Personel

Araş.Gör.Dr. BURAK KAYIHAN
Araş.Gör.Dr.
Burak Kayıhan
@ E-posta
burakkayihan@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5077

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Muhasebe Ve Finansman Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Muhasebe Ve Finansman Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2009

Yüksek Lisans

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI 2012

Doktora

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI 17.10.2018

Yayin Bilgileri

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Şener Recep, Kayıhan Burak, 2020. Kıdem Tazminatının Muhasebeleştirilmesi Sorunu ve Kıdem Tazminat Fonu Çerçevesinde Bir Öneri. İzmir YMMO Dergisi
2-) Kayıhan Burak, 2017. MALİ PERFORMANS ANALİZİ: BİST TAŞ VE TOPRAĞA DAYALISANAYİ SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA. The Journal Of Academic Social Science
3-) Tepeli Yusuf, Kayıhan Burak, Kula Ersan, 2017. MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINDA MESLEKİ TÜKENMİŞLİK VE İŞE BAĞLILIKARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
4-) Kayıhan Burak, Tepeli Yusuf, 2017. FAALİYET GİDERLERİNİN İŞLETME KARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİST METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ YAPIM SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
5-) Kayıhan, B., Tepeli, Y., 2016. Yeni Bir Maliyetleme Tekniği Olarak Kaynak Tüketim Muhasebesi ve Bir Örnek Uygulama. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
6-) Tepeli, Y., Kayıhan, B., 2016. Muhasebe Manipülasyonunun Beneish Modeli İle Tespit Edilmesi: Bist Gıda Maddeler Sanayi Sektörü. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
7-) Kayıhan, B., Tepeli, Y., 2015. Muhasebe ve Vergi Bölümlerindeki Muhasebe Eğitimi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Arası Karşılaştırma. Journal of Academic Social Sciences
8-) Kayıhan, B., Tepeli, Y., Heybeli, B., Bakan, H., 2015. Muhasebe Meslek Mensuplarında Strese Neden Olan Faktörlerle İş Tatmin Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Analizi: Muğla İli Örneği. Journal of Academic Social Sciences
9-) Tepeli, Y., Kayıhan, B., 2015. Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Muhasebe Mesleğine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği. Journal of Management and Economics Research
10-) Tepeli, Y., Heybeli, B., Kayıhan, B., 2014. Muhasebe Meslek Mensuplarında Strese Neden Olan Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma : Muğla İli Örneği. The Journal Of ınternational Social Research
11-) Heybeli, B., Kayıhan, B., Tepeli, Y., 2014. Muhasebe Meslek Mensuplarının İş Tatmin Düzeylerinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi : Muğla İli Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Tepeli Yusuf, Kayıhan Burak, 2020. FİRMA KARAKTERİSTİKLERİNİN DENETİM FİRMASI TERCİHİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ANALİZİ: BİST ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
2-) Kayıhan Burak, 2019. STRATEJiK YÖNETiM MUHASEBESi TEKNiKLERiNDEN MARKA DEĞERLEME VE BiR UYGULAMA. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kayıhan Burak, 2017. Stratejik Yönetim Muhasebesi Tekniklerinden Müşteri Karlılık Analizi ve Bir Örnek Uygulama. INTERNATIONAL CONGRESSON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS
2-) Kayıhan Burak, Tepeli Yusuf, 2017. Girişim Sermayesinin Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Muhasebeleştirilmesi. INTERNATIONAL CONGRESSON MANAGEMENT ECONOMICSAND BUSINESS
3-) Tepeli Yusuf, Kayıhan Burak, 2017. Girişimciliğe Destek Açısından Devlet Teşvikleri ve Muhasebeleştirilmesi. III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ
4-) Kayıhan, B., Tepeli, Y., 2016. Yeni Bir Maliyetleme Tekniği Olarak Kaynak Tüketim Muhasebesi ve Bir Örnek Uygulama. 3. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
5-) Kayıhan, B., 2016. Stratejik Yönetim Muhasebesi Tekniklerinden Marka Değerleme ve Bir Uygulama. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi
6-) Kayıhan, B., 2012. Entelektüel Sermayenin Ölçümü ve Raporlanması: IMKB Otelcilik Sektöründe İşlem Gören İşletmeler Üzerine Amprik Bir Araştırma. I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi Ve Raporlanması Sempozyumu

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Kayıhan Burak, Tepeli Yusuf, Akbaba Caner, 2019. Recent Economic Approaches Financial Corporate Policy/Detecting the Effect of Company Characteristics on Earnings Management:A Research on BIST 50 Companies. Yayın Evi: IJOPEC Publication Limited Editör Adı: ÇOBAN Serap, DALPOUR S.Waleck, MARANGOZ Cumali, BULUT Emre

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINDA MESLEKİ TÜKENMİŞLİK VE İŞE BAĞLILIKARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Yeni Bir Maliyetleme Tekniği Olarak Kaynak Tüketim Muhasebesi ve Bir Örnek Uygulama - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
3-) Muhasebe Manipülasyonunun Beneish Modeli İle Tespit Edilmesi: Bist Gıda Maddeler Sanayi Sektörü - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) MALİ PERFORMANS ANALİZİ: BİST TAŞ VE TOPRAĞA DAYALISANAYİ SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Muhasebe Mesleğine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
6-) Muhasebe Meslek Mensuplarında Strese Neden Olan Faktörlerle İş Tatmin Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Analizi: Muğla İli Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 4
7-) Muhasebe Meslek Mensuplarında Strese Neden Olan Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma : Muğla İli Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
8-) Muhasebe Meslek Mensuplarının İş Tatmin Düzeylerinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi : Muğla İli Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
9-) Muhasebe ve Vergi Bölümlerindeki Muhasebe Eğitimi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Arası Karşılaştırma - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
10-) Muhasebe Meslek Mensuplarının İş Tatmin Düzeylerinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi : Muğla İli Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
11-) Muhasebe Meslek Mensuplarında Strese Neden Olan Faktörlerle İş Tatmin Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Analizi: Muğla İli Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
12-) Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Muhasebe Mesleğine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
13-) MALİ PERFORMANS ANALİZİ: BİST TAŞ VE TOPRAĞA DAYALISANAYİ SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
14-) Yeni Bir Maliyetleme Tekniği Olarak Kaynak Tüketim Muhasebesi ve Bir Örnek Uygulama - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
15-) MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINDA MESLEKİ TÜKENMİŞLİK VE İŞE BAĞLILIKARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
16-) FAALİYET GİDERLERİNİN İŞLETME KARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİST METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ YAPIM SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
17-) MALİ PERFORMANS ANALİZİ: BİST TAŞ VE TOPRAĞA DAYALISANAYİ SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
18-) Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Muhasebe Mesleğine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 4
19-) Yeni Bir Maliyetleme Tekniği Olarak Kaynak Tüketim Muhasebesi ve Bir Örnek Uygulama - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
20-) Muhasebe Meslek Mensuplarının İş Tatmin Düzeylerinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi : Muğla İli Örneği - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
21-) Muhasebe ve Vergi Bölümlerindeki Muhasebe Eğitimi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Arası Karşılaştırma - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
22-) Muhasebe Meslek Mensuplarında Strese Neden Olan Faktörlerle İş Tatmin Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Analizi: Muğla İli Örneği - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
23-) Muhasebe ve Vergi Bölümlerindeki Muhasebe Eğitimi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Arası Karşılaştırma - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
24-) Muhasebe Meslek Mensuplarında Strese Neden Olan Faktörlerle İş Tatmin Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Analizi: Muğla İli Örneği - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Yeni Bir Maliyetleme Tekniği Olarak Kaynak Tüketim Muhasebesi ve Bir Örnek Uygulama - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Muhasebe Mesleğine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Muhasebe Mesleğine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) FAALİYET GİDERLERİNİN İŞLETME KARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİST METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ YAPIM SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Muhasebe Manipülasyonunun Beneish Modeli İle Tespit Edilmesi: Bist Gıda Maddeler Sanayi Sektörü - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
6-) Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Muhasebe Mesleğine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Muhasebe Mesleğine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
2-) Muhasebe Manipülasyonunun Beneish Modeli İle Tespit Edilmesi: Bist Gıda Maddeler Sanayi Sektörü - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) FAALİYET GİDERLERİNİN İŞLETME KARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİST METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ YAPIM SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Muhasebe Manipülasyonunun Beneish Modeli İle Tespit Edilmesi: Bist Gıda Maddeler Sanayi Sektörü - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Muhasebe Meslek Mensuplarının İş Tatmin Düzeylerinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi : Muğla İli Örneği - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
6-) Muhasebe Meslek Mensuplarında Strese Neden Olan Faktörlerle İş Tatmin Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Analizi: Muğla İli Örneği - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Yeni Bir Maliyetleme Tekniği Olarak Kaynak Tüketim Muhasebesi ve Bir Örnek Uygulama - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Muhasebe Mesleğine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(Ğ-1) Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . MUHASEBE-FİNANS ANA BİLİM DALI ALANINDA EN İYİ BİLİDİRİLER KATEGORİSİNDE İKİNCİLİK ÖDÜLÜ. 2016

Verdiği Dersler

İŞL2801 2020-2021 Güz

Genel Muhasebe

İŞL2812 2019-2020 Bahar

Genel Muhasebe

İŞL2801 2019-2020 Güz

Genel Muhasebe

MUH1801 2019-2020 Güz

GENEL MUHASEBE I