Personel

Doktor Öğretim Üyesi HÜLYA BAYBEK
Doktor Öğretim Üyesi
Hülya Baybek
@ E-posta
bhulya@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 3232

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Halk Sağlığı Hemşireliği Abd

Kadro Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Halk Sağlığı Hemşireliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Tıp 1986

Doktora

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mikrobiyoloji 1999

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Beler Mahmut, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, 2018. İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi
2-) Şener Emine, Kocaoğlu Mustafa, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, 2018. SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇİFT KARİYERLİ EŞLER: HEMŞİRE ÇİFTLERLE NİTEL BİR ÇALIŞMA. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
3-) Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, Özdemir Fatma, 2018. ACİL SERVİS HEMŞİRELERİNİN ADLİ OLGULARDA DELİLLERİN KORUNMASINA YÖNELİK BİLGİ VE UYGULAMALARININ İNCELENMESİ. adli bilimler dergisi
4-) Baybek Hülya, Çatalkaya Dilek, Kıvrak Arzu, Tozak Yıldız Halime, 2017. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN NANOTEKNOLOJİ TUTUMLARININ BELİRLENMESİ. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
5-) Karayağız Muslu, G., Baybek, H., Tozak Yıldız, H., Kıvrak, A., 2015. ÖĞRENCİLERİN KANITA DAYALI HEMŞİRELİK KONUSUNDAKİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI ÖLÇEĞİ'NİN TÜRKÇE GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Tümer, A., Baybek, H., 2010. ÇALIŞAN KADINLARDA MEME KANSERİ RİSK DÜZEYİ. MEME SAĞLIĞI DERGİSİ
2-) Dereli, F., Baybek, H., 2009. YEŞİLYURT SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDEKİ BİREYLERİN ARTERİYAL KAN BASINCI DURUMLARININ BELİRLENMESİ. TAF Prev Med Bull

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, Tozak Yıldız Halime, Çiftçi Merve, 2020. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK BAKIMINDA BİLGİSAYAR KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ. AHI EVRAN MEDICAL JOURNAL
2-) Kipay Serap Selver, Baybek Hülya, Tabak Ruhi Selçuk, 2018. IMPACT OF AN INTERVENTIONAL TRAINING ON MENSTRUAL HYGIENE OF ADOLESCENT SCHOOLGIRLS. Journal of The International Scientific Researches
3-) Baybek Hülya, Bulut Dilek, Çakır Aydın, 2015. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONELİNİN İLAÇ KULLANMA ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
4-) Tümer, A., Baybek, H., 2014. BİR KURUMDA ABO VE RH KAN GRUPLARININ DAĞILIMI. SAĞLIKLA HEMŞİRELİK DERGİSİ
5-) Baybek, H., Tümer, A., Kayar, A., 2007. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN CİNSEL SAĞLIK / ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİ İLE İLİŞKİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Ege Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
6-) Baybek, H., Yavuz, S., 2005. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ . Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
7-) Baybek, H., Kıvrak, A., 2005. II. BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN HEPATİT B BULAŞ RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
8-) Baybek, H., Kıvrak, A., Karadağ, N., 2005. İNTRAVENÖZ KATATER UYGULANAN HASTALARDA KATATER KOMPLİKASYONLARININ BELİRLENMESİ. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
9-) Baybek, H., Kıvrak, A., Kaleli, I., 2005. YÖNETİCİ KONUMUNDA ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİ ALGILAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ (FETHİYE ÖRNEĞİ). Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
10-) Baybek, H., Kıvrak, A., 2005. FETHİYE DEVLET HASTANESİNDEKİ HEMŞİRELERİN GAVAJLA BESLENME KONUSUNDAKİ BİLGİ GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
11-) Baybek, H., Kıvrak, A., 2005. FETHİYE DEVLET HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN KAN VE VÜCUT SIVILARI İLE BULAŞ RİSKİNE KARŞI STANDART ÖNLEMLERİ KULLANMA DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
12-) Baybek, H., Kıvrak, A., Aka, F., Eryurt, K., 2005. MUĞLA DEVLET HASTANESİNDE 2000-2002 YILLARI ARASINDA ENFEKSİYON HASTALIKLARI SERVİSİNE YATIŞLARIN İNCELENMESİ. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
13-) Kırcan, N., Baybek, H., Eksen, M., Erdem, D., 2004. 0-6 YAŞ ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN ANTİBİYOTİK KULLANIM İLKELERİNE UYMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
14-) Baybek, H., Turasay, N., Eksen, M., Bozyer, İ., Tunç, Ö., 2004. EPİLEPSİLİ HASTALARIN HASTALIKLARI KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN SAPTANMASI. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
15-) Bozyer, İ., Baybek, H., Eksen, M., Düzöz Türkcan, G., Yavaş, S., 2004. MUĞLA DEVLET HASTANESİ VE SOSYAL SİGORTALAR KURUMU MUĞLA HASTANESİ DAHİLİYE KLİNİKLERİNDE YATAN DİYABETLİ HASTALARIN AYAK BAKIMINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
16-) Baybek, H., Dereli, F., Bozyer, İ., Kıvrak, A., Kalkan, K., Koyuncu, E., 2004. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HASTA HAKLARI KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
17-) Baybek, H., Turasay, N., Tekbaş, M., 2004. YENİ DOĞUM YAPAN ANNELERİN YENİDOĞAN SARILIKLARI KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. Hemşirelik Forumu
18-) Özkalp, B., Baybek, H., 2003. KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE İNVİTRO DUYARLILIKLARI. Genel Tıp Dergisi
19-) Baybek, H., Oflaslı, F., Peker, Ö., 2003. MUĞLA DEVLET HASTANESİNDE YATAN GEBELERİN DOĞUM SONU EGZERSİZLER HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
20-) Baybek, H., Harbili, S., 2002. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDAKİ KIZ ÖĞRENCİLERİN MENSTRUEL SİKLUS PERİYODLARI. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi
21-) Akandere, M., Baybek, H., Harbili, S., 2002. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU GİRİŞ YETENEK SINAVINA KATILAN ADAYLARIN KAYGI VE ENDORFİN HORMON SEVİYESİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi
22-) Kekovalı Melek, Baybek Hülya, Eksen Mursayettin, Aslaner Bahar, 2002. HUZUREVİNDE KALAN YAŞLILARDA DEPRESYON BELİRTİLERİNİN İNCELENMESİ. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
23-) Baybek, H., Bulut, D., Durgut, F., 2001. ÖĞRENCİ HEMŞİRELERİN KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA VERDİĞİ EĞİTİM PROGRAMININ BAŞARISININ ÖLÇÜLMESİ. Çınar Dergisi
24-) Akandere, M., Tiftik, A.M., Baybek, H., Harbili, S., 2000. YARIŞMA ÖNCESİ FARKLI SPOR BRANŞLARINDA FAALİYET GÖSTEREN SPORCULARIN KAYGI DÜZEYLERİ BAŞARILARI VE ENDORFİN HORMON SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ. Spor ve Tıp Dergisi
25-) Eksen, M., Baybek, H., Bozyer, İ., Altundağ, S., 2000. MUĞLA DEVLET HASTANESİNE BAŞVURAN DİEBETES MELLİTUSLU HASTALARIN HASTALIKLARI HAKKINDA BİLGİ VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
26-) Akandere, M., Baybek, H., 1999. JUDO MİLLİ TAKIM SPORCULARININ SOLUNUM NABIZ TANSİYON YAŞ KİLO ELDE EDİLEN BAŞARI DURUMU İLE KAYGI DÜZEYLERİ İLİŞKİLERİ. Spor ve Tıp Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Tozak Yıldız Halime, Cansel Güzey, Beler Mahmut, Baybek Hülya, 2018. AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE KAYITLI BİREYLERİN TALASEMİ MAJÖR HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ. II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi
2-) Tozak Yıldız Halime, Uçar Gazel, Beler Mahmut, Baybek Hülya, 2018. TALASEMİ MAJÖRLÜ HASTALARIN HASTALIKLA İLGİLİ UYGULAMALARI VE YAŞAM DOYUMLARI. II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Karayağız Muslu Gonca, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, Bayrakçı Emine, 2018. AN EXAMİNATİON OF THE EFFECTİVENESS OF EDUCATİNG ADOLESCENTS ABOUT THALASSEMİA. IVth PNAE Congress on PaediatricNursing
2-) Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, Remziye Kertişçi, 2018. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TUTUMALARI. III. ULUSLARARASI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KONGRESİ
3-) Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, Beler Mahmut, Kertişçi Remziye, Dayangaç Kübra, 2018. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KESİCİ DELİCİ VE TIBBİ ALETLERİ GÜVENLİ KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI. I. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ
4-) Beler Mahmut, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, Yıldırım Tuğba, 2018. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ (FETHİYE ÖRNEĞİ). III. Uluslararası Lisanüstü Eğitim Kongresi
5-) Kıvrak Arzu, Baybek Hülya, Beler Mahmut, Şahin Ahmet Emin, Küçükmumcu Hatice Hande, 2018. NÖROLOJİ SERVİSİNDE YATAN HASTALARDA BASI YARASI OLUŞUMU VE RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. III. Uluslararası Lisanüstü Eğitim Kongresi
6-) Tozak Yıldız Halime, Çorakçı Gamze, Beler Mahmut, Baybek Hülya, Kavadar Mirel, 2018. EVLENECEK ÇİFTLERİN TALASEMİ MAJOR HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ. III. Uluslararası Lisanüstü Eğitim Kongresi
7-) Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, Ataş Hatice, Kertişçi Remziye, 2018. HEMŞİRELİK UYGULAMALARINDA ARAŞTIRMA SONUÇLARININ KULLANIMINDAKİ ENGELLER. I.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi
8-) Beler Mahmut, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, Akdoğan Gamze, 2018. ÖĞRENCİLERİN ILK VE ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ PROGRAMINI TERCİH ETME GEREKÇELERİ. 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ
9-) Beler Mahmut, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, Karakaya Büşra, 2018. İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN YAZ STAJI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ
10-) Beler Mahmut, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, Yıldırım Tuğba, 2017. İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ ÖN LİSANS MÜFREDATINDA TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI EĞİTİMİ. II. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
11-) Kıvrak Arzu, Baybek Hülya, Beler Mahmut, Yıldırım Tuğba, 2017. HEMŞİRELİK MÜFREDATINDA TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI EĞİTİMİ. II. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
12-) Şener Emine, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, Kocaoğlu Mustafa, 2017. BİR İŞ-YAŞAM SORUNU OLARAK ÇİFT KARİYERLİ EŞLER: HEMŞİRELER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. 1. Uluslar arası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi
13-) Şener Emine, Kocaoğlu Mustafa, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, 2017. DUAL CAREER COUPLES AS A BUSİNESS-LİFE ISSUE: A STUDY İNTO ACADEMİCİANS. 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG EDUCATION AND LEADERSHIP FOR ALL
14-) Beler Mahmut, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, 2017. İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ İLE BAZI İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ
15-) Kıvrak Arzu, Baybek Hülya, Beler Mahmut, 2017. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ İLE BAZI İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ
16-) Beler Mahmut, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, Yıldırım Tuğba, 2017. İLK VE ACİL YARDIM ÖNLİSANS MÜFREDATINDA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ: LİTERATÜR TARAMA. III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ
17-) Kıvrak Arzu, Baybek Hülya, Beler Mahmut, Yıldırım Tuğba, 2017. HEMŞİRELİK MÜFREDATINDA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ: LİTERATÜR TARAMA. III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ
18-) Beler Mahmut, Baybek Hülya, Ceyhan Halil, 2017. TÜRKİYE’DE SAĞLIK ALANINDA SOSYAL MEDYANIN KULLANIMI İLGİLİ YAPILAN ARAŞTIRMALAR: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ. I. Sağlık Hizmetlerinde İletişim Kongresi
19-) Ceyhan Halil, Baybek Hülya, Beler Mahmut, 2017. TÜRKİYE DE ÖĞRENCİ HEMŞİRELERDE EMPATİ DÜZEYİ İLE İLGİLİ YAPILAN ARAŞTIRMALAR: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ. I. Sağlık Hizmetlerinde İletişim Kongresi
20-) Bilgin Saniye, Yavuz Tuğba, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, 2017. HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ. I. Uluslararası, IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri
21-) Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, Gülercan Gül, 2017. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER UYUM YETENEKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ. II. ULULARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
22-) Tozak Yıldız Halime, Altundal Hülya, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, 2017. GENÇ ANNELERDE GEBELİK ÖNCESİ VE GEBELİKTE FOLİK ASİT VİTAMİN KULLANIMI. II.ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
23-) Çatalkaya Dilek, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, 2017. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARINA YÖNELİK GELİŞMELERİ FARKINDALIĞI, TUTUM VE YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. II. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
24-) Tümer, A., Kipay, S.S., Baybek, H., 2010. TOPLUM TABANLI SERVİKS KANSERİ TARAMA ÖRNEĞİ. I. Uluslararası Kadın ve Sağlık Kongresi,
25-) Tümer, A., Baybek, H., Kayar, A., 2007. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN CİNSEL SAĞLIK / ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. 5. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Beler Mahmut, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, Yıldırım Tuğba, 2018. TÜRKİYE’DE YARA BAKIMI İLE İLGİLİ YAPILAN ARAŞTIRMALAR:BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ. 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ
2-) Beler Mahmut, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, Yıldırım Tuğba, Akdoğan Gamze, 2018. İLK VE ACİL YARDIM ÖNLİSANS MÜFREDATINDA VÜCUT GELİŞTİRME: LİTERATÜR TARAMA. 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ
3-) Kıvrak Arzu, Baybek Hülya, Beler Mahmut, Yıldırım Tuğba, 2018. HEMŞİRELİK MÜFREDATINDA AFET HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİ: LİTERATÜR TARAMA. 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ
4-) Beler Mahmut, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, Küçükmumcu Hatice Hande, 2018. HEMŞİRELİK MÜFREDATINDA STOMA EĞİTİMİ: LİTARATÜR TARAMA. 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ
5-) Eren Şadiye Nur, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, 2018. GAZETELERDE YER ALAN MALPRAKTİS İLE İLGİLİ HABERLERİN İNCELENMESİ. I. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ YAŞAM KONGRESİ
6-) Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, 2017. METABOLİK SENDROM RİSKİ OLAN BİREYLERE VERİLEN EĞİTİMİN ETKİNLİĞİ. I.ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ
7-) Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, 2017. KARDİYOVASKÜLER HASTALIK RİSKLİ BİREYLERE VERİLEN EĞİTİMİN ETKİNLİĞİ. I.ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ
8-) Kıvrak Arzu, Baybek Hülya, 2017. DİYABET RİSKLİ BİREYLERE VERİLEN PLANLI EĞİTİMİN ETKİNLİĞİ. I.ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ
9-) Kıvrak Arzu, Baybek Hülya, Özbudak Gizem, 2017. AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE BAŞVURAN BİREYLERİN DİYABET RİSK FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ. I.ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ
10-) Karakoç Muhteber, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, 2017. FETHİYE FOÇA MAHALLESİ 18 YAŞ VE ÜZERİ BİREYLERİN SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ BELİRLENMESİ. I. Uluslararası, IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri.
11-) Remziye Kertişçi, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, Tozak Yıldız Halime, 2017. TÜRKİYE’DE NANOTEKNOLOJİ ALANINDA YAPILAN HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ. I. Uluslararası, IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri
12-) Bahar Gamze, Duhan Damla Bora, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, 2017. BİREYLERİN HEMŞİRELİK İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİNDE KUŞAKLARARASI FARKLILIKLAR. . I. Uluslararası, IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri
13-) Çatalkaya Dilek, Çakıroğlu Demet, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, 2017. FETHİYE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MEZUN İZLEME ÇALIŞMASI. I. Uluslararası, IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri
14-) Kıvrak Arzu, Baybek Hülya, Ceyhan Halil, 2017. FETHİYE CAMİ MAHALLESİ 18 YAŞ VE ÜZERİ BİREYLERİN SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ BELİRLENMESİ. I. Uluslararası, IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri
15-) Yavuz Tuğba, Bilgin Saniye, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, 2017. FETHİYE BABATAŞI MAHALLESİ 18 YAŞ VE ÜZERİ BİREYLERİN SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ BELİRLENMESİ. I. Uluslararası, IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri
16-) Karakoç Muhteber, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, 2017. FETHİYE FOÇA MAHALLESİ 18 YAŞ VE ÜZERİ BİREYLERİN MEDYA OKURYAZARLIĞININBELİRLENMESİ. I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ
17-) Kertişci Remziye, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, Tozak Yıldız Halime, 2017. TÜRKİYE DE NANOTEKNOLOJİ ALANINDA YAPILAN HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI: BİRLİTERATÜR İNCELEMESİ. I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ
18-) Tozak Yıldız Halime, Baybek Hülya, Altundal Hülya, Kıvrak Arzu, 2017. PREKONSEPSİYONEL DÖNEM VE GEBELİKTE FOLİK ASİT, VİTAMİN KULLANIMI.. Perinatal Medicine 2017
19-) Tümer, A., Baybek, H., 2010. KADINLARIN SERVİKAL KANSERİN ERKEN TANISINA YÖNELİK TUTUMLARI. I. Uluslararası Kadın ve Sağlık Kongresi,
20-) Yılmaz, N., Yılmaz, U., Tellioğlu, G., Başaran, M., Eren, P., Baybek, H., Titiz, M., 2010. DOES IMMUNOSUPPRESSION INDUCE HCV CHRONİCİTY? LONG TERM OBSERVATİON OF KİDNEY TRANSPLANT RECİPİENTS.?. ETCO
21-) Baybek, H., Sunmaz, D., Koçyiğit, A., 2005. MUĞLA DEVLET HASTANESİ ÇOCUK SERVİSİNDE 1999-2000 YILLARINDA GÖRÜLEN YENİDOĞAN SARILIĞI VAKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. UMEMPS (Orta Doğu ve Akdeniz Ülkeleri Pediatri Dernekleri Birliği) Kongresi, 49. Milli Pediatri Kongresi ve 5. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi
22-) Baybek, H., Aka, F., Sunmaz, D., Pekcansız, A., 2005. YEŞİLYURT SAĞLIK OCAĞINA BAŞ VURAN 0-5 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARININ İNCELENMESİ. UMEMPS (Orta Doğu ve Akdeniz Ülkeleri Pediatri Dernekleri Birliği) Kongresi, 49. Milli Pediatri Kongresi ve 5. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi
23-) Baybek, H., Sunmaz, D., Önal, E., 2005. YERKESİK SAĞLIK OCAĞINA BAŞ VURAN 0-5 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA İSHAL VAKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. UMEMPS (Orta Doğu ve Akdeniz Ülkeleri Pediatri Dernekleri Birliği) Kongresi, 49. Milli Pediatri Kongresi ve 5. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi
24-) Harbili, S., Harbili, E., Baybek, H., 2004. ATLETLERDE ELEKTROKARDİOGRAFİ VE EKOKARDİOGRAFİ BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. 8.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi he TSSA 8th Internatıonal Sports Scıence Congress

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çatalkaya, D., Baybek, H., Kıvrak, A., Tozak Yıldız, H., 2016. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN NANOTEKNOLOJİ TUTUMLARININ BELİRLENMESİ. Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
2-) Keskin, N., Baybek, H., Kıvrak, A., Bağcı, H., 2015. SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN TIBBİ MALPRAKTİSİ ENGELLEMESİNE YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİ. 14.ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ
3-) Çoşkun, S., Baybek, H., Kıvrak, A., Soykan, R., Dayangaç, K., 2013. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÖLÜMÜ YAKLAŞAN HASTA BAKIMI İLE İLGİLİ BİLGİLERİ. 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
4-) Dereli, Ü., Kocabay, H., Yüksel, B., Baybek, H., Kıvrak, A., 2013. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MOBBİNG (PSİKOLOJİK ŞİDDET) HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ. 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
5-) Baybek, H., Kıvrak, A., Uysal, D., Demirel, Ö., Aydoğan, Z., 2005. YAŞLILARIN AĞRIYLA BAŞ ETME YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİ. 4. Ulusal Geriatri Kongresi
6-) Baybek, H., Dereli, F., Bozyer, İ., Demircan, S., Turasay, N., Kırcan, N., Olgaç, Z., 2004. MUĞLA İLİ YATAĞAN MERKEZDEKİ KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) RİSKLİ BİREYLERE KOAH VE KORUNMA YOLLARI KONUSUNDA VERİLEN EĞİTİMİN ETKİNLİĞİNİ DEĞERLENDİRİLMESİ. Uluslararası Katılımlı I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu,
7-) Akandere, M., Baybek, H., 2000. JUDO MİLLİ TAKIM SPORCULARININ SOLUNUM, NABIZ, TANSİYON, YAŞ, KİLO, ELDE EDİLEN BAŞARI DURUMU İLE KAYGI DÜZEYLERİ İLİŞKİLERİ. I. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Kongresi
8-) Akandere, M., Tiftik, A.M., Baybek, H., Harbili, S., 2000. YARIŞMA ÖNCESİ FARKLI SPOR BRANŞLARINDA FAALİYET GÖSTEREN SPORCULARIN KAYGI DÜZEYLERİ, BAŞARILARI VE ENDORFİN HORMON SEVİYELERİNİN İNCELENMESİ. I. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Kongresi

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Baysoy, H.İ., Kıvrak, A., Baybek, H., Bağcı, H., Tozak Yıldız, H., 2011. DİYABET HASTALARININ ÖZ BAKIM GÜCÜNÜN BELİRLENMESİ. 47. Ulusal Diyabet Kongresi, 3 Ulusal Diyabet Hemşireliği Sempozyumu
2-) Kaya, N., Esgin, D., Aksoy, S., Kul, S., Baybek, H., Kıvrak, A., 2010. HHEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE OLAN FARKINDALIK VE DUYARLILIKLARI. 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE OLAN FARKINDALIK VE DUYARLILIKLARIğrencileri Kongresi
3-) Uluçay, G., Baybek, H., Kıvrak, A., 2010. HASTALARIN ÖFKELİ DAVRANIŞLARI KARŞISINDA ÖĞRENCİ HEMŞİRELERİN YAKLAŞIMLARI. 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
4-) Er, M.Z., Kıvrak, A., Baybek, H., 2009. SAĞLIK YÜKSEKOKULU BİRİNCİ VE DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ARTERİYEL KAN BASINCI ÖLÇÜMÜ KONUSUNDAKİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ. II. Hemşirelik Esasları Çalıştayı
5-) Hayta, G., Kıvrak, A., Baybek, H., 2009. KLİNİSYEN HEMŞİRELERİN ÖĞRENCİ HEMŞİRELERİN KLİNİK UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. 8. Ulusal-Uluslararası Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
6-) Bozyer, İ., Baybek, H., Kıvrak, A., Demirkesen, Y., 2005. MUĞLA İLİ DEVLET HASTANESİ VE SSK HASTANELERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN DİABETES MELLİTUS VE BAKIMINA İLİŞKİN BİLGİ VE GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ. 41. Ulusal Diyabet Kongeresi

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Çakşak, A., Baybek, H., 2016. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KANSERDEN KORUNMAYA YÖNELİK SAĞLIK DAVRANIŞLARI. Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
2-) Çiftçi, M., Dinçer, C., Çiftçi, B., Baybek, H., Kıvrak, A., Tozak Yıldız, H., 2016. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK BAKIMINDA BİLGİSAYAR KULLANIMA YÖNELİK TUTUMLARI. Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
3-) Çiftçi, B., Çiftçi, M., Dinçer, C., Baybek, H., Kıvrak, A., Tozak Yıldız, H., 2016. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK WEB SİTELERİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ. Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
4-) Çatalkaya, D., Arslan, A., Baybek, H., Kıvrak, A., Tozak Yıldız, H., 2016. İNTERAKTİF BOYUTLU HEMŞİRE. Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
5-) Dinçer, C., Çiftçi, M., Çiftçi, B., Baybek, H., Kıvrak, A., Tozak Yıldız, H., 2016. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK DURUMLARININ BELİRLENMESİ. Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
6-) Kertişçi, R., Kertşçi, T., Baybek, H., Kıvrak, A., Tozak Yıldız, H., 2016. MUĞLA’DAKİ HASTANELERİN WEB SİTESİ ÖZELLİKLERİ. Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,
7-) Kurtar, S., Güler, Y., Tozak Yıldız, H., Baybek, H., Kıvrak, A., 2016. SAĞLIKTA GELİŞEN TEKNOLOJİLERDE EN İLGİNÇ ON BAŞLIK. Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
8-) Kızıltuğ, M., Tozak Yıldız, H., Çatalkaya, D., Baybek, H., Kıvrak, A., 2015. HUZUREVLERİNDE YAŞAYAN YAŞLILARDA GÖRÜLEN DÜŞME RİSKİ. 14.ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ
9-) Turan, E., Damar, S., Çamlıbel, İ., Baybek, H., Kıvrak, A., 2015. DİYABET POLİKLİNİĞİNDEKİ HASTALARIN DİYABET HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ. 14.ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ
10-) Könül, G., Çeltek, Ö., Baybek, H., Kıvrak, A., 2015. SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN YATAĞA BAĞIMLI HASTALARI BASINÇ YARASINDAN KORUMAYA YÖNELİK ÖNLEMLERİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ. 14.ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ
11-) Yıldız, S., Turan, E., Baybek, H., Kıvrak, A., Sarı, Y., 2015. SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN FİSTÜL BAKIMI VE KORUNMASI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ. 14.ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ
12-) Şimşek, Ş., Baybek, H., Kıvrak, A., Karayağız Muslu, G., 2015. SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK İSTİSMAR VE İHMALİNİN FİZİKSEL BELİRTİLERİ KONUSUYLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİ. 14.ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ
13-) Gülten, A., İskenderun, S., Baybek, H., Kıvrak, A., Karayağız Muslu, G., Tozak Yıldız, H., 2015. SAĞLIK MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN AKRABA EVLİLİĞİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ. 14.ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ
14-) Arı, G., Şahan, O., Baybek, H., Kıvrak, A., 2015. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HASTA HAKLARI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ. 14.ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ
15-) Çamlıbel, İ., Turan, E., Baybek, H., Kıvrak, A., Contuk, G., 2015. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BULGULARI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ. 14.ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ
16-) Yıldırımer, E., Baybek, H., Kıvrak, A., Baki, Y., 2015. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MANEVİ BAKIMA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. 14.ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ
17-) Şahan, O., Arı, G., Baybek, H., Kıvrak, A., 2015. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HASTA HAKLARI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ. 14.ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ
18-) Nur, F., Tozak Yıldız, H., Bağcı, H., Baybek, H., Dinçer, C., Kıvrak, A., 2015. SERADA ÇALIŞAN KADINLARIN SAĞLIĞI KORUYUCU DAVRANIŞLARI. 14.ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ
19-) İskenderun, S., Gülten, A., Baybek, H., Kıvrak, A., Karayağız Muslu, G., Tozak Yıldız, H., 2015. SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN AKRABA EVLİLİĞİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ. 14.ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ
20-) Doğruer, M., Tozak Yıldız, H., Baybek, H., Kıvrak, A., Dinçer, C., 2015. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. 14.ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ
21-) Bayer, H., Acar, İ., Baybek, H., Kıvrak, A., 2014. SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ŞEKER KULLANIMI HAKKINDA BİLGİLERİNİN ÖLÇÜMÜ. 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
22-) Acar, İ., Bayer, H., Baybek, H., Kıvrak, A., 2014. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN TUZ KULLANIM BİLGİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ. 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
23-) Dorman, G., Nadıç, N., Baybek, H., Kıvrak, A., 2014. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN YANIK BAKIMI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ. 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
24-) Dorman, G., Sarı, Y., Baybek, H., Kıvrak, A., 2014. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ASTIMLI HASTAYA YAKLAŞIMLARI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ. 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
25-) Akagündüz, E., Kır, E., Baybek, H., Kıvrak, A., Tozak Yıldız, H., 2014. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ENFEKSİYONDAN KORUNMAYA YÖNELİK DAVRANIŞLARI. 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
26-) Sarı, Y., Dorman, G., Baybek, H., Kıvrak, A., 2014. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN AKUT MYELOİD LÖSEMİYE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ. 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
27-) Yüceol, K., Baybek, H., Kıvrak, A., 2014. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ HAKKINDAKİ BİLGİLERİ. 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
28-) Kır, E., Akagündüz, E., Baybek, H., Kıvrak, A., 2014. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN GRİP AŞISI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ. 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
29-) Kar, E., Sarı, Y., Baybek, H., Kıvrak, A., 2014. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KESİCİ DELİCİ TIBBİ ALETLERİ GÜVENLİ KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI. 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
30-) Tekin, E., Sarı, Y., Baybek, H., Kıvrak, A., 2014. SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN TRİAJ HAKKINDA BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ. 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
31-) Has, S., Tozak Yıldız, H., Baybek, H., Kıvrak, A., Dinçer, C., Orhan, G., 2014. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KOLTUK ALTI ÜRÜNLERİ KULLANIM ÖZELLİKLERİ VE MEME KANSERİ İLİŞKİSİNİ BİLME DURUMLARI. 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
32-) Demirel, S., Tozak Yıldız, H., Baybek, H., Kıvrak, A., Dinçer, C., Orhan, G., 2014. TALASEMİ MAJOR HASTA EBEVEYNLERİNİN TALASEMİ KONUSUNDA BİLGİLERİ. 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
33-) Demircan, S., Tozak Yıldız, H., Baybek, H., Kıvrak, A., Dinçer, C., Orhan, G., 2014. EVLENECEK ÇİFTLERİN TALASEMİ HAKKINDAKİ BİLGİLERİ. 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
34-) Özgün, E., Akagündüz, E., Alim, İ., Baybek, H., Kıvrak, A., 2014. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HASTA-HEMŞİRE İLİŞKİLERİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ. 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
35-) Turan, T., Tozak Yıldız, H., Baybek, H., Kıvrak, A., Dinçer, C., Orhan, G., 2014. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MEDYADAN FAYDALANMA ÖZELLİKLERİ. 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
36-) Gültekin, E., Akagündüz, E., Baybek, H., Kıvrak, A., 2014. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK SORUMLULUKLARI HAKKINDAKİ BİLGİLERİ. 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
37-) Yüceol, K., Baybek, H., Kıvrak, A., 2014. SAĞLIK MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN BELİRLENMESİ. 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
38-) Acar, A., Ay, M., Şahin, A., Baybek, H., Kıvrak, A., 2013. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KANSOREJEN MADDELER KARŞI TUTUMLARI. 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
39-) Kocabay, H., Dereli, Ü., Yüksel, B., Baybek, H., Karayağız Muslu, G., Kıvrak, A., 2013. SAĞLIK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN ENGELLİLERE KARŞI TUTUMLARI. 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
40-) Yüksel, B., Dereli, Ü., Kocabay, H., Baybek, H., Kıvrak, A., 2013. SAĞLIK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN HASTANE UYGULAMALARINDAN BEKLENTİLERİ VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR. 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
41-) Bal, S., Bayrakçı, E., Bayar, Ş., Baybek, H., Kıvrak, A., Şahin, A.E., Özal, Ç., 2013. SAĞLIK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ RİSKLER HAKKINDAKİ BİLGİLERİ. 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
42-) Şeyma, B., Bayrakçı, E., Şahin, A.E., Bal, S., Baybek, H., Kıvrak, A., Özal, Ç., 2013. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
43-) Kapusuz, B.M., Kahya, A., Şahin, A.E., Baybek, H., Kıvrak, A., Can, M., 2013. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİLERİ. 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
44-) Şahin, A.E., Kahya, A., Kapusuz, B.M., Bayar, Ş., Bayrakçı, E., Bal, S., Baybek, H., Kıvrak, A., Karayağız Muslu, G., Özal, Ç., 2013. SİGARA KULLANAN ÖĞRENCİLERİN SİGARA BIRAKMAYA YÖNELİK GİRİŞİMLERİ. 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
45-) Kahya, A., Kapusuz, B.M., Şahin, A.E., Baybek, H., Kıvrak, A., 2013. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN RUHSAL SORUNU OLAN BİREYLERE YAKLAŞIMI. 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
46-) İnce, Ö., Şahin, A.E., Bal, S., Baybek, H., Kıvrak, A., 2013. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ADLİ VAKAYA YAKLAŞIMI. 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
47-) Er, H., Karataş, B., Şahin, A.E., Baybek, H., Kıvrak, A., Tozak Yıldız, H., 2013. SAĞLIK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN EL YIKAMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ. 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
48-) Karataş, B., Er, H., Şahin, A.E., Baybek, H., Kıvrak, A., Tozak Yıldız, H., 2013. SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ELDİVEN KULLANMA TUTUMLARININ BELİRLENMESİ. 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
49-) Özal, Ç., Şahin, A.E., Baybek, H., Kıvrak, A., Bal, S., Bayrakçı, E., Bayar, Ş., 2013. SAĞLIK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN KAFEİNLİ İÇECEKLERLE İLGİLİ BİLGİLERİ. 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
50-) Acar, A., Ay, M., Şahin, A.E., Baybek, H., Kıvrak, A., 2013. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KANSOREJEN MADDELER KARŞI TUTUMLARI. 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
51-) Büklü, M., Baybek, H., Kıvrak, A., 2013. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MEME KANSERİ VE KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ HAKKINDAKİ BİLGİLERİ. 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
52-) Kocabay, H., Durmaz, İ., Baybek, H., Kıvrak, A., 2013. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARI. 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
53-) Talas, M.S., Yerlitaş, S., Baybek, H., Kıvrak, A., 2013. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN PERFORMANSA DAYALI EK ÜCRET ÖDEMESİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ. 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
54-) Küçük, P., Baybek, H., Kıvrak, A., 2013. ÖĞRENCİ YURDUNDA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TASARRUFLU SU KULLANIMI DAVRANIŞLARI. 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
55-) Can, M., Kapusuz, B.M., Baybek, H., Kıvrak, A., Şahin, A.E., 2013. SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AKTİVİTELERE KATILIMLARINDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI. 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
56-) Baş, Z., Şahin, A.E., Baybek, H., Kıvrak, A., 2013. SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
57-) Gökmen, C., Özlü, G., Kocabay, H., Baybek, H., Kıvrak, A., 2013. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN REÇETESİZ İLAÇ KULLANIM ÖZELLİKLERİ. 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
58-) Karayağız Muslu, G., Baybek, H., Tozak Yıldız, H., Kıvrak, A., 2013. KANITA DAYALI HEMŞİRELİK KONUSUNDA ÖĞRENCİLERİN BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GEÇERLİLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. 14.Ulusal Hemşirelik Kongresi
59-) Üveyik, A., Akyol, M.A., Sağdıç, S.A., Baybek, H., Kıvrak, A., 2012. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN UYGULAMA ALANLARINDAN BEKLENTİLERİ. 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
60-) Bayrakçı, E., Şahin, A.E., Baybek, H., Kıvrak, A., Tozak Yıldız, H., 2012. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ ÖRGÜTLERDEN BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ. 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
61-) Bayrakçı, E., Şahin, A.E., Ceyhan, H., Baybek, H., Kıvrak, A., Tozak Yıldız, H., 2012. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ ÖRGÜTLENME KONUSUNDAKİ DÜŞÜNCELERİNİN BELİRLENMESİ. 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
62-) Bayrakçı, E., Ceyhan, H.İ., Şahin, M., Baybek, H., Tozak Yıldız, H., Kıvrak, A., 2012. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN “BİREYSEL GÜÇ ALGILAMA” DÜŞÜNCELERİ. 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
63-) Sarıoğlu, B., İnal, S., Vural, A., Özbudak, G., Kaya, Ö., Baybek, H., Kıvrak, A., Tozak Yıldız, H., 2012. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN LİDERLİK ÖZELLİKLERİ. 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
64-) Ömeroğlu, G., Bağcı, H., Baybek, H., Kıvrak, A., Tozak Yıldız, H., 2011. DİYABETLİ HASTALARININ ENFEKSİYONDAN KORUNMAYA YÖNELİK UYGULAMALARI. 47. Ulusal Diyabet Kongresi 13 Ulusal Diyabet Hemşireliği Sempozyumu
65-) İnal, S., Kaya, Ö., Çetin, E., Karadeniz, S., Kaya, N., Aksoy, S., Baybek, H., Kıvrak, A., 2011. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİNİN BELİRTİLERİ VE RİSKLERİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ. 10. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
66-) Akyürek, Ş., Altunkaynak, Ç., Baybek, H., Kıvrak, A., 2011. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İLAÇ UYGULAMALARINDA MESLEKİ VE YASAL SORUMLULUKLARI HAKKINDAKİ BİLGİLERİ. 10. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
67-) Karadeniz, S., İnal, S., Kaya, Ö., Çetin, E., Kaya, N., Aksoy, S., Baybek, H., Kıvrak, A., 2011. FETHİYE SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN UYGULAMALI EĞİTİMDE ETİK YAKLAŞIM EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ. 10. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
68-) Hayta, G., Şahin, S., Kaya, N., Baybek, H., Kıvrak, A., 2011. DİYET POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN BİREYLERİN OBEZİTE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. 10. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
69-) Akyürek, Ş., Adıyaman, S., Baybek, H., Kıvrak, A., Bağcı, H., 2011. SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KAN BAĞIŞI HAKKINDAKİ BİLGİ VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ. 10. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
70-) Atam, M., Aksoy, S., Kaya, N., Baybek, H., Kıvrak, A., Bağcı, H., 2011. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİFORMA KONUSUNDAKİ DÜŞÜNCELERİ. 10. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
71-) Hayta, G., Şahin, S., Kaya, N., Baybek, H., Kıvrak, A., 2011. SAĞLIKÇIYIM AMA SAĞLIĞIMA NE KADAR DİKKAT EDİYORUM?. 10. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
72-) Kaya, Ö., İnal, S., Karadeniz, S., Kaya, N., Aksoy, S., Baybek, H., Kıvrak, A., 2011. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÖFKE İFADE ETME BİÇİMLERİ. 10. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
73-) Kaya, N., Hayta, G., Şahin, S., Aksoy, S., İnal, S., Kaya, Ö., Baybek, H., Kıvrak, A., 2010. FETHİYE SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLI İSTİSMARINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ. 10. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
74-) Gürocak, M., Doğru, B., Koca, M., Çalakılıç, E., Kıvrak, A., Baybek, H., 2010. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR KULLANIMINA BİREY SAĞLIĞI KAPSAMINDA GENEL BAKIŞ AÇILARI. 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
75-) Öge, H., Aksen, S., Baybek, H., Kıvrak, A., 2010. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIĞI GELİŞTİRME DAVRANIŞLARI. 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
76-) Cüre, B., Yıldızbaş, Y., Baybek, H., Kıvrak, A., 2010. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK DAVRANIŞLARI VE ALTERNATİF TEDAVİ KULLANIMI. 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
77-) Satıcı, S., Baş, N., Baybek, H., Kıvrak, A., 2010. SAĞLIK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE NİKOTİN BAĞIMLILIĞI. 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
78-) Albayrak, A., Şahin, G., Kıvrak, A., Baybek, H., 2010. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİSEL HİJYEN ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ. 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
79-) Yazıcıoğlu, H., Serin, F., Kıvrak, A., Baybek, H., 2010. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLARI VE ETKENLERİ. 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
80-) Şengöz, Ö., Baybek, H., Kıvrak, A., 2010. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN SINIF İÇİ GÜVEN DÜZEYİ. 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
81-) Sarıoğlu, B., Hayta, G., Baybek, H., Kıvrak, A., 2010. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HASTA HAKLARINA YÖNELİK TUTUMLARI. 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
82-) Erşen, N., Kıvrak, A., Baybek, H., 2010. SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL KAYNAKLI SOSYAL RİSKLERİ ALGILAMALARI. 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
83-) Bektaş, F., İnal, S., Baybek, H., Kıvrak, A., 2010. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN EVSEL ATIKLAR KONUSUNDAKİ ÇEVRE BİLİNCİ. 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
84-) Büyük, Y., Akyürek, Ş., Yüksel, F., Yüksel, S., Baybek, H., Kıvrak, A., 2010. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRELERİNDE SUNULAN BİLDİRİLERİN TOPLUMSAL DUYARLILIK BAŞLIĞI ALTINDA İNCELENMESİ. 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
85-) Atak, E., Çetin, E., Yüce, G., Baybek, H., Kıvrak, A., 2010. SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BAZI RİSK ALMA DAVRANIŞLARI. 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
86-) Zenginer, S., Bekar, B., Baybek, H., Kıvrak, A., 2010. GENÇ TÜKETİCİLERİN MARKALI ÜRÜN KULLANMADAKİ TUTUMLARI. 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
87-) Kul, S., Esgin, D., Aksoy, S., Kaya, N., Kıvrak, A., Baybek, H., 2010. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRESEL RİSK ALGILAMA DÜZEYLERİ. 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
88-) Türkmen, Y., İnal, S., Kaya, Ö., Baybek, H., Kıvrak, A., 2010. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN UYKU BOZUKLUKLARININ VE UYKUSUZLUK HALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
89-) Şahin, G., Kıvrak, A., Baybek, H., 2010. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN GDO’YA DAİR BİLGİLERİNİN BELİRLENMESİ. 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
90-) Tunç, C., Kıvrak, A., Baybek, H., 2010. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BESİN ETİKETİ OKUMA DUYARLILIKLARI. 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
91-) Kaya, D., Hayta, G., Acar, G., Baybek, H., Kıvrak, A., 2010. SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN NAKLİ KONUSUNDAKİ DÜŞÜNCELERİ. 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
92-) Hayta, G., Kaya, D., Acar, G., Baybek, H., Kıvrak, A., 2010. SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNE ORGAN NAKLİ KONUSUNDA VERİLEN PLANLI EĞİTİMİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
93-) Hayta, G., Kaya, D., 2010. BİR KURUMDA ABO VE RH KAN GRUBU DAĞILIMI. 13.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
94-) Kale, M., Kıvrak, A., Baybek, H., Tümer, A., 2010. 65 YAŞ ÜZERİ HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANMA TUTUMLARI. 13.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
95-) Demirağ, F., Baybek, H., Kıvrak, A., Tümer, A., 2010. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI. 13.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
96-) Singer, E., Kıvrak, A., Baybek, H., Tümer, A., 2010. I. BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN SİGARA İÇME DURUMLARI. 13.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
97-) Hayta, G., Kıvrak, A., Baybek, H., 2009. HEMŞİRELERİN MESLEKİ ÖRGÜTLENME KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ. 8. Ulusal-Uluslararası Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,
98-) Şahin, G., Kıvrak, A., Baybek, H., 2009. HEMŞİRELERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN BELİRLENMESİ. 8. Ulusal-Uluslararası Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
99-) Akoğul, G., Baybek, H., 2009. YURTTA KALAN ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK DAVRANIŞLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi-Uluslararası Katılımlı,
100-) Tümer, A., Baybek, H., Kayar, A., 2008. ÇALIŞAN KADINLARDA MEME KANSERİ RİSK DÜZEYİ. VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi
101-) Varol, A., Demiroğlu, A., Avan, H., Baybek, H., 2007. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ FETHİYE SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA VE ALKOL KULLANMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ. VI. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
102-) Hayta, G., Güler, B., Akbaş, N., Kıvrak, A., Baybek, H., 2007. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİKTE MESLEKİ ÖRGÜTLENME KONUSUNDAKİ DÜŞÜNCELERİNİN BELİRLENMESİ. 7. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
103-) Uslu, E., Geçici, F., Baybek, H., Kıvrak, A., 2006. FETHİYE SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HASTANE ENFEKSİYONLARI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. V. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
104-) Temel, Y., Güngör, P., Süren, C., Yalçın, E., Karataş, K., Baybek, H., Kıvrak, A., 2006. FETHİYE SAĞLIK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN FEKAL-ORAL VE SOLUNUM YOLU İLE BULAŞAN HASTALIKLARDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ. V. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
105-) Baybek, H., Kıvrak, A., Kılıç, İ., Şenol, T., 2006. SAĞLIK OCAĞINA BAŞVURAN 0-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN KAYITLARININ İNCELENMESİ. IV. Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu
106-) Baybek, H., Kıvrak, A., Akgün, M., Özbörü, İ., 2006. 15-49 YAŞ KADINLARIN AİLE PLANLAMASI YÖNTEMİNİ KULLANMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ. IV. Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu
107-) Baybek, H., Kıvrak, A., Kaya, F., 2006. FETHİYE VEREM SAVAŞ DİSPANSERİNDE 2000-2004 YILLARI ARASINDA BELİRLENEN TÜBERKÜLOZ VAKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. V. Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu
108-) Baybek, H., Bozyer, İ., Kıvrak, A., 2004. MUĞLA İL MERKEZİNDE 1999-2000 YILLARINDA İÇ HASTALIKLARI SERVİSİNE YATIŞLARIN İNCELENMESİ. Uluslararası Katılımlı I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu
109-) Baybek, H., Bozyer, İ., Kıvrak, A., Gökalp, S., 2004. DİABETLİ HASTALARIN HASTALIKLARI KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. Uluslararası Katılımlı I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu
110-) Dereli, F., Baybek, H., 2004. YEŞİLYURT SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDEKİ BİREYLERİN TANSİYON DURUMLARININ BELİRLENMESİ. Uluslararası Katılımlı I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlım Eğitimi Sempozyumu
111-) Kalkan, K., Koyuncu, E., Baybek, H., Kıvrak, A., 2004. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HASTA HAKLARI KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. III. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
112-) Aka, F., Baybek, H., Küçük, Z., 2004. MUĞLA MERKEZE BAĞLI LİSELERDE OKUYAN SON SINIF ÖĞRENCİLERİN CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLARA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ. I.Ulusal Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Sempozyumu
113-) Turhan, D., Baybek, H., Turhan, Ü., 2003. MUĞLA SSK HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. I.Uluslararası Katılımlı Ulusal TSK Hemşirelik Kongresi
114-) Baybek, H., Bulut, D., Karadağ, N., Aslan, Ö., 2003. MUĞLA İL MERKEZİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EKİP ÇALIŞMASI KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. I.Uluslararası Katılımlı Ulusal TSK Hemşirelik Kongresi
115-) Bulut, D., Baybek, H., Yıldırak, Ö., 2003. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYOTROPİ VE OTONOMİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. I.Uluslararası Katılımlı Ulusal TSK Hemşirelik Kongresi
116-) Esmek, M., Demircan, S., Oflaslı, F., Baybek, H., 2003. YATAĞAN TERMİK SANTRALI ÇALIŞANLARINDA 1995-1999 YILLARI ARASINDA GÖRÜLEN SİSTEM HASTALIKLARININ İNCELENMESİ. II. Uluslararası Katılımlı İş Sağlığı Ve İşyeri Hemşireliği Sempozyumu
117-) Yavuz, S., Baybek, H., 2003. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ. II. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,
118-) Peker, Ö., Baybek, H., 2003. MUĞLA DEVLET HASTANESİNDE DOĞUM YAPAN KADINLARIN DOĞUM SONU EGZERSİZLER HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. I. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) MUĞLA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
2-) MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONELİNİN İLAÇ KULLANMA ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) MUĞLA ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HASTA HAKLARI KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
4-) ÖĞRENCİLERİN KANITA DAYALI HEMŞİRELİK KONUSUNDAKİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI ÖLÇEĞİ'NİN TÜRKÇE GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) MUĞLA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
6-) MUĞLA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
7-) MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONELİNİN İLAÇ KULLANMA ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) MUĞLA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) ÇALIŞAN KADINLARDA MEME KANSERİ RİSK DÜZEYİ - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) MUĞLA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) MUĞLA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 7
3-) HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN NANOTEKNOLOJİ TUTUMLARININ BELİRLENMESİ - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇİFT KARİYERLİ EŞLER: HEMŞİRE ÇİFTLERLE NİTEL BİR ÇALIŞMA - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONELİNİN İLAÇ KULLANMA ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
6-) EPİLEPSİLİ HASTALARIN HASTALIKLARI KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN SAPTANMASI - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
7-) MUĞLA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
8-) HUZUREVİNDE KALAN YAŞLILARDA DEPRESYON BELİRTİLERİNİN İNCELENMESİ - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
9-) MUĞLA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
10-) MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONELİNİN İLAÇ KULLANMA ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Bir İş-Yaşam Sorunu olarak Çift Kariyerli Eşler: Akademisyenler ve Hemşireler Üzerine Bir Çalışma. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. BİR İŞ-YAŞAM SORUNU OLARAK ÇİFT KARİYERLİ EŞLER: AKADEMİSYENLER VE HEMŞİRELER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. 2017-2017

(I-1) Uluslar arası sanat ve tasarım yarışma jürilerinde görev almak

1-) 9. ULUSLARARASI KATILIMLI-ULUSAL HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERI KONGRESI . 1-3 Nisan . Fethiye, Muğla, Türkiye. 2010

(I-14) Azami ders saati dışında verilen dersler (her yarıyıl için ders başına) (toplamda yıllık 30 puanı geçemeyecek şekilde)

1-) BDB2003 ANATOMİ I. TÜRKİYE. . 2019
2-) HEM1001 ANATOMİ. TÜRKİYE. . 2019
3-) HEM2005 MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ. TÜRKİYE. . 2019
4-) HEM3015 BİYOİSTATİSTİK. TÜRKİYE. . 2019
5-) BDB2004 ANATOMİ II. TÜRKİYE. . 2019
6-) HEM2008 BULAŞICI HASTALIKLAR VE HEMŞİRELİĞİ. TÜRKİYE. . 2019
7-) HEM2518 EPİDEMİYOLOJİ. TÜRKİYE. . 2019
8-) HEM3538 ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ. TÜRKİYE. . 2019
9-) HEM1001 ANATOMİ. türkiye. . 2018
10-) HEM2005 MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ. TÜRKİYE. . 2018
11-) HEM3015 BİYOİSTATİSTİK. TÜRKİYE. . 2018
12-) HEM2008 BULAŞICI HASTALIKLAR VE HEMŞİRELİĞİ. TÜRKİYE. . 2018
13-) HEM2518 EPİDEMİYOLOJİ. TÜRKİYE. . 2018
14-) HEM3004 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA. TÜRKİYE. . 2018
15-) HEM3538 ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ. TÜRKİYE. . 2018
16-) HEM2004 BULAŞICI HASTALIKLAR VE HEMŞİRELİĞİ. TÜRKİYE. . 2017
17-) HEM3004 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA. TÜRKİYE. . 2017
18-) HEM3538 ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ. TÜRKİYE. . 2017

(I-4) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. Ulusal spor teşkilatları yönetim kurulu, genel kurul, teknik kurul, eğitim kurulu, hakem kurulu üyeliği yapmak.ulusal sportif organizasyonlarda yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) 9. ULUSLARARASI KATILIMLI-ULUSAL HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERI KONGRESI . 1-3 Nisan . Fethiye, Muğla, Türkiye. 2010

(I-9) Alanı ile ilgili kurum içi yada kurumdışı komisyon veya kurullarda görev yapmak (her yıl için )

1-) AF UYUM KOMİSYONU. TÜRKİYE. . 2020
2-) AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU. TÜRKİYE. . 2019
3-) KARİYER PLANLAMA VE MEZUNLARLA İLİŞKİLER KOMİSYONU. TÜRKİYE. . 2019
4-) AF UYUM KOMİSYONU. TÜRKİYE. . 2019
5-) AF UYUM KOMİSYONU. TÜRKİYE. . 2018
6-) AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU. TÜRKİYE. . 2018
7-) AF UYUM KOMİSYONU. TÜRKİYE. . 2017

Verdiği Dersler

BDB2004 2019-2020 Bahar

Anatomi II

HEM2008 2019-2020 Bahar

Bulaşıcı Hastalıklar ve Hemşireliği

HEM2518 2019-2020 Bahar

Epidemiyoloji

HEM3538 2019-2020 Bahar

Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği

BDB2003 2019-2020 Güz

Anatomi I

HEM1001 2019-2020 Güz

Anatomi

HEM2005 2019-2020 Güz

Mikrobiyoloji ve Parazitoloji

HEM3015 2019-2020 Güz

Bioistatistik

HEM2008 2018-2019 Bahar

Bulaşıcı Hastalıklar ve Hemşireliği

HEM2518 2018-2019 Bahar

Epidemiyoloji

HEM3004 2018-2019 Bahar

Hermşirelikte Araştırma

HEM3538 2018-2019 Bahar

Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği

HELİTAM 1003 2018-2019 Güz

Biyoistatistik

HEM1001 2018-2019 Güz

Anatomi

HEM2005 2018-2019 Güz

Mikrobiyoloji ve Parazitoloji

HEM3015 2018-2019 Güz

Bioistatistik