Personel

Doç.Dr. BELGİN GÖÇMEN TAŞKIN
Doç.Dr.
Belgin Göçmen Taşkın
@ E-posta
bgtaskin@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1789

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi / Biyoloji Bölümü / Botanik Abd

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Biyoloji Bölümü / Botanik Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

ODTÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ 1991

Yüksek Lisans

ODTÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ 1994

Doktora

ODTÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ 2001

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kurd Özge, Doğaç Ersin, Taşkın Vatan, Göçmen Taşkın Belgin, 2020. ISSR Marker Based Population Genetic Study of Mediterranean Fruit Fly Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae). GENETIKA
2-) Göçmen Taşkın Belgin, Özbek Özlem, Keskin Şan Sibel, Eser Vehbi, Nachıt Mıloudı Mıkael, Kaya Zeki, 2020. Variation in Cold Tolerance in F6 Durum Wheat[Triticum turgidum (L.) Tell. convar. durum(Desf.) Mackey] RILs and the Relationships of Cold Tolerance with Some Quality Parameters and Genetic Markers. The Journal of Agricultural Science
3-) Kılıç Sercan, Taşkın Vatan, Doğaroğlu Taylan, Doğaç Ersin, Göçmen Taşkın Belgin, 2019. Genetic characterization of field populations of Culex pipiens Linnaeus, 1758 (Dipterea: Culicidae) sampled from Aegean region of Turkey. Turkish Journal of Zoology
4-) Vardareli Nilden, Doğaroğlu Taylan, Doğaç Ersin, Taşkın Vatan, Göçmen Taşkın Belgin, 2019. Genetic characterization of tertiary relict endemic Phoenix theophrasti populations in Turkey and phylogenetic relations of the species with other palm species revealed by SSR markers. Plant Systematics and Evolution
5-) Tufan Hale, Göçmen Taşkın Belgin, Maccormack Ruth, Boyd Lessley, Kaya Zeki, Türet Müge, 2019. The Utility of NBS-Profiling for Characterization of Yellow Rust Resistance in an F6 Durum Wheat Population.. Journal of Genetics
6-) Morçiçek Burçin, Göçmen Taşkın Belgin, Doğaç Ersin, Doğaroğlu Taylan, Taşkın Vatan, 2018. Evidence of natural Wolbachia infections and molecular identification of field populations of Culex pipiens complex (Diptera: Culicidae) mosquitoes in western Turkey. Journal of Vector Ecology
7-) Eti Ceren Naz, Doğaç Ersin, Göçmen Taşkın Belgin, Gökdere Güven, Taşkın Vatan, 2018. Population structure and patterns of geographicdifferentiation of Bactrocera oleae (Diptera:Tephritidae) in Eastern Mediterranean Basin. Mitochondrial DNA PART A
8-) Göçmen Taşkın Belgin, Doğaroğlu Taylan, Kılıç Sercan, Doğaç Ersin, Taşkın Vatan, 2016. Seasonal Dynamics of Insecticide Resistance Multiple Resistance and Morphometric Variations in Field Populations of Culex pipiens. Pesticide Biochemistry and Physiology
9-) Keskin Şan Sibel, Özbek Özlem, Eser Vehbi, Göçmen Taşkın Belgin, 2015. Polimorphism in Seed Endosperm Proteins Gliadins and Glutenins of Turkish Cultivated Einkorn Wheat (Triticum monococcum ssp monococcum) Landraces. Cereal Research Communications
10-) Özbek Özlem, Göçmen Taşkın Belgin, Keskin Şan Sibel, Eser Vehbi, Arslan Orhan, 2013. Genetic Characterization of Turkish Cultivated Emmer Wheat (Triticum turgidum ssp dicoccon Schrank Thell) Landraces Based on Isozyme Analysis. Cereal Research Communications
11-) Özbek Özlem, Göçmen Taşkın Belgin, Keskin Şan Sibel, Eser Vehbi, Arslan Orhan, 2012. High Molecular Weight Glutenin Subunit Variation In Turkish Emmer Wheat (Triticum turgidum ssp dicoccon Schrank Thell) Landraces. Plant Systematics and Evolution
12-) Göçmen Taşkın Belgin, Vardareli Nilden, Doğaç Ersin, Mammadov Ramazan, Taşkın Vatan, 2012. Genetic Diversity of Natural Cyclamen alpinum Populations. Turkish Journal of Biology
13-) Başkurt Sibel, Göçmen Taşkın Belgin, Doğaç Ersin, Taşkın Vatan, 2011. Polymorphism in the Acetylcholinesterase Gene of Musca domestica L Field Populations in Turkey. Journal of Vector Ecology
14-) Taşkın Vatan, Başkurt Sibel, Doğaç Ersin, Göçmen Taşkın Belgin, 2011. Frequencies of Pyrethroid Resistance Associated Mutations of Vssc1 and CYP6D1 in Musca domestica L Field Populations in Turkey. Journal of Vector Ecology
15-) Özbek Özlem, Göçmen Taşkın Belgin, Keskin Şan Sibel, Eser Vehbi, Arslan Orhan, 2011. Gliadin Polymorphism in Turkish Cultivated Emmer Wheat ( Triticum turgidum ssp dicoccon Schrank Thell) Landraces. Plant Systematics and Evolution
16-) Taşkın Vatan, Göçmen Taşkın Belgin, Küçükakyüz Köksal, Kence Meral, 2011. Determination of Esterase Enzyme Polymorphism in House Fly (Musca domestica L) Populations in Turkey. Turkish Journal of Zoology
17-) Göçmen Taşkın Belgin, Taşkın Vatan, Küçükakyüz Köksal, 2011. Electrophoretic Analysis of Genetic Diversity in Natural House Fly Musca domestica L Populations From Western and Southern Coasts of Turkey. Turkish Journal of Biology
18-) Başkurt Sibel, Doğaç Ersin, Taşkın Vatan, Göçmen Taşkın Belgin, 2011. Frequencies of Organophosphate Resistance Associated Mutations in the Acethylcholinesterase Gene of Field Collected Olive Fly Bactrocera oleae Populations Under Different Insecticide Regimes. Acta Biologica Hungarica
19-) Taşkın Vatan, Göçmen Taşkın Belgin, Küçükakyüz Köksal, Kence Meral, 2009. Potential Biomonitoring Use of Variations in Esterase Glutathıone S Transferase and Acetylcholinesterase Activities in Musca domestica L. Fresenius Environmental Bulletin
20-) Şenler Burcu, Kozcu Çakır Nevin, Görecek Baybars Meryem, Göçmen Taşkın Belgin, 2006. Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Biyoteknoloji Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Muğla İli Örneği Determining the Knowledge Level of Science Teachers on Biotechnology Mugla Sample. Hacettepe University The Journal of Education
21-) Taşkın Vatan, Kence Meral, Göçmen Taşkın Belgin, 2004. Determination of Malathion and Diazinon Resistance by Sequencing the MdaE7 Gene from Guatemala Colombia Manhattan and Thailand Housefly Musca domestica L Strains. Russian Journal of Genetics
22-) Göçmen Taşkın Belgin, Keskin Sibel, Kaya Zeki, Taşkın Vatan, 2003. Development of Random Amplified Polymorphic DNA RAPD Markers in 150 F6 Inbred Durum Wheat Triticum durum Lines Derived From Kunduru 1149 x Cham 1. Israel Journal of Plant Sciences
23-) Göçmen Taşkın Belgin, Albustan Seval, Kaya Zeki, Keskin Sibel, Taşkın Vatan, 2003. Response of 150 F6 Inbred Drum Wheat Lines Derived from Kunduru 1149 x Cham 1 Cross to Yellow Rust (Puccinia striiformis). Crop Protection
24-) Sönmez Fahri, Keskin Sibel, Göçmen Taşkın Belgin, 2002. A Study on the Determination of the Reactions of Lines of Tir Wheat to Yellow Rust Puccinia striiformis f sp tritici. Crop Protection
25-) Göçmen Taşkın Belgin, Jermstad Kathleen D, Kaya Zeki, Neale David B, 1996. Development of Random Amplified Polymorphic DNA Markers for Genetic Mapping in Pacific Yew Taxus brevifolia. Canadian Journal of Forest Research

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Tımbıl Nesil, Göçmen Taşkın Belgin, Şenler Burcu, Kozcu Çakır Nevin, 2013. Activity Based Learning vs Drama in Elementary Science. International Journal of Social Science
2-) Çakan Mehtap, Mıhladız Gülcan, Göçmen Taşkın Belgin, 2010. How Portfolio Use Affects Students Learning and Their Attitudes Toward 6th Grade Science Lesson. International Online Journal of Educational Sciences
3-) Kozcu Çakır Nevin, Şenler Burcu, Göçmen Taşkın Belgin, 2007. İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
4-) Taşkın Vatan, Küçükakyüz Köksal, Arslan Tülin, Çöl Bekir, Göçmen Taşkın Belgin, 2007. The Biochemical Basis of Insecticide Resistance and Determination of Esterase Enzyme Patterns by Using PAGE in Field Collected Populations of Drosophila melanogaster from Mugla Province of Turkey. Journal of Cell and Molecular Biology, The Golden Horn University
5-) Göçmen Taşkın Belgin, Taşkın Vatan, Küçükakyüz Köksal, Varol Ömer, Çöl Bekir, Arslan Tülin, 2007. Esterase Polymorphisms in Relict Endemic Liquidambar orientalis Mill var orientalis and L orientalis Mill var integriloba Fiori Populations in Turkey. Journal of Cell and Molecular Biology, The Golden Horn University
6-) Göçmen Taşkın Belgin, Özdemir Oğuz, 2006. A Life with Transgenics in 21st Century. Journal of Cell and Molecular Biology, The Golden Horn University
7-) İnan Günsu, Ozan Ayşegül, Önde Sertaç, Kaya Zeki, Göçmen Taşkın Belgin, Eser Vehbi, 2001. Salinity and Spermine Associated Inhibitory Effects on Early Root Growth in Turkish Wheat and Barley Cultivars. Scientia Agraria Paranaensis

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Göçmen Taşkın Belgin, Küçükakyüz Köksal, Taşkın Vatan, 2007. Kunduru 1149 x Cham 1 Melezi Makarnalık Buğday Triticum durum Hatlarının Bor Toksisitesine Toleransları Bakımından Taranmalarında Bazı Kalitatif ve Kantitatif Yöntemlerin Karşılaştırılması. Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Dergisi
2-) Özdemir Oğuz, Göçmen Taşkın Belgin, 2005. Doğa Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik Açısından Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların GDO ların Kullanımı. Çevre, Bilim ve Teknoloji Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Tuna Muammer, Göçmen Taşkın Belgin, Kozcu Çakır Nevin, Kuru Çetin Saadet, Gök Derya, Çil Emine, Ballıel Buket, 2004. An Investigation on the Environmental Awareness of Primary School Students in Turkey.. Conference on Environmental Justice and Global Citizenship
2-) Göçmen Taşkın Belgin, Eser Vehbi, Keskin Sibel, Erişen Semiha, 1998. Protein and Isozyme Patterns of Aegilops tauschii Populations.. The 9th International Wheat Genetics Symposium
3-) Keskin Sibel, Eser Vehbi, Göçmen Taşkın Belgin, Erişen Semiha, 1998. Biochemical Variation in Ae. speltoides spel. and Ae. speltoides lig. Populations.. The 9th International Wheat Genetics Symposium
4-) Eser Vehbi, Göçmen Taşkın Belgin, Erişen Semiha, Baran İmren, Dönmez Emin, Barut Ayşe Aydan, Karagöz Alptekin, 1996. Determination of Biochemical Variation in an Aegilops tauschii Population Collected from Ceylanpınar.. International Symposium on In Situ Conservation of Plant Genetic Diversity
5-) Kaya Zeki, Seyrantepe Volkan, Göçmen Taşkın Belgin, 1990. The Effects of Plant Hormones on Induction of Adventitious Buds, Needles and Fine Roots in Tissue Cultured Cedrus libani A. Rich.. International Cedar Symposium

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Göçmen Taşkın Belgin, Güler Abuzer, Doğaç Ersin, Doğaroğlu Taylan, Taşkın Vatan, 2018. Analysis of matK and rbcL Loci of Chloroplast DNA in Tertiary Relict Endemic Phoenix theophrasti Populations in Turkey and the Other Palm Species.. Ecology 2018 International Symposium
2-) Göçmen Taşkın Belgin, 2018. Population Genetics in Fragmented Populations of Plants. Ecology 2018 International Symposium
3-) Göçmen Taşkın Belgin, Kurd Özge, Doğaç Ersin, Taşkın Vatan, 2018. Genetic Characterization of Ceratitis capitata Wiedemann. (Diptera: Tephritidae) Populations Sampled from Citrus Growing Regions of Turkey by ISSR Markers.. XI. European Congress of Entomology
4-) Göçmen Taşkın Belgin, Taşkın Vatan, Doğaç Ersin, Pınar Nazlı, 2018. Conservation of Wild Olive (Olea europaea subsp. europaea var. sylvestris) Populations as a Genetic Resource of Turkey Is Important.. The 4th International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB2018)
5-) Doğaç Ersin, Taşkın Vatan, Göçmen Taşkın Belgin, Manap Yeşim, 2018. Morphometric Analysis of Bactrocera oleae (Diptera: Tephritidae) Populations in Turkey.. The 4th International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB2018)
6-) Göçmen Taşkın Belgin, Güler Abuzer, Doğaç Ersin, Doğaroğlu Taylan, Taşkın Vatan, 2017. Analysis of trnL intron and trnL-trnF intergenic spacer regions of chloroplast DNA in tertiary relict endemic Phoenix theophrasti populations in Turkey and the other palm species. XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi / XIII. Congress of Ecology and Environment With International Participation, UKECEK-2017
7-) Göçmen Taşkın Belgin, Taşkın Vatan, Doğaç Ersin, 2017. Biosafety in Agricultural Biotechnology. XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi / XIII. Congress of Ecology and Environment With International Participation, UKECEK-201
8-) Doğaç Ersin, Güler Abuzer, Taşkın Vatan, Göçmen Taşkın Belgin, 2017. Geometric Morphometry Analyses of Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae) Populations in Turkey. XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi / XIII. Congress of Ecology and Environment With International Participation, UKECEK-2017
9-) Doğaç Ersin, Güler Abuzer, Taşkın Vatan, Göçmen Taşkın Belgin, 2017. Genetic Structure of Mediterranean Fruit Fly (Ceratitis capitata) Populations in Turkey. 9th CentralEuropean Dipterological Conference
10-) Göçmen Taşkın Belgin, Çağatay Elçin, Doğaç Ersin, Doğaroğlu Taylan, Taşkın Vatan, 2016. Genetic Variation in Phoenix theophrasti Populations in Turkey and Relations of the Species with Other Palm Species Revealed by SRAP Markers. 2nd Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB2016)
11-) Göçmen Taşkın Belgin, Doğaroğlu Taylan, Kılıç Sercan, Doğaç Ersin, Taşkın Vatan, 2016. Seasonal Dynamics of Insecticide Resistance Multiple Resistance and Morphometric Variation in Field Populations of Culex pipiens. 2nd Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB2016)
12-) Morçiçek Burçin, Göçmen Taşkın Belgin, Doğaç Ersin, Doğaroğlu Taylan, Taşkın Vatan, 2016. DNA Barcoding and Detection of the Wolbachia Infections in the Culex Species Collected from Aegean Region of Turkey. 2nd Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB2016)
13-) Doğaç Ersin, Güler Abuzer, Taşkın Vatan, Göçmen Taşkın Belgin, 2016. Microsatellite Genetic Variation and Population Differentiation of Ceratitis capitata in Turkey. 2nd Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB2016)
14-) Göçmen Taşkın Belgin, Kılıç Sercan, Taşkın Vatan, Doğaroğlu Taylan, Doğaç Ersin, 2016. Genetic Characterization of Field Populations of Culex pipiens Sampled From Aegean Region of Turkey. 2nd Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB2016)
15-) Göçmen Taşkın Belgin, Özbek Özlem, Keskin Şan Sibel, Kaya Zeki, 2016. A Preliminary Linkage Map and Possible QTLs for Yellow Rust Puccinia striiformis Disease in a Durum Wheat Population Derived from Kunduru 1149 x Cham 1 Cross Based on Gliadin HMW Glutenin and RAPD Markers. 2nd Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB2016)
16-) Göçmen Taşkın Belgin, Sıngh Davınder, Wellıngs Collın, Karaoğlu Haydar, Mert Zafer, Park Robert F, 2014. Assessment of Seedling Resistances to Leaf Rust, Stem Rust and Stripe Rust in Turkish Wheat Cultivars. Borlaug Global Rust Initiative (BGRI) 2014 Technical Workshop
17-) Keskin Şan Sibel, Özbek Özlem, Eser Vehbi, Göçmen Taşkın Belgin, 2014. Polymorphism in Seed Endosperm Proteins (Gliadins and Glutenins) of Turkish Cultivated Einkorn Wheat [Triticum monococcum ssp. monococcum] Landraces. The Third International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species
18-) Göçmen Taşkın Belgin, Özbek Özlem, Keskin Şan Sibel, Eser Vehbi, Nachit M Milodi, Kaya Zeki, 2013. High Molecular Weight-Glutenin Subunit Variation In Durum Wheat (Triticum durum) Lines Derived From Kunduru-1149 x Cham-1 Cross. International Symposium on “Genetics and Breeding of Durum Wheat”
19-) Özbek Özlem, Göçmen Taşkın Belgin, Keskin Şan Sibel, Eser Vehbi, Arslan Orhan, 2012. High Molecular Weight Glutenin Subunit Variation in Turkish Emmer Wheat (Triticum turgidum ssp. dicoccon (Schrank) Thell.) Landraces. International Conference on Molecular Ecology, Vienna International Plant Conference Association (VIPCA)
20-) Göçmen Taşkın Belgin, Öztürk Eaylettin, Doğaç Ersin, Varol Ömer, Küçükakyüz Köksal, Arslan Tülin, Taşkın Vatan, 2010. Esterase and Acid Phosphatase Polymorphisms in Relict Endemic Liquidambar orientalis Mill. var. orientalis and L. orientalis Mill. var. integriloba Fiori Populations in Turkey. International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species -I (BIORARE-2010)
21-) Göçmen Taşkın Belgin, Vardareli Nilden, Doğaç Ersin, Mammadov Ramazan, Taşkın Vatan, 2010. Genetic Diversity of Natural Cyclamen alpinum Populations From Different Altitudes Based on RAPD Analysis. International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species -I (BIORARE-2010)
22-) Doğaç Ersin, Taşkın Vatan, Öztürk Eaylettin, Küçükakyüz Köksal, Varol Ömer, Arslan Tülin, Göçmen Taşkın Belgin, 2008. RAPD Polymorphism in Relict Endemic Liquidambar orientalis Mill. Var. orientalis and L. orientalis Mill. var. Integriloba fiori Populations in Turkey. XX. International Congress of Genetics
23-) Öztürk Eaylettin, Taşkın Vatan, Doğaç Ersin, Küçükakyüz Köksal, Varol Ömer, Arslan Tülin, Göçmen Taşkın Belgin, 2008. Isozyme Polymorphism In Relict Endemic Liquidambar orientalis Mill. Var. orientalis and L. orientalis Mill. var. Integriloba fiori Populations in Turkey. XX. International Congress of Genetics
24-) Taşkın Vatan, Küçükakyüz Köksal, Arslan Tülin, Göçmen Taşkın Belgin, 2008. Isozyme Polymorphism in Olive Fly (Bactrocerae oleae) Populations Collected From Aegean Region of Turkey. XX. International Congress of Genetics
25-) Taşkın Vatan, Öztürk Eaylettin, Doğaç Ersin, Göçmen Taşkın Belgin, 2008. Isozyme Polymorphism in House Fly (Musca domestica L.) Populations Collected From Aegean and Mediterranean Coasts of Turkey. XX. International Congress of Genetics
26-) Göçmen Taşkın Belgin, Taşkın Vatan, Küçükakyüz Köksal, Varol Ömer, Öztürk Eaylettin, Arslan Tülin, 2007. Within and Among Population Esterase Polymorphisms in Relict Endemic Liquidambar orientalis Mill. var. orientalis and L. orientalis Mill. var. integriloba Fiori in Turkey. VIIth Plant Life of South West Asia (7th PLOSWA)
27-) Taşkın Vatan, Küçükakyüz Köksal, Kence Meral, Göçmen Taşkın Belgin, 2006. Glutathion-S-Transferase, Acetylcholinesterase and General Esterase Activities of Turkish Housefly Strains Collected from Southern and Western Part of Turkey. VIIIth European Congress of Entomology
28-) Göçmen Taşkın Belgin, Şan Sibel, Kaya Zeki, Çakmak İsmail, 2005. Tolerance of 150 F6 Inbred Durum Wheat (Triticum durum Desf.) Lines Derived From Kunduru-1149 x Cham-1 Cross to Boron Toxicity. International Conference on Biosaline Agriculture and High Salinity Tolerance
29-) Göçmen Taşkın Belgin, Wheeler Nc, Neale Davıd, 1993. Development of RAPD Genetic Markers in Pacific Yew.. International Yew Resources Conference

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Göçmen Taşkın Belgin, Çöl Bekir, Taşkın Vatan, 2008. Tarımsal Üretimde Bor Toksisitesinin Biyolojik Açıdan Değerlendirilmesi. II. Ulusal Bor Çalıştayı
2-) Görecek Baybars Meryem, Göçmen Taşkın Belgin, Şenler Burcu, Kozcu Çakır Nevin, 2005. İlköğretim Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği Programı 3. Sınıf Öğrencilerinin Fen Derslerinde Proje Çalışmalarının Kullanılmasına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi (Muğla Üniversitesi Örneği). I. Ulusal Fen ve Teknoloji Sempozyumu
3-) Başol Tayyip, Görecek Baybars Meryem, Kozcu Çakır Nevin, Şenler Burcu, Göçmen Taşkın Belgin, 2005. İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalları Son Sınıf Öğrencilerinin Biyoteknoloji Konusuna İlişkin Bilgi Seviyelerinin Belirlenmesi (Muğla Üniversitesi Örneği). 14. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
4-) Göçmen Taşkın Belgin, Özdemir Oğuz, Kuru Çetin Saadet, 2004. Bacillus thuringiensis (Bt) Genli Transgenik Bitkilerin Çevreye ve İnsan Sağlığına Etkileri. V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi
5-) Göçmen Taşkın Belgin, Çakır Arıca Şükran, 2001. Transgenik Bitkiler ve Çevre. IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi
6-) Göçmen Taşkın Belgin, Çakır Arıca Şükran, 2001. Transgenik Bitkilerin Ortaya Çıkardığı Etik Problemler. II. Ulusal Tıbbi Etik Kongresi
7-) Çakır Arıca Şükran, Göçmen Taşkın Belgin, 2001. Transgenik Canlılarla Gelen Çevresel Risklerin Etik Açıdan Değerlendirilmesi. II. Ulusal Tıbbi Etik Kongresi
8-) Yalvaç Kenan, Göçmen Taşkın Belgin, Keskin Sibel, 1999. Buğday Islahı ve Biyoteknoloji: Klasik Islahın Sonu mu?. Orta Anadolu’da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Göçmen Taşkın Belgin, Özbek Özlem, Keskin Şan Sibel, Eser Vehbi, Nachit Milodi M, Kaya Zeki, 2014. F6 Kademesindeki Kunduru-1149 x Cham-1 Melezi Makarnalık Buğday Hatlarında Gliadin Protein Polimorfizmi.. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi
2-) Doğaç Ersin, İspirli Doğaç Yasemin, Yıldıztekin Mahmut, Teke Mustafa, Göçmen Taşkın Belgin, 2014. Türkiye’deki Relikt Endemik Sığla Ağacı (Liquidambar orientalis Mill. var orientalis ve L. orientalis Mill. var. integriloba Fiori) Populasyonlarında Laktat Dehidrogenaz (LDH) ve Malat Dehidrogenaz (MDH) Enzimlerinin Karakteristik Özelliklerinin Araştırılması.. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi
3-) İspirli Doğaç Yasemin, Doğaç Ersin, Yıldıztekin Mahmut, Teke Mustafa, Göçmen Taşkın Belgin, 2014. Süperoksit Dismutaz (SOD) ve L-Glutamik Dehidrogenaz (GDH) Enzimlerinin Karakteristik Özelliklerinin Türkiye’deki Relikt Endemik Sığla Ağacı (Liquidambar orientalis Mill. var orientalis ve L. orientalis Mill. var. integriloba Fiori) Populasyonlarında Araştırılması.. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi
4-) Tımbıl Nesil, Şenler Burcu, Kozcu Çakır Nevin, Göçmen Taşkın Belgin, 2012. Aktif Öğrenme Yaklaşımı İle Drama Tekniği Kullanılmasının Öğrenci Başarısına Etkilerinin Karşılaştırılması.. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (X. UFBMEK)
5-) Çağatay Elçin, Göçmen Taşkın Belgin, 2012. Parçalanmış Populasyonlarda Genetik Çeşitlilik.. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi
6-) Vardareli Nilden, Doğaroğlu Taylan, Göçmen Taşkın Belgin, 2012. Datça Hurması (Phoenix theophrasti) Populasyonlarında Genetik Çeşitliliğin SSR Belirteçleriyle Saptanması.. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi
7-) Göçmen Taşkın Belgin, Işık Duygu, Çağatay Elçin, Yörük Berna, Vardareli Nilden, 2012. Türkiye’nin Yabani Zeytin (Olea europaea subsp. europaea var. oleaster) Populasyonlarındaki Genetik Çeşitliliğin RAPD Belirteçleri Yardımıyla Belirlenmesi ve Yaygın olarak Kullanılan Kültür Zeytini (O. europaea subsp. europaea var. sativa) Çeşitlerinin Bu Belirteçle Genetik Karakterizasyonu.. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi
8-) Özbek Özlem, Göçmen Taşkın Belgin, Keskin Şan Sibel, Eser Vehbi, Arslan Orhan, 2009. Türkiye’nin Kuzey Geçit Bölgesinden Toplanan Yerel Kültür Gernik Buğdayı (Triticum turgidum ssp. dicoccon (Schrank) Thell.) Populasyonlarında Gliadin Polimorfizmi.. 16. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi
9-) Özbek Özlem, Göçmen Taşkın Belgin, Keskin Şan Sibel, Eser Vehbi, Arslan Orhan, 2009. Türkiye’nin Kuzey Geçit Bölgesinden Toplanan Yerel Kültür Gernik Buğdayı (Triticum turgidum ssp. dicoccon (Schrank) Thell.) Populasyonlarının İzoenzim Analizine Dayalı Genetik Karakterizasyonu.. 16. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi
10-) Öztürk Eaylettin, Küçükakyüz Köksal, Doğaç Ersin, Taşkın Vatan, Çöl Bekir, Göçmen Taşkın Belgin, 2008. Bor ve Alüminyum Stresi Altındaki Buğdaylarda (Triticum aestivum L) Esteraz Enzim Aktivitesi ve Bant Desenlerindeki Değişimler.. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi
11-) Arslan Tülin, Ağdamar Sevan, Küçükakyüz Köksal, Taşkın Vatan, Göçmen Taşkın Belgin, 2008. Muğla Yöresindeki Kuluçkahanelerde Üretilen Gökkuşağı Alabalığı’xxnın, Oncorhynchus mykiss, Allozimler Yardımıyla Genetik Karakterizasyonu Tespiti.. 1. Ulusal Alabalık Sempozyumu
12-) Mıhladız Gülcan, Göçmen Taşkın Belgin, Çakan Mehtap, Kozcu Çakır Nevin, 2008. Fen ve Teknoloji Eğitiminde Kullanılan Portfolyo Uygulamalarına Dair Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Karşılaştırılması.. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
13-) Taşkın Vatan, Küçükakyüz Köksal, Arslan Tülin, Çöl Bekir, Göçmen Taşkın Belgin, 2007. Muğla ve İlçelerine ait Drosophila melanogaster Populasyonlarında İnsektisit Direncinin Biyokimyasal Temellerinin ve Esteraz Enzim Profilinin PAGE Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi.. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi
14-) Göçmen Taşkın Belgin, Doğaç Ersin, Taşkın Vatan, Küçükakyüz Köksal, 2006. Kunduru-1149 x Cham-1 Melezi Makarnalık Buğday (Triticum durum) Hatlarının Bor Toksisitesine Toleransları Bakımından Taranmalarında Bazı Kalitatif ve Kantitatif Yöntemlerin Karşılaştırılması.. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi
15-) Taşkın Vatan, Gacar Ferda, Küçükakyüz Köksal, Göçmen Taşkın Belgin, 2006. Muğla’nın Ula İlçesinden Toplanan Drosophila melanogaster ve Drosophila simulans Populasyonlarında Esteraz Enzim Profilinin Polyakrilamid Jel Elektroforezi (PAGE) Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi ve Glutatyon-S-Transferaz, Asetilkolin Esteraz, Genel Esteraz Enzim Aktivitelerinin Ölçülmesi.. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi
16-) Baygar Tuğba, Arslan Tülin, Göçmen Taşkın Belgin, 2006. Avantajları ve Dezavantajları ile Transgenik Teknolojisinin Balık Yetiştiriciliğindeki Yeri.. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi
17-) Şenler Burcu, Kozcu Çakır Nevin, Görecek Baybars Meryem, Göçmen Taşkın Belgin, 2005. Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Biyoteknoloji Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi (Muğla İli Örneği).. 14. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi
18-) Kozcu Çakır Nevin, Şenler Burcu, Görecek Baybars Meryem, Göçmen Taşkın Belgin, 2005. İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi (Muğla Merkez İlçe Örneği).. 14. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongres
19-) Taşkın Vatan, Kence Meral, Göçmen Taşkın Belgin, 2004. Malathiona Dirençli Kirazlı Karasinek (Musca domestica L.) Örnekleri İle Ankara İlinden Toplanan Karasinek Örneklerindeki Esteraz Polimorfizminin Elektroforetik Yöntemle Karşılaştırılması.. 17. Ulusal Biyoloji Kongresi
20-) Özdemir Oğuz, Göçmen Taşkın Belgin, 2004. Doğa Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik Açısından Genetik Olarak Değiştirilmiş (GDO) Bitkilerin Kullanımı.. V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi
21-) Sönmez Fahri, Keskin Sibel, Göçmen Taşkın Belgin, 2002. Tir Buğdayı (Triticum aestivum var. aestivum l. spp. Leucospermum körn) Hatlarının Sarı Pasa (Puccina striiformis f.sp. tritici) Dayanıklılık Yönünden Karakterizasyonu.. 16. Ulusal Biyoloji Kongresi
22-) Göçmen Taşkın Belgin, Keskin Sibel, 2002. Transgenik Devrim: Getirdikleri ve Götürdükleri. 16. Ulusal Biyoloji Kongresi

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Culex pipiens (Diptera, Culicidae) Populasyonlarında Rdl ve Vssc Genlerindeki Direnç Mutasyon Frekanslarının Zamana Bağlı Değişimleri ve Morfometrik Analizler (Ağustos 2016).. Konu: Culex pipiens (Diptera, Culicidae) Populasyonlarında Rdl ve Vssc Genlerindeki Direnç Mutasyon Frekanslarının Zamana Bağlı Değişimleri ve Morfometrik Analizler .. Taylan-DOĞAROĞLU. 2016

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Türkiye'nin önemli turunçgil merkezlerinden örneklenen Ceratitis capitata Wiedemann, 1824 (Diptera: Tephritidae) populasyonlarının ISSR belirteçleri ile genetik karakterizasyonları (Temmuz 2019).. Konu: Türkiye'nin önemli turunçgil merkezlerinden örneklenen Ceratitis capitata populasyonlarının genetik karakterizasyonu. Özge-KURD. 2019
2-) Tez Adı: Ege Bölgesi’nden Örneklenen Culex pipiens Kompleksi Sivrisinek Populasyonlarının ace-1 Genindeki Gly119Ser ve Phe290Val Mutasyonlarının Saptanması ve Bu Populasyonların RAPD Belirteçleriyle Karakterizasyonları (Haziran 2015).. Konu: Ege Bölgesi’nden Örneklenen Culex pipiens Kompleksi Sivrisinek Populasyonlarının ace-1 Genindeki Gly119Ser ve Phe290Val Mutasyonlarının Saptanması ve Bu Populasyonların RAPD Belirteçleriyle Karakterizasyonları .. Sercan-KILIÇ. 2015
3-) Tez Adı: Ege Bölgesi’nden Örneklenen Zeytin sineği (Bactrocera oleae) Populasyonlarının İzoenzim Belirteçleri Yardımı ile Genetik Karakterizasyonu ve Bu Populasyonlarda İnsektisit Direncinin Biyokimyasal Temellerinin Araştırılması (Mayıs 2014).. Konu: Ege Bölgesi’nden Örneklenen Zeytin sineği (Bactrocera oleae) Populasyonlarının İzoenzim Belirteçleri Yardımı ile Genetik Karakterizasyonu ve Bu Populasyonlarda İnsektisit Direncinin Biyokimyasal Temellerinin Araştırılması . Meriç -ERDOLU. 2014
4-) Tez Adı: Türkiye’nin Yabani Zeytin (Olea europaea L. subsp. europaea var. sylvestris) Populasyonlarındaki Genetik Çeşitliliğin ITS-1 Belirteçleri Yardımıyla Belirlenmesi ve Yaygın olarak Kullanılan Kültür Zeytini (O. europaea L. subsp. europaea var. europaea) Çeşitlerinin Bu Belirteçlerle Genetik Karakterizasyonu (Nisan 2013).. Konu: Türkiye’nin Yabani Zeytin (Olea europaea L. subsp. europaea var. sylvestris) Populasyonlarındaki Genetik Çeşitliliğin ITS-1 Belirteçleri Yardımıyla Belirlenmesi ve Yaygın olarak Kullanılan Kültür Zeytini (O. europaea L. subsp. europaea var. europaea) Çeşitlerinin Bu Belirteçlerle Genetik Karakterizasyonu. Elçin -ÇAĞATAY. 2013
5-) Tez Adı: Datça Hurması (Phoenix theophrasti) Populasyonlarındaki Genetik Çeşitliliğin SSR Belirteçleriyle Saptanması ve Türün Diğer Palmiye Türleri ile İlişkisinin Ortaya Konulması (Haziran 2012).. Konu: Datça Hurması (Phoenix theophrasti) Populasyonlarındaki Genetik Çeşitliliğin SSR Belirteçleriyle Saptanması ve Türün Diğer Palmiye Türleri ile İlişkisinin Ortaya Konulması. Nilden -VARDARELİ. 2012
6-) Tez Adı: Türkiye’nin Batı Kıyılarından Örneklenen Yabani Zeytin (Olea europaea L. subsp. europaea var. oleaster) Populasyonlarındaki Genetik Çeşitliliğin RAPD (Rastgele Üretilen Polimorfik DNA) Belirteçleri Yardımıyla Belirlenmesi ve Yaygın Olarak Kullanılan Kültür Zeytini (O. europaea L. subsp. europaea var. sativa) Çeşitlerinin Bu Belirteçlerle Genetik Karakterizasyonu (Temmuz 2011).. Konu: Türkiye’nin Batı Kıyılarından Örneklenen Yabani Zeytin (Olea europaea L. subsp. europaea var. oleaster) Populasyonlarındaki Genetik Çeşitliliğin RAPD (Rastgele Üretilen Polimorfik DNA) Belirteçleri Yardımıyla Belirlenmesi ve Yaygın Olarak Kullanılan Kültür Zeytini (O. europaea L. subsp. europaea var. sativa) Çeşitlerinin Bu Belirteçlerle Genetik Karakterizasyonu. Duygu -IŞIK. 2011
7-) Tez Adı: İlköğretim II. Kademe Fen Öğretiminde Aktif Öğrenme Yaklaşımı ve Drama Tekniği Kullanılmasının Öğrenci Başarılarına Etkilerinin Karşılaştırılması (Ocak 2008). . Konu: İlköğretim II. Kademe Fen Öğretiminde Aktif Öğrenme Yaklaşımı ve Drama Tekniği Kullanılmasının Öğrenci Başarılarına Etkilerinin Karşılaştırılması . Nesil -TIMBIL. 2008
8-) Tez Adı: Türkiye’deki Relikt Endemik Sığla Ağacı (Liquidambar orientalis Mill. var. orientalis ve L. orientalis Mill. var. integriloba Fiori) Populasyonlarında İzoenzim Polimorfizminin Polyakrilamid Jel Elektroforezi (PAGE) Yöntemi ile Saptanması (Ağustos 2008). . Konu: Türkiye’deki Relikt Endemik Sığla Ağacı (Liquidambar orientalis Mill. var. orientalis ve L. orientalis Mill. var. integriloba Fiori) Populasyonlarında İzoenzim Polimorfizminin Polyakrilamid Jel Elektroforezi (PAGE) Yöntemi ile Saptanması. Eaylettin- ÖZTÜRK. 2008
9-) Tez Adı: İlköğretim Fen Bilgisi Öğretiminde Portfolyo Uygulamasının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi (Ocak 2007).. Konu: İlköğretim Fen Bilgisi Öğretiminde Portfolyo Uygulamasının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi . Gülcan -MIHLADIZ. 2007
10-) Tez Adı: İlköğretim Fen Bilgisi Dersinde “Tüm Canlılarla Ortak Yuvamız Mavi Gezegenimizi Tanıyalım ve Koruyalım” Ünitesinin Proje Çalışmaları ile Destekli Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisinin Belirlenmesi (Haziran 2007).. Konu: İlköğretim Fen Bilgisi Dersinde “Tüm Canlılarla Ortak Yuvamız Mavi Gezegenimizi Tanıyalım ve Koruyalım” Ünitesinin Proje Çalışmaları ile Destekli Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisinin Belirlenmesi. Meryem -GÖRECEK. 2007

(G-2) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: Batı Asya-Kuzey Afrika Makarnalık Buğday Projesi; Soğuğa Dayanıklı ve Yüksek Kaliteli Germplasm Geliştirme Çalışmaları . Proje Türü: Diğer(Uluslararası). Batı Asya-Kuzey Afrika Makarnalık Buğday Projesi; Soğuğa Dayanıklı ve Yüksek Kaliteli Germplasm Geliştirme Çalışmaları (TAGEM / ICARDA; 1997-2001). . 1997-2001
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Buğday Gen Kaynaklarının Yerinde Korunması Projesi. Proje Türü: Dünya Bankası. Dünya Bankası destekli Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü Bitki Gen Kaynaklarının Yerinde Korunması Ulusal Projesinin Parçası. 1995-1998

(G-3) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: -Tübitak 1001. Muğla İli Yabani Zeytin (Olea europaea subsp. europaea var. sylvestris) Gen Kaynaklarının ve Bu Kaynaklardaki Genetik Çeşitliliğin Saptanması, Kayıt ve Koruma Altına Alınması. 2020--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: İnsektisit direnci, Culex pipiens. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Ege Bölgesi’nden Örneklenen Culex pipiens Kompleksi Sivrisinek Populasyonlarında İnsektisit Direnç Mekanizmalarının Genetik Temellerinin Ortaya Konulması ve Bu Populasyonlardaki Direnç Mutasyon Frekanslarının Zamana Bağlı Değişimlerinin Belirlenmesi (TÜBİTAK KBAG-111T387). 2011-2014
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Populasyon Genetiği. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Türkiye’deki Relikt Endemik Sığla Ağacı (Liquidambar orientalis Mill. var. orientalis ve L. orientalis Mill. var. integriloba Fiori) Populasyonlarında Genetik Çeşitliliğin İzoenzimler ve RAPD (Rasgele Üretilen Polimorfik DNA) Belirteçleri Yardımıyla Saptanması (TÜBİTAK Kariyer-TOVAG 104O529). 2006-2010

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Genetik. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Anopheles superpictus ve Anopheles maculipennis Kompleksi Populasyonlarında İnsektisit Direnç Alellerinin ve Morfolojik Varyasyonların Mevsimsel Değişimlerinin Belirlenmesi ve Bu Populasyonların Genetik Olarak Karakterize Edilmesi (TÜBİTAK-KBAG-117Z847. 2018--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Ege Bölgesi’nden Örneklenen Zeytin Sineği (Bactrocera oleae) Populasyonlarında İnsektisit Direncinin Biyokimyasal ve Genetik Temellerinin Araştırılması ve Bu Populasyonların Mikrosatellit ve İzoenzim Belirteçleri Yardımı ile Genetik Karekterizasyonu . Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. Ege Bölgesi’nden Örneklenen Zeytin Sineği (Bactrocera oleae) Populasyonlarında İnsektisit Direncinin Biyokimyasal ve Genetik Temellerinin Araştırılması ve Bu Populasyonların Mikrosatellit ve İzoenzim Belirteçleri Yardımı ile Genetik Karekterizasyonu (DPT; DPT-2003K12850; 2006-2011). . 2006-2011
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Türkiye’de Üretimi Yapılan Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Irklarının Genetik Karakterizasyonu . Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. Türkiye’de Üretimi Yapılan Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Irklarının Genetik Karakterizasyonu (DPT; DPT-2003K12850; 2005-2007). . 2005-2007
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Genetik. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Kunduru-1149 x Cham-1 Melezinden Geliştirilen F6 Populasyonunda Sarı Pas Hastalığına Dayanıklılık RGA’ların (Dayanıklı Gen Analogları) Belirlenmesi ve Islah Programlarında Kullanımı: I- Makarnalık Buğdayda Sarı Pasa Dayanıklı Genlerin Tanımlanması (TÜBİTAK TBAG 2357-103T178). 2004-2006
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Genetik. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Ege ve Akdeniz Bölgelerinden Toplanan Karasinek (Musca domestica L.) Populasyonlarında Esteraz Enzim Profilinin Poliakrilamid Jel Elektroforezi (PAGE) Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi ve Glutatyon-S-transferaz, Asetilkolinesteraz, Genel Esteraz Enzim Aktivitelerinin Ölçülmesi (TÜBİTAK TBAG-104T035). 2004-2006
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Ekmeklik Buğdayda Ekonomik Öneme Sahip Bazı Kantitatif Karakterlerin Genetik Markörler Yardımıyla Bağlantı Haritalarının Oluşturulması . Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Ekmeklik Buğdayda Ekonomik Öneme Sahip Bazı Kantitatif Karakterlerin Genetik Markörler Yardımıyla Bağlantı Haritalarının Oluşturulması (TAGEM-TAP; 1997-2001). . 1997-2001
7-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Buğday Islahında Kullanılacak Bor Toksisitesine Dayanıklı Genetik Materyalin Oluşturulması Projesi . Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Buğday Islahında Kullanılacak Bor Toksisitesine Dayanıklı Genetik Materyalin Oluşturulması Projesi (TAGEM-TAP; 1996-1999). . 1996-1999
8-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Buğday Islahında “Doubled Haploid” Tekniği Kullanılarak Yüksek Verimli, Kaliteli ve Hastalıklara Dayanıklı Hatların Geliştirilmesi Projesi . Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Buğday Islahında “Doubled Haploid” Tekniği Kullanılarak Yüksek Verimli, Kaliteli ve Hastalıklara Dayanıklı Hatların Geliştirilmesi Projesi (TAGEM-TAP; 1996-2000). . 1996-2000
9-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Ülkesel Serin İklim Tahılları Makarnalık Buğday Islahı Projesi . Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Ülkesel Serin İklim Tahılları Makarnalık Buğday Islahı Projesi Projesi (Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)-Tarımsal Araştırma Projesi (TAP); projede 1995-2002 yılları arasında çalışıldı). . 1995-2002
10-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Ülkesel Serin İklim Tahılları Ekmeklik Buğday Islahı Projesi . Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Ülkesel Serin İklim Tahılları Ekmeklik Buğday Islahı Projesi (TAGEM-TAP; projede 1995-2002 yılları arasında çalışıldı). . 1995-2002
11-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Ülkesel Serin İklim Tahılları Sulu Şartlara Uygun Ekmeklik Buğday Islahı Projesi . Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Ülkesel Serin İklim Tahılları Sulu Şartlara Uygun Ekmeklik Buğday Islahı Projesi (TAGEM-TAP; projede 1995-2002 yılları arasında çalışıldı). . 1995-2002

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Populasyon Genetiği. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla İli ve Bu İlin Kıyı Şeridindeki Adalarda Bulunan Yabani Zeytin (Olea europaea subsp. europaea var. sylvestris) Populasyonlarındaki Genetik Çeşitliliğin SRAP Belirteçleri Yardımıyla Saptanması (MĞÜ-BAP-18/058). 2018-2020
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Populasyon Genetiği. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Türkiye’nin Önemli Turunçgil Merkezlerinden Örneklenen Ceratitis capitata Wiedemann. (Diptera: Tephritidae) Populasyonlarının ISSR Belirteçleri ile Genetik Karakterizasyonları (MĞÜ-BAP-17/275 Teşvik Projesi). 2017--1
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Populasyon Genetiği. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Datça Hurması (Phoenix theophrasti) Populasyonlarının ve Diğer Palmiye Türlerinin Kloroplast DNA Analizleri: matK ve rbcL Lokuslarının Dizi Farklılıkları ve Moleküler Evrimi (MĞÜ-BAP-16/051). 2016-2017
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Populasyon Genetiği. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Datça Hurması (Phoenix theophrasti) Populasyonlarının ve Diğer Palmiye Türlerinin Kloroplast DNA Analizleri: trnL intron ve trnL-trnF Genler Arası Boşluk Bölgelerinin Dizi Farklılıkları ve Moleküler Evrimi (MĞÜ-BAP-15/266). 2015-2016
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Populasyon Genetiği. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ege Bölgesi’nden Örneklenen Zeytin Sineği (Bactrocera oleae) Populasyonlarının İzoenzim Belirteçleri Yardımı ile Genetik Karakterizasyonu ve Bu Populasyonlarda İnsektisit Direncinin Biyokimyasal Temellerinin Araştırılması (MĞÜ-BAP-12/81). 2012-2014
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Genetik. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ege Bölgesi’nden Örneklenen Culex pipiens Kompleksi Sivrisinek Populasyonlarında İnsektisit Direnç Mekanizmalarının Genetik Temellerinin Ortaya Konulması, Bu Populasyonlardaki Direnç Mutasyon Frekanslarının Zamana Bağlı Değişimlerinin Belirlenmesi ve Morfometrik Analizler (MĞÜ-BAP-12/71). 2012-2016
7-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Populasyon Genetiği. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Endemik Datça Hurması (Phoenix theophrasti) Populasyonlarında Genetik Çeşitliliğin SSR Belirteçleriyle Saptanması (MĞÜ-BAP- 2011/1). 2011-2013
8-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Genetik. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ege Bölgesi’nden Örneklenen Culex pipiens Kompleksi Sivrisinek Populasyonlarının Değişik Grup İnsektisitlere Karşı Direnç Seviyelerinin ve Bu Populasyonlardaki ace-1 Phe290Val Mutasyonunun Saptanması (MĞÜ-BAP-2011/32). 2011-2013
9-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Populasyon Genetiği. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Türkiye’nin Yabani Zeytin (Olea europaea L. subsp. europaea var. oleaster) Populasyonlarındaki Genetik Çeşitliliğin ITS-1 Belirteçleri Yardımıyla Belirlenmesi ve Yaygın olarak Kullanılan Kültür Zeytini (O. europaea L. subsp. europaea var. sativa) Çeşitlerinin Bu Belirteçlerle Genetik Karakterizasyonu (MĞÜ-BAP-2011/48). 2011-2013
10-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Populasyon Genetiği. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Türkiye’nin Batı Kıyılarından Örneklenen Yabani Zeytin (Olea europaea subsp. europaea var. oleaster) Populasyonlarındaki Genetik Çeşitliliğin RAPD (Rasgele Üretilen Polimorfik DNA) Belirteçleriyle Saptanması (MĞÜ-BAP-09/36). 2009-2010
11-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Populasyon Genetiği. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Türkiye’deki Relikt Endemik Sığla Ağacı (Liquidambar orientalis Mill. var. orientalis ve L. orientalis Mill. var. İntegriloba Fiori) Populasyonlarında Genetik Çeşitliliğin İzoenzimler Yardımıyla Saptanması (MĞÜ-BAP-04/03). 2004-2007

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Populasyon Genetiği. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla İline ait Liquidambar orientalis Mill. Populasyonlarının Kloroplast Genomundaki Kodlanmayan PsaA/Ycf3İntergenik Bölgeye Dayalı Genetik Yapısı ve Filogenetik Analizi (MĞÜ-BAP-18/059). 2018-2020
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Populasyon Genetiği. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Akdeniz Meyve Sineği [Ceratitis capitata Wiedemann (Diptera: Tephritidae)] Populasyonlarındaki Genetik Çeşitliliğin Rastgele Çoğaltılan Polimorfik DNA (RAPD) Belirteçleri Yardımıyla Belirlenmesi (MĞÜ BAP-17/082-Teşvik Projesi). 2017-2018
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Populasyon Genetiği. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ülkemiz Zeytin Sineği (Bactrocera oleae) Populasyonlarındaki Genetik Çeşitliliğin Sitokrom Oxidaz1 Geni Baz Dizi Analizi Yardımı İle Saptanması (MĞÜ-BAP-15/004). 2015-2016
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Populasyon Genetiği. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla İlinden Örneklenen Akdeniz Meyve Sineği [Ceratitis capitata Wiedemann (Diptera: Tephritidae)] Populasyonlarındaki Genetik Çeşitliliğin Mikrosatellit Belirteçleri Yardımıyla Belirlenmesi (MĞÜ-BAP-15/016). 2015-2017
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Genetik. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ege ve Marmara Bölgelerinin Bazı Lokasyonlarından Örneklenen Zeytin sineği (Bactrocera oleae) Populasyonlarındaki Genetik Çeşitliliğin Mitokondriyal DNA (mtDNA) Belirteçleri Yardımı ile Saptanması ve Bu Populasyonlarda Ace Genindeki Organofosfat İnsektisit Direnç Mutasyon Frekanslarının Belirlenmesi (MĞÜ-BAP-2012/46). 2012-2013
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Populasyon Genetiği. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Türkiye’nin Yabani Zeytin (Olea europaea L. subsp. europaea var. oleaster) Populasyonlarındaki Genetik Çeşitliliğin SSR Belirteçleri Yardımıyla Belirlenmesi ve Yaygın olarak Kullanılan Kültür Zeytini (O. europaea L. subsp. europaea var. sativa) Çeşitlerinin Bu Belirteçlerle Genetik Karakterizasyonu (MĞÜ-BAP-2011/47). 2011-2013
7-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Genetik. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Katyonik ve Anyonik Gruplar İçeren Schiff Bazları ve Koordinasyon Bileşikleri: Sentez, Karakterizasyon ve DNA-Kesme Aktivitelerinin Belirlenmesi (MĞÜ-BAP-2011/64). 2011-2013
8-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Populasyon Genetiği. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ege ve Marmara Bölgelerinin Bazı Lokasyonlarından Örneklenen Zeytin Sineği (Bactrocera oleae) Populasyonlarındaki Genetik Çeşitliliğin Mikrosatellit Belirteçleri Yardımı ile Saptanması (MĞÜ-BAP-10/026). 2010-2011
9-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Genetik. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Akdeniz ve Ege Bölgelerinden Toplanan Karasinek (Musca domestica L.) Populasyonlarında Ace Geninin Kısmi Baz Dizi Analizinin Yapılması ve Bu Örneklerde Asetilkolinesteraz Enzim Aktivitesinin Belirlenmesi (MĞÜ-BAP-09/32). 2009-2010
10-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Genetik. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla İli ve İlçelerinden Toplanan Drosophila melanogaster (Sirke Sineği) Örneklerinde Değişik İnsektisit Gruplarına Karşı Direnç Oranlarının ve Esteraz Enzim Profilinin Poliakrilamit Jel Elektroforezi (PAGE) Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi (MĞÜ-BAP-04/01). 2004-2007
11-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Populasyon Genetiği. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla Yöresindeki Kuluçkahanelerde Üretimi Yapılan Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Irklarında Genetik Çeşitliliğin İzoenzimler Yardımıyla Saptanması (MĞÜ-BAP-04/04). 2004-2008
12-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Genetik. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Makarnalık Buğdayda Kunduru-1149 x Cham-1 Populasyonunda Ekonomik Öneme Sahip Bazı Kantitatif Karakterlerin RAPD ve SSR Markörleri Yardımıyla Genetik Bağlantı Haritalarının Oluşturulması (ODTÜ-AFP-98-06-02-00-10). 1998-2001

(Ğ-1) Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Yürütücülüğünü yaptığı “Ege Bölgesi’nden Örneklenen Culex pipiens Kompleksi Sivrisinek Populasyonlarında İnsektisit Direnç Mekanizmalarının Genetik Temellerinin Ortaya Konulması ve Bu Populasyonlardaki Direnç Mutasyon Frekanslarının Zamana Bağlı Değişimlerinin Belirlenmesi” başlıklı TÜBİTAK 111T387 No’lu proje kapsamında 27 Şubat-14 Mart 2014 tarihleri arasında çalışmalarda bulunmak üzere, Michigan State University, Department of Entomology’den kabul almıştır.. 2014
2-) Kurum Adı: . 2013-2014 akademik yılı Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği Programı kapsamında 24 Mayıs – 01 Haziran 2014 tarihleri arasında Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz – Polonya’dan kabul almıştır.. 2014
3-) Kurum Adı: . Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından “Öğretim Üyesi ve Araştırmacı Yetiştirilmesi Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Öğretim Elemanlarına Sağlanan Destekler Programı” kapsamında “The University of Sydney, Plant Breeding Institute, Avustralya”da 3 ay süreyle görevlendirilerek, Temmuz-Eylül 2013 tarihleri arasında adı geçen üniversitede araştırma amaçlı bulunmaya hak kazanmıştır.. 2013
4-) Kurum Adı: . 15-21 Aralık 2013 tarihleri arasında UN/FAO/IAEA (United Nations / Food and Agriculture Organization / International Atomic Energy Agency = Birleşmiş Milletler / Gıda ve Tarım Örgütü / Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu)’nun Teknik İşbirliği Programı (Technical Cooperation (TC) Programme) çerçevesinde Institute of Biology and Biotechnology Problems – Kazakh State National University-Almaty’de Moleküler Markörler konusunda eğitim vermek üzere “Expert” olarak seçilmiş ve görevlendirilmiştir.. 2013
5-) Kurum Adı: . Amerikan Tarım Ateşeliği tarafından desteklenmek üzere alanında uzman kişi olarak seçilerek, Agricultural Genetic Engineering Research Institute (AGERI), Kahire-Mısır’da 15-18 Nisan 2002 tarihleri arasında Transgenik Ürünler ve Biyogüvenlikle ilgili bir çalıştaya katılmaya hak kazanmıştır.. 2002
6-) Kurum Adı: . International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA) tarafından desteklenerek, Institute For Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK), Gatersleben-Almanya’da 1 ay süreyle (Ocak 1997) "SSR (Simple Sequence Repeat) Markörleri" konusunda bireysel bir eğitim programına katılmaya hak kazanmıştır.. 1997
7-) Kurum Adı: . International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA) tarafından desteklenerek, adı geçen kuruluşun Halep-Suriye’deki Kalite ve Biyoteknoloji Laboratuvarlarında 1 ay süreyle (Mayıs 1996) “Moleküler Markör Teknikleri, Buğday Depo Proteinleri ve Bunların Buğday Islahında Kullanımları” konularında bireysel bir eğitim programına katılmaya hak kazanmıştır.. 1996
8-) Kurum Adı: . United States Department of Agriculture (USDA) Forest Service Institute of Forest Genetics (IFG) tarafından desteklenen bir projeye bursiyer olarak kabul edilerek, Kalifornia-Amerika’da Ekim 1992-Temmuz 1993 tarihleri arasında 10 ay süreyle bulunmuş ve Yüksek Lisans Tez çalışmasını orada tamamlamıştır.. 1993

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . ODTÜ Prof. Dr. Mustafa Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı 1994-1995 Akademik Yılı Tez Ödülü. 1995

Verdiği Dersler

BİY 5563 2019-2020 Bahar

GENETIK BELİRTEÇ VE KULLANIMLARI

BİY 6702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

BİY2002 2019-2020 Bahar

Genetik

BİY2004 2019-2020 Bahar

Genetik Laboratuvarı

BİY4558 2019-2020 Bahar

Genetik Hastalıklar ve Gen Terapisi

BİY6542 2019-2020 Bahar

KORUMA GENETIĞI

BİY 5563 2019-2020 Güz

GENETIK BELİRTEÇ VE KULLANIMLARI

BİY1001 2019-2020 Güz

Genel Biyoloji I

BİY1003 2019-2020 Güz

Genel Biyoloji Laboratuvarı I

BİY6543 2019-2020 Güz

MOLEKÜLER EVRİM

BİY2018 2018-2019 Bahar

Bitki Morfolojisi ve Anatomisi

BİY2018 2018-2019 Bahar

Plant Morphology and Anatomy

BİY3002 2018-2019 Bahar

Moleküler Biyoloji

BİY3004 2018-2019 Bahar

Moleküler Biyoloji Laboratuvarı

BİY6543 2018-2019 Bahar

MOLEKÜLER EVRİM

BIO 1851 2018-2019 Güz

Introduction to Biology

BİY 5563 2018-2019 Güz

GENETIK BELİRTEÇ VE KULLANIMLARI

BİY1001 2018-2019 Güz

Genel Biyoloji I

BİY1003 2018-2019 Güz

Genel Biyoloji Laboratuvarı I

BİY3010 2018-2019 Güz

Seminer

BİY4505 2018-2019 Güz

Proje

BİY4505 2018-2019 Güz

Protect

BİY4513 2018-2019 Güz

Introduction to Population Genetics

BİY4513 2018-2019 Güz

Populasyon Genetiğine Giriş

BİY4537 2018-2019 Güz

Çevre Mevzuatı ve ÇED