Personel

Araştırma Görevlisi AYŞE GÜNAY
Araştırma Görevlisi
Ayşe Günay
@ E-posta
aysegunay@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Eski Türk Dili Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Eski Türk Dili Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat 21.06.2010

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 30.12.2016

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Akar, A., Günay, A., 2015. Derleme Sözlüğünde Karaçay-Balkar Türkçesi Söz Varlığı . Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Günay Ayşe, 2017. KARAÇAY-MALKAR TÜRKÇESİNİN KENDİNE HAS ÖZELLİKLERİ VE KIPÇAK LEHÇELERİ ARASINDAKİ YERİ. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Günay Ayşe, 2017. Türkiye deki Karaçay-Malkar Türkleri ve Dilleri. VII. Uluslararası Türkoloji Kongresi Tehlikedeki Türk Dilleri

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Günay Ayşe, 2017. Karaçay-Malkar Türkleri ve Türkiye nin Kültür Mirasındaki Yeri. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi
2-) Günay Ayşe, 2017. Dillerin Tehlike Sürecine Girmesinde Gençlerin Rolü: Türkiye deki Karaçay-Malkar Türkçesi Örneği. II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) KARAÇAY-MALKAR TÜRKÇESİNİN KENDİNE HAS ÖZELLİKLERİ VE KIPÇAK LEHÇELERİ ARASINDAKİ YERİ - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2

(I-2) Ulusal sanat ve tasarım yarışma jürilerinde görev almak

1-) Yazmasam Ölebilirdim. Türkiye. . 2015

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Karaçay-Malkar Türkleri: Dil, Tarih, Coğrafya. Türkiye. . 2015