Personel

Araştırma Görevlisi ÇAĞATAY YAĞCI
Araştırma Görevlisi
Çağatay Yağcı
@ E-posta
cagatayyagci@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1380

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret Ve Finansman Bölümü / Uluslararası İşletmecilik Anabilim Dalı

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret Ve Finansman Bölümü / Uluslararası İşletmecilik Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü 2011

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 2017

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Finansman Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Şan Fırat Botan, Yağcı Çağatay, 2017. Reflections of Global Financial Crisis on Culture Industry: A Study on Films Produced After Global Financial Crisis of 2008. International Journal of Business and Management Invention

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yağcı Çağatay, Şan Fırat Botan, Erserim Alper, 2019. Legitimacy of Postmodern Paradigm for Accounting Research. MODAV 16th International Conference on Accounting