Personel

Doktor Öğretim Üyesi BERKAN HAMDEMİR
Doktor Öğretim Üyesi
Berkan Hamdemir
@ E-posta
berkanhamdemir@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 2095

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Maliye Bölümü / Mali Hukuk Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Maliye Bölümü / Mali Hukuk Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi 2002

Yüksek Lisans

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 2009

Doktora

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku 2013

Yayin Bilgileri

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Hamdemir Berkan, 2018. 1982 Anayasası ve 6216 Sayılı Kanun Işığında Anayasa Mahkemesi’xxnin Bireysel Başvuru Kararlarının Bağlayıcılığı. Fasikül Aylık Hukuk Dergisi
2-) Hamdemir Berkan, 2018. Çevre Hakkı İhlallerinin Kırsal Turizm Açısından Önemi. Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Degisi
3-) Arslanel Müşfika Nazan, Efe Haydar, Hamdemir Berkan, 2011. Türkiye de Devlet Eliyle Oluşturulmuş İnsan Hakları Kurumsal Yapısı Üzerine Eleştirel Bir İnceleme. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
4-) Arslanel Müşfika Nazan, Hamdemir Berkan, 2011. Türkiye de İnsan Haklarını Koruma Amaçlı Sivil Toplum Örgütleri. EKEV Akademi Dergisi
5-) Arslanel, M.N., Hamdemir, B., 2011. Türkiye’de İnsan Haklarını Koruma Amaçlı Sivil Toplum Örgütleri. EKEV Akademi Dergisi
6-) Arslanel, M.N., Efe, H., Hamdemir, B., 2011. Türkiye'de Devlet Eliyle Oluşturulmuş İnsan Hakları Kurumsal Yapısı Üzerine Eleştirel Bir İnceleme. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
7-) Özkiraz, A., Hamdemir, B., 2009. Anayasacılık Hareketleri, Kapitalizm ve Osmanlı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
8-) Özkiraz Ahmet, Hamdemir Berkan, 2009. Anayasacılık Hareketleri Kapitalizm ve Osmanlı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
9-) Arslanel, M.N., Hamdemir, B., 2008. Küreselleşmenin Sivil Toplum Siyaseti. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
10-) Arslanel Müşfika Nazan, Hamdemir Berkan, 2007. Küreselleşmenin Sivil Toplum Siyaseti. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Berkan Hamdemir, 2012. The Legislative Power in The Light of The Classical and Realistic Interpretation Theories and in the Practice of Separation of Power. International Journal of Arts Sciences
2-) Hamdemir, B., 2012. The Legislative Power in The Light of The Classical and Realistic Interpretation Theories and in the Practice of Separation of Power. International Journal of Arts Sciences
3-) M. Nazan Arslanel, Berkan Hamdemir, 2008. Küresel Barış ve İnsan Hakları. V. Uluslararası Sivil Toplum Kongresi
4-) Arslanel, M.N., Hamdemir, B., 2008. Küresel Barış ve İnsan Hakları”, . V. Uluslararası Sivil Toplum Kongresi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Hamdemir Berkan, 2018. 1982 Anayasası ve 6216 Sayılı Kanun Işığında Bireysel Başvuru Kararlarının Bağlayıcılığı. Asoscongres 4. Uluslararası Hukuk Sempozyumu

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Hamdemir Berkan, 2018. Siyasal Partiler, Seçim Sistemleri ve Türkiye/Oy Hakkının Demokratik İlkeleri. Yayın Evi: Gece Kitaplığı Editör Adı: Adem Çelik, Atıl Cem Çiçek, Berkan Hamdemir

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Hamdemir Berkan, 2018. Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru. Yayın Evi: Seçkin Yayınevi Editör Adı: Yok
2-) Hamdemir, B., 2015. Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru. Yayın Evi: Seçkin Yayınevi Editör Adı: Yok
3-) Bilir, F., Hamdemir, B., 2011. Anayasa Hukuku. Yayın Evi: Atlas Kitabevi Editör Adı: Yok
4-) Bilir Faruk, Hamdemir Berkan, 2011. Anayasa Hukuku/. Yayın Evi: Atlas Yayınevi Editör Adı: Yok

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Koçak, Y., Hamdemir, B., 2012. "İnsan Hakları Söylemi ve Bir İnsan Hakları Tanımı Denemesi”, Kamu Yönetimi (Yönetim-Siyaset Ekseninde Yeniden Yapılanma) . Yayın Evi: Gazi Kitabevi Editör Adı: Yüksel Koçak, Atıl Cem Çiçek

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yüksel Koçak, Berkan Hamdemir, 2012. Kamu Yönetimi Yönetim Siyaset Ekseninde Yeniden Yapılanma/İnsan Hakları Söylemi ve Bir İnsan Hakları Tanımı Denemesi. Yayın Evi: Gazi Yayınevi Editör Adı: Yüksel KOÇAK, Atıl Cem ÇİÇEK

(D-8) Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2018. Siyasal Partiler, Seçim Sistemleri ve Türkiye.

Verdiği Dersler

KAY1805 2020-2021 Güz

Hukukun Temel Kavramları

KAY2001 2020-2021 Güz

İdare Hukuku

İŞL1008 2019-2020 Bahar

Borçlar Hukuku

İŞL1802 2019-2020 Bahar

Borçlar Hukuku

İŞL1828 2019-2020 Bahar

Borçlar Hukuku

İŞL2810 2019-2020 Bahar

Borçlar Hukuku

KAY1008 2019-2020 Bahar

Medeni Hukuk

KAY1802 2019-2020 Bahar

Anayasa Hukuku

KAY1803 2019-2020 Güz

Hukukun Temel Kavramları

KAY1805 2019-2020 Güz

Hukukun Temel Kavramları

KAY2001 2019-2020 Güz

İdare Hukuku

İŞL1008 2018-2019 Bahar

Borçlar Hukuku

İŞL1828 2018-2019 Bahar

Borçlar Hukuku

İŞL2810 2018-2019 Bahar

Borçlar Hukuku

KAY 2802 2018-2019 Bahar

İdare Hukuku

KAY1008 2018-2019 Bahar

Medeni Hukuk

KAY1802 2018-2019 Bahar

Anayasa Hukuku

KAY4510 2018-2019 Bahar

Uluslararası Hukuk

İŞL2807 2018-2019 Güz

Borçlar Hukuku

İŞL2825 2018-2019 Güz

Borçlar Hukuku

KAY1805 2018-2019 Güz

Hukukun Temel Kavramları

KAY3909 2018-2019 Güz

Anayasa Hukuku

KAY4510 2018-2019 Güz

Uluslararası Hukuk