye'de Yamaçparaşütü Aktivitesinin Sürdürülebilirliği ve Rekabetçilik Analizi. Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi
2-) Çelik, A., 2014. Kongre Deneyimini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi
3-) Çelik, A., 2014. Erciyes Dağının Etkinlik Turizmi Bağlamında Değerlendirilmesi. III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi
4-) Oral, S., Çelik, A., 2013. Türkiye’yi Ziyaret Eden Turistlerin Estetik Deneyimleri Üzerine Bir Araştırma. 14. Ulusal Turizm Kongresi
5-) Çelik, A., 2012. Destinasyon Pazarlamasında Etkinlik Turizminin Kullanılması: Yahyalı Örneği. I. Ulusal Yahyalı Sempozyumu
6-) Çelik, A., Göçmen, Z., 2010. Turistleri Etkinliklere Yönelten Motivasyonlar: İzmir İli Yerel Yönetimler Üzerine Bir Araştırma. 11.Ulusal Turizm Kongresi
7-) Meydan Uygur, S., Çelik, A., 2009. Etkinlik Turizminin Destinasyon Pazarlaması Üzerindeki Etkilerinin Ortaya Çıkarılmasına Yönelik Olarak İstanbul İlinde Bir Uygulama. 10. Ulusal Turizm Kongresi

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Çelik Yetim, A., 2016. Determining the Benefits of AdventureTourism from a Providers Perspective in Fethiye. 5th World Conference on Business, Economics & Management
2-) Çelik Yetim, A., Meydan Uygur, S., 2016. Entrepreneurial Marketing An Explotory Study in The Adventure Tour Operators. 5th World Conference on Business, Economics & Management
3-) Çelik, A., 2014. Deneyimsel Pazarlama: Tur Operatörlerine Yönelik Bir Uygulama. VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi
4-) Çelik, A., 2010. Destinasyon Pazarlama Unsuru Olarak Etkinlikler ve Etkileri-İstanbul Örneği. V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Şen Necibe, Çelik Yetim Ayşe, 2018. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler’de Akademik Araştırmalar -6/Turist Rehberleri Odalarında Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları. Yayın Evi: Gece Kitaplığı Editör Adı: Türkan Erdoğan Yıldırım Atayeter, Sevcan Yıldız
2-) Hacıoğlu Tülay, Çelik Yetim Ayşe, 2018. Sosyal ve Beşeri Bilimlere Dair Araştırma Örnekleri/Sorumlu Turizm Üzerine Bir LiteratürÇalışması. Yayın Evi: Nobel Yayınevi Editör Adı: Ali ACARAVCI
3-) Çelik Yetim Ayşe, 2018. Sosyal ve Beşeri Bilimlere Dair Araştırma Örnekleri/Macera Turizmi Motivasyonu: YamaçParaşütü Örneği. Yayın Evi: Nobel Yayınevi Editör Adı: Ali ACARAVCI
4-) Meydan Uygur Selma, Çelik Yetim Ayşe, 2016. Stratejik Yönetimde Güncel Konular/Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS). Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Doç. Dr. Akyay UYGUR
5-) Karamustafa Kurtuluş, Güllü Kenan, Çelik Ayşe, 2013. Sağlık Turizmi/Sağlık Turizmi İşletmelerinde Tutundurma. Yayın Evi: Siyasal Kitabevi Editör Adı: Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Türkiye’ye Gelen Turistlerin Estetik Deneyimleri Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Türkiye’ye Gelen Turistlerin Estetik Deneyimleri Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
2-) Deneyimsel Değer, Tüketici Tatmini ve Tüketici Sadakati Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
3-) Türkiye’ye Gelen Turistlerin Estetik Deneyimleri Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Turistlerin Sorumlu Turizm Algıları Üzerine Bir Araştırma: Fethiye Örneği. Konu: Turizm. Tülay-Hacıoğlu. 2018

(G-4-Eski) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Mobility for People in the Labour Market-Hospitality Sector, Hazırlık Ziyareti- Danimarka, 2012-1-TR1-LEO06-42661 - 2012
2-) Development of Thermal Tourism and Marketing Applications, İtalya, LDV Hareketlilik PLM, LLP-LDV-PLM-07-TR-0250 - 2008

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 14. Ulusal Turizm Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, KAYSERİ, TÜRKIYE, Aralık 2013. . . 2013
2-) V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, Mayıs 2010. . . 2010

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) “Kış Turizmi ve Erciyes Mastır Planı” Turizm Haftası Açılış Konferansı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 15 Nisan 2013, Kayseri. . . . 2013
2-) “Kültür Turizmi-Kayseri Örneği” Turizm Haftası Açılış Konferansı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 17 Nisan 2012, Kayseri. . . . 2012
3-) “Butik Otelcilik-Kavramlar ve Tarihsel Gelişimi: Dünyadaki Uygulamalar” Butik Otelcilik ve Erciyes Dağı Uygulaması Paneli, Turizm Haftası Etkinlikleri, ERÜ Turizm Fakültesi Paneli, 18 Nisan 2012, Kayseri.. . . 2012

Verdiği Dersler

AKD1000 2020-2021 Güz

Akademik Danışmanlık

AKD1000 2020-2021 Güz

Akademik Danışmanlık 2014 Girişliler

TUİ2503 2020-2021 Güz

Kat Hizmetleri Yönetimi

TUİ3509 2020-2021 Güz

Etkinlik Yönetimi

TUİ4509 2020-2021 Güz

Turizmde Etik

UET1001 2020-2021 Güz

Uzaktan Eğitim Sürecinin Tanıtımı

UİT 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

UİT 5090 2020-2021 Güz

Seminer

UİT 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 5702 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (Tez Savunması)

UİT 6090 2020-2021 Güz

Seminer

UİT 6527 2020-2021 Güz

Destinasyon Yönetimi

UİT 6701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6702 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6703 2020-2021 Güz

Uzmanlık alan dersi

UİT 6704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6705 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6706 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6707 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6708 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6800 2020-2021 Güz

Yeterlilik Sınavına Hazırlık

UİT 6900 2020-2021 Güz

Tez Önerisi

UİT 6901 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (1.TİK)

UİT 6902 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (2.TİK)

UİT 6903 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (3.TİK)

TUİ2002 2019-2020 Bahar

Dünya Coğrafyası ve Seyahat Destinasyonları

TUİ3002 2019-2020 Bahar

Turizmde Araştırma Yöntemleri

TUİ4516 2019-2020 Bahar

Sürdürülebilir Turizm

UİT 5701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

UİT5090 2019-2020 Bahar

Seminer

UİT5522 2019-2020 Bahar

Destinasyon Pazarlaması ve Farklılaşma

TUİ3000 2019-2020 Güz

Staj

TUİ2002 2018-2019 Bahar

Dünya Coğrafyası ve Seyahat Destinasyonları

TUİ3522 2018-2019 Bahar

Destinasyon Yönetimi

TUİ4002 2018-2019 Bahar

Bitirme Projesi

UİT5522 2018-2019 Bahar

Destinasyon Pazarlaması ve Farklılaşma

TUİ2003 2018-2019 Güz

Turizm Pazarlaması

TUİ2007 2018-2019 Güz

Sosyal Sorumluluk Projesi

TUİ3003 2018-2019 Güz

Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü

TUİ4511 2018-2019 Güz

Tur Planlaması ve Yönetimi