Personel

Doktor Öğretim Üyesi BEKİR TUNCER
Doktor Öğretim Üyesi
Bekir Tuncer
@ E-posta
btuncer@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5714

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu / Havacılık Yönetimi Bölümü / Havacılık Yönetimi Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu / Havacılık Yönetimi Bölümü / Havacılık Yönetimi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 13.09.2002

Yüksek Lisans

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilimdalı Pazarlama Bilimdalı 01.02.2006

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilimdalı 04.11.2014

Yayin Bilgileri

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Tuncer Bekir, Aydoğan Kadir, 2019. Yakıt Maliyetlerinin Taşınan Hava Kargo Miktarı Üzerine Etkileri: 2007-2018 Türkiye Örneği. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
2-) Tuncer Bekir, 2019. Satış Temsilcilerinin Girişimci Kişilik Özelliklerinin Kuşak Farklılıklarına Göre İncelenmesi: Muğla İli Örneği. Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi
3-) Tuncer Bekir, Kızgın Yıldıray, 2018. Tavsiye Etme Davranışının Algılanan Hizmet Kalitesi Değişkenleri İle İlişkisi: Atatürk Havalimanı Örneği. Business and Management Studies: An International Journal
4-) Tuncer, B., Gavcar, E., 2014. Havalimanı Terminal Hizmet Kalitesini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. The Journal of Academic Social Science
5-) Tuncer, B., Atlay Işık, D., 2014. Havalimanı Yolcularının Satın Alma Davranışlarını İncelemeye Yönelik Bir Araştırma. The Journal of Academic Social Sciences

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Tuncer Bekir, 2020. Havalimanı Terminal Perakendeciliği Üzerine Kavramsal Bir Çalışma. Turkish Studies - Social Sciences

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Tuncer Bekir, 2019. Demografik Özelliklerin Sipariş Alıcı ve Şoför Satışçı Satış Temsilcilerinin Girişimcilik Niyetine Etkisinin İncelenmesi. II. Business Organization Research Conference
2-) Kızgın Yıldıray, Tuncer Bekir, 2019. Genç Tüketicilerin Gıda Etiketi Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. II. Business Organization Research Conference
3-) Tuncer Bekir, Kızgın Yıldıray, 2018. Algılanan Hizmet Kalitesi Faktörlerinin Tavsiye Etme Davranışı ile İlişkisi: Atatürk Havalimanı Örneği. Business and Organization Research Conference
4-) Tuncer Bekir, Aydoğan Kadir, 2018. Yakıt Maliyetlerinde Meydana Gelen Değişimin Hava Kargo Taşımacılığının Yük Miktarı Üzerindeki Etkileri. Business and Organization Research Conference
5-) Tuncer Bekir, 2017. Satış Temsilcilerinin Girişimci Kişilik Özelliklerinin Kuşak Farklılıklarına Göre İncelenmesi. III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ
6-) Tuncer, B., Şekerli, E.B., 2014. Yolcu Milliyeti ve Terminal Memnuniyeti Etkileşimi: Uluslararası Havalimanı Yolcuları Üzerine Ampirik Bir Araştırmaa. 2. Uluslararası Havacılık İşletmeciliği Konferansı
7-) Tuncer, B., Atlay Işık, D., Gavcar, E., 2013. Buying Behaviour of Passengers At Airports: A Field Study From Turkey.. 6th International Conferance On Services Management

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Tuncer, B., Atlay Işık, D., 2013. Havalimanı Yolcularının Satınalma Davranışlarını İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırması. 18. Ulusal Pazarlama Kongresi

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) İzmir Sosyal Bilimler Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) R&S - Research Studies Anatolia Journal. 2020. Hakemlik Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Havalimanı Terminal Hizmet Kalitesini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
2-) Havalimanı Yolcularının Satın Alma Davranışlarını İncelemeye Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Havalimanı Terminal Hizmet Kalitesini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Tavsiye Etme Davranışının Algılanan Hizmet Kalitesi Değişkenleri İle İlişkisi: Atatürk Havalimanı Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Havalimanı Terminal Hizmet Kalitesini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 4
4-) Havalimanı Terminal Hizmet Kalitesini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
5-) Havalimanı Yolcularının Satınalma Davranışlarını İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırması - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Havalimanı Dış Hatlar Terminalini Kullanan Yolcuların Satın Alma Davranışlarının İncelenmesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. HAVALİMANI TERMİNAL PERAKENDECİLİK HİZMETLERİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ: MUĞLA DALAMAN ve ANTALYA DIŞ HATLAR TERMİNAL ÖRNEĞİ. 2013-2014

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 2. Uluslararası Bilimsel Çalışmalarda Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu-2018. Türkiye. . 2018
2-) II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – Sosyal ve Beşeri Bilimler (BILMES SC-HM 2018). Türkiye. . 2018

Verdiği Dersler

HVY2008 2019-2020 Bahar

Havacılık Etiği

HVY2010 2019-2020 Bahar

İletişim

İKT1812 2019-2020 Bahar

Genel İktisat II

İŞL3806 2019-2020 Bahar

Lojistik Yönetimi

UTL3902 2019-2020 Bahar

Ulaştırma Politikaları

HVY3003 2019-2020 Güz

Hava Taşımacılığı

İKT1811 2019-2020 Güz

Genel İktisat I

İŞL2801 2019-2020 Güz

Genel Muhasebe

İŞL3805 2019-2020 Güz

Pazarlama İlkeleri

İŞL3807 2019-2020 Güz

Ticaret Hukuku

HVY 2008 2018-2019 Bahar

Havacılık Etiği

HVY 2010 2018-2019 Bahar

İletişim

İKT 1812 2018-2019 Bahar

Genel İktisat II

MAT 1824 2018-2019 Bahar

Matematik II

PZR2818 2018-2019 Bahar

HAVAYOLU PAZARLAMASI

TUİ2008 2018-2019 Bahar

Konaklama İşletmeleri Muhasebesi

UTL2002 2018-2019 Bahar

Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi II

İKT 1811 2018-2019 Güz

Genel İktisat I

İŞL 2801 2018-2019 Güz

Genel Muhasebe

MAT 1823 2018-2019 Güz

Matematik I

PZR2801 2018-2019 Güz

PAZARLAMA VE SATIŞ

UTL1001 2018-2019 Güz

Uluslararası Ticarete Giriş

UTL2001 2018-2019 Güz

Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi I