Personel

Doktor Öğretim Üyesi BARIŞ İŞÇİ PEMBECİ
Doktor Öğretim Üyesi
Barış İşçi Pembeci
@ E-posta
barispembeci@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5039

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Sanat Tarihi Bölümü / Genel Sanat Tarihi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi/ Mühendislik/ Bilgisayar Mühendisliği/ 2001
Towson University/ Arts and Sciences/ Sociology/Anthropology/ 2004

Yüksek Lisans

Washington University in St. Louis Arts and Sciences Cultural Anthropology 2006

Doktora

Washington University in St. Louis/ Arts and Sciences/ Cultural Anthropology/ 2010

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) İşçi Pembeci Barış, 2018. Kırgızistan’da Büyü ve Şifacılığın Sosyal Antropoloji Bağlamında Değerlendirilmesi. MILLI FOLKLOR

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) İşçi Pembeci Barış, 2017. Religion and the Construction of Ethnic Identity in Kyrgyzstan. REGION: Regional Studies of Russia, Eastern Europe, and Central Asia

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) İşçi Pembeci Barış, 2021. Günlük yaşamda kadınlar arası mizah ilişkilerine antropolojik bir yaklaşım. Antropoloji

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Isci Pembeci, B., "Motivational Background and Structural Context of Islamic Actors in Bishkek, Kyrgyzstan", ASEEES-CESS Joint Regional Conference in Astana, Kazakhstan. - 2014
2-) Isci, B., "The Debate over Islam and Kyrgyz Traditions: What Is It Really About?", Changing Social Role of Islam in Post-Soviet Eurasia in Harvard University, Cambridge, MA, ABD. - 2009
3-) Isci, B., "Shifting Alignments of Islamism and Secularism in Bishkek: Secular and Islamist Elites". Central Eurasian Studies Society Regional Conference in Issyk-Kul, Kırgızistan. - 2008
4-) Isci, B., "Making Kyrgyz Muslims ‘True’ Muslims: A Study of the Muslim Field in a Post- Soviet City". The Society for the Anthropology of Religion Conference in Phoenix, Arizona, ABD - 2007
5-) Isci, B., "Contested Views of Islam: Discourses on Sacred Places in Kyrgyzstan". The Thirteenth Annual Central Eurasian Studies Conference in Bloomington, IN, ABD. - 2006
6-) Isci, B., "Re-Islamization in Bishkek, Kyrgyzstan". The Central Eurasian Studies Society Seventh Annual Conference in Ann Arbor, MI, ABD. - 2006

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) İşçi Pembeci Barış, 2021. Arılar ve Arıcılar Bir Çoklu Türler Etnografisi. 8. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) İşçi Pembeci, B., " İslami Hareketlerin Bourdieu’nun ‘Alan’ Teorisi İle Analizi: Bişkek Şehri ‘İslami Alan’ Örneği", 7. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Muğla (02-05 Ekim 2013) - 2013
2-) İşçi Pembeci, B., "Kırgızlarda Ölü Gömme Gelenekleri", II.Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şöleni, 8-10 Mayıs 2013, Muğla. - 2013
3-) İşçi Pembeci, B., "Kırgızistan Mezar Ziyaretleri" I. Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şöleni. 19-21 Nisan 2012, Muğla Üniversitesi. Muğla - 2012

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) İşçi Pembeci Barış, 2019. Identities, Youth and Belonging/A Spatial Approach to Belonging. Yayın Evi: Palgrave Macmillan Editör Adı: Michael R. M. Ward

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Identities, Youth and Belonging/A Spatial Approach to Belonging - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Identities, Youth and Belonging/A Spatial Approach to Belonging - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Religion and the Construction of Ethnic Identity in Kyrgyzstan - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Kırgızistan’da Büyü ve Şifacılığın Sosyal Antropoloji Bağlamında Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Religion and the Construction of Ethnic Identity in Kyrgyzstan - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
2-) Identities, Youth and Belonging/A Spatial Approach to Belonging - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(G-1) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanmış proje yürütücülüğü

1-) Araştırma bursu - 2007
2-) Araştırma Bursu - 2006
3-) Araştırma Bursu - 2006
4-) Araştırma Bursu - 2005

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: PANTER Programı kapsamında geliştirilecek yenilikçi tedavilerin sosyal, ekolojik ve kültürel Etkileri. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. HEDEFE ÖZGÜ PAN-KANSER TERAPİLER (PAN-TER). 2021--1

(Ğ-1) Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) The International Convention of Asia Scholars - 2011
2-) Lambda Alpha National Anthropology Honor Society - 2009
3-) - 2007

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Washington University Graduate Student Senate "Improving Your Presentation Style" Workshop. Şubat. ABD. 2007

(I-7) Alanı ile ilgili olarak; uluslararası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) "Secularism and Islamism in Bishkek" American University in Central Asia (AUCA) -Bishkek. Nisan. Kırgızistan. 2008
2-) "Islam in Kyrgyzstan" Kyrgyz-Russian Slavonic University- Bishkek. Mayıs. Kırgızistan. 2008
3-) “Developing Anthropology in Central Asia”. Central Asian Anthropological Student Conference. AUCA Bişkek. Eylül. Kırgızistan. 2008
4-) "Islam in Central Asia" American University in Central Asia (AUCA) -Bishkek. Ekim. Kırgızistan. 2007

Verdiği Dersler

CENG 1008 2023-2024 Bahar

Social and Professional Issues in Computer Science

CENG 4011 2023-2024 Bahar

Senior Design Project I

CENG 4012 2023-2024 Bahar

Senior Design Project II

İED1008 2023-2024 Bahar

Bilimsel Araştırma ve Yazma

CENG 1007 2023-2024 Güz

Introduction to Computer Science

CENG 4011 2023-2024 Güz

Senior Design Project I

CENG 4012 2023-2024 Güz

Senior Design Project II

İED1005 2023-2024 Güz

Kompozisyon

CENG 1008 2022-2023 Bahar

Social and Professional Issues in Computer Science

CENG 4011 2022-2023 Bahar

Senior Design Project I

CENG 4012 2022-2023 Bahar

Senior Design Project II

İED1008 2022-2023 Bahar

Bilimsel Araştırma ve Yazma

CENG 1007 2022-2023 Güz

Introduction to Computer Science

İED1005 2022-2023 Güz

Kompozisyon