Personel

Doktor Öğretim Üyesi BETÜL BATTALOĞLU İNANÇ
Doktor Öğretim Üyesi
Betül Battaloğlu İnanç
@ E-posta
betulbattaloglu@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5195

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1989-1993

Yüksek Lisans

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1993-1995

Doktora

T.C. Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Aile Hekimliği AD. 2004-2008

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Battaloğlu İnanç, B., 2016. Acupuncture stimulation analyzed from multiple aspects of Western Medical Science . Acupuncture & Electro-Therapeutics Research Journal
2-) Battaloğlu İnanç, B., 2015. A new theory on the evaluation of traditional Chinese acupuncture mechanisms from the latest medical scientific point of view. . Acupuncture & Electro-Therapeutıcs Res.Int. J.
3-) Battaloğlu İnanç, B., Say Şahin, D., Oğuzöncül, A.F., Bindak, R., Mungan, F., 2012. ''Prevalence of obesity in elementary schools in Mardin, south-eastern of Turkey: A preliminary study'' . Balkan Med J

(A-2) SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Battaloğlu İnanç, B., 2013. ''Metabolic syndrom in school children''. J Clin Res Pediatr Endocrinol

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Topal Yaşar, Topal Hatice, Battaloğlu İnanç Betül, 2019. Türkiye’de 0-14 yaş grubundaki çocuklarda 2014 yılı diş sağlığı düzeyinin değerlendirilmesi. Ortadoğu Tıp Dergisi
2-) Battaloğlu İnanç Betül, Topal Yaşar, Topal Hatice, 2018. Evaluation of health situation and problems of the families having disabled child: quantitative study. Annals of Eurasian Medicine
3-) Battaloğlu İnanç Betül, 2017. Correlation of the Frequency of Childhood Traumawith Depression and Anxiety in Midwifery Students. JCAM
4-) Önal Özgür, Say Şahin Deniz, Battaloğlu İnanç Betül, Özcan Müzeyyen, 2017. The Attitudes and Behaviours of Physicians Working in Burdur, Turkey Toward Rational Medicine Use. Journal of Clinical and Analytical Medicine
5-) Nazlı Ülger, Baldemir Ercan, Battaloğlu İnanç Betül, 2016. Afiliasyon uygulanan hastanelerde çalışan memnuniyeti Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi örneği. JCAM
6-) Şahin Cem, Kırlı İsmail, Battaloğlu İnanç Betül, Tunca Hasan, Yeniçeri Emine Neşe, 2016. Assesment of Disabled Geriatric Health Council Reports. JCAM
7-) Taşkıran Konaç, Ö., Baldemir, E., Battaloğlu İnanç, B., Kara, B., Topal, Y., Topal, H., 2016. The Place of Complementary Medicine in the Treatment of Autistic Children. Journal of Pharmacopuncture
8-) Önal, Ö., Say Şahin, D., Battaloğlu İnanç, B., 2016. Should CAM and CAM Training Programs Be Included in the Curriculum of Schools That Provide Health Education?. Journal of Pharmacopuncture
9-) Battaloğlu İnanç Betül, Sami Hatipoğlu, Nazmiye Özlem Kaptanoğulları Harmankaya, Nurcihan Aydemir, Derya Sıkar, Nurgül Önder, 2015. Kronik böbrek yetmezliğinde etiyolojik değerlendirme. JCAM
10-) Ülger, N., Baldemir, E., Battaloğlu İnanç, B., 2015. Employee Satisfaction in Hospitals with Afilasyo; Sample of Training and Research Hospital of University of Muğla Sıtkı Koçman. . J Clin Anal Med
11-) Değer, V., Battaloğlu İnanç, B., Çifçi, S., 2015. ''Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin tüberküloz bilgi düzeyi'' . J Clin Anal Med
12-) Battaloğlu İnanç, B., 2015. Short Stature and Low Weight in Schoolchildren . J Clin Anal Med
13-) Battaloğlu İnanç, B., 2014. ''Metabolic syndrome in school children in Mardin, south-eastern of Turkey''. Eurasian J Med
14-) Battaloğlu İnanç Betül, 2014. Okul çocuklarında doktor tanılı astım ve allerjik hastalıklarla fast food ilişkisi. Konuralp Tıp Dergisi
15-) Battaloğlu İnanç Betül, Say Şahin Deniz, Demir Cemil, 2013. 1-6 Years Aged Childrens’ Mothers’ First Aid for Burns Observation in Mardin City Center. JCAM
16-) Battaloğlu İnanç Betül, 2013. 7-15 Years of age group children' hypertension and obesity. JCAM
17-) Battaloğlu İnanç, B., 2013. ''7-15 yaş grubu çocuklarda hipertansiyon ve obezite''. J Clin Anal Med
18-) Battaloğlu İnanç, B., Say Şahin, D., Demir, C., 2013. ''Mardin il merkezinde 1-6 yaş grubu çocuğu olan annelerin yanıklarda ilk uygulamalarının incelenmesi'' . J Clin Anal Med
19-) Battaloğlu İnanç, B., 2013. ''Bazı bitkisel ekstrelerin sitotoksitelerinin araştırılması''. Euras J Fam Med
20-) Battaloğlu İnanç Betül, 2012. The evaluation of obesity through blood parametres. Bitlis Eren Journal of Science Technology

(A-4) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Şahin, C., Levent, M., Akbaba, G., Kara, B., Yeniçeri, E.N., Battaloğlu İnanç, B., 2016. Idiopathic basal ganglia calcification presented with ımpulse control disorder. . Case Reports in Endocrinology.
2-) Battaloğlu İnanç Betül, 2016. The treatment of stuttering with hypnosis A case report. The Annals of Eurasian Medicine
3-) Süzen Alev, Battaloğlu İnanç Betül, 2016. Burns Caused by Sitting on Corrosive Material. JCAM
4-) Battaloğlu İnanç Betül, 2016. What is acupuncture infact?. Journal Of Clinical Analytic Medicine
5-) Battaloğlu İnanç, B., 2013. ''Bell’s palsy and acupuncture treatment''. J Clin Anal Med

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Demir Cemil, Battaloğlu İnanç Betül, 2015. Investigate Nasal Colonize Staphylococcus Species Biofilm Produced. JCAM

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Topal Yaşar, Topal Hatice, Battaloğlu İnanç Betül, Özkoç Hatice Hicret, 2017. Türkiye’de Sağlam Çocuk İzlemi Verilerinin Değerlendirilmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi
2-) Battaloğlu İnanç Betül, 2015. Ebelik bölümü öğrencilerinde sigara alkol madde kullanımını etkileyen faktörler ve aile sosyal desteği. Eurasian Journal Of Family Medicine
3-) Battaloğlu İnanç, B., Çifçi, S., Değer, V., 2013. Mardin ili ilköğretim okulu öğrencilerinin fiziksel şiddete maruziyetleri ve yaklaşımları. . Turk Arch Ped
4-) Önder, N., Hatipoğlu, S., Battaloğlu İnanç, B., Sıkar, D., 2013. ''5-15 yaş arası astımlı çocukların sosyodemografik özellikleri ve risk faktörleri'' . TAHD
5-) Battaloğlu İnanç, B., 2013. 15-49 yaş arası kadınların anne sütü ile ilgili bilgileri.. Turk Aile Hek Derg

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Battaloğlu İnanç Betül, 2016. Writing on the water is hypnosis Highlighting the power of words. The Annals of Eurasian Medicine
2-) Battaloğlu İnanç Betül, 2015. Alternatif tıbbın dünü, bu günü ve yarını. Numune Sağlık Dergisi
3-) Battaloğlu İnanç Betül, 2014. Ağrılı hastalarda akupunktur noktalarına O2O3 Ozon uygulamaları. Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi
4-) Sıkar, D., Yaşar, L., Battaloğlu İnanç, B., Önder, N., 2013. ''Eski sezaryenli gebelerin demografik özelliklerinin ve ilk sezaryen endikasyonlarının değerlendirilmesi'' . TAHD

(A-9) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Battaloğlu İnanç, B., 2014. ''İrritabl barsak sendromunun akupunktur ile tedavisi''. Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Battaloğlu İnanç Betül, 2019. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Yöntemlerinin Geriatrikve Palyatif Bakımda Kullanımı: Olgu Sunumu. 2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi
2-) Battaloğlu İnanç Betül, 2018. Akupunktur ve Ağrı. 5. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi
3-) Battaloğlu İnanç Betül, Kara Ahmet, 2018. Apiterapi. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi
4-) Kara Ahmet, Yeniçeri Emine Neşe, Battaloğlu İnanç Betül, 2018. EVDE SAĞLIK BİRİMİNE KAYITLI DİYABETLİ HASTALARIN KAN ŞEKERİ REGÜLASYONUAÇISINDAN TUTUM VE DAVRANIŞLARI. 12. Uluslararası İstanbul Aile Hekimliği Kongresi
5-) Battaloğlu İnanç Betül, Kara Ahmet, 2018. Türkiye’deki balların özellikleri. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi
6-) Battaloğlu İnanç Betül, Yeniçeri Emine Neşe, Usta Oğuzer, 2018. Bilgi Toplumu. Şiddet ve Sosyal Travmalar
7-) Yeniçeri Emine Neşe, Battaloğlu İnanç Betül, Usta Oğuzer, 2018. Kadına Şiddet. Şiddet ve Sosyal Travmalar
8-) Battaloğlu İnanç Betül, Topal Hatice, Topal Yaşar, 2017. APİTERAPİ NEDİR?. I. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ
9-) Battaloğlu İnanç Betül, 2017. Otoimmün hastalıklara akupunkturla yaklaşım. 5. Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu
10-) Battaloğlu İnanç, B., 2015. Ebelik öğrencilerinde çocukluk çağı ruhsal travma sıklığı. . 20th WONCA Europa Congress
11-) Battaloğlu İnanç, B., 2015. Bazı bitkisel ekstrelerin sitotoksitelerinin araştırılması. . 20th WONCA Europa Congress
12-) Battaloğlu İnanç, B., Hatipoğlu, S., Harmankaya Kaptanoğulları, N.Ö., Aydemir, N., Sıkar, D., Önder, N., 2015. Kronik böbrek yetmezliğinde etiyolojik değerlendirme. . 20th WONCA Europa Congress
13-) Battaloğlu İnanç, B., 2015. Kekemeliğin hipnoz ile tedavisi: Bir vaka sunumu. . 9. Uluslararası Tıbbi Hipnoz Kongresi
14-) Yeniçeri, E.N., Battaloğlu İnanç, B., Ceyhan, M.N., Aslan, D., Şahin, C., Ünal, Y., Yıldırım, B., 2015. Determining social support, mental health and quality in 65 years and older home care patients. . 20th. WONCA Europe Conference
15-) Battaloğlu İnanç, B., 2014. Facial palsy. . 16.Dünya Medikal Akupunktur Kongresi ( ICMART 2014 )
16-) Battaloğlu İnanç, B., 2012. Mardin ili ilköğretim çağındaki çocuklarda obezite prevelansı.. 17th European Annual Meeting of the International Association of Adolescent Health (IAAH) 48. Pediatric Congress
17-) Battaloğlu İnanç, B., 2011. Ağrı tedavisinde akupunktur noktalarına ozon enjeksiyonu. . International Academic Ozone Therapy Congress

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Battaloğlu İnanç Betül, 2017. O Bir Dev. 10. Uluslararası Tıbbi Hipnoz Kongresi
2-) Battaloğlu İnanç Betül, Topal Hatice, Topal Yaşar, 2017. ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP OLAN AİLELERİN SAĞLIK DURUMLARI VE PROBLEMLERİ. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi
3-) Battaloğlu İnanç Betül, Topal Hatice, Topal Yaşar, 2017. GÖÇ EDEN KADINLARIN SAĞLIĞI. I. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ
4-) Battaloğlu İnanç Betül, Topal Hatice, Topal Yaşar, 2017. HEALTHY INDIVIDUAL, BUT WHY?. Uluslararası Sağlık ve Çevre Kongresi USCEK 2017
5-) Topal Yaşar, Topal Hatice, Battaloğlu İnanç Betül, 2017. NEGATIVE ENVIRONMENT: CHG·LDREN ARE UNDER THE FULL OF ENVG·ROMEN. Uluslararası Sağlık ve Çevre Kongresi USCEK 2017

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Battaloğlu İnanç Betül, Kara Ahmet, 2018. Apiterapinin tarihçesi. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi
2-) Battaloğlu İnanç Betül, 2018. Mikrobiyataya dikkat!!!. 12. Uluslararası İstanbul Aile Hekimliği Kongresi
3-) Battaloğlu İnanç Betül, 2018. Sigarayı Elektronik Sigarayla Bırakmak Mı?. 12. Uluslararası İstanbul Aile Hekimliği Kongresi
4-) Battaloğlu İnanç Betül, 2018. Alopesi Areata. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi
5-) Önder, N., Hatipoğlu, S., Battaloğlu İnanç, B., Sıkar, D., 2015. 5-15 yaş arası astımlı çocukların sosyodemografik özellikleri ve risk faktörleri. . 20th WONCA Europa Congress
6-) Ülger, N., Baldemir, E., Battaloğlu İnanç, B., 2015. Afiliasyon uygulanan hastanelerde çalışan memnuniyeti; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi örneği. . 20th WONCA Europa Congress
7-) Demir, C., Battaloğlu İnanç, B., 2015. Nazal kolonize Stafilokok türlerinde biyofilm üretiminin araştırılması. . 20th WONCA Europa Congress
8-) Değer, V., Battaloğlu İnanç, B., Çifçi, S., 2015. Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin tüberküloz bilgi düzeyi. . 20th WONCA Europa Congress
9-) Battaloğlu İnanç, B., 2015. The relation of asthma and allergic diseases diagnosed by doctor with fast foods in schoolchildren.. 20th WONCA Europa Conference
10-) Battaloğlu İnanç, B., 2015. Investigation of some herbal extracts’ cytotoxicities. . 20th. WONCA Europa Conference
11-) Battaloğlu İnanç, B., 2015. Which trauma is so dangerous? . 20th. WONCA Europa Conference
12-) Battaloğlu İnanç, B., 2015. Short stature and low weight in schoolchildren. . 20th. WONCA Europa Conference 2015
13-) Yeniçeri, E.N., Battaloğlu İnanç, B., Ceyhan, M.N., Aslan, D., Şahin, C., Yıldırım, B., Karaman, Ö.N., Güldal, D., 2015. Relationship between nutritional status and functional impairment in 65 years and older home care patients. . 20th WONCA Congress.
14-) Say Şahin, D., Battaloğlu İnanç, B., Demir, C., 2012. Association with G-2548A LEP polymorphism, body mass index, plasma leptin and lipid levels in Turkish obese woman. . 1st.American Society of Nutrition Middle East Congress(Nutrition in&Health and Disease)
15-) Battaloğlu İnanç, B., Say Şahin, D., 2012. The evolution of obesity through blood parameters. . Ninth Mediterrenean Meeting on Hypertension and Atherosclerosis.
16-) Battaloğlu İnanç, B., 2012. Okul çağı çocuklarında obezite, astım ve gıdalar.. 17th European Annual Meeting of the International Association of Adolescent Health (IAAH) 48. Pediatric Congress
17-) Battaloğlu İnanç, B., 2012. Mardin’deki okul çocuklarında metabolik sendrom. . 17th European Annual Meeting of the International Association of Adolescent Health (IAAH) 48. Pediatric Congress.

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Battaloğlu İnanç Betül, 2018. Süper Gıdalar. 1. Aile Hekimliği Sempozyumu
2-) Battaloğlu İnanç Betül, 2017. İğnenin beyni. 11.İstanbul Aile Hekimliği Kongresi
3-) Battaloğlu İnanç, B., 2015. A new perspective for acupuncture . 8. Uluslararası katılımlı Ulusal Akupunktur kongresi & 2. Entegre Tıp Sempozyumu
4-) Battaloğlu İnanç, B., Çifçi, S., Değer, V., 2015. Mardin ili ilköğretim okulu öğrencilerinin fiziksel şiddete maruziyetleri ve yaklaşımları. . 14. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi
5-) Battaloğlu İnanç, B., 2015. Biz aslında akupunkturla ne yapıyoruz? . 4. Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu
6-) Battaloğlu İnanç, B., 2014. Alternatif tıbbın dünü, bugünü ve yarını. . Ulusal Aile Hekimliği Kongresi.
7-) Battaloğlu İnanç, B., 2014. Geleneksel tedavi yöntemlerine yaklaşım. . Mardin Sağlık Çalıştayı.
8-) Battaloğlu İnanç, B., 2013. Obezite yönetiminde integratif yaklaşımlar. . 3. Trakya Aile Hekimliği Kongresi.
9-) Demir, C., Say Şahin, D., Battaloğlu İnanç, B., 2013. 60 yaş ve üstü tonsillofarenjitli hastalarda kefirin antimikrobiyal etkisinin belirlenmesi. . Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu
10-) Battaloğlu İnanç, B., 2012. Okul çocuklarında metabolik sendrom. . Ankara Aile Hekimliği Kongresi.
11-) Battaloğlu İnanç, B., 2011. Irrıtabl barsak sendromunun akupunkturla tedavisi. . 10.Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Şahin Cem, Akbaba Gülhan, Kırlı İsmail, Akbaba Eren, Tunca Hasan, Battaloğlu İnanç Betül, Canbek Umut, Yeniçeri Emine Neşe, 2017. Gestasyonel diyabetes mellitus gelişimini öngörmede biyobelirteç olarak sırt-1 ve neurogenin-3 kan düzeyleri.. İstanbul Tıp Fakültesi, Geleneksel İç Hastalıkları Günleri, İnteraktif Güncelleştirme
2-) Battaloğlu İnanç, B., 2016. İnsülin direncinin erken tespiti. 8. Aile Hekimliği Araştırma Günleri
3-) Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu. 60 yaş ve üstü tonsillofarenjitli hastalarda kefirin antimikrobiyal etkisinin belirlenmesi. Demir C, Say Şahin D, Battaloğlu İnanç B. 25-29.10.2013 - 2013
4-) Battaloğlu İnanç, B., Aydemir, N., Hatipoğlu, S., 2012. Sağlam çocuk polikliniğine başvuran 0-1 yaş bebeği olan annelerde depresyon taraması ve depresyonda etkili risk faktörlerini belirleme. . Ankara Aile Hekimliği Kongresi.
5-) Battaloğlu İnanç, B., 2012. Okul çocuklarında obezite ve hipertansiyon sıklığı. Ankara Aile Hekimliği Kongresi

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yeniçeri Emine Neşe, Battaloğlu İnanç Betül, 2017. (Tıp Öğrencileri İçin)Dahili BilimlerÖykü alma ve fizik muayene/Birinci basamakta hasta ile görüşme 4. Bölüm. Yayın Evi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Basımevi Editör Adı: Mert Küçük

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) ANNALS OF GENERAL PSYCHIATRY. 2019. Hakemlik Sayısı: 2
2-) OMEGA - Journal of Death and Dying. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Annas of General Psychiatry. 2018. Hakemlik Sayısı: 4
4-) Annals of general Psychiatry. 2017. Hakemlik Sayısı: 2
5-) Annals of General Psychiatry. 2017. Hakemlik Sayısı: 3
6-) Annals of General Psychiatry. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Scientific Reports-Nature. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
8-) BMC Complementary and Alternative Medicine Journal. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
9-) International Journal of Injury Control and Safety Promotion. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
10-) Annals of General Psychiatry. 2015. Hakemlik Sayısı: 2
11-) African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicine. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
12-) Balkan Medical Journal. 2013. Hakemlik Sayısı: 1

(D-10-Eski) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Dicle Tıp Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Dicle Tıp Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
2-) African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines. 2018. Hakemlik Sayısı: 2
3-) JCAM. 2018. Hakemlik Sayısı: 5
4-) Journal of Clinical Analytic Medicine. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
5-) JCAM. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Journal of Clinical Analytic Medicine. 2017. Hakemlik Sayısı: 2
7-) Journal of Acupuncture and Meridian Studies. 2017. Hakemlik Sayısı: 2
8-) JCAM. 2016. Hakemlik Sayısı: 2
9-) Journal of Clinical Analytic Medicine. 2016. Hakemlik Sayısı: 2
10-) Journal of Clinical and Analytic Medicine. 2015. Hakemlik Sayısı: 2
11-) International Journal of Preventive Medicine . 2015. Hakemlik Sayısı:
12-) Dicle Tıp Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
13-) Journal of Clinical and Analytic Medicine. 2014. Hakemlik Sayısı: 4
14-) Dicle Tıp Dergisi. 2014. Hakemlik Sayısı: 1
15-) Journal Of Clinical Analytic Medicine-Hakemlik - 2013

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. J Clin Anal Med.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. JCAM.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. Journal Of Clinical Analytic Medicine.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) ''7-15 yaş grubu çocuklarda hipertansiyon ve obezite'' - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
2-) A new theory on the evaluation of traditional Chinese acupuncture mechanisms from the latest medical scientific point of view. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 8
3-) 15-49 yaş arası kadınların anne sütü ile ilgili bilgileri. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) Acupuncture stimulation analyzed from multiple aspects of Western Medical Science - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Should CAM and CAM Training Programs Be Included in the Curriculum of Schools That Provide Health Education? - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) Evaluation of health situation and problems of the families having disabled child: quantitative study - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
7-) Correlation of the Frequency of Childhood Traumawith Depression and Anxiety in Midwifery Students - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
8-) ''Metabolic syndrome in school children in Mardin, south-eastern of Turkey'' - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
9-) ''Metabolic syndrom in school children'' - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
10-) ''Prevalence of obesity in elementary schools in Mardin, south-eastern of Turkey: A preliminary study'' - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 3
11-) Okul çocuklarında doktor tanılı astım ve allerjik hastalıklarla fast food ilişkisi - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) 15-49 yaş arası kadınların anne sütü ile ilgili bilgileri. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
2-) The Place of Complementary Medicine in the Treatment of Autistic Children - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) Acupuncture stimulation analyzed from multiple aspects of Western Medical Science - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) ''Metabolic syndrome in school children in Mardin, south-eastern of Turkey'' - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
5-) Mardin ili ilköğretim okulu öğrencilerinin fiziksel şiddete maruziyetleri ve yaklaşımları. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
6-) ''Metabolic syndrom in school children'' - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
7-) Idiopathic basal ganglia calcification presented with ımpulse control disorder. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
8-) ''Mardin il merkezinde 1-6 yaş grubu çocuğu olan annelerin yanıklarda ilk uygulamalarının incelenmesi'' - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
9-) ''5-15 yaş arası astımlı çocukların sosyodemografik özellikleri ve risk faktörleri'' - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 3
10-) Short Stature and Low Weight in Schoolchildren - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
11-) ''İrritabl barsak sendromunun akupunktur ile tedavisi'' - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
12-) ''Prevalence of obesity in elementary schools in Mardin, south-eastern of Turkey: A preliminary study'' - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 4

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) ''Eski sezaryenli gebelerin demografik özelliklerinin ve ilk sezaryen endikasyonlarının değerlendirilmesi'' - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
2-) A new theory on the evaluation of traditional Chinese acupuncture mechanisms from the latest medical scientific point of view. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 4
3-) 15-49 yaş arası kadınların anne sütü ile ilgili bilgileri. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) Acupuncture stimulation analyzed from multiple aspects of Western Medical Science - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Should CAM and CAM Training Programs Be Included in the Curriculum of Schools That Provide Health Education? - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) Evaluation of health situation and problems of the families having disabled child: quantitative study - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
7-) Correlation of the Frequency of Childhood Traumawith Depression and Anxiety in Midwifery Students - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
8-) ''Metabolic syndrome in school children in Mardin, south-eastern of Turkey'' - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
9-) ''Metabolic syndrom in school children'' - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
10-) Okul çocuklarında doktor tanılı astım ve allerjik hastalıklarla fast food ilişkisi - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) ''7-15 yaş grubu çocuklarda hipertansiyon ve obezite'' - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
2-) 15-49 yaş arası kadınların anne sütü ile ilgili bilgileri. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) The Place of Complementary Medicine in the Treatment of Autistic Children - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) Acupuncture stimulation analyzed from multiple aspects of Western Medical Science - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Evaluation of health situation and problems of the families having disabled child: quantitative study - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) Mardin ili ilköğretim okulu öğrencilerinin fiziksel şiddete maruziyetleri ve yaklaşımları. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
7-) ''Metabolic syndrom in school children'' - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
8-) Idiopathic basal ganglia calcification presented with ımpulse control disorder. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
9-) ''Mardin il merkezinde 1-6 yaş grubu çocuğu olan annelerin yanıklarda ilk uygulamalarının incelenmesi'' - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
10-) ''5-15 yaş arası astımlı çocukların sosyodemografik özellikleri ve risk faktörleri'' - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 3
11-) Short Stature and Low Weight in Schoolchildren - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
12-) ''İrritabl barsak sendromunun akupunktur ile tedavisi'' - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
13-) ''Prevalence of obesity in elementary schools in Mardin, south-eastern of Turkey: A preliminary study'' - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 4

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) ''7-15 yaş grubu çocuklarda hipertansiyon ve obezite'' - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
2-) 15-49 yaş arası kadınların anne sütü ile ilgili bilgileri. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 5
3-) ''Metabolic syndrome in school children in Mardin, south-eastern of Turkey'' - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
4-) ''Prevalence of obesity in elementary schools in Mardin, south-eastern of Turkey: A preliminary study'' - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 3
5-) Okul çocuklarında doktor tanılı astım ve allerjik hastalıklarla fast food ilişkisi - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 3

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) A new theory on the evaluation of traditional Chinese acupuncture mechanisms from the latest medical scientific point of view. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Diyareli irritabl barsak sendromu olan hastalarda eşlik edebilen aleksitimin sorgulanması, aldığı tedaviler,başvurduğu poliklinikler,tedavi sonrası alınan yanıtlar ve sosyodemografik veriler açısından incelenmesi. Konu: Irritabl Barsak Sendromu. Ahmet-KARA. 2019

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Otizm spektrum bozukluğunun erken tanısı. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Keşke Erkenden Anlayabilseydik (KEŞKE): Okul öncesi öğretmenlerinin ve 3-6 yaş grubunda çocuğu olan ailelerin otizm ve bilişsel gelişimde gecikme ile ilgili farlandalık düzeylerinin arttırılması. 2015-2016

(G-4-Eski) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Hakemliği. Konu: Vertigoda akupunktur etkinliği. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Dengesizlik Şikayeti Bulunan Bireylerde Akupunktur Uygulamalarının Etkinliğinin Araştırılması. 2016-2016
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Proje Hakemliği. Konu: Tinnitusta akupunktur etkinliğinin araştırılması. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. İdiopatik Tinnitus Şikayeti Bulunan Bireylerde Akupunktur Uygulamalarının Etkinliğinin Araştırılması. 2015--1

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Tamamen bitkisel ekstrelerle doğal sivrisinek kovucu yapabilmek. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Bazı Bitkisel Ekstrelerin Sitotoksitelerinin Araştırılması Doğal sivrisinek kovucu . 2012-2012

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Researcher of the year. 2016

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 9. ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL AKUPUNKTUR KONGRESİ ve 3. TAMAMLAYICI TIP SEMPOZYUMU. 19 - 22 Mayıs 2016. Türkiye. . 2016
2-) 9. Aile Hekimliği Araştırma Günleri. Türkiye. . 2016

(I-7) Alanı ile ilgili olarak; uluslararası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Cogito Ergo Sum (Düşünüyorum öyleyse varım); Yin ve Yang Gerçekliği. 20th WONCA Europa Conference . 22-25.10.2015. Türkiye. 2015

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) 5. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi//Akupunktur ve Ağrı Workshop. Kıbrıs. . 2018