Personel

Araş.Gör.Dr. BİLGE ŞENTÜRK
Araş.Gör.Dr.
Bilge Şentürk
@ E-posta
bilge.senturk@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1403

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Politikası Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Politikası Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İNGİLİZCE İKTİSAT 13.06.2008

Yüksek Lisans

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT 25.08.2010
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNGİLİZCE İKTİSAT ABD Ders Aşaması

Doktora

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Şentürk Bilge, 2018. Kamu Hastane Birlikleri: Sağlık Hizmetlerinin Piyasalaştırılmasında Bir İnşa ve Tasfiye Süreci. Toplum ve Hekim
2-) Doğan, B., 2015. Coğrafi İşaret Korumasının Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Önemi. NWSA-Social Sciences
3-) Dogan, B., Gokovalı, U., 2012. Geographical Indications: The Aspects of Rural Development and Marketing Through the Traditional Products. Procedia - Social and Behavioral Sciences
4-) Şentürk Bilge, Gökovalı Ummuhan, 2012. Geographical Indications: The Aspects of Rural Development and Marketing Through the Traditional Products. Procedia - Social and Behavioral Sciences

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) B. Şentürk, A. Işık, Ç. Gökmen, 2019. Determinants of out of Pocket health care expenditures: The case of Mugla province in Turkey. Global Journal of Business, Economics and Management: Current Issues
2-) Şentürk Bilge, 2019. Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Programının Cepten Ödemelere Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
3-) Bahar Ozan, Bozkurt Kurtuluş, Şentürk Bilge, 2013. Empirical Testing of Convergence Hypothesis of International Tourism Sector. Social Sciences
4-) Altunç Ömer Faruk, Şentürk Bilge, 2010. Türkiye’de Özel Yatırımlar ve Kamu Yatırımları Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşımı. Maliye Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Altunc, O.F., Senturk, B., 2010. Türkiye’de Özel Yatırımlar ve Kamu Yatırımları Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşımı. Maliye Dergisi

(A-9) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Dogan, B., 2013. Sermaye Muamması: Kapitalizmin Krizleri, Yazar: David Harvey, Sel Yayıncılık. EYAD:Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Şentürk Bilge, 2019. Uluslararası Finans Kuruluşlarının Etkisinde Küresel Sağlık Politikaları ve Türkiye’ye Yansımalar. III. Uluslararası Eurefe Konferansı
2-) Şentürk Bilge, 2017. TÜRKİYE’DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROJESİ. V. Anadolu International Conference in Economics
3-) Bahar, O., Bozkurt, K., Dogan, B., 2012. The Empirical Testing of Convergence Hypothesis of International Tourism Sector. 2nd Interdisciplinary Tourism Research Conference, Fethiye, Turkey.
4-) Dogan, B., Gokovalı, U., 2012. Geographical Indications: The Aspects of Rural Development and Marketing Through the Traditional Products. WC-BEM: World Conference on Business, Economics and Management
5-) Dogan, B., Gokovalı, U., 2010. Türkiye’de Tarımsal Verimliliğin Belirleyenleri. Türkiye Ekonomi Kurumu,Uluslararası Ekonomi Konferansı, KKTC
6-) Şentürk Bilge, Gökovalı Ummuhan, 2010. Türkiye’de Tarımsal Verimliliğin Belirleyenleri. Türkiye Ekonomi Kurumu Uluslararası Ekonomi Konferansı

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Şentürk Bilge, Gökovalı Ummuhan, 2019. Evaluation of Households Health Expenditures: The Case of Turkish Health Transformation Project. University of Oxford, St. Huge's College, International Health Conference 2019, Oxford, UK.
2-) Şentürk Bilge, 2019. Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Türkiye’de Kadın Emeğinin Gelişimi. III. Uluslararası Eurefe Konferansı 2019
3-) Şentürk Bilge, 2018. Neoliberalizm Gölgesinde Dünya Sağlık Göstergelerinin Gelişimi. XVIII. European Conference onSocial and Behavioral Sciences
4-) Şentürk Bilge, Gökovalı Ummuhan, 2017. Private Versus Public Finance: The Growing Share of Out ofPocket Payments in the Health Care Financing. Econworld 2017 (International Conference in Economics)
5-) Şentürk Bilge, Gökovalı Ummuhan, 2016. How Does Geographical Indications Cause Price Differences? Experience from The Turkish Market. Third International Conference in Economics (EconWorld 2016)
6-) Dogan, B., Gokovalı, U., 2016. How Does The Geographical Indication Cause Price Differences?: An Experience from The Turkish Market. EconWorld 2016

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Şentürk Bilge, 2014. Coğrafi İşaretlerin Ekonomik Açıdan Önemi. SOSBİLKO 3. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Şentürk Bilge, 2019. Cepte Sağlık (Sağlıkta Reform Programı ve Türkiye’de Özel Sağlık Harcamaları)/. Yayın Evi: Efil Yayınevi Editör Adı: x

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Şentürk Bilge, 2018. Recent Researches on Social Sciences/Development of World Health Indicators in The Shade of Neoliberalism. Yayın Evi: Jagiellonian University Institute of Public Affairs Editör Adı: Roman Dorczak, Hasan Arslan, Rafal Musialik

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Geographical Indications: The Aspects of Rural Development and Marketing Through the Traditional Products - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
2-) Geographical Indications: The Aspects of Rural Development and Marketing Through the Traditional Products - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Türkiye’de Özel Yatırımlar ve Kamu Yatırımları Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşımı - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
2-) Coğrafi İşaret Korumasının Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Önemi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
3-) Geographical Indications: The Aspects of Rural Development and Marketing Through the Traditional Products - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 6
4-) Empirical Testing of Convergence Hypothesis of International Tourism Sector - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Geographical Indications: The Aspects of Rural Development and Marketing Through the Traditional Products - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Geographical Indications: The Aspects of Rural Development and Marketing Through the Traditional Products - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 4
2-) Türkiye’de Özel Yatırımlar ve Kamu Yatırımları Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşımı - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
3-) Türkiye’de Özel Yatırımlar ve Kamu Yatırımları Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşımı - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Geographical Indications: The Aspects of Rural Development and Marketing Through the Traditional Products - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Coğrafi İşaret Korumasının Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Önemi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
2-) Geographical Indications: The Aspects of Rural Development and Marketing Through the Traditional Products - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) Türkiye’de Özel Yatırımlar ve Kamu Yatırımları Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşımı - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(G-2) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi (Kadının İstihdam sorunu ve İzmir’xxde kadına yönelik şiddet konulu saha araştırması). Proje Türü: AB. Hayata Sanat Kadına Hayat. 2016-2018

(G-4-Eski) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. urizm Endüstrisinde Ekonomik Bağlantılar ve Sızıntılar: Muğla Otelcilik Endüstrisi Üzerine Bir Araştırma. 2013-2015
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Proje No: 106K392: The European Road and Rail Infrastructure: A Geographical Information System for the History of the European Integration (1825-2010). 2010--1

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Sağlık Politikalarındaki Dönüşümün Hanehalkı Sağlık Harcamalarına Etkileri. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Sağlık Sektöründe Yapısal Dönüşüm Ve Sağlık Harcamaları: Muğla İli Menteşe İlçesi Sağlık Sektörü. 2016-2019

(I-7) Alanı ile ilgili olarak; uluslararası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) JEAN MONNET CENTRE OF EXCELLENCE at Dokuz Eylul University, “European Innovation Networks and Knowledge Migration to Turkey”. 23-24 May. Turkey. 2013

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Araştırma Görevlileri Tartışıyor: Konferanslar Dizisi 1, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. Nisan. Türkiye. 2011
2-) Lisansüstü "İktisat Uygulamaları" Seminer Programı, Dokuz Eylül Üniversitesi. Haziran. Türkiye. 2009

Verdiği Dersler

ECO1001 2020-2021 Güz

Introduction to Economics I

ECON 2852 2019-2020 Bahar

ECONOMICS

ECO1002 2019-2020 Bahar

Introduction to Economics II

ECO3510 2019-2020 Bahar

Health Economics

ECO1001 2019-2020 Güz

Introduction to Economics I

ECO1901 2019-2020 Güz

Introduction to Economics I

ECO4501 2019-2020 Güz

Welfare Economics

ECO3510 2018-2019 Bahar

Health Economics