Personel

Doktor Öğretim Üyesi BURAK EKREM ÇİTİL
Doktor Öğretim Üyesi
Burak Ekrem Çitil
@ E-posta
burakcitil@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5162

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Akdeniz Üni. Tıp Fak Tıp Tıbbi Mikrobiyoloji 30.06.2000

Doktora

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başk. Salgın Hast. Arş Md. Tıbbi Mikrobiyoloji 31.05.2006

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Sozen, H., Dirgen Caylak, S., Cetinkaya, M., Citil, B.E., Sahin, C., Deliktas, H., Aksozek, A., Kirli, I., 2015. Clinical and Economic Outcomes Associated with Urinary Tract Infections Caused by Extended Spectrum Beta-lactamase Producing Bacteria in a Tertiary Care Hospital. Studıes on Ethno-medıcıne,
2-) Sozen, H., Citil, B.E., Caylak, S., Aksoy Gokmen, A., Kaya, S., Demirci, M., Korkmaz, M., Sahin, C., Kirli, I., 2015. Seroepidemiological Study of Toxocariasis among Volunteers Animal Husbandry Workers and Veterinary in Southern Anatolia in Turkey in 2014. Iranian journal of parasitology
3-) Baylan O, Nazik H, Bektöre B, Citil BE, Turan D, Ongen B, Ozyurt M, Açıkel CH, Haznedaroğlu T The relationship between antibiotic resistance and virulence factors in urinary Enterococcus isolateMikrobiyol Bul. 45(3):430-45 2011 - 2011
4-) Kayali R, Cöplü N, Ceyhan I, Ocak F, Citil BE, Esen B The rates of resistance to second-line drugs in multidrug resistant Mycobacterium tuberculosis strains Mikrobiyol Bul 40(1-2):1-7 2006 - 2006
5-) Karaca Y, Coplu N, Gozalan A, Oncul O, Citil BE, Esen B.Co-trimoxazole and quinolone resistance in Escherichia coli isolated from urinary tract infections over the last 10 yearsInt J Antimicrob Agents.26(1):75-77.2005 - 2005

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Sankur, F., Ayturan, S., Malatyali, E., Citil, B.E., Ertabaklar, H., Ertug, S., 2015. The Retrospective Analysis of Toxoplasma Serology Results from Mugla Sitki Koçman University Training and Research Hospital between 2012 and 2013.. Türkiye Parazitolojii Dergisi
2-) Citil, B.E., Sayiner, H., Akgun, S., Aksoz, S., 2015. The seroprevalance of hepatitis A in Adıyaman. Contemporary Medicine
3-) Selçuk KILIÇ1, Bekir ÇELEBİ1, Yasemin BAYRAM2, Burak ÇİTİL3Investigation of cross-reactions with Francisella tularensis antibodies to BrucellaTurk Hij Den Biyol Derg: 2013; 70(2): 65 - 70 - 2013

(A-4-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Sayiner, H.S., Abes, M., Citil, B.E., Apaydin, H.O., Akgun, S., Baykan, A.H., Erdogdu, H.I., Inan, H.M., Aksoz, S., 2015. Shigellosis associated with appendicitis and peritonitis. African Journal of Microbiology Research
2-) Citil, B.E., Derin, S., Sankur, F., Sahan, M., Citil, M., 2015. Vibrio alginolyticus Associated Chronic Myringitis Acquired in Mediterranean Waters of Turkey. Case reports in infectious diseases
3-) Hayati DEMİRASLAN1, Burak Ekrem ÇİTİL2 Erişkin Listeria monocytogenes Menenjiti Olgusu: Alkolizm Bir Risk Faktörü mü?*FLORA 2013;18(4):193-195 - 2013

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Dirgen, S., Sözen, H., Aksözek, A., Çitil, B.E., 2015. Muğla ilinde veteriner hekimlerde Brucella seropozitifliği. Klimik Dergisi
2-) Çitil, B.E., Tunçoğlu, E., Erbil, Ö.F., Değirmenci, M., Özenoğlu, A., Sert, H., 2015. Adıyaman’da Kistik Ekinokokkozis Ön Tanılı Hastaların İndirekt Hemaglütinasyon (İHA) Yöntemi ile Değerlendirilmesi.. Van Tıp Dergisi
3-) Hayati DEMiRASLAN', Selcuk AKSOZ', Burak Ekrem t;iTiL'Adıyaman'daki Ogrencilerde HBsAg ve AntiHCV SeropozitifligiViral Hepatit Dergisi 2008; 13(3): 103-105 - 2008
4-) Burak E. ÇİTİL1, Nilay ÇÖPLÜ2, Ayşegül GÖZALAN2, Özgür ÖNCÜL2, Yılmaz KARACA3, Berrin ESEN4The Evaluation of Antibiotic Resistance in Urinary Tract Infection Agent Enterobacteriaceae Spp. For Two YearsThe Medical Journal of Kocatepe 6: 31-35 / Ocak 2006 - 2006

(A-9) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Burak Ekrem ÇİTİL, Selmin DİRGEN ÇAYLAK Karaciğerin Benign Kistik Lezyonları: Karaciğer Kist Hidatiği Turkiye Klinikleri J Gastroenterohepatol-Special Topics 2014;7(1):35-40 - 2014
2-) Hamdi SÖZEN, Burak Ekrem ÇİTİL Karaciğerin Benign Kistik Lezyonları: Karaciğer AmebiyazisiTur ki ye Kli nik le ri J Gastroenterohepatol-Special Topics 2014;7(1):41-4 - 2014

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Pektaş, B., Çitil, B.E., Dirgen Caylak, S., Sozen, H., Kaya, S., Demirci, M., 2015. Evaluation of Seroprevalence of Cystic Echinococcosis and associated risk factors in veterinary surgeons and people involved in livestock production in Mugla, Turkey . The 7th EACID 30 September-3 October 2015 Tbilisi, Georgia.
2-) Sozen H,Caylak SD, Citil BE, Sahan L, Sahin C Retrospective Evaluation of Nosocomial Urinary Tract Infections In Intensive Care Units The 6th Eurasia Congress of Infectious Disease 24-27 Sep 2014 Belgrad, Serbia - 2014
3-) Sozen H, Caylak SD, Cetinkaya M, Citil BE, Sahin C Clinical and Economic Outcomes Associated with Urinary Tract Infection(UTI) Caused by Extended Spectrum Beta- lactamase (ESBL) Producing bacteria in a teriary care hospitalThe 6th Eurasia Congress of Infectious Disease 24-27 Sep 2014 Belgrad, Serbia - 2014
4-) Sozen H,Caylak SD, Citil BE, Sahan L, Sahin C Retrospective Evaluation of Nosocomial Urinary Tract Infections In Intensive Care Units The 6th Eurasia Congress of Infectious Disease 24-27 Sep 2014 Belgrad, Serbia - 2014
5-) Sozen H, Caylak SD, Cetinkaya M, Citil BE, Sahin C Clinical and Economic Outcomes Associated with Urinary Tract Infection(UTI) Caused by Extended Spectrum Beta- lactamase (ESBL) Producing bacteria in a teriary care hospitalThe 6th Eurasia Congress of Infectious Disease 24-27 Sep 2014 Belgrad, Serbia - 2014
6-) Citil BE, Sozen H, Caylak SD, Beydilli H, Acar E, Sozen A, Aksozek A Listeria monocytogenes bacteremia in a patient with brain tumor : A case report 4th Eurasian Congress of Emergency Medicine 13-16 Nov 2014 Antalya Turkey - 2014
7-) Citil BE, Levent B, Kayalı R, Arslan A, Togan T, Aktas F, Dizbay M, Kacar S, Azap A, Dokuoguz B, Ozucelik DN, Karademır A, Gozalan A, Esen B. Evaluation of Diagnostic methods for Detection Clostridium difficile in stool samples5 th İnternational Meetings on Molecular Microbiology and Pathogenesis of Clostridia Nottingham UK 2006 - 2006

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Perolli N, Caylak SD, Sozen H, Aksozek A, Çitil BE Central Nervous System Infection: Meningitidis 2nd international congress of medical students, Barida Hotel, Isparta, Turkey 09-11 May 2014 - 2014

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Sayıner HS, Abeş M, Citil BE, Apaydın HÖ, Akgün S Bir Shigella sonnei peritoniti olgusu BUHASDER 5. Tepecik Enfeksiyon Günleri 25-29 10 2013 İZMİR - 2013

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Derin S, Sozen H, Hazer DB, Şahan L, Şahan M, Citil BE Subdural Empyema and Unilateral Pansinusitis due tooth infection a case report 36. Türk Ulusal KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 10.11.2014 - 2014
2-) Çitil BE, Derin S, Sankur, F, Şahan M Atipik dış kulak yolu enfeksiyonu etkeni Vibrio alginolyticus, olgu sunumu 36. Türk Ulusal KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 10.11.2014 - 2014
3-) Sozen H, Caylak SD, Beydilli H, Çitil BE, Aytürk ÖF, Eğin Ş Tıp öğrencilerinin kan yoluyla bulaşan enfeksiyonlara ilişkin bilgi düzeyinin değerlendirilmesi 5 Türkiye EKMUD Kongresi 21-25 May 2014 Antalya - 2014
4-) Çitil BE, Petik B, Sayıner HS, Aksöz S, Sönmez DY, Yür M. Bir Fasciolosis Olgusu , Tanı Süreci BUHASDER 5. Tepecik Enfeksiyon Günleri 25-29 10 2013 İZMİR - 2013
5-) Çitil BE, Çöplü N, Gözalan A, Öncül Ö, Karaca Y, Esen B: Üriner Sistem İnfeksiyonu Etkenlerinin 2 yıllık Değerlendirilmesi: 6 Antimikrobik Kemoterapi Günleri 8-10 Nisan 2004 Crown Plaza İstanbul - 2004
6-) Karaca Y, Öncül Ö, Gözalan A, Çöplü N, Çitil BE, Esen B: Üriner Sistem İnfeksiyonu Etkenlerinin 2 yıllık Değerlendirilmesi: 6 Antimikrobik Kemoterapi Günleri 8-10 Nisan 2004 Crown Plaza İstanbul - 2004

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Çitil BE, Petik B, Sayıner HS, Aksöz S, Sönmez DY, Yür M. Bir Fasciolosis Olgusu , Tanı Süreci BUHASDER 5. Tepecik Enfeksiyon Günleri 25-29 10 2013 İZMİR - 2013
2-) Çitil BE, Sayıner HS, Akgün S, Aksöz S. Adıyaman İlinde Hepatit A seroprevalansı KLİMUD 2013 Belek ANTALYA - 2013
3-) Tetiker H. Sakallı Çetin E, İlhan Çelik Ö,Yılmaz N, Topal H, Sözen H, Koşar İ, Ciğerci İH, Çitil BE Metoterksatın neden olduğu karaciğer hasarına karşı silibininin muhtemel koruyucu etkileri 2. Ulusal Mikrobiyoloji Kongresi KLİMUD 2013 ANTALYA - 2013
4-) Aksözek A, Çitil BE, Kaya S, Sankur F, Ayturan Ş. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak 2012-Temmuz 2013 Hepatit Seroprevalansı 2. Ulusal Mikrobiyoloji Kongresi KLİMUD 2013 ANTALYA - 2013
5-) - Çitil BE, Tunçoğlu E. Erbil ÖF, Değirmenci M, Özenoğlu A, Sert, H Adıyaman’da Kistik Ekinokokkozis Ön Tanılı Hastaların İndirekt Hemaglütinasyon Yöntemi İle Serolojik Olarak Değerlendirilmesi: 6. Ulusal hidatiloji Kongresi 12-14 Eylül 2012 Gaziantep - 2012
6-) Hayati Demiraslan1, Burak Ekrem Çitil2 Erişkin Listeria monocytogenes Menenjiti Olgusu Hastane İnfeksiyonları Kongresi 2010 (HİKON 2010, 1-4 Nisan 2010, Antalya - 2010

Verdiği Dersler

DENT2008 2020-2021 Güz

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ