Personel

Doktor Öğretim Üyesi BÜNYAMİN GÜNEY
Doktor Öğretim Üyesi
Bünyamin Güney
@ E-posta
bunyaminguney@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5218

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Radyoloji Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Radyoloji Anabilim Dalı

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Güney Bünyamin, 2016. Combined Endovascular Treatment with Distal Radial Artery Coil Embolization and Angioplasty in Steal Syndrome Associated with Forearm Dialysis Fistula. CardioVascular and Interventional Radiology

(A-9) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Yeniçeri İbrahim Önder, Güney Bünyamin, 2017. Spontan Gelişmiş Nontravmatik Süperfisiyal Temporal Arter Anevrizması: Olgu Sunumu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Akçay Gürbüz, Güney Bünyamin, 2019. Comparison of clinical findings and laboratory values in vitamin D defiency in children. The international medical congress of İzmir Democracy University, İMCİDU’19.
2-) Güney Bünyamin, Özdemir Murat Yunus, Yeniçeri İbrahim Önder, 2019. Examination standardization an quality study for mr imaging.. The international medical congress of İzmir Democracy University, İMCİDU’19
3-) Yeniçeri İbrahim Önder, Güney Bünyamin, Azık Mehmet Fatih, Çullu Neşat, 2019. Beta talasemi major olgularının serum ferritin düzeyleri ile T2 ve ADC ölçümlerinin korelasyonu.. TMRD 24. Yıllık uluslararası katılımlı bilimsel toplantısı.
4-) Güney Bünyamin, Yeniçeri İbrahim Önder, Doğan Emrah, 2019. SEREBRAL KAVERNÖZ MALFORMASYON TANISINDA SWI ve GRE T2 GÖRÜNTÜLEME 3 Tesla Deneyimimiz. TMRD 24. Yıllık uluslararası katılımlı bilimsel toplantısı.
5-) Yeniçeri İbrahim Önder, Akçay Gürbüz, Güney Bünyamin, 2019. Karaciğer fokal lezyonlarında difüzyon ağırlıklı görüntüleme.. 13. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi.
6-) Güney Bünyamin, Yeniçeri İbrahim Önder, Akçay Gürbüz, Onat Şeyda, 2019. Serebellar proton MR spectroscopy findings in Down Syndrome Children. Türk Nöroradyoloji Derneği Uluslararası katılımlı 28.Yıl Yıllık Toplantısı
7-) Güney Bünyamin, Cetinoglu Yusuf Kenan, Yeniceri İbrahim Önder, Çullu Neşat, 2018. DIAGNOSTIC CONTRIBUTION OFSUSCEPTIBILITY-WEIGHTED IMAGINGIN CENTRAL NERVOUS SYSTEMSUPERFICIAL SIDEROSIS. Turkish Society of Magnetic Resonance 23rd Annual Meeting
8-) Yeniçeri İbrahim Önder, Çullu Neşat, Güney Bünyamin, 2018. Can unenhanced MRI be an alternative fallowing incidentally discovered meningioma. Turkish Society of magnetic resonance 23rd annual meeting
9-) Güney Bünyamin, Cetinoglu Yusuf Kenan, Yeniceri İbrahim Önder, Çullu Neşat, 2018. DIAGNOSTIC CONTRIBUTION OFSUSCEPTIBILITY-WEIGHTED IMAGINGIN CENTRAL NERVOUS SYSTEMSUPERFICIAL SIDEROSIS. Turkish Society of Magnetic Resonance 23rd Annual Meeting
10-) Güney Bünyamin, Yeniçeri İbrahim Önder, Akçay Gürbüz, Çullu Neşat, 2018. Proton (H-MRS) MR SPECTROSCOPIC BRAIN METABOLITE PROFILE OF CHILDREN WITH ADOLESCENT AGE GROUP DOWN SYNDROME. XVI. Balkan Congres of Radiology, ESOR COURSE, 04-06 October 2018, PINE BAY HOTEL CONGRESS CENTER, KUŞADASI, TURKEY
11-) Yeniçeri İbrahim Önder, Güney Bünyamin, Dinç Elibol Funda, Çullu Neşat, 2018. COMPARISON OF KIDNEY DENSITIES OF CASES WITH URINARY DILATATION IN UNENHANCED CT SCAN. XVI. Balkan Congress of Radiology
12-) Güney Bünyamin, Akçay Gürbüz, 2018. Ülkemizde MR Görüntülemede Teleradyolojik Sorunlar Kablonun İki Tarafı. 3. Uluslararası Sağlıkta Bilişim ve Bilgi Güvenliği Kongresi, 14-17 Kasım 2018, SPICE Otel, Belek- ANTALYA
13-) Akçay Gürbüz, Güney Bünyamin, 2018. Teletıp’ ın Çocuk Hastalarda Uygulanması: Telepediyatri. 3. Uluslararası Sağlıkta Bilişim ve Bilgi Güvenliği Kongresi, 14-17 Kasım 2018, SPICE Otel, Belek- ANTALYA
14-) Güney Bünyamin, Cetinoglu Yusuf Kenan, Akçay Gürbüz, Yeniçeri İbrahim Önder, Çullu Neşat, 2017. Gelişimsel Kalc¸a Displazisi Tanısında Kullanılan Graf Yönteminde Bebeğin Uygun Pozisyonda Statik Hale Getirilmesi Konusunda Standardizasyon C¸alışması. 9. Uluslararası Hasta ve Çalışan Hakları Kongresi
15-) Akçay Gürbüz, Özkaraca Osman, Güney Bünyamin, 2016. Teleradyoloji web uygulaması ile güc¸lendirilmiş ac¸ık kaynak kodlu yazılım kullanarak uzaktan konsültasyon: Gerc¸ek bir hastane uygulaması. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi
16-) Akçay Gürbüz, Güney Bünyamin, Deveer Mehmet, Topal Yaşar, 2015. Çocuk Kliniklerinde C¸ekilen Direk Radyografilerin Kalitatif Değerlendirilmesi. 6. ULUSLARARASI SAĞLIK VE HASTANE YÖNETİMİ KONGRESİ
17-) Arkun Remide, Oktay Alfatlı Ayşe Nur, Sabah Dündar, Akalın Taner, Güney Bünyamin, 2000. MR İmaging Charecteristics of Both Primary and Recurrent Agressive Fibromatosis. The 3rd Meeting of The Asia Pasific Musculoskeletal Tumors