Personel

Doktor Öğretim Üyesi AYTAÇ PEKMEZCİ
Doktor Öğretim Üyesi
Aytaç Pekmezci
@ E-posta
aytac0803@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1577

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi / İstatistik Bölümü / Uygulamalı İstatistik Abd

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / İstatistik Bölümü / Uygulamalı İstatistik Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler İşletme (Çift Anadal) 24.05.2002
Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 25.05.2001

Yüksek Lisans

Muğla Üniveristesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 20.05.2005

Doktora

Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik 25.11.2011

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Pekmezci Aytaç, Dilek Mustafa, 2016. The comparison of performances of widely used cointegration tests. Communications in Statistics

(A-2) SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Pekmezci Aytaç, Güler Dincer Nevin, İşçi Güneri Öznur, 2019. Ekonometrik Zaman Serileri Tahmininde Kümelemeye Dayanan Bulanık Zaman Serileri Yöntemlerinin Performanslarının Karşılaştırılması. Journal of Life Economics
2-) Pekmezci Aytaç, Bozkurt Kurtuluş, 2016. DÖVİZ KURU VE EKONOMİK BÜYÜME TÜRK TURİZM SEKTÖRÜ İÇİN BİR ANALİZ. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
3-) Bozkurt Kurtuluş, Pekmezci Aytaç, 2015. Turizm Talebi Ve Döviz Kuru Şokları Türk Turizm Sektörü İçin Ekonometrik Bir Analiz. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ
4-) Pekmezci Aytaç, 2013. OECD Ulkelerinde Elektrik Tüketimi ile Gelir Arasındaki Ilişki Eşbütünleşme Testleri. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
5-) Pekmezci Aytaç, 2009. GIDA SEKTÖRÜNDE İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL GRAFİKLERİNİN BİR UYGULAMASI. sosyal ekonomik araştırmalar dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Pekmezci Aytaç, Karayel Koray, 2018. Finansal Gelişme İle Ekonomik Büyüme İlişkisinin BIST100 Üzerinden ARDL Analizi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
2-) Bozkurt Kurtuluş, Pekmezci Aytaç, 2018. Gelişmekte Olan Ülkelerde Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) ve İthalat: Bir Panel Veri Analizi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Pekmezci Aytaç, Bozkurt Kurtuluş, 2018. CO2 ve Ekonomik Büyüme: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Bir Nedensellik Analizi. IV. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress
2-) Bozkurt Kurtuluş, Pekmezci Aytaç, 2018. Cari İşlemler Dengesi ve Ekonomik Büyüme: OECD Ülkeleri İçin Bir Analiz. IV. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress
3-) Göktaş Atilla, Pekmezci Aytaç, Akkuş Özge, 2017. A Comparison of the Mostly Used Information Criteria for Different Degrees of Autoregressive Time Series Models. 10. Uluslararası İstatistik Kongresi
4-) Pekmezci Aytaç, Bozkurt Kurtuluş, Bahar Ozan, 2015. Döviz Kuru ve Ekonomik Büyüme Türk Turizm Sektörü için Bir Eşbütünleşme Analizi. 2nd International Congress of Tourism and Management Researches

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Pekmezci Aytaç, 2019. Clustering Of Vector Autoregressive Models: An Application On Air Pollution. 11. Uluslararası İstatistik Kongresi
2-) Pekmezci Aytaç, 2018. A Simulation Study on Comparision of Alternative Cointegration Tests. ISDC 2018
3-) Pekmezci Aytaç, Yalçın Muhammet Oğuzhan, 2018. Forecasting of per capital consumption of electricity with Autoregressive models based on wavelet decomposition. ISDC 2018
4-) Yılmaz Ersin, Pekmezci Aytaç, Bozkurt Kurtuluş, 2015. TURİZM GELİRLERİ ve EKONOMİK BÜYÜME TÜRKİYE için ARDL ANALİZİ. 9. Uluslararası İstatistik Kongresi
5-) Pekmezci Aytaç, Göktaş Atilla, Meral Yunus Emre, 2015. NİCEL KALİTE KONTROL GRAFİKLERİNİN SİMÜLASYON VERİLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI. 9. Uluslararası İstatistik Kongresi
6-) Pekmezci Aytaç, Güler Dincer Nevin, Ekici Arzu, 2015. BULANIK KÜMELEMEYE DAYANAN ENGLE GRANGER TESTİ. 9. Uluslararası İstatistik Kongresi
7-) Üzümcü Nurzen, Bozkurt Kurtuluş, Pekmezci Aytaç, 2015. AKDENİZ ÜLKELERİNDE TURİZM GELİRLERİ ve EKONOMİK BÜYÜME PANEL VERİ ANALİZİ. 9. Uluslararası İstatistik Kongresi
8-) Yalçın Muhammet Oğuzhan, Bozkurt Kurtuluş, Pekmezci Aytaç, 2015. Petrol Fiyatlarının Borsa ve Altın Piyasasına Etkileri. 16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu
9-) Üzümcü Nurzen, Pekmezci Aytaç, Bozkurt Kurtuluş, 2015. CARİ İŞLEMLER DENGESİ ve EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN BİR NEDENSELLİK ANALİZİ. 16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu
10-) Çelik Meltem, Bozkurt Kurtuluş, Pekmezci Aytaç, 2015. PATENTLER ve İTHALAT İLİŞKİSİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN BİR NEDENSELLİK ANALİZİ. 16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu
11-) Yılmaz Ersin, Pekmezci Aytaç, Bozkurt Kurtuluş, 2015. TEKNOLOJİK GELİŞMELER ve CARİ İŞLEMLER DENGESİ: OECD ÜLKELERİ İÇİN BİR ARDL ANALİZİ. 16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu
12-) Çemrek Fatih, Pekmezci Aytaç, 2014. DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM ile İHRACAT ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: MENA ÜLKELERİNE UYGULANMASI. 15.ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ve İSTATİSTİK SEMPOZYUMU
13-) Pekmezci Aytaç, Çemrek Fatih, 2014. OECD ÜLKELERİNDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM ile DIŞ TİCARET ARASINDAKİ İLİŞKİ. 15.ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ve İSTATİSTİK SEMPOZYUMU
14-) Pekmezci Aytaç, 2014. PHİLLİPS-OULIARIS EŞBÜTÜNLEŞME TESTLERİNİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. 15.ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ve İSTATİSTİK SEMPOZYUMU
15-) Bozkurt Kurtuluş, Pekmezci Aytaç, 2014. DÖVİZ KURU VE TALEP ŞOKLARI: TÜRK TURİZM SEKTÖRÜ İÇİN BİR NEDENSELLİK ANALİZİ. 15.ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ve İSTATİSTİK SEMPOZYUMU

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Göktaş Pınar, Pekmezci Aytaç, Bozkurt Kurtuluş, 2019. Ekonometrik Serilerde Uzun Dönem Eşbütünleşme ve Kısa Dönem Nedensellik- Makroekonomik Verilerle Eviews ve Stata Uygulamaları/. Yayın Evi: Gazi Kitabevi Editör Adı: Göktaş Pınar,PEKMEZCİ AYTAÇ,BOZKURT KURTULUŞ
2-) Göktaş Pınar, Pekmezci Aytaç, Bozkurt Kurtuluş, 2018. Ekonometrik Serilerde Uzun Dönem Eşbütünleşme ve Kısa Dönem Nedensellik/. Yayın Evi: Gazi Kitapevi Editör Adı: Göktaş Pınar,PEKMEZCİ AYTAÇ,BOZKURT KURTULUŞ

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Pekmezci Aytaç, Bozkurt Kurtuluş, 2019. HANDBOOK of ENERGY and ENVIRONMENT POLICY/Energy Consumption and Economic Growth: An Econometric Analysis for OECD Countries. Yayın Evi: PETER LANG Editör Adı: AYDIN CELİL, DARICI BURAK
2-) Bozkurt Kurtuluş, Pekmezci Aytaç, 2019. Current Issues in Finance, Economy and Politics/Economic Growth and Current Deficit: An Analysis for OECD Countries. Yayın Evi: PETER LANG Editör Adı: BAŞARIR ÇAĞATAY

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Journal of Applied Statistics. 2015. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Alphanumeric Journal. 2019. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
3-) International Anatolia Academic Online Journal / Science Journal. 2016. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) The comparison of performances of widely used cointegration tests - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) The comparison of performances of widely used cointegration tests - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Turizm Talebi Ve Döviz Kuru Şokları Türk Turizm Sektörü İçin Ekonometrik Bir Analiz - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) DÖVİZ KURU VE EKONOMİK BÜYÜME TÜRK TURİZM SEKTÖRÜ İÇİN BİR ANALİZ - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Turizm Talebi Ve Döviz Kuru Şokları Türk Turizm Sektörü İçin Ekonometrik Bir Analiz - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Turizm Talebi Ve Döviz Kuru Şokları Türk Turizm Sektörü İçin Ekonometrik Bir Analiz - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
6-) Turizm Talebi Ve Döviz Kuru Şokları Türk Turizm Sektörü İçin Ekonometrik Bir Analiz - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) The comparison of performances of widely used cointegration tests - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) DÖVİZ KURU VE EKONOMİK BÜYÜME TÜRK TURİZM SEKTÖRÜ İÇİN BİR ANALİZ - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
2-) GIDA SEKTÖRÜNDE İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL GRAFİKLERİNİN BİR UYGULAMASI - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Turizm Talebi Ve Döviz Kuru Şokları Türk Turizm Sektörü İçin Ekonometrik Bir Analiz - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Turizm Talebi Ve Döviz Kuru Şokları Türk Turizm Sektörü İçin Ekonometrik Bir Analiz - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) DÖVİZ KURU VE EKONOMİK BÜYÜME TÜRK TURİZM SEKTÖRÜ İÇİN BİR ANALİZ - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
3-) Turizm Talebi Ve Döviz Kuru Şokları Türk Turizm Sektörü İçin Ekonometrik Bir Analiz - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Zaman serileri ve panel veri ekonometrisinde eşbütünleşme analizlerinin değerlendirilmesi: cari açık ve ekonomik büyüme üzerine bir uygulama. Konu: Zaman Serileri. NURZEN-ÜZÜMCÜ. 2019
2-) Tez Adı: OECD ÜLKELERİNİN ENERJİ TÜKETİMİ, EKONOMİK BÜYÜME VE KARBONDİOKSİT İLİŞKİSİ. Konu: EKONOMETRİ. ALİ RIZA-ŞAHİN. 2019
3-) Tez Adı: İstatistiksel ve bulanık nicel kalite kontrol grafiklerinin simülasyon verileri ile karşılaştırılması. Konu: KALİTE KONTROL. MELTEM-ÇELİK. 2018
4-) Tez Adı: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ulusal-100 Endeksi(BIST100) ve altın ile ekonomik büyüme (GSYH) arasındakiilişki. Konu: EKONOMETRİ. KORAY-KARAYEL. 2018
5-) Tez Adı: Borsa istanbul (BİST)'de işlem gören bilişim sektörü şirketlerinin finansal performanslarına dayalı dinamik etkinlik analizi. Konu: EKONOMETRİ. BANU-YENİAY. 2017

(G-4-Eski) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) TÜBİTAK 107E192 Nolu Proje - 2008

(I-13) Bölüm başkan yardımcılığı ve anabilim dalı başkanlığı (her yıl için)

1-) İstatistik Bölüm Başkan Yardımcılığı. . . 2019
2-) İstatistik Bölüm Başkan Yardımcılığı. . . 2018
3-) İstatistik Bölüm Başkan Yardımcılığı. . . 2017
4-) İstatistik Bölüm Başkan Yardımcılığı. . . 2016

(I-3) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. uluslararası sportif organizasyonlarında yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) 11. Uluslararası İstatistik Kongresi. . . 2019
2-) IV. International Caucasus Central Asia Foreign Trade & Logistics Congress. . . 2018
3-) 15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu. . . 2014

(I-4) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. Ulusal spor teşkilatları yönetim kurulu, genel kurul, teknik kurul, eğitim kurulu, hakem kurulu üyeliği yapmak.ulusal sportif organizasyonlarda yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) 11. Uluslararası İstatistik Öğrenci Kolokyumu. . . 2014
2-) 10. Uluslararası İstatistik Öğrenci Kolokyumu. Mayıs. Türkiye. 2013

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) II. International Conference on Data Science and Applications . . . 2019
2-) 11. Uluslararası İstatistik Günleri Konferansı. . . 2018

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 10. Uluslararası İstatistik Öğrenci Kolokyumu. Mayıs. Türkiye. 2013

Verdiği Dersler

İST2004 2019-2020 Bahar

Yöneylem Araştırması II

İST3512 2019-2020 Bahar

Ekonometri

İST4514 2019-2020 Bahar

Ekonometrik Zaman Serileri

İST5090 2019-2020 Bahar

Seminer

İST5511 2019-2020 Bahar

Ekonometrik Modeller

İST5545 2019-2020 Bahar

Zaman Serileri Çözümlemesi

İST5701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İST5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İST5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

BSM4521 2019-2020 Güz

Yöneylem Araştırması

İST2003 2019-2020 Güz

Yöneylem Araştırması I

İST4001 2019-2020 Güz

Zaman Serileri

İST4511 2019-2020 Güz

Proje I

İST5545 2019-2020 Güz

Zaman Serileri Çözümlemesi

İST2004 2018-2019 Bahar

Yöneylem Araştırması II

İST3512 2018-2019 Bahar

Ekonometri

İST4509 2018-2019 Bahar

Özel Çalışma 1

İST4512 2018-2019 Bahar

Özel Çalışma II

İST4514 2018-2019 Bahar

Ekonometrik Zaman Serileri

İST5545 2018-2019 Bahar

Zaman Serileri Çözümlemesi

BSM4521 2018-2019 Güz

Yöneylem Araştırması

İST2003 2018-2019 Güz

Yöneylem Araştırması I

İST4001 2018-2019 Güz

Zaman Serileri

İST4509 2018-2019 Güz

Özel Çalışma 1

İST5511 2018-2019 Güz

Ekonometrik Modeller