Personel

Doktor Öğretim Üyesi BURCU CAMCIOĞLU YILMAZ
Doktor Öğretim Üyesi
Burcu Camcıoğlu Yılmaz
@ E-posta
burcucamcioglu@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5862

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Kadro Birimi

Sağlık Bilimleri Fakültesi / Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü / Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı/Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Programı

Doktora

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Camcıoğlu Burcu, Boşnak Güçlü Meral, Keleş Müşerrefe Nur, Taçoy Gülten, Çengel Atiye, 2020. Effects of upper extremity aerobic exercise training on oxygen consumption, exercise capacity, dyspnea and quality of life in patients with pulmonary arterial hypertension.. Heart Lung
2-) Camcıoğlu Burcu, 2013. A comparison of three different physiotherapy modalities used in the physiotherapy of burns. Journal of Burn Care&Research
3-) Camcıoğlu Burcu, 2012. The effect of kinesiology taping on respiratory muscle strength. Journal of Physical Therapy Science

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Camcıoğlu Burcu, 2013. İstanbul da fizyoterapi ve rehabilitasyon merkezlerinde izole el problemleri görülme sıklığı. Fizyoterapi Rehabilitasyon

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Bayram Selin, Camcıoğlu Burcu, Dündar Zeynep Pelin, Göktaş Hanım Eda, Erer Dilek, İriz Erkan, Oktar Gürsel Levent, Boşnak Güçlü Meral, 2018. Diabetes Mellitusu Olan ve Olmayan Koroner Arter Bypass Greft Cerrahisi Geçirmiş Hastalarda Egzersiz Kapasitesi, Hemodinamik Yanıtlar, Dispne, Pulmoner Fonksiyon ve Risk Puanlarının karşılaştırılması. Türk Toraks Derneği 21. Yıllık Kongresi
2-) Ayas İnci Hazal, Camcıoğlu Burcu, Dündar Zeynep Pelin, Çelik Zeliha, Göktaş Hanım Eda, Bayram Selin, Barğı Gülşah, Türktaş Haluk Şaban, Boşnak Güçlü Meral, 2018. İnterstisyel Akciğer Hastalarında Kapsamlı Pulmoner Rehabilitasyonun Fonksiyonel Egzersiz Kapasitesi, Solunum ve Periferal Kas Kuvveti, Solunum Fonksiyonları ve Dispne Üzerine Etkisi. Türk Toraks Derneği 21. Yıllık Kongresi
3-) Camcıoğlu Burcu, Boşnak Güçlü Meral, Keleş Müşerrefe Nur, Taçoy Gülten, Çengel Atiye, 2018. Pulmoner arteriyel hipertansiyon hastalarında üst ekstremite aerobik egzersiz eğitiminin egzersiz kapasitesi, dispne, yorgunluk, depresyon ve yaşam kalitesi üzerine etkisi. Türk Toraks Derneği 21. Yıllık Kongresi

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Camcıoğlu Burcu, Boşnak Güçlü Meral, Keleş Müşerrefe Nur, Taçoy Gülten, Çengel Atiye, 2018. Upper exremity aerobic exercise training improves peak oxygen consumption in patients with pulmonary arterial hypertension. International Annual European Respiratory Congress

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Camcıoğlu Burcu, 2019. Göğüs Hastalıkları/Preoperatif ve Postoperatif Hastalarda Pulmoner Rehabilitasyon. Yayın Evi: Kare Yayıncılık Editör Adı: Arzu Mirici, Elif Babaoğlu, Pınar Mutlu

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) The effect of kinesiology taping on respiratory muscle strength - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) The effect of kinesiology taping on respiratory muscle strength - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) The effect of kinesiology taping on respiratory muscle strength - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) The effect of kinesiology taping on respiratory muscle strength - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1

(Ğ-1) Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . 28th İnternational ERS Congress Sponsorship. 2018

Verdiği Dersler

FTR3022 2023-2024 Bahar

Pulmoner Rehabilitasyon

FTR4506 2023-2024 Bahar

Fizyoterapide Kanıta Dayalı Yaklaşımlar-II

FTR6547 2023-2024 Bahar

Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Halk Sağlığı Uygulamaları

FTR1511 2023-2024 Güz

Fizyoterapiye Giriş

FTR3021 2023-2024 Güz

Kardiyak Rehabilitasyon

FTR4501 2023-2024 Güz

Fizyoterapi Semineri - I

FTR4513 2023-2024 Güz

Yoğun Bakım ve Cerrahide Kardiyopulmoner Rehabilitasyon

FTR5521 2023-2024 Güz

Egzersiz Testlerinde Prensipler

FTR4506 2022-2023 Bahar

Fizyoterapide Kanıta Dayalı Yaklaşımlar-II

FTR5523 2022-2023 Bahar

Kardiyak Rehabilitasyonda Değerlendirme

FTR1511 2022-2023 Güz

Fizyoterapiye Giriş

FTR4513 2022-2023 Güz

Yoğun Bakım ve Cerrahide Kardiyopulmoner Rehabilitasyon

FTR5521 2022-2023 Güz

Egzersiz Testlerinde Prensipler

FTR6547 2022-2023 Güz

Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Halk Sağlığı Uygulamaları