Personel

Prof.Dr. BÜLENT ÇELİKEL
Prof.Dr.
Bülent Çelikel
@ E-posta
bulentcelikel@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5778

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İslami İlimler Fakültesi / Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü / Din Bilimleri Abd

Kadro Birimi

İslami İlimler Fakültesi / Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü / Din Bilimleri Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Dokuz Eylül İlahiyat İlahiyat 23.06.1997

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri ABD 19.07.2001

Doktora

Dokuz Eylül Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri ABD 12.07.2006

Yayin Bilgileri

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çelikel Bülent, 2021. Değerler Eğitiminde 'Özne Olma Durumu' ve Din Eğitimindeki Uzanımları. |TOPLUM BİLİMLERİ Dergisi
2-) Çelikel Bülent, 2020. Din Eğitimini Sosyoloji Gözüyle Okumak. TUDEAR: Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi
3-) Çelikel Bülent, 2013. Gazâlînin Dönemindeki Ulemâya Yönelttiği Eleştiriler. DİN BİLİMLERİ Akademik Araştırma Dergisi
4-) Çelikel Bülent, 2013. Dinî Danışmanlık Psikoterapi ile Din Eğitiminin Buluşma Noktası. MARİFE: Dinî Araştırmalar Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Çelikel Bülent, 2014. Din Eğitiminin Psikolojik Temeli Üzerine Bir Değerlendirme. EKEV Akademi Dergisi
2-) Çelikel Bülent, 2008. Fazlur Rahman da Eğitimin Tanımı ve Hedefleri. DEÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi
3-) Çelikel Bülent, 2008. Fazlur Rahman ın Geleneksel İslâmi Eğitim Eleştirisi. DEÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Çelikel Bülent, 2009. Din Eğitimi Neden Çağdaşlaş a madı Fazlur Rahman ın Küreselleşme Bağlamındaki Cevabı. TÜRKİYE GÜNLÜĞÜ

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Çelikel Bülent, 2022. İnsan Doğası ve Erdemlilik: Gazâlî'nin Yaklaşımı. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu
2-) Çelikel Bülent, 2021. İslam Ahlak Düşüncesinde İnsan Olmanın (İnsaniyyet) İmkânı. II. Uluslararası Din ve İnsan Sempozyumu (UDİS 2021) "Din, Ahlak ve Hukuk"
3-) Çelikel Bülent, 2020. "Ahlâk-ı Celâlî'de Benliğin İnşâsı: Eğitim Bakımından Bir Analiz". Uluslararası 14. ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefe, Kelam ve Tasavvuf Sempozyumu
4-) Çelikel Bülent, 2019. Günümüz Gençlik Sorunlarından Biri: Aşırı Bireycilik. Cunda Toplantıları 2: Uluslararası Hz. Peygamber ve Gençlik Sorunları Çalıştayı
5-) Çelikel Bülent, 2017. Yüksek Din Öğretiminde Gerçekliklere Dayanmak: İlahiyat Fakülteleri İçin Bir Yeterlilik Önerisi. Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Kongresi

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çelikel Bülent, 2018. Din Hizmetlerinde Din Dili. Cunda Toplantıları 1 : Din Anlatımında Din Dili Çalıştayı
2-) Çelikel Bülent, 2011. Anlamlı Yetişkin Olarak Vâiz. DİB Vaaz ve Vâizlik Sempozyumu

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Çelikel Bülent, 2022. Benliğin İnşâsı: Ahlâk-ı Nâsırî'nin Eğitim Bakımından İçerik Analizi/. Yayın Evi: Ötüken Editör Adı: Ayşegül Büşra Paksoy
2-) Çelikel Bülent, 2014. Benliğin İnşâsı Ahlâk ı Nâsırî nin Eğitim Bakımından İçerik Analizi/. Yayın Evi: Tıbyan Yay. Editör Adı: Yok

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Çelikel Bülent, 2008. Gazâlî ve Eğitim/. Yayın Evi: İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İzmir Editör Adı: Yok

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Çelikel Bülent, 2020. Fârâbi Anısına Türkiye ve Türk Dünyası Araştırmaları - II/”Yüksek Din Öğretiminde Paradigma Değişiminin Gerekliliği”. Yayın Evi: İKSAD Publishing House Editör Adı: Yunus Emre TANSÜ
2-) Çelikel Bülent, 2019. Hz. Peygamber ve Gençlik Sorunları/”Aşırı Bireycilik ve Din Eğitimi”. Yayın Evi: Palet Yayınları Editör Adı: Mehmet Bayyiğit, Mehmet Özkan, Ahmet Ali Çanakçı, Asem Abdelghany
3-) Çelikel Bülent, 2016. Klasik İslam Eğitimcileri/Gazâlî (ss. 287-308). Yayın Evi: Rağbet Yay. Editör Adı: Köylü, Mustafa; Koç, Ahmet

(Ç-2) Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Çelikel Bülent, 2014. İslam’da Eğitime Dair/Makale - Çeviri: Gazali’nin Eğitim Görüşü (Nabil Nofal, “Gazali”, Prospects: the Quarterly Review of Comparative Education, vol. XXIII, no. 3/4, 1993, ss. 519-542). Yayın Evi: Tıbyan Yay. Editör Adı: Yok
2-) Çelikel Bülent, 2014. İslam’da Eğitime Dair/Makale - Çeviri: Pakistan’ın Eğitim Sorunlarının Kur’ânî Çözümü (Islamic Studies, VI/4, 1967, ss. 315-326). Yayın Evi: Tıbyan Yay. Editör Adı: Yok
3-) Çelikel Bülent, 2014. İslam’da Eğitime Dair/Kitap Bölümü - Çeviri: Çağdaş Batı Eğitimi: İslami Eğitim ile Bir Karşılaştırma (Islamic Versus Modern Western Education (Prospects For The Future), The Institute of Middle Eastern Studies, Japan 1990, ss. 60-73.). Yayın Evi: Tıbyan Yay. Editör Adı: Yok

(Ç-3) Alanıyla ilgili çeviriyazı veya sadeleştirme

1-) Çelikel Bülent, 2014. İslam’da Eğitime Dair/Makale - Sadeleştirme: Nâsır Tûsî’nin Terbiye Hakkındaki Fikri: Çocuk Terbiyesi (Mihrab, I/5, ss. 132-140, İstanbul 1340 (1924).. Yayın Evi: Tıbyan Yay. Editör Adı: Yok
2-) Çelikel Bülent, 2014. İslam’da Eğitime Dair/Makale - Sadeleştirme: Terbiyevî Bir Tetkik: İstanbul’da Yetişen İlk Filozoflarımızdan Kınalızâde Âli Efendi’nin Terbiye Hakkındaki Efkâr ve Telâkkiyâtına Bir Nazar (Mihrab, I/4, ss. 100105, İstanbul 1340 (1924).. Yayın Evi: Tıbyan Yay. Editör Adı: Yok

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Journal of Ilahiyat Researches. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Turkish Studies- Comparative Religious Studies. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Üniversite Araştırmaları Dergisi. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
7-) İslami Araştırmalar. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
8-) Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
9-) Anasay. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
10-) Avrasya Terim Dergisi. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
11-) GİFAD Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
12-) TASAVVUR: Tekirdağ İlahiyat Dergisi. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
13-) Değerler Eğitimi Dergisi . 2021. Hakemlik Sayısı: 1
14-) Balıkesir İlahiyat Dergisi. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
15-) Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi: TUDEAR . 2021. Hakemlik Sayısı: 1
16-) Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi: TUDEAR. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
17-) ANEMON Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi . 2019. Hakemlik Sayısı: 1
18-) Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi . 2019. Hakemlik Sayısı: 1
19-) Rumeli İslam Araştırmaları . 2018. Hakemlik Sayısı: 1
20-) TUDEAR Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi . 2018. Hakemlik Sayısı: 1
21-) Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi . 2016. Hakemlik Sayısı: 1
22-) Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi . 2014. Hakemlik Sayısı: 1
23-) MARİFE Dini Araştırmalar Dergisi . 2014. Hakemlik Sayısı: 1
24-) Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi . 2012. Hakemlik Sayısı: 1
25-) Değerler Eğitimi Dergisi . 2011. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
3-) KİLİTBAHİR Çanakkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Çukurova İlahiyat Fakültesi Dergisi . 2018. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Diyanet İlmi Dergi . 2017. Hakemlik Sayısı: 2

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2021. Dinî Hayatımızın Temel Taşları Hanefîlik-Mâtürîdîlik-Yesevîlik Dünü-Bugünü-Yarını.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Dinî Danışmanlık Psikoterapi ile Din Eğitiminin Buluşma Noktası - Atıf Yılı: 2024 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Gazâlî ve Eğitim/ - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) Değerler Eğitiminde 'Özne Olma Durumu' ve Din Eğitimindeki Uzanımları - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
3-) Fazlur Rahman da Eğitimin Tanımı ve Hedefleri - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
4-) Dinî Danışmanlık Psikoterapi ile Din Eğitiminin Buluşma Noktası - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
5-) Gazâlî ve Eğitim/ - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
6-) Benliğin İnşâsı Ahlâk ı Nâsırî nin Eğitim Bakımından İçerik Analizi/ - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
7-) Dinî Danışmanlık Psikoterapi ile Din Eğitiminin Buluşma Noktası - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
8-) Din Eğitimini Sosyoloji Gözüyle Okumak - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
9-) Gazâlî ve Eğitim/ - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
10-) Dinî Danışmanlık Psikoterapi ile Din Eğitiminin Buluşma Noktası - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
11-) Dinî Danışmanlık Psikoterapi ile Din Eğitiminin Buluşma Noktası - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
12-) Klasik İslam Eğitimcileri/Gazâlî (ss. 287-308) - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
13-) Gazâlînin Dönemindeki Ulemâya Yönelttiği Eleştiriler - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
14-) Dinî Danışmanlık Psikoterapi ile Din Eğitiminin Buluşma Noktası - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
15-) Gazâlî ve Eğitim/ - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
16-) Gazâlînin Dönemindeki Ulemâya Yönelttiği Eleştiriler - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
17-) Gazâlînin Dönemindeki Ulemâya Yönelttiği Eleştiriler - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
18-) Gazâlî ve Eğitim/ - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
19-) Dinî Danışmanlık Psikoterapi ile Din Eğitiminin Buluşma Noktası - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
20-) Dinî Danışmanlık Psikoterapi ile Din Eğitiminin Buluşma Noktası - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
21-) Gazâlînin Dönemindeki Ulemâya Yönelttiği Eleştiriler - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
22-) Fazlur Rahman da Eğitimin Tanımı ve Hedefleri - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
23-) Dinî Danışmanlık Psikoterapi ile Din Eğitiminin Buluşma Noktası - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
24-) Gazâlî ve Eğitim/ - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Gazâlînin Dönemindeki Ulemâya Yönelttiği Eleştiriler - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
2-) Klasik İslam Eğitimcileri/Gazâlî (ss. 287-308) - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Gazâlî ve Eğitim/ - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Gazâlînin Dönemindeki Ulemâya Yönelttiği Eleştiriler - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Dinî Danışmanlık Psikoterapi ile Din Eğitiminin Buluşma Noktası - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
6-) Gazâlî ve Eğitim/ - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
7-) Gazâlî ve Eğitim/ - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
8-) Fazlur Rahman ın Geleneksel İslâmi Eğitim Eleştirisi - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
9-) Fazlur Rahman da Eğitimin Tanımı ve Hedefleri - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Dinî Danışmanlık Psikoterapi ile Din Eğitiminin Buluşma Noktası - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
2-) Gazâlî ve Eğitim/ - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
3-) Gazâlînin Dönemindeki Ulemâya Yönelttiği Eleştiriler - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Dinî Danışmanlık Psikoterapi ile Din Eğitiminin Buluşma Noktası - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
2-) Değerler Eğitiminde 'Özne Olma Durumu' ve Din Eğitimindeki Uzanımları - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
3-) Din Eğitiminin Psikolojik Temeli Üzerine Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
4-) Gazâlî ve Eğitim/ - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 3
5-) Gazâlînin Dönemindeki Ulemâya Yönelttiği Eleştiriler - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
6-) Din Eğitiminin Psikolojik Temeli Üzerine Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
7-) Din Eğitimini Sosyoloji Gözüyle Okumak - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
8-) Anlamlı Yetişkin Olarak Vâiz - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
9-) Gazâlî ve Eğitim/ - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
10-) Din Eğitiminin Psikolojik Temeli Üzerine Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
11-) Fazlur Rahman da Eğitimin Tanımı ve Hedefleri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
12-) Gazâlî ve Eğitim/ - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
13-) Dinî Danışmanlık Psikoterapi ile Din Eğitiminin Buluşma Noktası - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
14-) Gazâlînin Dönemindeki Ulemâya Yönelttiği Eleştiriler - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
15-) Dinî Danışmanlık Psikoterapi ile Din Eğitiminin Buluşma Noktası - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
16-) Din Hizmetlerinde Din Dili - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
17-) Gazâlî ve Eğitim/ - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
18-) Gazâlînin Dönemindeki Ulemâya Yönelttiği Eleştiriler - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
19-) Din Eğitiminin Psikolojik Temeli Üzerine Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
20-) Fazlur Rahman ın Geleneksel İslâmi Eğitim Eleştirisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
21-) Gazâlînin Dönemindeki Ulemâya Yönelttiği Eleştiriler - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
22-) Fazlur Rahman ın Geleneksel İslâmi Eğitim Eleştirisi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
23-) Dinî Danışmanlık Psikoterapi ile Din Eğitiminin Buluşma Noktası - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
24-) Klasik İslam Eğitimcileri/Gazâlî (ss. 287-308) - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
25-) Gazâlî ve Eğitim/ - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
26-) Dinî Danışmanlık Psikoterapi ile Din Eğitiminin Buluşma Noktası - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
27-) Gazâlî ve Eğitim/ - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
28-) Gazâlînin Dönemindeki Ulemâya Yönelttiği Eleştiriler - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
29-) Din Eğitiminin Psikolojik Temeli Üzerine Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
30-) Gazâlî ve Eğitim/ - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
31-) Gazâlî ve Eğitim/ - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
32-) Gazâlî ve Eğitim/ - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
33-) Gazâlî ve Eğitim/ - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
34-) Gazâlî ve Eğitim/ - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: İlkokul hayat bilgisi dersi öğretim programının din eğitimi bakımından değerlendirmesi. Konu: Din Eğitimi, Eğitim. NAKİYE-TOPRAK. 2019
2-) Tez Adı: Nurettin Topçu'da milli mektep fikri. Konu: Din Eğitimi. BATTAL-SARAÇOĞLU. 2019
3-) Tez Adı: Ortaokul din kültürü ve ahlâk bilgisi dersi öğretim programı ile temel dini bilgiler dersi öğretim programının karşılaştırılması. Konu: Din Eğitimi. MURAT-ARSLANDAĞI. 2015

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Din Eğitimi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Gazali'nin Eğitim Görüşü . 2003-2006
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Din Eğitimi . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Fazlur Rahman'ın Eğitim Anlayışı . 2000-2001

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Hakemliği. Konu: Din Eğitimi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Lisans Düzeyindeki İlahiyat Eğitiminde Kalite Standartları. 2017-2019

(I-12) Bölüm başkanlığı, Dekan/Yüksekokul/Enstitü yardımcılığı (her yıl için

1-) Bölüm Başkanlığı, MSKÜ İslami İlimler Fakültesi (FDB). Muğla. . 2022

(I-13) Bölüm başkan yardımcılığı ve anabilim dalı başkanlığı (her yıl için)

1-) Anabilim Dalı Başkanlığı. TÜRKİYE/Muğla. . 2020
2-) Bölüm Başkan Yardımcılığı, DEÜ İlahiyat Fakültesi (DKAB) . TÜRKİYE/İzmir . . 2012

(I-15) Rektörlük tarafından oluşturulan kurul ve komisyonlarda görev almak (her yıl için)

1-) Birim Kalite Komisyonu Üyesi. TÜRKİYE/Muğla. . 2021

(I-17) ÜAK ya da Atama ve Yükseltilme Jüri Üyelikleri

1-) Doçentlik Jüriliği (ÜAK) . Türkiye . . 2023
2-) Doçentlik Jüriliği (ÜAK). Muğla. . 2023
3-) Atama Ön Değerlendirme ve Sınav Jüri Üyeliği . TÜRKİYE/Muğla. . 2020

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Bilim Kurulu Üyesi: 3. Uluslararası Din Eğitimi Kongresi . Konya. . 2022
2-) Oturum Başkanlığı: Uluslararası Değerler ve Semboller: Adalet Kavramı Sempozyumu, DEU İlahiyat Fakültesi. TÜRKİYE/İzmir . . 2019
3-) Düzenleme Kurulu Üyeliği: 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi . TÜRKİYE / Ankara . . 2018
4-) Bilim Kurulu Üyeliği: Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi. TÜRKİYE / Balıkesir . . 2018
5-) Bilim Kurulu Üyeliği: Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı . TÜRKİYE / Muş . . 2016

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Eğitim Çalıştayı. Muğla. . 2024
2-) Çalıştay: Türkiye'de Yüksek Din Öğretimi Çalıştayı: Sorunlar ve Gelecek, NEÜ İlahiyat Fakültesi. TÜRKİYE/Konya. . 2012
3-) Çalıştay: Değişen Dünyada Yetişkin Eğitimi, DEÜ İlahiyat Fakültesi. Türkiye. . 2004

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Çevrimiçi Seminer: Din Öğretiminde Yeni Yöntem Arayışları", İzmir MEM. Türkiye. . 2022
2-) Konferans: Benliğin İnşası, Türk Ocakları Muğla Şubesi. Türkiye. . 2022
3-) Konferans: "Gazali'ye Göre Davranış Öncesi Psikolojik Süreç", MSKÜ İslami İlimler Fakültesi . Türkiye. . 2021
4-) Seminer: "Tutuklu ve Hükümlü Çocuk, Genç ve Yetişkinlerle Eğitim/İletişim", Muğla İl Müftülüğü (Ceza İnfaz Kurumlarında Görevli Personele Yönelik Eğitim Programı). TÜRKİYE/Muğla. . 2020
5-) Panel: "İstiklal'in Sesi: Mehmed Akif": MSKÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı. TÜRKİYE/Muğla. . 2020
6-) Seminer: "Erken Çocuklukta Dini Gelişim", Menteşe Müftülüğü Hizmetiçi Eğitim Programı. Türkiye. . 2019
7-) Panel: Güncel Sorunlar ve Yüksek Din Öğretimi Kurumları, Uşak Üniversitesi İslam Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi. TÜRKİYE/Uşak . . 2018
8-) Seminer: “Benliğin İnşası: Ahlâk-ı Nâsırî Örneği”, DEÜ Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü. TÜRKİYE / izmir . . 2018
9-) Konferans: "Benliğin İnşâsı ve Din Eğitimi": Türk Ocakları Şehzadeler Şubesi . TÜRKİYE/Manisa. . 2018
10-) Konferans: "Eğitim, İnsan ve Din": Türk Ocakları İzmir Şubesi . TÜRKİYE/İzmir . . 2017
11-) Seminer: Aile ve Dini Rehberlik Bürolarında Görev Yapan Vaizler İçin Hazırlanan Hizmetiçi Eğitim Programı, TC Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü. TÜRKİYE / Ankara . . 2017
12-) Konferans: "Mevlânâ'da İnsan", DEÜ Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEUMAM). Türkiye/İzmir. . 2016

(I-9) Alanı ile ilgili kurum içi yada kurumdışı komisyon veya kurullarda görev yapmak (her yıl için )

1-) Birim Özdeğerlendirme Takım Başkanı. Muğla. . 2022
2-) Bölüm Uygulama Koordinatörü. Türkiye. . 2022
3-) Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi . Muğla. . 2022
4-) İntibak Komisyonu Üyesi. TÜRKİYE/Muğla. . 2020
5-) Danışma Kurulu Üyesi: İslami Araştırmalar Dergisi . TÜRKİYE/Ankara. . 2019
6-) Fakülte Kurulu Üyeliği, DEÜ İlahiyat Fakültesi. TÜRKİYE/İzmir . . 2016

Verdiği Dersler

EBB3908 2023-2024 Bahar

Özel Öğretim Yöntemleri

EBB4902 2023-2024 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II

İİF4004 2023-2024 Bahar

Din Eğitimi

TSE30006 2023-2024 Bahar

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

EBB4905 2023-2024 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

İİF4007 2023-2024 Güz

Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim

İİF4009 2023-2024 Güz

Mezuniyet Ödevi

EBB3908 2022-2023 Bahar

Özel Öğretim Yöntemleri

EBB4902 2022-2023 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II

İİF4004 2022-2023 Bahar

Din Eğitimi

TSE30006 2022-2023 Bahar

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

EBB1901 2022-2023 Güz

Eğitime Giriş

EBB3905 2022-2023 Güz

Öğretim Teknolojileri

EBB4901 2022-2023 Güz

Sınıf Yönetimi

EBB4905 2022-2023 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

İİF4007 2022-2023 Güz

Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim

İİF4009 2022-2023 Güz

Mezuniyet Ödevi

İSÖ4005 2022-2023 Güz

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

PFD 4025 2022-2023 Güz

Sınıf Yönetimi