Personel

Araş.Gör.Dr. BÜŞRA HALİS ÖZTÜRK
Araş.Gör.Dr.
Büşra Halis Öztürk
@ E-posta
busrahalis@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5063

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü / Yönetim Ve Çalışma Sosyolojisi Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü / Yönetim Ve Çalışma Sosyolojisi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 2011

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü/Anabilim Dalı 2013

Doktora

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü/Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi 2019

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Halis Öztürk Büşra, 2020. Inglehart’ın Değer Dönüşüm Teorisi: Akademisyenler Üzerine Bir İnceleme. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi
2-) Halis Öztürk, B., 2012. Tüketimin Değişen Yüzü: Elektronik Ticaret Uygulamaları ve Sosyal Paylaşım Ağlarının Rolü. Tarih, Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Halis Öztürk Büşra, 2017. Refah Devletinde Gençliğin Değer Dönüşümü Inglehart Söylemi. International Journal Of Academic Value Studies

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Halis Öztürk Büşra, 2019. Türkiye’de Eğitimli Kadınların İşgücü Piyasasındaki Durumu Ve Kariyer Yönelimleri: TÜİK Verileri Bağlamında BirDeğerlendirme. 4. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ
2-) Özgökçeler, S., Halis Öztürk, B., 2012. Sosyal Hareketlerden Yeni Sosyal Hareketlere Geçişte Özürlü Hareketi’ni Yeniden Okuma. 14. Çalışma Ekonomisi & Endüstri İlişkileri Kongresi

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Celep Tuğçe, Duran Alev, Çatlı Özen Gökçen, Duran Haci, Bozkurt Veysel, Aksoy Mustafa, Gökçen Salim, Şener Sami, Akkoyun Turan, Özlü Zeynel, Oğuz Ahmet, Bolat Gökhan, Güçlü Mustafa, Doğan Süleyman, Güdücü Burcu, Sarp Çağatay, Türk Emrullah, Savrun Ergenekon, Yılmaz Mevlüt, Çay Mustafa Murat, Kılavuz Nuran, Halis Öztürk Büşra, Vurucu İkbal, 2020. Tarih Sosyoloji ve Antropoloji Bağlamında İncelemeler/TARİH SOSYOLOJİSİ VE ANTROPOLOJİSİ ÜZERİNE GÖRÜŞ VE YÖNTEMLER. Yayın Evi: Hiperyayın Editör Adı: Gökçen ÇATLI ÖZEN, Alev DURAN

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Halis Büşra, Çiftci Birgül, 2015. Örgüt Sosyolojisi/Sanal Örgütler ve Sanal Çalışma. Yayın Evi: DORA Editör Adı: Zencirkıran Memet
2-) Bıçkı Doğan, Halis Öztürk Büşra, 2013. Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar/Romanların Sosyal Dışlanma Algılarının Oluşumunda Zayıf Kentsel Yaşam Kalitesinin Rolü: Fevzi Paşa Mahallesi Örneği. Yayın Evi: Pegem Akademi Yayınları Editör Adı: Yakup Bulut, Veysel Eren, Sedat Karakaya, Abdullah Aydın

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Tüketimin Değişen Yüzü: Elektronik Ticaret Uygulamaları ve Sosyal Paylaşım Ağlarının Rolü - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
2-) Tüketimin Değişen Yüzü: Elektronik Ticaret Uygulamaları ve Sosyal Paylaşım Ağlarının Rolü - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
3-) Tüketimin Değişen Yüzü: Elektronik Ticaret Uygulamaları ve Sosyal Paylaşım Ağlarının Rolü - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Tüketimin Değişen Yüzü: Elektronik Ticaret Uygulamaları ve Sosyal Paylaşım Ağlarının Rolü - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
2-) Tüketimin Değişen Yüzü: Elektronik Ticaret Uygulamaları ve Sosyal Paylaşım Ağlarının Rolü - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
3-) Tüketimin Değişen Yüzü: Elektronik Ticaret Uygulamaları ve Sosyal Paylaşım Ağlarının Rolü - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 3
4-) Tüketimin Değişen Yüzü: Elektronik Ticaret Uygulamaları ve Sosyal Paylaşım Ağlarının Rolü - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1

Verdiği Dersler

ÇEİ4507 2020-2021 Güz

Çalışma Yaşamında Ayrımcılık

ÇEİ4004 2019-2020 Bahar

Kamu Sektöründe Çalışma İlişkileri

ÇEİ4507 2019-2020 Güz

Çalışma Yaşamında Ayrımcılık