Personel

Prof.Dr. AHMET ZEYBEK
Prof.Dr.
Ahmet Zeybek
@ E-posta
azeybek@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1628

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi / Biyoloji Bölümü / Genel Biyoloji Abd

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Biyoloji Bölümü / Genel Biyoloji Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ

Yüksek Lisans

EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ

Doktora

EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Gökdoğan, O., Erdoğan, O., Eralp, O., Zeybek, A., 2016. Energy Efficiency Analysisi of Cotton Production in Turkey: Acase study from Aydın province. FEB-FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN
2-) Erdoğan, O., Çelik, A., Zeybek, A., 2016. IN VITRO ANTIFUNGAL ACTIVITY OF MİNT, THYME, LAVENDER EXTRACTS AND ESSENTIAL OILS ON VERTICILLIUM DAHLIAE KLEB. FEB-FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN
3-) 2016. Spatial analysis with Gıs Mapping of Fungicide consumption in Agricultural areas. FEB-FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN
4-) Doğan, Doğan, T., T, Zeybek, Zeybek, A., A, 2009. Improving the traditional sesame seed planting with seed pelleting. Vol 8(22). pp. 6120-6126 . African Journal of Biotecnology
5-) ZEYBEK, A., YİĞİT, F., 2002. Assessment of powdery mildew resistance in wild barley (Hordeum spontaneum L.) populations in the Aegean region of Turkey. Phytoprotection 83:125-130.(SCI) - 2008
6-) YİĞİT, F., ZEYBEK A., 2004. Integrated Biological and Chemical Control of Powdery Mildew of barley caused by Blumeria graminis f.sp. hordei Using Rhizobacteria and Triadimenol. Pakistan Journal of Bioological Science 7(10) 1671-1675. - 2008
7-) . Doğan, T., E. Akkaş., N. Hayrullah., A. Zeybek. 2005. A Study on Pelleting and Planting Sesame (Sesamum İndicum L.) Seeds. Asian Journal of Plant Sciences 4 (5): 449-454. - 2008
8-) . ZEYBEK, A. and YİĞİT, F., 2004. Determination of Virulence Genes Frequencies in Wheat Stripe Rust (Puccinia striiformis f. sp. tritici) Populations During Natural Epidemics in the Regions of Southern Aegean and Western Mediterranean in Turkey. Pakistan Journal of Biological Science. - 2008
9-) . Zeybek, A. 2001 Barley Powdery Mildew ( Erysiphe graminis DC. F.sp. hordei Marchal) in the Aegean Region of Turkey. Turkish Journal of Field Crops. Vol. 6: Num.1.: 39-42 ISSN 1301-1111 - 2008
10-) Konak., C. E. Acartürk., A. Zeybek. 1997. Performance of some Maize Hybrids as Main Crop in the Meander Valley. . Turkish Journal of Field Crops. Vol. 4. Num. 2. 31-35. ISSN 1301-1111 - 2008
11-) Konak.,. C., A. Ünay., A. Zeybek., E. Acartürk. 1997. Corelation and Path Analyses in Maize (Zea mays L.) Turkish Journal of Field Crops. Vol.4 Num.1: 47-52. ISSN 1301-1111 - 2008
12-) Zeybek, A., P. Braun., C. Konak., C.Löwer., İ. Turgut., W. Köhler., M. Akça. 1999. Powdery Mildew ( Erysiphe graminis . F.sp. hordei ) In The Natural Populations of Wild Barley (Hordeum spontaneum ) in The Aegean Region . Turkish Journal of Field Crops. Vol.4 Num.1: 35-41. ISSN 1301-1111. - 2008
13-) Assesment of Powdery Mildew (Blumeria graminis f. sp. hordei) Resistance genes in Turkish Barley Varieties. Phytoprotection 89 (1):31-36. - 2008
14-) Zeybek, Zeybek, A., A., Yiğit, Yiğit, F., F, 2004. Determination of Virulence Genes Frequencies in Wheat Stripe Rust (Puccinia striiformis f. sp. tritici) Populations During Natural Epidemics in the Regions of Southern Aegean and Western Mediterranean in Turkey.. Pakistan Journal of Biological Science.
15-) Yiğit, Yiğit, F., F, Zeybek A, Z.A., 2004. Integrated Biological and Chemical Control of Powdery Mildew of barley caused by Blumeria graminis f.sp. hordei Using Rhizobacteria and Triadimenol. . Pakistan Journal of Bioological Science
16-) Zeybek, Zeybek, A., A., Yiğit, Yiğit, F., F, 2002. Assessment of powdery mildew resistance in wild barley (Hordeum spontaneum L.) populations in the Aegean region of Turkey.. Phytoprotection
17-) Zeybek, Zeybek, A., A, 2001. Barley Powdery Mildew ( Erysiphe graminis DC. F.sp. hordei Marchal) in the Aegean Region of Turkey. Turkish Journal of Field Crops.
18-) Zeybek, Zeybek, A., A., P. Braun, P.B., C. Konak, C.K., C.löwer, C., İ. Turgut., İ.T., W. Köhler, W.K., M. Akça, M.A., 1999. Powdery Mildew ( Erysiphe graminis . F.sp. hordei ) In The Natural Populations of Wild Barley (Hordeum spontaneum ) in The Aegean Region . Turkish Journal of Field Crops
19-) Konak., Konak., C., C, E. Acartürk, E.A., A. Zeybek, A.Z., 1997. Performance of some Maize Hybrids as Main Crop in the Meander Valley.. . Turkish Journal of Field Crops.
20-) Konak. C, K., A. Ünay, A.Ü., A. Zeybek, A.Z., E. Acartürk, E.A., 1997. Corelation and Path Analyses in Maize ( Zea mays L.). Turkish Journal of Field Crops

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Koca, Y.O., Erekul, O., Sabancı, S., Zeybek, A., Yiğit, A., 2015. Akdeniz Kuşağında Yetiştirilen Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinde Verim Unsurları ve Tane Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Zeybek, Ahmet Zeybek, A., İ. Özkan, İ.Ö., 2005. Farklı Ekim Sıklığı ve Azot Dozlarının Ziyabey Ekmeklik Buğday Çeşidinde Verim ve Verim Konponentleri Üzerine Etkisi. Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi.
2-) Zeybek, Ahmet Zeybek, A., İ. Özkan, İ.Ö., 2005. Muğla-Dalaman Havzası Ekolojik Koşullarında Farklı Ekim Sıklığı ve Azot Dozlarının Kaya Arpa Çeşidinde Verim ve Verim Konponontleri Üzerine Etkisi. . Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi.
3-) Özkan.i., Ö., A. Zeybek., A.Z., 2005. Pamukta çeşit Muhafaza Islahı Yöntemleri ve Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü’nde Uygulanan Çeşit Muhafaza Islahı.. Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi.
4-) Özkan.i., Ö., Ahmet Zeybek, A.Z., 2005. Ege Bölgesinde Tarımı Yapılan Bazı Pamuk ( Gosspium hirsitum L.) Çeşitlerinin Verim ve Lif Kalite Değerlerinin Belirlenmesi. Türkiye 6. Tarla Bitkileri kongresi
5-) Yiğit, Yiğit, F., F, Ahmet Zeybek, A.Z., 2005. Farklı Fasulye Çeşitlerinin Fusarium oxysporum F. sp. Phaseoli J.B. Kendrick& W.C. Snyder ve Rhizoctonia solani Kühn’e Karşı Dayanıklılığının Tespit Edilmesi . Türkiye 6. Tarla Bitkileri kongresi
6-) Yiğit, Yiğit, F., F, Ahmet Zeybek, A.Z., 2004. Mikroorganizma Bakımından Zenginleştirilmiş Antogonistik Preparasyon ile Domateste Çökerten Hastalığının Kontrolü Üzerine Ön Çalışma. Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi
7-) Zeybek, Ahmet Zeybek, A., F. Yiğit, F.Y., 2003. Muğla İli Dört Farklı Arpa Ekim Alanından Elde Edilen Külleme (Blumeria graminis F.sp. hordei) Populasyonlarının Genetik Yapısının İncelenmesi. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi
8-) Zeybek, Ahmet Zeybek, A., E.tan, E., Y.ayrancı., Y., 2003. Muğla-Dalaman Havzası Sulu Koşullarına Uyumlu Yüksek Verimli Buğday Çeşitlerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi
9-) Zeybek, Ahmet Zeybek, A., E.tan, E., 2003. Muğla-Dalaman Havzası Koşullarına Uyumlu Yüksek Verimli Arpa Çeşitlerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi
10-) Ahmet Zeybek, A.Z., 2001. Muğla - Dalaman Havzası ekolojik Koşullarına Uygun Susam Çeşitlerinin Saptanması Üzerine Bir Çalışma. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi
11-) Zeybek, Ahmet Zeybek, A., İsmail Turgut, İ.T., 2001. Ege Bölgesinde Yabani Arpa ( Hordeum spontaneum) Üzerinde Bulunan Külleme ( Erysiphe graminis f. sp. hordei) Populasyonlarında Virülens Gen Frekanslarının Zamana ve Mekana Bağlı Değişimlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi
12-) Zeybek, Ahmet Zeybek, A., İsmail Turgut, İ.T., 2001. Arpa Küllemesi Populasyonlarında Patotip Frekanslarının Saptanması Üzerine Bir Çalışma. Türkiye IX. Fitopatoloji Kongresi
13-) Zeybek, Ahmet Zeybek, A., F. Yiğit, F.Y., 2001. Bitki yetiştiriciliğinde Hastalıklarla Mücadelede Dayanıklı Çeşit Kullanmanın Önemi, Dayanıklılık Kaynakları, Mekanizmaları, Islah Stratejileri.. 6. Ulusal Seracılık Sempozyumu
14-) Zeybek, Ahmet Zeybek, A., E.tan, E., 2001. Hastalık Populasyonlarının Genetik Yapısının MS Exel Uygulaması Olan HaGİS Yardımı ile Analizi Üzerine Bir Çalışma.. Tarımda Bilişim Teknolojileri 4. Kongresi
15-) Ünay, Ünay, A., A, C. Konak, C.K., E. Serter, E.S., H. Başal, H.B., Ahmet Zeybek, A.Z., 1999. Mısırda ( Zea mays L.) Bazı Özelliklerin Kalıtımının Çoklu Dizi Analizi ile Belirlenmesi. Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi
16-) Turgut, Turgut, İ., İ, Zeybek, Ahmet Zeybek, A., Arabacı, Arabacı, O., O, 1997. Farklı Susam Çeşitlerinin Aydın’da İkinci Ürün Koşullarında Verim ve Bazı Özelliklerinin Saptanması.. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi
17-) Löwer, Löwer, C., C, Ahmet Zeybek, Z.A., A. Braun, A.B., Turgut, Turgut, İ., İ, Köhler. W, K.W., 1997. Meltauresistenz in Türkischen Gerstensorten. 5. Symposıum Über Wissenschatlıche Ergebnısse Deutsch- Türkısher Universitaetspartnerschaften ım Agrarbereıch. . 5. Symposıum Über Wissenschatlıche Ergebnısse Deutsch- Türkısher Universitaetspartnerschaften ım Agrarbereıch.
18-) Löwer, Löwer, C., C, Ahmet Zeybek, Z.A., Braun, Braun, P., P, Turgut, Turgut, İ., İ, Köhler. W, K.W., 1997. . Löwer, C., Zeybek. A. Braun, P., Turgut, İ., Köhler. W.1997. Meltauresistenz in Türkischen Gerstensorten. 5. Symposıum Über Wissenschatlıche Ergebnısse Deutsch- Türkısher Universitaetspartnerschaften ım Agrarbereıch. 29 September-4 Oktober 1997.. 5. Symposıum Über Wissenschatlıche Ergebnısse Deutsch- Türkısher Universitaetspartnerschaften ım Agrarbereıch
19-) Konak, Konak, C., C, İ. Turgut, İ.T., Ahmet Zeybek, A.Z., E. Acartürk, E.A., R. Yılmaz., R.Y., 1997. Büyük Menderes Havzası Koşullarında Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Verim ve Verim Komponentlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi
20-) A.ünay, A.Ü., A., Ahmet Zeybek, Z., İ. Özkan, İ.Ö., 1996. Gamma Radyosyonunun Pamuk (Gossypium hirsitum) Üzerindeki Etkilerinin Saptanması.. IV. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi
21-) Löwer, Löwer, C., C, Ahmet Zeybek, Z.A., Braun, Braun, P., P, Köhler. W, K.W., Turgut. İ, T.İ., 1996. Löwer, C., Zeybek. A. Braun, P., Köhler. W., Turgut. .1996. Mildew Resistance Genes of Hordeum spontaneum in Turkey.. Proceeding of the 9th European on Mediterranean Cereal and Powdery mildews Conference

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Turgut, İsmail Turgut, İ., Zeybek, Ahmet Zeybek, A., Arabacı, Olcay Arabacı, O., 1997. Farklı Susam Çeşitlerinin Aydın’da İkinci Ürün Koşullarında Verim ve Bazı Özelliklerinin Saptanması. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi

Verdiği Dersler

BİY 5703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

BİY4552 2019-2020 Bahar

Bitki Hastalıkları ve Dirençlilik

BİY2001 2019-2020 Güz

Sitoloji

BİY2003 2019-2020 Güz

Sitoloji Laboratuvarı

BİY4585 2019-2020 Güz

Proje

BİY6541 2019-2020 Güz

KANTITATIF GENETIK

BİY6554 2019-2020 Güz

İLERI BITKI ISLAHI

BİY 5533 2018-2019 Bahar

BITKILERDE MUKAVEMET ISLAHININ ESASLARI

BİY 5567 2018-2019 Bahar

ARAŞTIRMA VE DENEME METODLARI

BİY3010 2018-2019 Bahar

Seminer

BİY4552 2018-2019 Bahar

Bitki Hastalıkları ve Dirençlilik

BİY 5567 2018-2019 Güz

ARAŞTIRMA VE DENEME METODLARI

BİY2001 2018-2019 Güz

Sitoloji

BİY2003 2018-2019 Güz

Sitoloji Laboratuvarı

BİY3010 2018-2019 Güz

Seminer

BİY4505 2018-2019 Güz

Proje