Personel

Araş.Gör.Dr. ÇAĞDAŞ KOÇAK
Araş.Gör.Dr.
Çağdaş Koçak
@ E-posta
cagdaskocak@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5447

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi / Fizik Bölümü / Yoğun Madde Fiziği Abd

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Fizik Bölümü / Yoğun Madde Fiziği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği 25.06.2009

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik 11.09.2012

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik 27.12.2019

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Koçak Çağdaş, Oylumluoğlu Görkem, Dönmez Adem, Çoban Mustafa Burak, Erkarslan Uğur, Aygün Muhittin, Kara Subaşat Hülya, 2017. Crystal structure and photoluminescence properties of a new monomeric copper(II) complex: bis(3-{[(3-hydroxypropyl)imino]methyl}-4-nitrophenolato)copper(II). Acta Crystallographica Section C Structural Chemistry
2-) Oylumluoğlu Görkem, Çoban Mustafa Burak, Koçak Çağdaş, Aygün Muhittin, Kara Subaşat Hülya, 2017. 2-and 1-D coordination polymers of Dy(III) and Ho(III) with near infrared and visible luminescence by efficient charge-transfer antenna ligand. Journal of Molecular Structure
3-) Dönmez Adem, Oylumluoğlu Görkem, Çoban Mustafa Burak, Koçak Çağdaş, Aygün Muhittin, Kara Subaşat Hülya, 2017. Ferromagnetic interactions in new double end-on-azide-bridged dinuclear Ni(II) complex: Synthesis, crystal structures, magnetic and photoluminescence properties. Journal of Molecular Structure
4-) Dönmez Adem, Çoban Mustafa Burak, Koçak Çağdaş, Oylumluoğlu Görkem, Baisch Ulrich, Kara Subaşat Hülya, 2017. Synthesis, characterization and photoluminescence studies of new Cu(II) complex. Molecular Crystals and Liquid Crystals
5-) Çoban Mustafa Burak, Koçak Çağdaş, Kara Subaşat Hülya, Aygün Muhittin, Amjad Asma, 2017. Magnetic properties and sensitized visible and NIR luminescence of DyIII and EuIII coordination polymers by energy transfer antenna ligands. Molecular Crystals and Liquid Crystals

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Çoban Mustafa Burak, Oylumluoğlu Görkem, Koçak Çağdaş, Aygün Muhittin, Kara Subaşat Hülya, 2017. Solid State Photoluminescence Properties of Gd(III) Coordination Polymer. Türk Fizik Derneği 33. Uluslararası Fizik Kongresi
2-) Çoban Mustafa Burak, Oylumluoğlu Görkem, Koçak Çağdaş, Aygün Muhittin, Kara Subaşat Hülya, 2017. 1-D Coordination Polymer of Ho(III) with NIR Luminescence by Efficient Charge-Transfer Ligand. Türk Fizik Derneği 33. Uluslararası Fizik Kongresi
3-) Güzel Umut, Çoban Mustafa Burak, Oylumluoğlu Görkem, Koçak Çağdaş, Aygün Muhittin, Kara Subaşat Hülya, 2017. Crystal Structure of Yb(III)-MOFs via Hydrothermal Synthesis. III. International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS 2017)
4-) Çoban Mustafa Burak, Oylumluoğlu Görkem, Koçak Çağdaş, Aygün Muhittin, Kara Subaşat Hülya, 2017. Single Crystal Structure of Holmium(III) Based Porous Coordination Polymer. III. International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS 2017)
5-) Oylumluoğlu Görkem, Çoban Mustafa Burak, Koçak Çağdaş, Aygün Muhittin, Kara Subaşat Hülya, 2017. Hydrothermal Synthesis and Characterization of New Erbium Complex. III. International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS 2017)
6-) Güzel Umut, Koçak Çağdaş, Çoban Mustafa Burak, Oylumluoğlu Görkem, Kara Subaşat Hülya, 2017. Hydrothermal Synthesis and Single Crystal Structure of New Erbium Coordination Polymer. 7th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress Exhibition
7-) Derin Özgür, Çoban Mustafa Burak, Koçak Çağdaş, Oylumluoğlu Görkem, Kara Subaşat Hülya, 2017. Crystal Structure of Yb-MOF Produced via Hydrothermal Synthesis. 7th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress Exhibition
8-) Çoban Mustafa Burak, Koçak Çağdaş, Oylumluoğlu Görkem, Erkarslan Uğur, Aygün Muhittin, Kara Subaşat Hülya, 2017. Structural Diversity of 3D Coordination Polymer Incorporating Sm(III) and 2-Sulfoterephthalate Ligand. 2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences
9-) Çoban, M.B., Koçak, Ç., Oylumluoğlu, G., Kara, H., 2016. Recent advances in the photovoltaic applications of coordination polymers and Electrical Characterization under irradiation and in dark. 2nd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2016)
10-) Çoban, M.B., Koçak, Ç., Oylumluoğlu, G., Kara, H., 2016. Fabrication and Electrical Characterization of Ln-based Metal–Organic Frameworks as new Class of Photovoltaic Solar Cells. 2nd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2016)
11-) Koçak, Ç., Çoban, M.B., Oylumluoğlu, G., Kara, H., 2016. 2D-Network Simulation and Modelling of CdTe Modules. 2nd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2016)
12-) Koçak, Ç., Çoban, M.B., Oylumluolu, G., Kara, H., 2016. SYNTHESIS AND PHOTOLUMINESCENCE PROPERTIES OF NEW CU(II) COMPLEX. Türk Fizik derneği 32. Uluslararası Fizik Kongresi
13-) Koçak, Ç., Özden, Ş., Oylumluoğlu, G., Bayhan, H., 2015. LIGHT SOAKING EFFECT IN THIN FILM CdS/CdTe SOLAR CELL. SOLARTR-3
14-) Akın, D., vd., "Edge to bulk transition of the IQHE at cleaved edge overgrown samples: an interaction based experimental proposal", 2014, 24th Workshop on Crystalline Silicon Solar Cells & Modules: Materials and Processes, USA - 2014
15-) Oylumluoğlu, G., vd., "Influence of magnetic field on p-n junction.", 2011, First Euro-Mediterranean Conference on Materials and Renewable Energies (EMCMRE-1), Marrakech-Morocco - 2014

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Özden, Ş., vd, "Stufy of the rollover and crossover phomena in CdS/CdTe solar cells under different colours of illumination.", 2014, TFD 31. Uluslararası Fizik Kongresi - 2014
2-) Koçak, Ç., "Dark and illuminated capacitance profiling of an efficient CdTe thin film solar cell", 2014, TFD 31. Uluslararası Fizik Kongresi - 2014
3-) Altınay, Y., vd., "effect of the temperature on the device parameters of an n-CdS/p-CdTe solar cell", 2014, TFD 31. Uluslararası Fizik Kongresi - 2014
4-) Dönmez, A., vd., "Impact of the replacing buffer layer in standard CdS/CIGSe solar cells", 2014, TFD 31. Uluslararası Fizik Kongresi - 2014
5-) Kocak., C., vd., "Room Temperature I-V behaviour of heterojunction Blue led under illumination.", 2011, TFD 28. Uluslararası Fizik Kongresi - 2011

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Koçak Çağdaş, Çoban Mustafa Burak, Oylumluoğlu Görkem, Kara Subaşat Hülya, Aygün Muhittin, 2017. Yeni Monomerik Bir Cu(II) Kompleksinin Sentezlenmesi ve Kristal Yapısı. Adım Fizik Günleri VI

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Koçak., Ç., vd., "Dalgaboyuna bağlı olarak n-CdS/p-CdTe güneşpili aygıt parametrelerinin incelenmesi.", 2014, Yoğun Madde Fiziği İzmir toplantısı - 2014
2-) Koçak, Ç., vd., "Beyaz ışık ile aydınlanmanın n-CdS/p-CdTe güneş pili aygıt parametrelerine olan etkisi.", 2014, Adım Fizik Günleri 3 - 2014
3-) Dönmez, A., vd., "Farklı tampon tabaka kalınlıklarındaki CIGSe tabanlı güneş pili arayüzünün kusur spektroskopi metotları yardımıyla incelenmesi.", 2014, Adım Fizik Günleri 3 - 2014
4-) Dağkaldıran, E. T., vd., " n-CdS/p-CdTe güneşpili ara-yüzünün empedans spektroskopisi ile incelenmesi.", 2014, Adım Fizik Günleri 3 - 2014
5-) Altınay, Y., vd., "Farklı dalgaboylarındaki aydınlatma altındaki n-CdS/p-CdTe güneşpili ara yüzünün Akım - Gerilim ölçümleri ile incelenmesi.", 2014, Adım Fizik Günleri 3 - 2014
6-) Koçak, Ç., vd., "AlGaInP/GaInP kuantum kuyu yapısının oda sıcaklığında ve manyetik alan altında elektronik özelliklerinin incelenmesi", 2012, Adım Fizik Günleri 2 - 2012
7-) Akın, D., vd., "Kırmızı lazerlerin oda sıcaklığında ve manyetik alanda Akım - Voltaj karakteristiklerinin incelenmesi.", 2012, Yoğun Madde Fiziği İzmir toplantısı - 2012
8-) Birgi, Ö., vd., "Au poli(4 vinil fenol)/p-Si aygıtın sıcaklığa bağlı dc akım taşınım mekanizmasının incelenmesi", 2010, Adım Fizik Günleri 1 - 2010

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Crystal structure and photoluminescence properties of a new monomeric copper(II) complex: bis(3-{[(3-hydroxypropyl)imino]methyl}-4-nitrophenolato)copper(II) - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
2-) 2-and 1-D coordination polymers of Dy(III) and Ho(III) with near infrared and visible luminescence by efficient charge-transfer antenna ligand - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
3-) Ferromagnetic interactions in new double end-on-azide-bridged dinuclear Ni(II) complex: Synthesis, crystal structures, magnetic and photoluminescence properties - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Synthesis, characterization and photoluminescence studies of new Cu(II) complex - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
5-) Magnetic properties and sensitized visible and NIR luminescence of DyIII and EuIII coordination polymers by energy transfer antenna ligands - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
6-) Magnetic properties and sensitized visible and NIR luminescence of DyIII and EuIII coordination polymers by energy transfer antenna ligands - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
7-) Synthesis, characterization and photoluminescence studies of new Cu(II) complex - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
8-) Ferromagnetic interactions in new double end-on-azide-bridged dinuclear Ni(II) complex: Synthesis, crystal structures, magnetic and photoluminescence properties - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
9-) 2-and 1-D coordination polymers of Dy(III) and Ho(III) with near infrared and visible luminescence by efficient charge-transfer antenna ligand - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 4
10-) Crystal structure and photoluminescence properties of a new monomeric copper(II) complex: bis(3-{[(3-hydroxypropyl)imino]methyl}-4-nitrophenolato)copper(II) - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
11-) Crystal structure and photoluminescence properties of a new monomeric copper(II) complex: bis(3-{[(3-hydroxypropyl)imino]methyl}-4-nitrophenolato)copper(II) - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 9
12-) 2-and 1-D coordination polymers of Dy(III) and Ho(III) with near infrared and visible luminescence by efficient charge-transfer antenna ligand - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 9
13-) Ferromagnetic interactions in new double end-on-azide-bridged dinuclear Ni(II) complex: Synthesis, crystal structures, magnetic and photoluminescence properties - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 13
14-) Synthesis, characterization and photoluminescence studies of new Cu(II) complex - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 9
15-) Magnetic properties and sensitized visible and NIR luminescence of DyIII and EuIII coordination polymers by energy transfer antenna ligands - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 4
16-) Crystal structure and photoluminescence properties of a new monomeric copper(II) complex: bis(3-{[(3-hydroxypropyl)imino]methyl}-4-nitrophenolato)copper(II) - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
17-) Synthesis, characterization and photoluminescence studies of new Cu(II) complex - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
18-) Ferromagnetic interactions in new double end-on-azide-bridged dinuclear Ni(II) complex: Synthesis, crystal structures, magnetic and photoluminescence properties - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Crystal structure and photoluminescence properties of a new monomeric copper(II) complex: bis(3-{[(3-hydroxypropyl)imino]methyl}-4-nitrophenolato)copper(II) - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Magnetic properties and sensitized visible and NIR luminescence of DyIII and EuIII coordination polymers by energy transfer antenna ligands - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) 2-and 1-D coordination polymers of Dy(III) and Ho(III) with near infrared and visible luminescence by efficient charge-transfer antenna ligand - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Crystal structure and photoluminescence properties of a new monomeric copper(II) complex: bis(3-{[(3-hydroxypropyl)imino]methyl}-4-nitrophenolato)copper(II) - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) 2-and 1-D coordination polymers of Dy(III) and Ho(III) with near infrared and visible luminescence by efficient charge-transfer antenna ligand - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) Magnetic properties and sensitized visible and NIR luminescence of DyIII and EuIII coordination polymers by energy transfer antenna ligands - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
7-) Magnetic properties and sensitized visible and NIR luminescence of DyIII and EuIII coordination polymers by energy transfer antenna ligands - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
8-) 2-and 1-D coordination polymers of Dy(III) and Ho(III) with near infrared and visible luminescence by efficient charge-transfer antenna ligand - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(G-3) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. CdTe/Metal-Organik Çerçeve Güneş Pilinin Çevirim Performansının İncelenmesi. 2017-2018

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Farklı Koşullarda Hazırlanmış CdTe/CdS Güneş Pillerinde Ara Yüz Kusur Durumlarının Aygıt Performansına Olan Etkilerinin İncelenmesi. 2017-2019
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. BAZI PN EKLEMLERDE DC MANYETİK ALAN ALTINDAKİ AKIM GERİLİM ÖZELLİKLERİNİN ODA SICAKLIĞINDA DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ. 2011-2012