Personel

Doktor Öğretim Üyesi BURHAN YILDIZ
Doktor Öğretim Üyesi
Burhan Yıldız
@ E-posta
burhanyildiz@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5768

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / Su Kaynakları Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / Su Kaynakları Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik İnşaat Mühendisliği 04.06.2006

Yüksek Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik İnşaat Mühendisliği 04.12.2009

Doktora

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik İnşaat Mühendisliği 04.02.2014

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Yıldız Burhan, Bashiry Vali, 2019. Shape analysis of a sessile drop on a flat solid surface. The Journal of Adhesion
2-) Yıldız Burhan, Altan Sakarya Ayşe Burcu, Ger Ahmet Metin, 2014. Optimum Design of Slurry Pipelines by Genetic Algorithms. Civil Engineering and Environmental Systems

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yıldız Burhan, Köken Mete, Göğüş Mustafa, 2019. INVESTIGATION OF VELOCITY FIELD AROUND BRIDGE ABUTMENTS. iSTE-CE’2019- International Conference on Innovation, Sustainability, Technology and Education in Civil Engineering
2-) Yıldız Burhan, Köken Mete, Göğüş Mustafa, 2013. Abutment Scour Simulations by Using FLOW-3D. FLOW-3D World Users Conference
3-) Yıldız Burhan, Köken Mete, Göğüş Mustafa, 2013. Temporal Development of Scour Hole Around Spill Through Bridge Abutments. 35th IAHR World Congress
4-) Altan Sakarya Ayşe Burcu, Yıldız Burhan, Ger Ahmet Metin, Öztürk Hasan, 2013. Comparison of Slurry Pipelines with Traditional Transportation Options: A Case Study for Turkey’s Mines. 26th European Conference on Operational Research
5-) Göğüş Mustafa, Köken Mete, Yıldız Burhan, 2012. Effect of Abutment Length on Scour Pattern for Abutments with Curved Toe. 10th International Congress on Advances in Civil Engineering

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yıldız Burhan, Altan Sakarya Ayşe Burcu, Ger Ahmet Metin, 2010. Optimum Design of Slurry Pipelines. 24th European Conference on Operational Research

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yıldız Burhan, Köken Mete, Göğüş Mustafa, 2013. Değişen Daralma Oranlarında Dökme Duvar Tipi Kenar Ayaklarda Oyulmanın Zamanla Değişimi. İMO 3. Su Yapıları Sempozyumu

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Water Resources Management. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Water Resources Management. 2016. Hakemlik Sayısı: 3

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Shape analysis of a sessile drop on a flat solid surface - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Optimum Design of Slurry Pipelines by Genetic Algorithms - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Optimum Design of Slurry Pipelines by Genetic Algorithms - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Estimation of Peak Discharges of Bastora River to Design Five Small Dams. Konu: Hydrological analysis to determine discharges. Karwan-Abubaker Ali. 2015

(G-4-Eski) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Köprü Yan ayağı uzunluğunun Akım Karakteristiklerine ve Taban Oyulmasına etkisi. 2009-2011

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Dünya Su Günü Etkinliği. KKTC. . 2017

Verdiği Dersler

CE 2004 2019-2020 Bahar

FLUID MECHANICS

CE 4506 2019-2020 Bahar

IRRIGATION AND DRAINAGE(W)

CE5090 2019-2020 Bahar

GRADUATE SEMINAR

CE5702 2019-2020 Bahar

SPECIAL STUDIES

CE5703 2019-2020 Bahar

SPECIAL STUDIES

CE 3513 2019-2020 Güz

HYDRAULICS (W)

CE 4539 2019-2020 Güz

COMPUTER APPLICATIONS IN HYDRAULICS

CE5507 2019-2020 Güz

ADVANCED FLUID MECHANICS

CE 2004 2018-2019 Bahar

FLUID MECHANICS

CE 3516 2018-2019 Bahar

WATER RESOURCES ENGINEERING (W)

CE 4002 2018-2019 Bahar

CIVIL ENGINEERING ELECTIVE DESIGN

CE 4506 2018-2019 Bahar

IRRIGATION AND DRAINAGE(W)

CE 3513 2018-2019 Güz

HYDRAULICS (W)

CE 3515 2018-2019 Güz

HYDROLOGY (W)

CE 4001 2018-2019 Güz

CIVIL ENGINEERING DESIGN

CE 4002 2018-2019 Güz

CIVIL ENGINEERING ELECTIVE DESIGN

CE5507 2018-2019 Güz

ADVANCED FLUID MECHANICS