Personel

Doktor Öğretim Üyesi BAKİ BORA HANÇA
Doktor Öğretim Üyesi
Baki Bora Hança
@ E-posta
borahanca@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 3126

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 16.08.1996

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 26.10.2001

Doktora

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Dünyası Halkbilimi 03.07.2009

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) “Tanım mı, Tarif mi? Halk Hikayesinin Tanımlanması Meselesi”, JASSS The Journal Of Academic Social Science Studies, Volume 5/8 December 2012, s. 693-699. - 2012
2-) “Canıl Mırza Destanında Kahraman Tipolojisi Açısından Kadın”, Ege Üniversitesi, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Cilt: 12, S. 2, İzmir 2012, s. 499-512. - 2012

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) “Muğla’nın Halkbilimine Kazandırdığı Bir Değer: Yusuf Ziya Demircioğlu”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Güz 2011, Sayı 27, Muğla 2013, s. 104-116. - 2013

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) “UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Kararı ve Küreselleşme Üzerine Bazı Analizler (UNESCO Resolution on Safeguarding Intangible Cultural Heritage and Some Analysis on Globalizations)”, VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 27 Haziran – 1 Temmuz 2006, Gaziantep - 2006

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) “Türkmen Halk Şiirinde Aşk”, I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, 9-15 Nisan 2006, Çeşme-İzmir - 2006

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) “Şiirlere Akseden Kazak Milli Uyanışı”, Prof. Dr. Fikret Türkmen Armağanı (Ed. Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, Yrd. Doç. Dr. Metin ARIKAN), İzmir, 2005, s. 361-368. - 2005

(Ç-1) Alanında kitap çevirisi

1-) Prof. Dr. Abdıldacan Akmataliyev-Prof.Dr.Keneş Kırbaşev (hzl.), Prof. Dr. Fikret Türkmen-Dr. Gülsine Uzun ile Birlikte, Kırgız Destanları III; Kocacaş Destanı, 2007, 302 S. - 2007

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu. Aralık. Türkiye. 2011

Verdiği Dersler

AKD1000 2020-2021 Güz

Akademik Danışmanlık

TDE 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

TDE 5000-1 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

TDE 5090 2020-2021 Güz

SEMİNER

TDE 5090-1 2020-2021 Güz

SEMİNER

TDE 5541 2020-2021 Güz

Türk Halk Bilimi İncelemeleri

TDE 5549 2020-2021 Güz

Geleneksel Seyirlik Oyunlar

TDE 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 5702 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (Tez Savunması)

TDE 6090 2020-2021 Güz

SEMİNER

TDE 6549 2020-2021 Güz

Töre, Tören ve Gelenekler

TDE 6551 2020-2021 Güz

Türk Dünyası Halk Edebiyatı İncelemeleri I

TDE 6701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6702 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6705 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6706 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6707 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6708 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6800 2020-2021 Güz

Yeterlik Sınavına Hazırlık

TDE 6900 2020-2021 Güz

Tez Önerisi

TDE 6901 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (1.TİK)

TDE 6902 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (2.TİK)

TDE 6903 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (3.TİK)

TDE3539 2020-2021 Güz

Günümüz Türk Edebiyatında Halk Kültürü

TDE4001 2020-2021 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4002 2020-2021 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE4653 2020-2021 Güz

Halk Kültürü ve Medya

TDE 5090 2019-2020 Bahar

SEMİNER

TDE 5548 2019-2020 Bahar

Türk Destanları

TDE 5554 2019-2020 Bahar

Türk Dünyası Halk Kültürü

TDE 5701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6090 2019-2020 Bahar

SEMİNER

TDE 6542 2019-2020 Bahar

Alevi-Bektaşi Edebiyatı

TDE 6702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6900 2019-2020 Bahar

Tez Önerisi

TDE3540 2019-2020 Bahar

Halk Biliminin Görsel Kaynakları

TDE4501 2019-2020 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE4502 2019-2020 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE4554 2019-2020 Bahar

Halk Kültürü ve Sinema

TDE 5099 2019-2020 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

TDE 5541 2019-2020 Güz

Türk Halk Bilimi İncelemeleri

TDE 5549 2019-2020 Güz

Geleneksel Seyirlik Oyunlar

TDE 6099 2019-2020 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

TDE 6549 2019-2020 Güz

Töre, Tören ve Gelenekler

TDE3539 2019-2020 Güz

Günümüz Türk Edebiyatında Halk Kültürü

TDE4501 2019-2020 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4502 2019-2020 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE4553 2019-2020 Güz

Halk Kültürü ve Medya

TDE 5548 2018-2019 Bahar

Türk Destanları

TDE 5554 2018-2019 Bahar

Türk Dünyası Halk Kültürü

TDE 6546 2018-2019 Bahar

Türk Halk Bilimi ve Modernleşme

TDE2012 2018-2019 Bahar

Türk Halk Edebiyatı II

TDE3010 2018-2019 Bahar

Türk Halk Edebiyatı IV

TDE3540 2018-2019 Bahar

Halk Biliminin Görsel Kaynakları

TDE4502 2018-2019 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE4554 2018-2019 Bahar

Halk Kültürü ve Sinema

TDE 5541 2018-2019 Güz

Türk Halk Bilimi İncelemeleri

TDE 5549 2018-2019 Güz

Geleneksel Seyirlik Oyunlar

TDE 6549 2018-2019 Güz

Töre, Tören ve Gelenekler

TDE 6551 2018-2019 Güz

Türk Dünyası Halk Edebiyatı İncelemeleri I

TDE3009 2018-2019 Güz

Türk Halk Edebiyatı III

TDE3539 2018-2019 Güz

Günümüz Türk Edebiyatında Halk Kültürü

TDE4501 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4502 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE4553 2018-2019 Güz

Halk Kültürü ve Medya