Personel

Doktor Öğretim Üyesi AYŞEGÜL YILDIZ
Doktor Öğretim Üyesi
Ayşegül Yıldız
@ E-posta
aysegulunal@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5412

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi / Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü / Moleküler Hücre Biyolojisi Abd

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü / Moleküler Hücre Biyolojisi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji 2003

Yüksek Lisans

Istanbul Teknik Universitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji Bölümü / İleri Teknolojiler Anabilimdalı 2006

Doktora

Istanbul Teknik Universitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji Bölümü / İleri Teknolojiler Anabilimdalı 2012

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Korulu, Ş., Yıldız Ünal, A., Yüksel, M., Karabay, A., 2013. Protein kinase C activation causes neurite retraction via cyclinD1 and p60-katanin increase in rat hippocampal neurons.. European Journal of Neuroscience
2-) Yıldız Ünal, A., Korulu, Ş., Karabay, A., 2012. Q111QC V SpeedyRINGO inhibits calpain-directed apoptosis in neurons. J Alzheimers Dis.
3-) Negis, Y., Yıldız Ünal, A., Korulu, Ş., Karabay, A., 2011. Cell cycle markers have different expression and localization patterns in neuron-like PC12 cells and primary hippocampal neurons.. Neurosci Lett.

(A-2) SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Ünal Ayşegül, Korulu Koç Şirin, Karabay Korkmaz Arzu, 2015. Neuroprotective strategies against calpain mediated neurodegeneration. Neuropsychiatric Disease and Treatment

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Demir, Ö., Korulu, Ş., Yıldız, A., Karabay, A., Aksan Kurnaz, I., 2009. Elk-1 interacts with neuronal microtubules and relocalizes to the nucleus upon phosphorylation.. Mol Cell Neurosci.

(A-4) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Yıldız Ayşegül, Kaya Yeşim, Tanrıverdi Özgür, 2019. Effect of the Interaction Between Selenium and Zinc on DNA Repair in Association With Cancer Prevention. J Cancer Prev

(A-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan kitap eleştirisi, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Yıldız Ayşegül, Kaya Yeşim, 2019. Speedy/RINGO: a molecular savior in spinal cord injury-based neurodegeneration?. Neuroimmunol Neuroinflammation
2-) Yıldız Ayşegül, Tanrıverdi Özgür, 2017. MAPK and AKT Pathway Intersection in Neuroblastoma Cells. Current Trends in BiomedicalEngineering Biosciences
3-) Baysal Ömür, Yıldız Ayşegül, 2017. Bacillus Subtilis: An Industrially Important Microbe for Enzymes Production. EC Microbiology

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Yıldız Ayşegül, 2019. Acibenzolar-S-Methyl Inhibits MEK1/2 Signaling in SH-SY5Y Neuroblastoma Cells.. Eur J Bio

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kaya Yeşim, Küçükvardar Seren, Yıldız Ayşegül, 2020. Identifying the role of Speedy/RINGO on mitogenic (MAPK) and survival (AKT) pathways interaction in neuroblastoma cells.. 3rd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences
2-) Yıldız Ayşegül, 2019. Speedy/RINGO as a Neuroprotector in Spinal Cord Injury-based Neurodegeneration.. 2 nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences
3-) Yıldız-Ünal, A., Karabay, A., "Speedy/RINGO Inhibits Calpain-Directed Apoptosis in Neurodegeneration", 2011, 4th International Congress of Molecular Medicine - 2011

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kaya Yeşim, Küçükvardar Seren, Yıldız Ayşegül, 2020. Speedy/RINGO as a Neuroprotector in Neurodegeneration. “10th Global Summit on Neuroscience and Neuroimmunology”
2-) Endoğan Tanır Tuğba, Vargün Elif, Yıldız Ayşegül, Hasırcı Nesrin, 2016. Platelet adhesion and protein adsorption on heparin immobilized graphene enhanced poly acrylonitrile co ethyl methacrylate copolymer membranes. 46th IUPAC WORLD POLYMER CONGRESS
3-) Aysegul Yıldız Unal, Arzu Karabay, 2011. Speedy RINGO Inhibits Calpain Directed Apoptosis in Neurodegeneration. 4th International Congress of Molecular Medicine

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Küçükvardar Seren, Kaya Yeşim, Yıldız Ayşegül, 2019. Revealing The Role of Speedy/RINGO Protein on Crosstalk Between MAPK and AKT Signaling Pathways.. 7th International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey
2-) Küçükvardar Seren, Kaya Yeşim, Yıldız Ayşegül, 2018. MAPK and AKT Intersection in Neuroblastoma Cells. 6th International Congress of Molecular Biology Association of Turkey
3-) Yesım Negıs, Aysegul Yıldız Unal, Sırın Korulu, Arzu Karabay, 2011. Cell Cycle Markers Show Different Expression And Localization Patterns In Neuron Like PC12 Cells And Primary Hippocampal Neurons. 4th International Congress of Molecular Medicine
4-) Yeşim Neğiş, Y., Yildiz-Unal, A., Korulu, Ş., Karabay, A., "Cell Cycle Markers Show Different Expression And Localization Patterns In Neuron-Like PC12 Cells And Primary Hippocampal Neurons", 2011, 4th International Congress of Molecular Medicine - 2011
5-) Yıldız-Ünal, A., Karabay, A., "Regulation of Activation of Mitotic Markers in Neurodegeneration", 2010, International Neuropsychological Society 2010 Mid-Year Meeting - 2010
6-) Korulu, Ş., Yıldız-Ünal, A., Atabay, K.D., Karabay, A., "From Neurodegeneration to Regeration", 2010, The EMBO (European Molecular Biology Organization) Meeting - 2010
7-) Sırın Korulu, Aysegul Yıldız Unal, Kutay Denız Atabay, Arzu Karabay, 2010. From Neurodegeneration to Regeration. The EMBO (European Molecular Biology Organization) Meeting 2010
8-) Aysegul Yıldız Unal, Arzu Karabay, 2010. Regulation of Activation of Mitotic Markers in Neurodegeneration. International Neuropsychological Society 2010 Mid-Year Meeting
9-) Aysegul Yıldız, Arzu Karabay, 2006. Microtubule Organization in Neuronal Regeneration by Katanin. 31 st FEBS Congress, Molecules in Health&Disease
10-) Yıldız, A., Karabay, A, "Microtubule Organization in Neuronal Regeneration by Katanin", 2006, 31 st FEBS Congress, Molecules in Health&Disease - 2006

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Korulu, Ş., Yıldız-Ünal, A., Neğiş, Y., Atabay, K.D., Karabay, A., "Nöronlarda Hücre Siklüs Belirteçlerinin Aktivasyonu", 2010, Uluslararası Katılımlı IV. İTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kongresi - 2010
2-) Akbalık, G., Akkor, M., Dilsizoğlu, A., Esen, D., Korulu, Ş., Yıldız, A., Karabay, A., "Mikrotubul İlişkili proteinler ve Nörodejenerasyon", 2007, İTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Kulübü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kongresi - 2007

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Küçükvardar Seren, Karaman Damla, Korkut Ahmet, Kaya Yeşim, Yıldız Ayşegül, 2017. Mitogen-Activated Protein Kinase (MAPK) Sinyal Yolağındaki MEK1/2 Enziminin Farklı Kanserli Hücre Hatlarındaki İfadesi. Muğla Multidisipliner Onkolojik Araştırmalar Sempozyumu, Klinik Onkolojide Tartışmalı Konular ve Kök Hücre Araştırmalarında Etik Yaklaşımları
2-) Yıldız Ayşegül, 2017. Kanser, nutrisyon ve moleküler biyoloji. Her Yönüyle Kanserde Beslenme
3-) Güney Akbalık, Meral Akkor, Aysegul Dılsızoglu, Duygu Esen, Sırın Korulu, Aysegul Yıldız, Arzu Karabay, 2007. Mikrotubul İlişkili proteinler ve Nörodejenerasyon. İTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Kulübü Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kongresi

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Korulu, Ş., Yıldız-Ünal, A., Atabay, K.D., Karabay, A., "Nöronlarda Mitotik Belirteçlerin Aktivasyonunun Kontrolü", 2009, XI. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi - 2009
2-) Sırın Korulu, Aysegul Yıldız Unal, Kutay Denız Atabay, Arzu Karabay, 2009. Nöronlarda Mitotik Belirteçlerin Aktivasyonunun Kontrolü. XI. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi
3-) Elıg Eroglu, Esra Kaplan, Sırın Korulu, Aysegul Yıldız, Arzu Karabay, 2007. Dokuda Ekspresyon Analizi İçin Tavuk Nöronal Katanin Ve Spastine Özgü Riboprop Dizaynı. X. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi
4-) Eroğlu, E., Kaplan, E., Korulu, Ş., Yıldız, A., Karabay, A., "Dokuda Ekspresyon Analizi İçin Tavuk Nöronal Katanin Ve Spastine Özgü Riboprop Dizaynı", 2007, X. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi - 2007
5-) Yıldız, A., Karabay, A., "Microtubule Organization in Neuronal Regeneration by Katanin", 2005, IX. National Medical Biology Congress - 2005
6-) Aysegul Yıldız, Arzu Karabay, 2005. Microtubule Organization in Neuronal Regeneration by Katanin. IX. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi
7-) Yıldız, A., Özyiğit, İ.İ., "Direct and Indirect Tissue Culturing Techniques for Plant Growth", 2003, 10. National Biology Students Congress - 2003

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Karabay, A., Korulu, Ş., Yıldız-Ünal, A., "Immunocytochemistry of Cytoskeleton Proteins. Applications of Immunocytochemistry", 2012, Intech: Hesam Dehghani. ISBN: 978-953-51-0229-8. - 2012
2-) Arzu Karabay, Sırın Korulu, Aysegul Yıldız Unal, 2012. Immunocytochemistry of Cytoskeleton Proteins/. Yayın Evi: InTech Editör Adı: Hesam Dehghani

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Neural Regen Res. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Neural Regen Res. 2018. Hakemlik Sayısı: 4
3-) ACS Chemical Neuroscience. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Brain Research Bulletin. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Therapeutics and Clinical Risk Management.. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Neural Regen Res. 2017. Hakemlik Sayısı: 2
7-) Neuropsychiatric Disease and Treatment. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
8-) Neural Regen Res. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
9-) Neural Regen Res. 2015. Hakemlik Sayısı: 3
10-) Neuropsychiatric Disease and Treatment. 2015. Hakemlik Sayısı: 2
11-) Neuropsychiatric Disease and Treatment. 2014. Hakemlik Sayısı: 2

(D-10-Eski) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) American Journal of Psychiatry and Neuroscience - 2014
2-) American Journal of Psychiatry and Neuroscience - 2014
3-) American Journal of Psychiatry and Neuroscience (AJPN) - 2013

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Meta Gene. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Meta Gene. 2017. Hakemlik Sayısı: 6
3-) Meta Gene. 2016. Hakemlik Sayısı: 2
4-) Meta Gene. 2015. Hakemlik Sayısı: 4
5-) American Journal of Psychiatry and Neuroscience - 2015
6-) Meta Gene. 2014. Hakemlik Sayısı: 10
7-) Journal of Neurorestoratology - 2014
8-) Meta Gene - 2014
9-) American Journal of Life Sciences - 2014
10-) Cell Biology - 2014
11-) Cell Biology - 2014
12-) American Journal of BioScience - 2014
13-) Meta Gene - 2014
14-) Meta Gene - 2014
15-) Meta Gene - 2014
16-) Meta Gene - 2014
17-) Meta Gene - 2014
18-) Meta Gene - 2013
19-) Meta Gene - 2013
20-) Journal of Neurorestoratology - 2013
21-) Disease and Molecular Medicine - 2013
22-) Meta Gene - 2013
23-) Meta Gene - 2013

(D-5) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafında taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği.

1-) Neuropsychiatric Disease and Treatment - 2015

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Cell Biology - 2014
2-) American Journal of Psychiatry and Neuroscience - 2014
3-) Advances in Bioscience and Bioengineering - 2014

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Protein kinase C activation causes neurite retraction via cyclinD1 and p60-katanin increase in rat hippocampal neurons. - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
2-) Neuroprotective strategies against calpain mediated neurodegeneration - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 4
3-) Neuroprotective strategies against calpain mediated neurodegeneration - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 5
4-) Elk-1 interacts with neuronal microtubules and relocalizes to the nucleus upon phosphorylation. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Q111QC V SpeedyRINGO inhibits calpain-directed apoptosis in neurons - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
6-) Protein kinase C activation causes neurite retraction via cyclinD1 and p60-katanin increase in rat hippocampal neurons. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
7-) Elk-1 interacts with neuronal microtubules and relocalizes to the nucleus upon phosphorylation. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
8-) Cell cycle markers have different expression and localization patterns in neuron-like PC12 cells and primary hippocampal neurons. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
9-) Cell cycle markers have different expression and localization patterns in neuron-like PC12 cells and primary hippocampal neurons. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
10-) Protein kinase C activation causes neurite retraction via cyclinD1 and p60-katanin increase in rat hippocampal neurons. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
11-) Neuroprotective strategies against calpain mediated neurodegeneration - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 4
12-) Neuroprotective strategies against calpain mediated neurodegeneration - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
13-) Cell cycle markers have different expression and localization patterns in neuron-like PC12 cells and primary hippocampal neurons. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 4
14-) Protein kinase C activation causes neurite retraction via cyclinD1 and p60-katanin increase in rat hippocampal neurons. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
15-) Q111QC V SpeedyRINGO inhibits calpain-directed apoptosis in neurons - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
16-) Elk-1 interacts with neuronal microtubules and relocalizes to the nucleus upon phosphorylation. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
17-) Cell cycle markers have different expression and localization patterns in neuron-like PC12 cells and primary hippocampal neurons. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
18-) Neuroprotective strategies against calpain mediated neurodegeneration - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
19-) Protein kinase C activation causes neurite retraction via cyclinD1 and p60-katanin increase in rat hippocampal neurons. - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 3
20-) Elk-1 interacts with neuronal microtubules and relocalizes to the nucleus upon phosphorylation. - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
21-) Elk-1 interacts with neuronal microtubules and relocalizes to the nucleus upon phosphorylation. - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
22-) Protein kinase C activation causes neurite retraction via cyclinD1 and p60-katanin increase in rat hippocampal neurons. - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
23-) Elk-1 interacts with neuronal microtubules and relocalizes to the nucleus upon phosphorylation. - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
24-) Cell cycle markers have different expression and localization patterns in neuron-like PC12 cells and primary hippocampal neurons. - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
25-) Elk-1 interacts with neuronal microtubules and relocalizes to the nucleus upon phosphorylation. - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 4
26-) Elk-1 interacts with neuronal microtubules and relocalizes to the nucleus upon phosphorylation. - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Neuroprotective strategies against calpain mediated neurodegeneration - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Effect of the Interaction Between Selenium and Zinc on DNA Repair in Association With Cancer Prevention - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
2-) Bacillus Subtilis: An Industrially Important Microbe for Enzymes Production - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: BİR SALİSİLİK ASİT ANALOĞU OLAN ACİBENZOLAR-S-METHYL'İN MİTOJENİK MAPK SİNYAL YOLU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN SH-SY5Y NÖROBLASTOMA HÜCRE HATTINDA İNCELENMESİ. Konu: BİR SALİSİLİK ASİT ANALOĞU OLAN ACİBENZOLAR-S-METHYL'İN MİTOJENİK MAPK SİNYAL YOLU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN SH-SY5Y NÖROBLASTOMA HÜCRE HATTINDA İNCELENMESİ. NESLİHAN-ÇİTİL. 2019
2-) Tez Adı: DEMİR ŞELATLAYICI SALİSİLİDEN ASİLHİDRAZİD GRUBU SENTETİK BİLEŞİKLERİN KANSERLİ HÜCRELERİN PROLİFERASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN NÖROBLASTOMA HÜCRELERİNDE İNCELENMESİ. Konu: DEMİR ŞELATLAYICI SALİSİLİDEN ASİLHİDRAZİD GRUBU SENTETİK BİLEŞİKLERİN KANSERLİ HÜCRELERİN PROLİFERASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN NÖROBLASTOMA HÜCRELERİNDE İNCELENMESİ. SÜLEYMAN-ARZIMAN. 2019
3-) Tez Adı: DEMİR ŞELATLAYICI ME0053 ve ME0055 BİLEŞİKLERİNİN KANSERLİ HÜCRELERİN PROLİFERASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN SH-SY5Y HÜCRELERİNDE İNCELENMESİ. Konu: DEMİR ŞELATLAYICI ME0053 ve ME0055 BİLEŞİKLERİNİN KANSERLİ HÜCRELERİN PROLİFERASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN SH-SY5Y HÜCRELERİNDE İNCELENMESİ. ÖZGÜR-TANRIVERDİ. 2019
4-) Tez Adı: Nöroblastoma Hücrelerinde MAPK ve AKT Sinyal Yolaklarındaki Bozulmanın ve Aralarındaki Etkileşimin Speedy/RINGO Proteini ile İlişkisinin siRNA Yöntemi ile Aydınlatılması. Konu: Nöroblastoma Hücrelerinde MAPK ve AKT Sinyal Yolaklarındaki Bozulmanın ve Aralarındaki Etkileşimin Speedy/RINGO Proteini ile İlişkisinin siRNA Yönte. SEREN-KÜÇÜKVARDAR. 2018
5-) Tez Adı: Mitojenik (MAPK) ve hayatta kalim (AKT) sinyal yolaklarinin Speedy/RINGO proteini ile ilişkisinin SH-SY5Y nöroblastoma hücrelerinde aydinlatilmasi. Konu: Mitojenik (MAPK) ve hayatta kalim (AKT) sinyal yolaklarinin Speedy/RINGO proteini ile ilişkisinin SH-SY5Y nöroblastoma hücrelerinde aydinlatilmasi. YEŞİM-KAYA. 2018

(G-2) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Revisiting Issues of Culture, Expansion and Phenotypic Analysis of Bone Marrow Stromal Cells - 2005
2-) Properties of Neuronal Progenitors During Spinal Cord Development and the Expression of Microtubule Proteins During Lineage Restriction and Differentiation - 2005

(G-4-Eski) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Nöronlarda Mitotik Aktivasyonun Rejenerasyona Yönlendirilmesi (TBAG 1001 -108T811) - 2011
2-) Nöron Hücre İskeletinde Mikrotubullerin Katanin ve Spastin Proteinleri ile Organizasyonu- Kariyer Projesi (104T221) - 2010
3-) Nörodejenerasyonda Mitotik Belirteçlerin Aktivasyonunun Kontrolü - 2009

(G-5) TÜBİTAK 1002 veya 3001 kapsamında desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Mikro RNA Mir-124-3P'nin P60-Katanin ifadesi Üzerindeki Olası Regülasyonun Aydınlatılması. Proje Türü: -Tübitak 1002. Mikro RNA Mir-124-3P'nin P60-Katanin ifadesi Üzerindeki Olası Regülasyonun Aydınlatılması. 2019--1

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: MAPK ve AKT Sinyal yolaklarının Speedy/RINGO proteini ile ilişkisinin nöroblastoma hücrelerinde aydınlatılması. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. MAPK ve AKT Sinyal yolaklarının Speedy/RINGO proteini ile ilişkisinin nöroblastoma hücrelerinde aydınlatılması. 2017-2019
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: MİTOJENİK (MAPK) VE HAYATTA KALIM (AKT) SİNYAL YOLAKLARININ SPEEDY/RINGO PROTEİNİ İLE İLİŞKİSİNİN SH-SY5Y NÖROBLASTO. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. MİTOJENİK (MAPK) VE HAYATTA KALIM (AKT) SİNYAL YOLAKLARININ SPEEDY/RINGO PROTEİNİ İLE İLİŞKİSİNİN SH-SY5Y NÖROBLASTO. 2017-2019
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Türkiye'nin Batı Kesiminde Dağılım Gösteren İstilacı Gümüşi Sazan (Carassius gibelio Bloch, 1782) Populasyonlarının Genetik Çeşitliliğinin ISSR ve SRAP Moleküler Belirteçleri Kullanılarak Belirlenmesi. 2014-2016

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Nörodejenerasyonda Mitotik Belirteçlerin Aktivasyonunun Kontrolü - 2010

(G-9) Yürütücü olarak TÜBİTAK’a müracaat edilen projelerin C puanı ile reddedilmesi

1-) Proje Durum: Beklemede. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Speedy/RINGO proteininin nörodejenerasyondan koruyucu etkisinin MAPK/ERK ve PI3K/AKT sinyal yolları ile ilişkisinin primer hipokampal nöronlarda araştırılması. Proje Türü: -Tübitak 3501. Speedy/RINGO proteininin nörodejenerasyondan koruyucu etkisinin MAPK/ERK ve PI3K/AKT sinyal yolları ile ilişkisinin primer hipokampal nöronlarda araştırılması. 2020--1

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ - 2013
2-) Kurum Adı: . 37.SEDAT SİMAVİ ÖDÜLLERİ, SAĞLIK DALI ÖVGÜ ÖDÜLÜ. 2013
3-) Kurum Adı: . İstanbul Teknik Üniversitesi Başarı Belgesi. 2013
4-) Kurum Adı: . Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik. 2012
5-) Beyin Araştırmaları Derneği - 2009

Verdiği Dersler

MBG 5703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

MBG 6090 2019-2020 Bahar

Seminer

MBG 6518 2019-2020 Bahar

Nörobiyoloji ve Nörodejenerasyon Alanında Son Gelişmeler

MBG 6702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi **

MBG2002 2019-2020 Bahar

Moleküler Biyoloji

MBG2014 2019-2020 Bahar

Moleküler Biyoloji Laboratuvarı

MBG3004 2019-2020 Bahar

Gelişim Biyolojisi

MBG3512 2019-2020 Bahar

Moleküler Nörobiyoloji

MBG4004 2019-2020 Bahar

Bitirme Çalışması II

MBG4508 2019-2020 Bahar

DNA Hasar ve Onarım Mekanizmaları

MBG4512 2019-2020 Bahar

Mesleki İngilizce II

MBG 5505 2019-2020 Güz

OTONOM SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ

MBG 5506 2019-2020 Güz

TIPTA GENETİK UYGULAMALAR

MBG 5508 2019-2020 Güz

SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI

MBG 5525 2019-2020 Güz

GENETİK HASTALIKLAR VE MOLEKÜLER TANILARI

MBG 6519 2019-2020 Güz

Kök Hücre ve Gelişimsel Biyolojide Güncel Konular

MBG2505 2019-2020 Güz

Histolojiye Giriş

MBG3001 2019-2020 Güz

Moleküler Teknoloji I

MBG4005 2019-2020 Güz

Bitirme Çalışması I

MBG4517 2019-2020 Güz

Tıbbi Hücre Biyolojisi

MBG 5506 2018-2019 Bahar

TIPTA GENETİK UYGULAMALAR

MBG 5508 2018-2019 Bahar

SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI

MBG 5525 2018-2019 Bahar

GENETİK HASTALIKLAR VE MOLEKÜLER TANILARI

MBG2002 2018-2019 Bahar

Moleküler Biyoloji

MBG2004 2018-2019 Bahar

Moleküler Biyoloji Laboratuvarı

MBG3004 2018-2019 Bahar

Gelişim Biyolojisi

MBG3512 2018-2019 Bahar

Moleküler Nörobiyoloji

MBG4004 2018-2019 Bahar

Bitirme Çalışması II

MBG4508 2018-2019 Bahar

DNA Hasar ve Onarım Mekanizmaları

MBG4512 2018-2019 Bahar

Mesleki İngilizce II

MBG 5505 2018-2019 Güz

OTONOM SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ

MBG 5506 2018-2019 Güz

TIPTA GENETİK UYGULAMALAR

MBG 5508 2018-2019 Güz

SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI

MBG3001 2018-2019 Güz

Moleküler Teknoloji I

MBG4005 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması I

MBG4517 2018-2019 Güz

Tıbbi Hücre Biyolojisi