Personel

Doktor Öğretim Üyesi BURAK EKİCİ
Doktor Öğretim Üyesi
Burak Ekici
@ E-posta
burakekici@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Bilgisayar Donanımı Abd

Kadro Birimi

Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Bilgisayar Donanımı Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İzmir Institute of Technology - Faculty of Engineering - Computer Engineering - 2009

Yüksek Lisans

Yaşar University - Faculty of Engineering - Computer Engineering - 2012

Doktora

(Post-doktora) - University of Oxford - Department of Computer Science - Formal Logic - 2023 - Devam Ediyor
(Doktora) - Université Grenoble Alpes - ED MSTII - Mathematics and Informatics - 2015
(Post-doktora) - University of Iowa - Department of Computer Science - Informatics - 2017
(Post-doktora) - University of Innsbruck - Department of Computer Science - Computational Logic - 2019

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ekici Burak, 2023. A Sound Definitional Interpreter for a Simply Typed Functional Language. Axioms
2-) Ekici Burak, 2022. Formal categorical reasoning. Turkish Journal of Mathematics
3-) Ekici Burak, 2018. IMP with exceptions over decorated logic. Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Ekici Burak, Kaliszyk Cezary, 2020. Mac Lane’s Comparison Theorem for the Kleisli Construction Formalized in Coq. Mathematics in Computer Science

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ekici Burak, Yoshida Nobuko, 2024. Completeness of Asynchronous Session Tree Subtyping in Coq. Fifteenth Conference on Interactive Theorem Proving (ITP 2024)
2-) Ekici Burak, Viswanathan Arjun, Zohar Yoni, Tinelli Cesare, Barrett Clark, 2023. Formal Verification of Bit-vector Invertibility Conditions in Coq. The 14th International Symposium on Frontiers of Combining Systems (FroCoS 2023)
3-) Ekici Burak, Viswanathan Arjun, Zohar Yoni, Tinelli Cesare, Barrett Clark, 2019. Verifying Bit-vector Invertibility Conditions in Coq. Sixth Workshop on Proof eXchange for Theorem Proving (PxTP 2019 in CADE-27)
4-) Ekici Burak, 2018. Towards Mac Lane’s Comparison Theorem for the (co)Kleisli Construction in Coq. Third workshop on Formal Mathematics for Mathematicians (FMM in CICM 2018)
5-) Czajka Lukasz, Ekici Burak, Kaliszyk Cezary, 2018. Concrete Semantics with Coq and CoqHammer. 11th Conference on Intelligent Computer Mathematics (CICM 2018)
6-) Ekici Burak, Tinelli Cesare, Katz Guy, Keller Chantal, Mebsout Alain, Reynolds Anrdew, Reynolds Anrdew, 2017. SMTCoq: A plug-in for integrating SMT solvers into Coq. Computer Aided Verification, 29th International Conference
7-) Ekici Burak, Reynolds Anrdew, Tinelli Cesare, Katz Guy, Keller Chantal, Mebsout Alain, 2016. Extending SMTCoq, a Certified Checker for SMT (Extended Abstract). HaTT 2016: Hammers for Type Theories
8-) Ekici Burak, Dumas Jean-guillaume, Duval Dominique, Pous Damien, Reynaud Jean-claude, 2015. Hilbert-Post completeness for the state and the exception effects. International Conference on Mathematical Aspects of Computer and Information Sciences (MACIS 2015)
9-) Ekici Burak, Duval Dominique, Dumas Jean-guillaume, Reynaud Jean-claude, 2014. Certified proofs in programs involving exceptions. Conference on Intelligent Computer Mathematics (CICM) 2014
10-) Ekici Burak, Dumas Jean-guillaume, Duval Dominique, Pous Damien, 2014. Formal verification in Coq of program properties involving the global state effect. JFLA 2014 - Journées Francophones des Langages Applicatifs

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Ekici Burak, 2022. Formal Categorical Reasoning. Studies on Scientific Developments in Geometry, Algebra, and Applied Mathematics
2-) Ekici Burak, 2019. Univalent Typoids in Coq. TYPES in Munich

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Ekici Burak, 2015. Relative Hilbert-Post completeness for exceptions. Fundations Seminar

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yücel Çağatay, Koltuksuz Ahmet Hasan, Kılınç Görkem, Ekici Burak, 2010. Kategori Kuramının Bilgisayar Bilimleri Ve Yazılım Mühendisliği Alanındaki Uygulamaları. 9. Matematik Sempozyumu

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) SMTCoq: A plug-in for integrating SMT solvers into Coq - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) SMTCoq: A plug-in for integrating SMT solvers into Coq - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
3-) Verifying Bit-vector Invertibility Conditions in Coq - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
4-) SMTCoq: A plug-in for integrating SMT solvers into Coq - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
5-) Extending SMTCoq, a Certified Checker for SMT (Extended Abstract) - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
6-) SMTCoq: A plug-in for integrating SMT solvers into Coq - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
7-) Extending SMTCoq, a Certified Checker for SMT (Extended Abstract) - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
8-) SMTCoq: A plug-in for integrating SMT solvers into Coq - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
9-) SMTCoq: A plug-in for integrating SMT solvers into Coq - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) SMTCoq: A plug-in for integrating SMT solvers into Coq - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) SMTCoq: A plug-in for integrating SMT solvers into Coq - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
3-) SMTCoq: A plug-in for integrating SMT solvers into Coq - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) SMTCoq: A plug-in for integrating SMT solvers into Coq - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Extending SMTCoq, a Certified Checker for SMT (Extended Abstract) - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(G-2) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Avrupa Birliği. ERC Project "SMART" Starting Grant no. 714034. 2017-2022
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Cetifying CVC4 generated proofs employing SMTCoq plug-in. Proje Türü: Diğer(Uluslararası). CERTIFIED SATISFIABILITY MODULO THEORIES (SMT) SOLVING FOR SYSTEM VERIFICATION. 2013-2017

Verdiği Dersler

CENG 2010 2022-2023 Bahar

Programming Language Concepts

CENG 2034 2022-2023 Bahar

Operating Systems

CENG 4005 2022-2023 Bahar

Formal Languages and Abstract Machines

CENG 4011 2022-2023 Bahar

Senior Design Project I

CENG 4012 2022-2023 Bahar

Senior Design Project II

CENG 3549 2022-2023 Güz

Functional Programming

CENG 4005 2022-2023 Güz

Formal Languages and Abstract Machines