Personel

Doç.Dr. BİLGİN ŞENEL
Doç.Dr.
Bilgin Şenel
@ E-posta
bilginsenel@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1390 , 0252 211 5728

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi / Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü / Karar Bilimleri Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği 16.06.1997

Yüksek Lisans

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon /İşletme Anabilimdali 23.02.2001

Doktora

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilimdalı 26.04.2011

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Gao Wei, Şenel Mine, Yel Gülnur, Başkonuş Haci Mehmet, Şenel Bilgin, 2020. New Complex wave patterns to the electrical transmission line model arising in network system. AIMS Mathematics
2-) Gao Wei, Veeresha Pelinsula, Prakasha Dg, Şenel Bilgin, Başkonuş Haci Mehmet, 2020. Iterative method applied to the fractional nonlinear systems arising inthermoelasticity with Mittag-Leffler kernel. FRACTALS

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Şenel Bilgin, 2020. Fuzzy Dematel analysis on the examination of physical characteristics emergency room affecting the efficiency of doctors.. Mathematics in Engineering, Science Aerospace (MESA)

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Şenel Bilgin, Şenel Mine, Ünlükal Ceren, 2018. BULANIK TOPSİS YÖNTEMİYLE EN İYİ HİZMET KALİTESİNE SAHİP BANKANIN SEÇİMİ. SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL
2-) Şenel Mine, Şenel Bilgin, Balçık Gamze, 2018. İŞ DEĞERLEME PROSEDÜRÜNÜN DİZAYNI: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA. Social Sciences Studies Journal
3-) Şenel Bilgin, Orhan Nakış, 2018. DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE ÇALIŞAN AKADEMİSYENLERİN ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARINA ETKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ. Social Sciences Studies Journa
4-) Şenel Mine, Şenel Bilgin, 2018. KAĞIT ENDÜSTRİSİNDE OTOMASYON ENTEGRASYONUNUN VERİMLİLİĞE ETKİLERİ. Akademik Bakış
5-) Şenel Bilgin, Şenel Mine, 2017. Sağlık Sektöründe 360 Derece Performans Değerleme Yöntemi Uygulamaları,. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi
6-) Şenel Mine, Şenel Bilgin, Akan Yaprak, 2017. Simülasyon Metodu ile Değişim Mühendisliği. Yönetim Bilimleri Dergisi( Journal of Administrative Sciences)
7-) Şenel Mine, Şenel Bilgin, Özkara Belkıs, 2014. Yeniden Yapılanma Sürecinde Olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarında Hizmet Kalitesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
8-) Şenel Bilgin, Şenel Mine, Bilir Levent, 2014. Role of Wind Power in the Energy Policy of Turkey. Energy Technology Policy
9-) Şenel Bilgin, Gümüştekin Gülten, Şenel Mine, 2013. Sanal Organizasyonların E-Hizmet Kalitesinin Müşterilerin Teknoloji Kabullerine Olan Etkisi. Akademik Bakış
10-) Şenel Bilgin, Şenel Mine, 2013. Kamu Sektöründeki Çalışanların Duygusal Zekalarının Tükenmişliklerine Etkisi. Akademik Bakış
11-) Şenel Bilgin, Şenel Mine, 2013. RİSK ANALİZİ TÜRKİYE DE GERÇEKLEŞEN TRAFİK KAZALARI ÜZERİNE HATA AĞACI ANALİZİ UYGULAMASI. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
12-) Şenel Mine, Şenel Bilgin, Bilir Levent, Zeytin Vedat, 2013. The Relation Between Electricity Demand and The Economic And Demographic State Multiple Regression Analysis. The Journal of Energy and Development
13-) Şenel Bilgin, 2012. DEVAMSIZLIK NEDENLERİ VE MALİYETİNİN ARAŞTIRILMASI. Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi
14-) Şenel Bilgin, Şenel Mine, Kirez Özge Halime, 2012. Bir üretim işletmesinde değişim mühendisliği ve benzetim uygulamaları. Akademik Bakış Dergisi
15-) Şenel Bilgin, Şenel Mine, Eren Gümüştekin Gülten, 2012. Banka Çalışanlarının Motivasyon Düzeyleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
16-) Asa Yurdagül, Gümüştekin Eren Gülten, Şenel Bilgin, Şenel Mine, 2012. The Evaluation of Job Satisfaction Via TOPSIS Method A Research in The District Birth Registration Offices of Izmir. Journal of Knowledge & Human Resource Management,
17-) Şenel Bilgin Şenel Mine, 2012. The Investigation of Business Performance in an Automotive Firm. The Journal of International Business Management & Research (JIBMR)
18-) Şenel Bilgin, Şenel Mine, 2012. Investigation Burnout of Employees in Public Sector. Journal of Applied Global Research (JAGR)
19-) Şenel Bilgin, Şenel Mine, Sarıyar Ayşe, 2012. Evaluation of Performances of Automative İndustry Companies Traded at Istanbul Stock Exchange IMKB by TOPSIS Methodology. Interdisciplinary journal of contemporary research in business (IJCRB)
20-) Şenel Mine, Şenel Bilgin, Ateş Nazlı, Gümüştekin Eren Gülten, 2012. Kurum İmajı Analizi Bir Üretim İşletmesi Örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
21-) Şenel Bilgin, Şenel Mine, 2012. The Cost Of Absenteeism And The Effect Of Demographic Characteristics And Tenure On Absenteeism. Interdisciplinary journal of contemporary research in business (IJCRB)
22-) Şenel Bilgin, Şenel Mine, Gümüştekin Eren Gülten, 2012. E Hizmet Kalitesine Göre Sanal Alış Veriş Sitelerinin Değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
23-) Şenel Bilgin, Şenel Mine, 2011. An Analysis of Technology Acceptance in Turkey Using Fuzzy Logic and Structural Equation Modelling. İşletme Araştırmaları Dergisi
24-) Şenel Mine, Şenel Bilgin, 2011. The Effect of Quality Management Excellence Model Applications On The Perceived Service Quality An Application in Health Sector. International Journal of Management and Business (IJMB)
25-) Aydın Dursun, Şenel Bilgin, 2008. Relationship between Sums of Squares in Linear Regression and Semi parametric Regression. WORLD Academy of Science, Engineering and Technology

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ünlükal Ceren, Şenel Mine, Şenel Bilgin, 2018. Risk Assessment with Failure Mode and Effect Analysis and Gray Relational Analysis Method in Plastic Enjection Prosess,. 3rd International Conference on Compututational Mathematics and Engineering Sciences-(CMES 2018),
2-) Şenel Bilgin, Şenel Mine, Aydemir Gizem, 2018. Use and Comparison of Topsis and Electre Methods in Personnel Selection. 3rd International Conference on Compututational Mathematics and Engineering Sciences-(CMES 2018),
3-) Şenel Mine, Şenel Bilgin, Havle Celal Alpay, 2018. Risk Analysis of Ports in Maritime Industry in Turkey Using FMEA Based Intuitionistic Fuzzy Topsis Approach,. 3rd International Conference on Compututational Mathematics and Engineering Sciences-(CMES 2018)
4-) Şenel Mine, Şenel Bilgin, Tonus Zümrüt, 2010. The Effect of ISO 14000 Environmental Management Systems Applications on Corporate Image A Research in White Goods Industry. Proceeding of 8TH IAMB Conference,
5-) Şenel Bilgin, Şenel Mine, 2010. Investigation of Emotional Intelligence Level in Terms of Socio Demographic Variables. 8TH IAMB Conference, Spain, Madrid, June 28-30, 2010, Summer Conferance Proceedings
6-) Şenel Bilgin, Şenel Mine, 2010. Burnout in Turkish Public Sector. Proceeding fo 11TH International Academic Management and Business Conferance
7-) Şenel Mine, Şenel Bilgin, 2010. The Investigation of Business of Performance in an Automotive Firm. Proceeding of 11TH International Academic Management and Business Conferance
8-) Şenel Mine, Şenel Bilgin, 2010. The Effect of Europen Foundation for Quality Management EFQM Excellence Model Applications On The Perceived Service Quality An Application in Health Sector. Proceeding of 7TH International Academic Management and Business Conferance, USA, Las Vegas

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Şenel Mine, Şenel Bilgin, 2011. Measuring Brand Loyalty in Automotive Sector. Intellectbase International Consortium Academic Conference
2-) Şenel Bilgin, Şenel Mine, Gümüştekin Eren Gülten, 2011. The Effect of E Service Quality on Technology Acceptance. Proceeding of The Intellectbase International Consortium Academic Conference
3-) Şenel Bilgin, Şenel Mine, 2011. An Analysis of Technology Acceptance in Turkey using Fuzzy Logic and Structural Equation Modeling. Proceedings of the 11th International Academy of Management and Business (IAMB) Conference Winter 2011

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Şenel Bilgin, Şenel Mine, 2010. Brand Loyalty and Preferance A Study on The Jewelry Sector. 2. Uluslararası Katılımlı Mücevher-Takı Tasarımı ve Eğitimi Sempoızyumu(UMTTES)

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Şenel Mine, Şenel Bilgin, Ürker Sevda, Aktaş Gözde, 2012. İşletmelerin Strateji Geliştirmede Optimal Kararların Belirlenmesine Yönelik Bir Model Önerisi A wot Hibrit Modeli Uygulaması. 20.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bidiriler Kitabı

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) International Journal of Pure and Applied Sciences . 2018. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) New Complex wave patterns to the electrical transmission line model arising in network system - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 18
2-) Iterative method applied to the fractional nonlinear systems arising inthermoelasticity with Mittag-Leffler kernel - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 8

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) New Complex wave patterns to the electrical transmission line model arising in network system - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Iterative method applied to the fractional nonlinear systems arising inthermoelasticity with Mittag-Leffler kernel - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) The Cost Of Absenteeism And The Effect Of Demographic Characteristics And Tenure On Absenteeism - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
4-) An Analysis of Technology Acceptance in Turkey Using Fuzzy Logic and Structural Equation Modelling - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) RİSK ANALİZİ TÜRKİYE DE GERÇEKLEŞEN TRAFİK KAZALARI ÜZERİNE HATA AĞACI ANALİZİ UYGULAMASI - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) Banka Çalışanlarının Motivasyon Düzeyleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
7-) Evaluation of Performances of Automative İndustry Companies Traded at Istanbul Stock Exchange IMKB by TOPSIS Methodology - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
8-) Kurum İmajı Analizi Bir Üretim İşletmesi Örneği - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
9-) Kamu Sektöründeki Çalışanların Duygusal Zekalarının Tükenmişliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
10-) Banka Çalışanlarının Motivasyon Düzeyleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) RİSK ANALİZİ TÜRKİYE DE GERÇEKLEŞEN TRAFİK KAZALARI ÜZERİNE HATA AĞACI ANALİZİ UYGULAMASI - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) RİSK ANALİZİ TÜRKİYE DE GERÇEKLEŞEN TRAFİK KAZALARI ÜZERİNE HATA AĞACI ANALİZİ UYGULAMASI - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) The Relation Between Electricity Demand and The Economic And Demographic State Multiple Regression Analysis - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) The Cost Of Absenteeism And The Effect Of Demographic Characteristics And Tenure On Absenteeism - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Role of Wind Power in the Energy Policy of Turkey - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) An Analysis of Technology Acceptance in Turkey Using Fuzzy Logic and Structural Equation Modelling - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Banka Çalışanlarının Motivasyon Düzeyleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Sanal Organizasyonların E-Hizmet Kalitesinin Müşterilerin Teknoloji Kabullerine Olan Etkisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) The Cost Of Absenteeism And The Effect Of Demographic Characteristics And Tenure On Absenteeism - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 6
5-) An Analysis of Technology Acceptance in Turkey Using Fuzzy Logic and Structural Equation Modelling - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
6-) Banka Çalışanlarının Motivasyon Düzeyleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
7-) Evaluation of Performances of Automative İndustry Companies Traded at Istanbul Stock Exchange IMKB by TOPSIS Methodology - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
8-) Kurum İmajı Analizi Bir Üretim İşletmesi Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
9-) The Evaluation of Job Satisfaction Via TOPSIS Method A Research in The District Birth Registration Offices of Izmir - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
10-) Evaluation of Performances of Automative İndustry Companies Traded at Istanbul Stock Exchange IMKB by TOPSIS Methodology - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
11-) Banka Çalışanlarının Motivasyon Düzeyleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
12-) E Hizmet Kalitesine Göre Sanal Alış Veriş Sitelerinin Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
13-) The Cost Of Absenteeism And The Effect Of Demographic Characteristics And Tenure On Absenteeism - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
14-) RİSK ANALİZİ TÜRKİYE DE GERÇEKLEŞEN TRAFİK KAZALARI ÜZERİNE HATA AĞACI ANALİZİ UYGULAMASI - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
15-) Banka Çalışanlarının Motivasyon Düzeyleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
16-) Evaluation of Performances of Automative İndustry Companies Traded at Istanbul Stock Exchange IMKB by TOPSIS Methodology - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
17-) Evaluation of Performances of Automative İndustry Companies Traded at Istanbul Stock Exchange IMKB by TOPSIS Methodology - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
18-) RİSK ANALİZİ TÜRKİYE DE GERÇEKLEŞEN TRAFİK KAZALARI ÜZERİNE HATA AĞACI ANALİZİ UYGULAMASI - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
19-) The Cost Of Absenteeism And The Effect Of Demographic Characteristics And Tenure On Absenteeism - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
20-) Kamu Sektöründeki Çalışanların Duygusal Zekalarının Tükenmişliklerine Etkisi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
21-) RİSK ANALİZİ TÜRKİYE DE GERÇEKLEŞEN TRAFİK KAZALARI ÜZERİNE HATA AĞACI ANALİZİ UYGULAMASI - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
22-) RİSK ANALİZİ TÜRKİYE DE GERÇEKLEŞEN TRAFİK KAZALARI ÜZERİNE HATA AĞACI ANALİZİ UYGULAMASI - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
23-) Sanal Organizasyonların E-Hizmet Kalitesinin Müşterilerin Teknoloji Kabullerine Olan Etkisi - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
24-) Yeniden Yapılanma Sürecinde Olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarında Hizmet Kalitesi - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
25-) Role of Wind Power in the Energy Policy of Turkey - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 4
26-) DEVAMSIZLIK NEDENLERİ VE MALİYETİNİN ARAŞTIRILMASI - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 3

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Yeniden Yapılanma Sürecinde Olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarında Hizmet Kalitesi - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
2-) DEVAMSIZLIK NEDENLERİ VE MALİYETİNİN ARAŞTIRILMASI - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Relationship between Sums of Squares in Linear Regression and Semi parametric Regression - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Banka Çalışanlarının Motivasyon Düzeyleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Doğu Anadolu bölgesinde çalışan akademisyenlerin örgüt kültürünün örgütsel vatandaşlık davranışlarına etkisinin yapısal eşitlik modeli ile analizi. Konu: Sosyal Bilimler. ORHAN-NAKIŞ. 2018

(G-3) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Vitra A.Ş.de Maliyetlerle İlgili SAP Kayıtlarının İncelenmesi ve Tesis Süreç Akış Analizi. Proje Türü: Özel Kuruluşlar. Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Vitra A.Ş.de Maliyetlerle İlgili SAP Kayıtlarının İncelenmesi ve Tesis Süreç Akış Analizi. 2012-2012
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Ford Otosan Fabrikasında Beyaz Yakalıların Performans Değerlendirilmesi. Proje Türü: Özel Kuruluşlar. Ford Otosan Fabrikasında Beyaz Yakalıların Performans Değerlendirilmesi. 2011-2011

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Türkiye’de bulunan 206 üniversite içinde Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan üniversitelerde çalışan akademisyenlerin bulundukları üniversitelerdeki örgüt kültürünün, örgütsel vatandaşlık davranışlarına olan etkileri araştırılmıştır. Araştırmada, veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi kullanılmış olup, elde edilen veriler Yapısal Eşitlik Modeli ile değerlendirilmiştir.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Doğu Anadolu Bölgesinde Çalışan Akademisyenlerin Örgüt Kültürünün Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli İle Analizi. 2017-2018

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: İnsan Faktörleri Mühendisliği Laboratuvarı. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. İnsan Faktörleri Mühendisliği Laboratuvarı. 2010-2011

(Ğ-1) Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Best Student Manuscript Award. 2010

(I-1) Uluslar arası sanat ve tasarım yarışma jürilerinde görev almak

1-) Girişimcilik (Güz). Türkiye. . 2020
2-) Girişimcilik (Güz). Türkiye. . 2019
3-) Pazarlamaya Giriş 2(Bahar). Türkiye. . 2018
4-) Bölüm Başkan Yardımcılığı. Türkiye. . 2017
5-) GIDA İŞLETMELERİ EKONOMİSİ (Bahar)(İ.Ö). Türkiye. . 2014

(I-11) Değişim/İşbirliği Programları kapsamında yurtdışı kurumlarda ders vermek

1-) Erasmus Öğretim Üyesi Değişim Programı. Polonya. . 2014

(I-13) Bölüm başkan yardımcılığı ve anabilim dalı başkanlığı (her yıl için)

1-) Bölüm Başkan Yardımcılığı. Türkiye. . 2020
2-) Bölüm Başkan Yardımcılığı. Türkiye. . 2019
3-) Bölüm Başkan Yardımcılığı. Türkiye. . 2018
4-) Bölüm Başkan Yardımcılığı. Türkiye. . 2016
5-) Bölüm Başkan Yardımcılığı. Türkiye. . 2015
6-) Bölüm Başkan Yardımcılığı. Türkiye. . 2014
7-) Bölüm Başkan Yardımcılığı. Türkiye. . 2013

(I-14) Azami ders saati dışında verilen dersler (her yarıyıl için ders başına) (toplamda yıllık 30 puanı geçemeyecek şekilde)

1-) İnovasyon ve Bilgi Yönetimi (Güz). Türkiye. . 2020
2-) Kalite Yönetimi (Güz). Türkiye. . 2020
3-) İnovasyon ve Bilgi Yönetimi (Güz) (İ.Ö). Türkiye. . 2020
4-) Kalite Yönetimi (Güz) (İ.Ö). Türkiye. . 2020
5-) Girişimcilik (Güz) (İ.Ö). Türkiye. . 2020
6-) Örgütsel Davranış (Bahar). Türkiye. . 2020
7-) Örgütsel Davranış (Bahar) (İ.Ö). Türkiye. . 2020
8-) Değişim Yönetimi (Bahar)(İ.Ö). Türkiye. . 2020
9-) Değişim Yönetimi (Bahar). Türkiye. . 2020
10-) Çok Uluslu Şirketler ve Yabancı Yatırımlar (Bahar). Türkiye. . 2020
11-) Çok Uluslu Şirketler ve Yabancı Yatırımlar (Bahar) (İ.Ö). Türkiye. . 2020
12-) Uluslararası Stratejik Yönetim) (Bahar). Türkiye. . 2020
13-) Örgüt Teorisi (Y.L.Tezsiz) (Bahar). Türkiye. . 2019
14-) Örgüt Teorisi (Y.L.Tezli) (Bahar). Türkiye. . 2019
15-) Uluslararası Yönetim (Y.L.Tezli)(Bahar). Türkiye. . 2019
16-) İnsan Kaynakları Yönetimi (Y.L.Tezli)(Bahar). Türkiye. . 2019
17-) Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları (Bahar). Türkiye. . 2019
18-) İnsan Kaynakları Yönetimi (Güz). Türkiye. . 2019
19-) İşletmenin Temelleri (Güz). Türkiye. . 2019
20-) Örgüt Teorisi (Y. L.Tezli) (Güz). Türkiye. . 2019
21-) Örgüt Teorisi (Y. L.Tezsiz)(Güz). Türkiye. . 2019
22-) Pazarlamaya Giriş (Güz). Türkiye. . 2018
23-) Halkla İlişkiler (Güz). Türkiye. . 2018
24-) Uluslararası İşletme (Güz) (Y.L). Türkiye. . 2018
25-) Örgüt Teorisi (Y.L.Tezsiz) (Bahar). Türkiye. . 2018
26-) Örgüt Teorisi (Y.LTezli) (Bahar). Türkiye. . 2018
27-) Uluslararası İşletmecilik (Y.L.Tezsiz)(Bahar). Türkiye. . 2018
28-) Örgütsel Davranış (Güz). Türkiye. . 2017
29-) Örgütsel Davranış (Güz)(İ.Ö). Türkiye. . 2017
30-) Uluslararası İşletme Yönetimi (YL) (Güz). Türkiye. . 2017
31-) İşletmelerde Yöneticilik ve Liderlik (Güz). Türkiye. . 2017
32-) Üretim Planlaması ve İşlemleri (Güz). Türkiye. . 2017
33-) Pazarlamaya Giriş-2 (Bahar). Türkiye. . 2017
34-) Girişimcilik (Bahar). Türkiye. . 2017
35-) Pazarlamaya Giriş-2 (Bahar)(İ.Ö.). Türkiye. . 2017
36-) Girişimcilik (Bahar)(İ.Ö.). Türkiye. . 2017
37-) İşletmelerde Yöneticilik ve Liderlik (Bahar). Türkiye. . 2017
38-) ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (Güz). Türkiye. . 2015
39-) ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (Güz)(İ.Ö). Türkiye. . 2015
40-) ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ (Güz). Türkiye. . 2015
41-) ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ (Güz) (İ.Ö). Türkiye. . 2015
42-) ÇAĞDAŞ ÖRĞÜT KURAMLARI (Bahar)(Y.L). Türkiye. . 2015
43-) ÇEVRE EKONOMİSİ (Bahar). Türkiye. . 2015
44-) ÇEVRE EKONOMİSİ (Bahar) (İ.Ö). Türkiye. . 2015
45-) DAVRANIŞ BİLİMLERİ (Bahar). Türkiye. . 2015
46-) DAVRANIŞ BİLİMLERİ (Bahar) (İ.Ö). Türkiye. . 2015
47-) İŞLETMELERDE LİDERLİK ANALİZİ (Bahar). Türkiye. . 2015
48-) İŞLETMELERDE YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK (Bahar). Türkiye. . 2015
49-) İŞLETMELERDE YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK (Bahar) (İ.Ö). Türkiye. . 2015
50-) MESLEKİ İNGİLİZCE (Bahar). Türkiye. . 2015
51-) MESLEKİ İNGİLİZCE (Bahar)(İ.Ö). Türkiye. . 2015
52-) ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (Güz). Türkiye. . 2014
53-) ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (Güz)(İ.Ö). Türkiye. . 2014
54-) KURUMSAL YÖNETİM (Güz). Türkiye. . 2014
55-) KURUMSAL YÖNETİM (Güz) (İ.Ö). Türkiye. . 2014
56-) MESLEKİ İNGİLİZCE (Güz). Türkiye. . 2014
57-) MESLEKİ İNGİLİZCE (Güz) (İ.Ö). Türkiye. . 2014
58-) GIDA İŞLETMELERİ EKONOMİSİ (Bahar). Türkiye. . 2014
59-) MESLEKİ İNGİLİZCE (Bahar). Türkiye. . 2014
60-) MESLEKİ İNGİLİZCE (Bahar)(İ.Ö). Türkiye. . 2014

(I-15) Rektörlük tarafından oluşturulan kurul ve komisyonlarda görev almak (her yıl için)

1-) OHAL İnceleme Komisyonu Başkanı. Türkiye. . 2018
2-) OHAL İnceleme Komisyonu Başkanı. Türkiye. . 2017
3-) OHAL İnceleme Komisyonu Başkanı. Türkiye. . 2016

(I-16) Yürütülen disiplin/ceza araştırma ve soruşturmalar

1-) Soruşturma. Türkiye. . 2018
2-) Soruşturma. Türkiye. . 2017
3-) Soruşturma. Türkiye. . 2016

Verdiği Dersler

İŞL1837 2020-2021 Güz

Örgütsel Davranış

İŞL3521 2020-2021 Güz

İnovasyon ve Bilgi Yönetimi

UİT 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

UİT 5090 2020-2021 Güz

Seminer

UİT 5537 2020-2021 Güz

Uluslararası Değişim ve Çatışma Yönetimi

UİT 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 5702 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6501 2020-2021 Güz

Uluslararası İşletmecilik

UİT 6701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

YBS5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ2006 2019-2020 Bahar

Örgütsel Davranış

TUİ4510 2019-2020 Bahar

Değişim Yönetimi

UİT 5701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

UİT5090 2019-2020 Bahar

Seminer

UİT5508 2019-2020 Bahar

Uluslararası Stratejik Yönetim

UTL4510 2019-2020 Bahar

Çok Uluslu Şirketler ve Yabancı Yatırımlar

İŞL3521 2019-2020 Güz

İnovasyon ve Bilgi Yönetimi

İŞL4511 2019-2020 Güz

Kalite Yönetimi

TUİ3513 2019-2020 Güz

Turizm İşletmelerinde Kalite Yönetimi

TUİ3517 2019-2020 Güz

Turizmde Girişimcilik

UTL4527 2019-2020 Güz

İnovasyon Yönetimi

YBS4901 2019-2020 Güz

İnovasyon ve Bilgi Yön.