Personel

Prof.Dr. BETÜL BÜRÜN
Prof.Dr.
Betül Bürün
@ E-posta
bbetul@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1516

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi / Biyoloji Bölümü / Genel Biyoloji Abd

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Biyoloji Bölümü / Genel Biyoloji Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1982

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Genetik ve Bitki Islahı 1984

Doktora

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Genetik ve Bitki Islahı 1989

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Yılmaz Gökdoğan Emel, Bürün Betül, 2017. The ameliorative effects of 24-epibrassinolide on shoot organogenesis inhibition occurring under NaCl-stressed conditions in cultures of cotyledon and hypocotyl explants of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.). Acta Botanica Croatica
2-) Surgun, Y., Çöl, B., Bürün, B., 2016. 24-Epibrassinolide ameliorates the effects of boron toxicity on Arabidopsis thaliana (L.) Heynh by activating an antioxidant system and decreasing boron accumulation. . Acta Physiol Plant.
3-) Surgun, Y., Çöl, B., Bürün, B., 2016. Differential expression analysis of boron transporters and some stress-related genes in response to 24-epibrassinolde and boron by semi-quantitative RT-PCR in Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. . Genetica
4-) Bürün, B., Şahin, O.,"Micropropagation of Lilium candidum L.: A rare and native bulbous flower of Turkey", 2013, Bangladesh Journal of Botany, 42(2): 185-187. - 2013
5-) Tuna, A.L., Bürün, B., Yokaş, İ.,"Effects of alkaline stabilized urban wastewater on the yield and some physiological chracteristics, nutritional status of maize plant (Zea mays) and pH, EC, elemental status of soil",2012, Ekoloji 21(84), 66-73. - 2012
6-) Surgun, Y., Çöl, B., Bürün, B., "Genetic diversity and identification of some Turkish cotton genotypes (Gossypium hirsutum L.) by RAPD-PCR analysis", 2012, Turkish Journal of Biology 36(2): 143-150. - 2012
7-) Metin, M., Bürün B., "Effects of the high doses of Urginea maritima (L.) Baker extract on chromosomes",2010, Caryologia Vol.63 (4), 367-375. - 2010
8-) Burun, B., Şahin, O.," In vitro and in vivo germination of Cyclamen alpinum seeds",2009, Turk. J. Bot., 33, 277–283. - 2009
9-) Metin, M., Bürün B., "Cytogenetic effects of Urginea maritima L. aqueous extracts on the chromosomes by using Allium test method", 2008, Caryologia 61(4), 342-348. - 2008
10-) Yokaş, İ., Tuna, A.L., Bürün, B., Altunlu, H., Altan, F., Kaya, C.,"Responses of the tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) plant to exposure to different salt forms and rates",2008, Turk. J. Agric. 32 (4), 319-329. - 2008
11-) Bürün, B., Emiroğlu Ü., "A Comparative Study on Colchicine Application Methods in Obtaining Doubled Haploids of Tobacco (Nicotiana tabacum L.)", 2008, Turk. J. Biol. 32 (2), 105–111. - 2008
12-) Tuna, A.L., Kaya, C., Dikilitaş, M., Yokaş, İ., Bürün, B., Altunlu H., "Comparative effects of various salicylic acid derivatives on key growth parameters and some enzyme activities in salinity stressed maize (Zea mays L.) plants",2007, Pak. J. Bot. 39 (3), 787–798. - 2007
13-) Bürün, B., Tuna, A.L.,Yokaş, İ., Ege, H., "Some soil properties of lime stabilized urban wastewater and effects on barley’s yield and mineral matter content", 2006, Journal of Agronomy, 5 (1), 37-44. - 2006
14-) Yılmaz, N., Sönmez, F., Ülker, M., Ege, H., Bürün, B.,"Morphological classification of some tir wheat (Triticum aestivum var. aestivum L. spp. leucospermum Körn) accessions from the lake Van basin Turkey", 2003, Pakistan Journal of Biological Sciences, Vol.6, No:20, 1758-1762. - 2003
15-) Bürün, B., Emiroğlu, Ü., "Production of doubled haploids from androgenic embryoids and plantlets of tobacco",2003, Biologia Plantarum, 47(2): 293-295. - 2003

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Yonca, S., Bürün, B., 2015. Arabidopsis thaliana (L.) Bitkilerinin Üniform olarak yetiştirilmesi için basitleştirilmiş bir hidroponik kültür sistemi. A simplified Hydroponic Culture System for uniformly growing Arabidopsis thaliana (L.) plants. . Research Journal Biological Sciences-Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi (BİBAD)
2-) Surgun, Y., Bürün, B., 2015. Analysis of effects of 24-epibrassinolide and boron treatments on the expression of CycD3;1, TCH4 and KOR Genes in Arabidopsis thaliana (L.) Heynh seedlings using semi-quantitative RT-PCR.. Journal of Applied Biological Sciences
3-) Surgun, Y., Altunlu, H., Türkekul, S., Bürün, B., Yokaş, İ., 2015. Effects of 24-epibrassinolide on growth and some antioxidant enzymes of cotton (Gossypium hirsutum L.) cultivars under NaCl stress.. Journal of Applied Biological Sciences

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Yılmaz Gökdoğan, E., Bürün, B., 2015. 24-epibrassinolide ön uygulaması yapılmış domates (Lycopersicon esculentum Mill.) tohumlarının NaCl stresi koşullarında çimlenmesi ve fide gelişimi.. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi.
2-) Yılmaz, E., Bürün, B., 2015. Ekolojik Bir Problem Olarak Toprak Tuzluluğu ve Bitkilerdeki Etkileri. Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi
3-) Surgun, Y., Yılmaz, E., Çöl, B., Bürün B.,"Altıncı Grup Bitki Hormonu: Brassinosteroidler", 2012, C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 8.1: 27-46. - 2012
4-) Bürün, B., Tuna, A.L.,Yokaş, İ., Özkul, H., "Effect of alkaline stabilized domestic wastewater on soil properties and yield, quality and nutrition of silage maize", 2012, Anadolu Tarım Bilim. Derg., 27(1): 31-40 - 2012
5-) Yılmaz, E., Tuna, A.L., Bürün, B., "Bitkilerin tuz stresi etkilerine karşı geliştirdikleri tolerans stratejileri", 2011, C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi 7.1 (2011) 47–66 - 2012
6-) Şahin, O., Bürün B.," Cyclamen alpinum (hort. Dammann ex Sprenger, 1892)’un morfolojisi, ekolojisi ve sitolojisi", 2010, SDÜ Fen Dergisi (E-Dergi), 5(1): 5-15. - 2010
7-) Doğan, B., Bürün, B.,"Bazı Türk tütün çeşitleri ve melezlerinde sitogenetik araştırmalar",2004, OT Sistematik Botanik Dergisi 11(2), 155–166. - 2004
8-) Ege, H., Bürün, B., Tuna, L.,"Besin elementi kaynağı olarak kireçle stabilize edilmiş atık su uygulamasının arpada bazı morfolojik ve anatomik özelliklere etkisi", 2004, Ege Üniv. Ziraat Fak. Der. 41(2): 89-99 - 2004
9-) Tuna, A.L., Bürün, B.,"Mısırda mineral beslenme ve bazı toprak özellikleri üzerine kentsel atık suların etkisi", 2003, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Sayı:4, 31-40. - 2003
10-) Bürün, B., Çoban-Poyrazoğlu, E.,"Embryo culture in barley (Hordeum vulgare L.), 2002, Turkish Journal of Biology 26, 175-180. - 2002
11-) Tuna, A.L., Bürün, B., Yokaş, İ., ve Çoban, E., "The effect of heavy metals on pollen germination and pollen tube length in tobacco", 2002, Tr. J. of Biology 26,109-113. - 2002
12-) Bürün, B., Emiroğlu, Ü., "Anther culture of tobacco as affected by short term cold application", 2002, Journal of Faculty Science Ege University, Vol.25(1), 141-149 - 2002
13-) Bürün, B., "Melezleme ve laboratuvar yöntemleri ile tütünde polen tozlarının dölleme yeteneğini kazandığı dönemin saptanması", 2001, Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2(2): 357-361. - 2001
14-) Uğur, A., Ceyhan, N., Bürün, B.,"Muğla yöresinde doğal olarak yetişen bazı bitkilerin uçucu yağlarının antimikrobiyal etkileri, 1999, Biyoteknoloji (KÜKEM) Dergisi, cilt:22, sayı:1, s.21-28. - 1999
15-) Karaca, Ö., Bürün, B., Buğdayda embriyo kültüründen kallus oluşumu", 1999, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 23: Ek sayı 2, 269-274. - 1999
16-) Sönmez, F., Ülker, M., Yılmaz, N., Ege, H., Bürün, B., Apak, R., "Tir buğdayında tane verimi ile bazı verim öğeleri arasındaki ilişkiler", 1999, Turkısh Journal of Agriculture and Forestry 23, 45-52. - 1999
17-) Cengiz, K., Bürün, B. ve Ünal, E., "Sera çevre şartlarının düzenlenmesi ve bulanık mantık kontrol yönetimi ile otomasyon", 1998, Endüstri ve Otomasyon, Sayı:15, 5.92-94. - 1998
18-) Bürün, B., Özdemir, N. ve Şahin, O., "Muğla İli Ortaca İlçesi seracılığının bugünkü durumu ve sorunları", 1998, Türk-Koop. Ekin Derg. (2)4, 82-85. - 1998
19-) Bürün, B., Seydioğulları, M., "Ülkemizde Flue-cured ve Burley tütünü yetiştirme çalışmaları ve Amerikan Blend Tipi sigara üretimi", 1997, Türk-Koop. EKİN, Mayıs-Ağustos, 1997, Sayı:2, 62,64. - 1997
20-) Bürün, B., "Callus induction from leaf tissues in wheat (Triticum aestivum L.)", 1997, Journal of The Faculty of Science Ege University Vol. 20(29), s.187-193. - 1997
21-) Bürün, B., "Doku kültürleri ve bitki Islahı", 1996, Hasad, Haziran 1996, Sayı 133, s. 35-36. - 1996
22-) Bürün, B., Seydioğulları, M., "Tütünde üretim planlanması", 1996, Hasad, Nisan 1996, s. 131, s. 32-33, İstanbul. - 1996
23-) Bürün, B., "Buğdaygillerde in vitro kültürler", 1996, Yüzüncü Yıl Üniv., Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(4). 81-95. - 1996
24-) Bürün, B., Türkoğlu, G., "Meristem ve sürgün ucu kültürleri, II. Meristem ve sürgün ucu kültürü uygulamaları", 1996, Yüzüncü Yıl Üniv., Ziraat Fak. Derg. 6(3). 169-187. - 1996
25-) Bürün, B., Türkoğlu, G., "Meristem ve sürgün ucu kültürleri I. Meristem ve sürgün ucu kültürlerine etki eden faktörler", 1996, Yüzüncü Yıl Üniv. Ziraat Fak. Derg. 6(3). 103-111. - 1996
26-) Dede, Ö., Bürün, B., "Van Bardakçı Köyü civarında Virginia ve Burley tütünü yetiştirme olanakları üzerinde bir araştırma", 1996, Yüzüncü Yıl Üniv., Ziraat Fak. Derg. 6(1): 161-171. - 1996
27-) Dede, Ö., Bürün, B., "Flue-cured ve Burley tütün fidelerinin yetiştirilmesi üzerinde bir araştırma", 1996, Yüzüncü Yıl Üniv., Ziraat Fak. Derg. 6(1): 55-68 - 1996
28-) Günel, E., Bürün, B., "Androgenetik tütün haploidlerinin elde edilmesinde soğuk uygulamasının etkisi", 1991, Yüzüncü Yıl Üniv., Ziraat Fak. Derg., 1/1, s. 165-182. - 1991
29-) Bürün, B., Emiroğlu, Ü., "Nicotiana genusunda türlerarası melezlemeler", 1988, E.Ü.Z.F. Derg., 25/2, s. 287-300. - 1988
30-) Emiroğlu, Ü., Sekin, S., Bürün, B., "Anter kültüründen yararlanarak Ege Bölgesi tütünleri için yeni hatların geliştirilmesi", 1987, Doğa Tu. Tar. ve Or. Dergisi, C.11, s. 335-347, 1987. - 1987
31-) Bürün, B., Emiroğlu, Ü., "Besin ortamındaki farklı sükroz konsantrasyonlarının tütünde androgenetik haploidlerin gelişmesine etkisi", 1985, E.Ü.Z.F. Derg., 22/2, s. 29-42. - 1985

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Altan Filiz, Bürün Betül, 2017. The Effect of Some Antibiotic and Fungucide Applications on The Micropropagation of Lilium candidum L.. Mugla Journal of Science and Technology
2-) Surgun Acar Yonca, İşkil Rabia, Bürün Betül, 2017. Safran (Crocus sativus L.) Bitkisinde Biyoteknolojik Çalışmalar. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Surgun Acar Yonca, Ayaz Baran Özlem, Bürün Betül, 2018. Adventitious Shoot Formation From Hypocotyl and Cotyledon Explants of Relict Endemic Liquidambar orientalis Miller. Mugla Journal of Science and Technology

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Müge Etik, Surgun Acar Yonca, Çöl Bekir, Bürün Betül, 2017. Determination of genetic differences in the genus Salvia using molecular techniques and its importance. Intenational Congress on Medicinal and Aromatic Plants: “Natural and Healthy Life” (TABKON17)
2-) Surgun Acar Yonca, Bürün Betül, 2017. Potential Use of Saffron (Crocus sativus L.) in Modern Medicine. Intenational Congress on Medicinal and Aromatic Plants: “Natural and Healthy Life” (TABKON17)
3-) Surgun Acar Yonca, Bürün Betül, 2017. Plant Tissue Culture Studies in Genus Salvia and Its Importance.. Intenational Congress on Medicinal and Aromatic Plants: “Natural and Healthy Life” (TABKON17)
4-) Altan, F.,Bürün, B.," The effect of some antibiotic and fungucide applications on the micropropagation of Lilium candidum L.", 2012, XI. International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials, March 28- April 1, Antalya Turkey. - 2012
5-) Yokaş, İ., Tuna, A.L., Bürün, B., Yağmur, B., Hakerlerler, H., Kılınç, R., Köşkeroğlu, S., "Research on pollution caused by thermal power plants in Mugla", 2008, International Meeting on Soil Fertility Land Management and Agroclimatology, Adnan Menderes Üniversitesi, 29-31 Ekim, Aydın. - 2008
6-) Altan, F., Bürün, B., "In vitro studies on the salt tolerance in some crop plants", 2005, International Conference, Biosaline Agriculture and High Salinity Tolerance, January 9-14, Muğla-Turkey. - 2005
7-) Ülker, M., Sönmez, F., Yılmaz, N., Ege, H., and Bürün, B., "The investigation of some traits of Tır wheat", 2000, Wheat in a Global Environment Conference, June 2000, Agricultural Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences, Martonvasar. - 2000
8-) Emiroğlu, Ü., Sekin, S., Moghaddam, A.F. and Bürün, B.,"Comparative studies on the nicotine and total reducing sugar contents of Aegean tobacco dihaploid lines of hybride origin", 1996, Tobacco Conference, 16-18 July 1996, Sandanski, Bulgaria. - 1996
9-) Tuna, A. L., Yokaş, İ., Bürün, B., Altunlu, H., Kaya, C.,"Comparative effects of various salicylic acid derivatives in salinity stressed maize (Zea mays L.) plants", 1996, International conference on Biosaline agriculture and High salinity tolerance (ICBA-HST), Nov.03–08, Tunis(Tunisia). - 1996

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Etik Müge, Çöl Bekir, Surgun Acar Yonca, Bürün Betül, 2017. Determination of Genetic Differences among Salvia fruticosa Mill. Populations from Muğla Turkey. The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB2017)
2-) Ayaz Baran Özlem, Surgun Acar Yonca, Bürün Betül, 2017. Micropropagation of Endemic Liquidambar orientalis Mill. Through Temporary Immersion System (TIS). VIII. International Symposium on Ecology and Enviromental Problems (ISEEP 2017)
3-) Surgun, Y., Bürün, B., 2016. Biotechnology for conservation of plant biodiversity.. Symposium on EuroAsian Biodiversity
4-) Has, G., Çöl, B., Karabıyık, S., Kaynar, T., Surgun, Y., Bürün, B., 2016. Determination of genetic relationship of some Orobanche species collected from different locations in Muğla province. . Symposium on EuroAsian Biodiversity
5-) Surgun, Y., Bürün, B., "The Effects of Various Concentrations of Boric Acid and 24-Epibrassinolide on Germination, Growth and Pigment Contents in Arabidopsis thaliana (L.)", 3 rd International Congress of Molecular Biology and Biotechnology, 2-6 Haziran 2014, Sarajevo-Bosnia-Herzegovina. - 2014

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Surgun Acar Yonca, Bürün Betül, 2017. The Studies in Turkey on Use of In vitro Cultures in the Conservation of Biodiversity.. The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB2017)
2-) Surgun Acar Yonca, Yokaş İbrahim, Bürün Betül, 2017. Seed Germination Studies in Native Species for Conservation of Biodiversity.. The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB2017)
3-) Surgun Acar Yonca, Bürün Betül, 2017. Use of Tissue Culture Techniques in Conservation of Sweetgum. VIII. International Symposium on Ecology and Enviromental Problems (ISEEP 2017).

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yılmaz E., Aldemir G., Surgun, Y., Bürün, B., "Bitki Genetik Kaynaklarının Önemi, Korunması ve Yararlanılması", 2013, Biyoçeşitlilik Sempozyumu, 22-23 Mayıs, Marmaris-Muğla. - 2013
2-) Surgun, Y, Bürün, B., "Arabidopsis thaliana L. (Brassicaceae) için laboratuvar çalışmalarına elverişli, kolay ve ekonomik bir hidroponik kültür sistemi", 2012, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül, İzmir. - 2012
3-) Güneri, M., Surgun, Y. ve Burun, B., "Meyvecilikte Biyoteknolojik Uygulamalar", 2011, 1. Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, 27-30 Nisan, Cilt 3, s.2723-2729, Eskişehir. - 2011
4-) Yılmaz, E., Surgun, Y., Bürün, B., "Pamuk sürgün ucu kültürlerinde epibrassinolid ve homobrassinolid uygulamasının etkisi", 2009, 17. Biyoteknoloji Kongresi, 13–16 Aralık, Antalya. - 2009
5-) Surgun, Y., Altan, F., Çöl, B., Tanyolaç, B., Bürün B., "Pamuk sürgün ucu kültürlerinde genetik farklılığın PZR’a dayalı moleküler teknikler ile belirlenmesi", 2008, IV. Ulusal Biyomühendislik Kongresi, 15-18 Ekim, İzmir. - 2008
6-) Köşkeroğlu, S., Surgun, Y., Tuna, A.L., Bürün, B., Yokaş, İ., "Pamuk kalluslarında antioksidan enzim aktivitesi üzerine NaCl’ün etkisi", 2008, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23–27 Haziran, Trabzon. - 2008
7-) Surgun, Y., Bürün, B.,"Tarımsal biyoteknoloji çalışmaları ve çevreye etkileri", 2007, XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 15–18 Ekim Eylül, Malatya. - 2007
8-) Surgun, Y., Aksakal, Ş., Bürün, B.,"Pamukta sürgün ucu kültüründe brassinosteroidlerin kullanımı", 2007, 15. Biyoteknoloji Kongresi, 28–31 Ekim, Antalya. - 2007
9-) Surgun, Y., Bürün, B., "Pamukta biyoteknolojik gelişmeler", 2006, Biyoteknoloji Yüzyılı ve Türkiye Kongresi, İstanbul Sabancı Üniv., Bagem, 03-04 Haziran, Tuzla-İstanbul. - 2006
10-) Gürel, A., Bürün, B., Emiroğlu, Ü., "Bitki doku kültürlerinde markör kullanımı", 2005, Workshop on “Genomics and marker asisted selection (MAS) in plant breeding” 3-7 Ekim, EBİLTEM-İzmir. - 2005
11-) Tuna, A.L., Bürün, B., Şahin, O., Yağmur B.,"Evsel sıvı atıkların yeniden değerlendirilmesine yönelik araştırmalar", 2001, I. Sıvı atıkların çim ve süs bitkilerinde kullanımı. IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 5-8 Ekim 2001, s.513-518, Bodrum-Muğla. - 2001
12-) Şahin, O., Bürün, B.,"Bazı begonvil türlerinin (Bougainvillea sp.) çelikle üretiminde bitki büyüme düzenleyicilerinin etkisi", 1999, III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 14-17 Eylül, s. 192-196, Ankara. - 1999
13-) Bürün, B., Şahin, O., "Bazı begonvil türlerinde (Bougainvillea sp.) sürgün ucu kültürü.", 1999, Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 14-17 Eylül, s. 1038-1042, Ankara. - 1999
14-) Bürün, B., "Tütünde (Nicotiana tabacum L.) somatik dokuların in vitro kültürleri ve bitkilerin ploidi düzeyi", 1998, XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 7-10 Eylül, Samsun. - 1998
15-) Bürün, B., Yılmaz, N., Ege, H., Sönmez, F., Ülker, M., "Tir buğdayı populasyonunda seleksiyon-I", 1997, Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25 Eylül, s. 540-542, Samsun. - 1997
16-) Er, C., Usturalı, A., Gürbüz, B., Bürün, B., Dede, Ö., "Tütün tüketim projeksiyonları ve üretim hedefleri", 1995, Türkiye Ziraat Mühendisliği IV. Teknik Kongresi. 9-13 Ocak 1995, Cilt 1, s. 557-559, Ankara. - 1997
17-) Bürün, B.,"Değişik tütün eksplantlarından kallus elde edilmesi üzerinde besin ortamı ve ışığın etkisi",1994, XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Cilt I, s. 85-90, 6-8 Temmuz, Edirne. - 1994
18-) Bürün, B., Dede, Ö., Tüfekçi, Ş., "Muş tütünlerinin gübrelenmesi üzerinde bir çalışma", 1994, Tarla Bitkileri Kongresi. Cilt I, s.172-176, 25-29 Nisan, Bornova - İzmir. - 1994
19-) Bürün, B., Sekin, S., Şensoy, I.,"Bitlis tütünlerinin kimyasal bileşimleri ve bazı toprak özellikleri ile arasındaki ilişkiler", 1993, Milli Tütün Komitesi, Bilimsel Araştırma Alt Komitesi 12. Toplantısı, 15-27 Ekim, Istanbul. - 1993
20-) Bürün, B., Tan, H.,"Karabağlar 59/4’ün androgenetik haploidlerine asenaften uygulaması ile elde edilen dihaploid hatların bazı özellikleri üzerinde karşılaştırmalı araştırmalar", 1991, Milli Tütün Komitesi, Bilimsel Araştırma Alt Komitesi 10 Toplantısı, s. 187-194, 30 Eylül - 2 Ekim, İstanbul. - 1991
21-) Emiroğlu, Ü., Sekin, S., Bürün, B., Çakır, M., "Ümitvar doubled haploid (DH) Ege tütün hatları üzerinde karşılaştırmalı araştırmalar", 1988, Milli Tütün Komitesi, Bilimsel Araştırma Alt Komitesi 8. Toplantısı, s. 25-33, 28-30 Kasım, İstanbul. - 1988
22-) Sekin, S., Oral, A., Bürün, B., "Tütün fidelerinin yetiştirilmesi üzerinde yeni tekniklerin araştırılması",1986, Türkiye Tütüncülüğü ve Geleceği Sempozyumu, s. 423-429, 12-14 Kasım, Tokat. - 1986

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Aldemir, G., Surgun, Y., Bürün, B., "Bitki Sitogenetiğinde Moleküler Çalışmalar", 2013, 2. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 15-18 Kasım, Antalya. - 2013
2-) Yılmaz, E., Surgun, Y., Bürün B.,"Pamuk kallus kültürlerinde brassinosteroidlerin etkisi", 2010, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-25 Haziran, Denizli. - 2010
3-) Surgun, Y., Yılmaz, E., Bürün, B.,"Genetik mühendisliği ve çevresel riskler", 2009, 9. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 7-10 Ekim, Nevşehir. - 2009
4-) Bürün, B, Surgun, Y, Altan, F.," Bitki biyoteknolojisinde son gelişmeler", 2006, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26–30 Haziran, Kuşadası-Aydın. - 2006
5-) Altan, F., Bürün, B., Gürel, A., İzci, B., "Bitkilerde tuza tolerans konusunda biyoteknolojik çalışmalar", 2005, XIV. Biyoteknoloji Kongresi, 31 Ağustos-2 Eylül, Eskişehir. - 2005
6-) Altan, F., Bürün, B., Duru, M.E.,"Catharanthus roseus’un kallus kültürü ve kalluslarda bulunan alkaloidlerin araştırılması", 2004, XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran, Adana. - 2004
7-) Bürün, B., Altan, F., Ateş, M., Çoban- Poyrazoğlu, E., Bıyık, H.,"Origanum onites ve Eucalyptus camaldensis’de kallus kültürü ve kallusların antimikrobiyal etkisinin araştırılması", 2003, XIII. Biyoteknoloji Kongresi, 25-29 Ağustos, Çanakkale. - 2003
8-) Altan, F., Bürün, B.,"Lilium üzerinde biyoteknolojik çalışmalar", 2002, XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, İnönü Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 4-7 Eylül, Malatya. - 2002
9-) Bürün, B., Altan, F., Turasay, B.,"Bitkilerin ticari olarak üretilmesinde in vitro tekniklerin kullanılması", 2001, XII. Biyoteknoloji Kongresi, 17-21 Eylül, Ayvalık-Balıkesir - 2001
10-) Bürün B., Altan, F., Kılıç, C., "Afrika menekşesi (Saintpaulia ionantha H.Wend L.)’nin in vitro çoğaltılması", 2000, XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 5-9 Eylül, Ankara. - 2000
11-) Günel, E., Bürün, B., "Androgenetik Tütün Haploidlerinin Elde Edilmesinde Soğuk Uygulamasının Etkisi", 1991, Dicle Üniversitesi, 13-15 Mayıs, Diyarbakır - TÜRKİYE. - 1991

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Bürün, B., Surgun, Y., Hakan, A., Türkekul, S., Yokaş, İ., 2015. Effects of 24-epibrassinolide on germination and some antioxidative parameters of cotton (Gossypium hirsutum L.) under salt stress.. International Congress on Applied Biological Sciences.

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Emiroğlu Ülkü, Bürün Betül, 2017. KROMOZOMLAR Temel Kavramlar ve Mekanizmalar/. Yayın Evi: Ege Üniversitesi Editör Adı: Ülkü EMİROĞLU, Betül BÜRÜN

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Emiroğlu, Ü., Gürel, A., Bürün, B., "Bitki Doku Kültürü Araştırmalarında Planlama, Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi", 2005, Bölüm 14, Bitki Biyoteknolojisi I, (Editörler: Babaoğlu M., Gürel E., Özcan S. (Baskıda)(Kitabın yeni baskısında yer alacak bölüm). - 2005
2-) Bürün, B.,"Hastalıksız Bitki Üretimi", 2001, Bölüm-6 , s. 190-210. Bitki Biyoteknolojisi I (Editörler: Babaoğlu M., Gürel E., Özcan S.), Selçuk Üniversitesi Vakfı Yayınları, Konya. - 2001
3-) Bürün, B. ve Gürel, A.," Embriyo Kültürü", 2001, Bölüm-10, s.324-344. Bitki Biyoteknolojisi I (Editörler: Babaoğlu M., Gürel E., Özcan S.), Selçuk Üniversitesi Vakfı Yayınları, Konya. - 2001
4-) Bürün, B.,"Somaklonal Varyasyon", 2001, Bölüm-11, s. 345-367. Bitki Biyoteknolojisi I (Editörler: Babaoğlu M., Gürel E., Özcan S.), Selçuk Üniversitesi Vakfı Yayınları, Konya. - 2001

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Turkish Journal of Biology. 2015. Hakemlik Sayısı: 3
2-) Turkish Journal of Biology. 2015. Hakemlik Sayısı:
3-) Turkish Journal of Biology. 2015. Hakemlik Sayısı:
4-) Brazilian Archives of Biology and Technology. 2015. Hakemlik Sayısı:

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi C-Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) European Journal of Medicinal Plants. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Asian Research Journal of Agriculture. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Current Journal of Applied Science and Technology. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Euphorbia rigida Bieb. Ekstraktının Genotoksik, Sitotoksik, Antioksidan ve Antimikrobiyal Etkilerinin Araştırılması - 2013

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Bazı pamuk çeşitlerinde genetik farklılığın RAPD tekniği ile belirlenmesi - 2008
2-) Pamuk in vitro kültürlerinde brassinosteroidlerin etkisi - 2007
3-) Alkaloid içeren bazı tıbbi bitkilerde kallus kültürü üzerinde bir çalışma. - 2006
4-) Urginea maritima L. Ekstraktının kromozomlar üzerindeki etkisinin Allium test metodu ile araştırılması - 2006
5-) Lilium candidum’un in vitro çoğaltılması - 2003
6-) Bazı Türk tütün F1 melezlerinde mayoz bölünme özellikleri - 2002
7-) Cyclamen trochopteranthum (O. Schwarz)’un morfolojisi ve bazı Cyclamen türlerinde tohum çimlenme testleri - 2000
8-) Van Bardakçı Köyü civarında Virginia ve Burley tütünü yetiştirme olanakları - 1994
9-) Buğdayda in vitro koşullarda kallus elde edilmesi üzerine bir araştırma - 1994

(G-4-Eski) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Ege Bölgesi Tütünleri İçin Yeni Hatların Geliştirilmesi - 1985

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Türkiye’deki endemik sığla ağacının (Liquidambar orientalis Mill.) geçici daldırma sistemi ile mikroçoğaltımının araştırılması. 2015--1
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla florasından Salvia fruticosa Mill. (syn. Salvia triloba L.) klonlarında genetik profil farklılıklarının belirlenmesi. 2015--1
3-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Bir bitki patojen adayı olan Curtobacterium cinsine ait bakteri izolatlarında genomik kütüphane oluşturma çalışmaları. 2015--1
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Mısır’da bor ve 24-Epibrassinolide etkilerinin araştırılması. 2013-2015
5-) Mısır’da bor ve 24-Epibrassinolide etkilerinin araştırılması - 2013
6-) Bor-Brassinosteroid uygulamasının Arabidopsis thalianada bazı aday genlerin mRNA seviyeleri üzerine etkisinin RT-PCR ile analizi - 2013
7-) Farklı bor konsantrasyonlarında yetiştirilen Arabidopsis thaliana L. bitkilerinde 24-Epibrassinolidin etkilerinin araştırılması - 2011
8-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Farklı bor konsantrasyonlarında yetiştirilen Arabidopsis thaliana L. bitkilerinde 24-Epibrassinolidin bazı morfolojik ve fizyolojik etkilerinin araştırılması. 2011-2015
9-) Domates in vitro Kültürlerinde epibrassinolidin etkisi - 2011
10-) Euphorbia rigida Bieb. ekstraktının genotoksik, sitotoksik, antioksidan ve antimikrobiyal etkilerinin araştırılması - 2009
11-) Pamuk Genotipleri Arasındaki Farklılığın RAPD Tekniği ile Belirlenmesi - 2007
12-) Pamuk İn vitro Kültürlerinde Brassinosteroidlerin Etkisi - 2007
13-) Mikroçoğaltılan Pamuk Bitkilerinde Somaklonal Varyasyonun Belirlenmesi - 2006
14-) Bazı Soğanlı Süs Bitkilerinde In vitro Kültürler - 1998
15-) Arpa Embriyo Kültüründe Asenaften Uygulaması Üzerine Bir Araştırma - 1995
16-) Androgenetik Tütün Haploidlerine Kolhisin ve Asenaften Uygulaması İle Dihaploidlerin Elde Edilmesi - 1994

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Muğla Yöresindeki Termik Santrallerden Kaynaklanan Kirlilik Üzerine Araştırmalar - 2002

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Muğla Üniv., Ortaca Meslek Yüksek Okulu, Ortaca Kaymakamlığı ve Tarım İlçe Müdürlüğünün Birlikte Düzenledikleri Çiftçi Eğitim Konferansları. Kasım 1994 - Mart 1995. Türkiye. 1995

Verdiği Dersler

BİY 5503 2019-2020 Bahar

SITOGENETIK

BİY 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

BİY4550 2019-2020 Bahar

Bitki Biyoteknolojisi

BİY 5501 2019-2020 Güz

BITKI BIYOTEKNOLOJISI I

BİY 5589 2019-2020 Güz

Kromozomlar - Temel Kavramlar ve Mekanizmalar

BİY4567 2019-2020 Güz

Bitki Genetiği ve Islahı

BİY4585 2019-2020 Güz

Proje

BİY 5501 2018-2019 Bahar

BITKI BIYOTEKNOLOJISI I

BİY 5503 2018-2019 Bahar

SITOGENETIK

BİY 5589 2018-2019 Bahar

Kromozomlar Temel Kavramlar ve Mekanizmalar

BİY4550 2018-2019 Bahar

Bitki Biyoteknolojisi

BİY3010 2018-2019 Güz

Seminer

BİY4505 2018-2019 Güz

Proje

BİY4567 2018-2019 Güz

Bitki Genetiği ve Islahı