Personel

Doktor Öğretim Üyesi İSMAİL ÇAĞRI GÖRKEM
Doktor Öğretim Üyesi
İsmail Çağrı Görkem
@ E-posta
cagrigorkem@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5578

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / Ulaştırma Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / Ulaştırma Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 20.01.2006

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Bölümü/Ulaştırma Anabilim Dalı 15.08.2008

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Bölümü/Ulaştırma Anabilim Dalı 04.04.2014

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Sengoz, B., Topal, A., Gorkem, C., 2013. Evaluation of natural zeolite as warm mix asphalt additive and its comparison with other warm mix additives.. Construction and Building Materials
2-) Sengoz, B., Topal, A., Gorkem, C., 2013. Evaluation of moisture characteristics of warm mix asphalt involving natural zeolite.. Road Materials and Pavement Design
3-) Gorkem, C., Sengoz, B., 2009. Predicting stripping and moisture induced damage of asphalt concrete prepared with polymer modified bitumen and hydrated lime.. Construction and Building Materials

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Görkem İsmail Çağrı, Özkan Mustafa, 2020. Muğla Mermerinin Esnek Üstyapılı Yol Kaplamalarında Kullanımının Performansa Etkisinin Değerlendirilmesi, Suya Bağlı Bozulmalara Karşı Direncinin İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
2-) Görkem İsmail Çağrı, 2018. Klinoptilolit ile hazırlanan bitümlü karışımların Marshall karışım tasarımının değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Şengöz, B., Tanyel, S., Görkem, İ.Ç., Kaçmaz, B., 2010. İzmir Şehir İçi Yollarının Kayma Dirençlerinin Trafik güvenliği Açısından Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi
2-) Tanyel, S., Topal, A., Görkem, Ç., Şengöz, B., Özuysal, M., 2010. Adnan Menderes Havaalanı Yolcu ve Yük Taleplerinin Değişimi Üzerine Bir İnceleme. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi
3-) Görkem, Ç., Şengöz, B., 2008. Determination of Moisture Susceptibility Characteristics of Polymer Modified Hot-Mixed Asphalt. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Neşer, G., Şengöz, B., Görkem, Ç., 2010. Tekne Üretimi Kaynaklı Cam Takviyeli Polyester Atıkların Asfalt Betonu Kaplamalarında Geri Dönüşümü. Gemi ve Deniz Teknolojisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Görkem İsmail Çağrı, Özkan Mustafa, 2018. Evaluation of Water–Induced Damage of Hot Mix AsphaltPrepared with Waste Peridotite Aggregate and HydratedLime. 13th INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN CIVIL ENGINEERING
2-) Görkem İsmail Çağrı, 2018. EVALUATION OF WASTE MARBLE USAGE IN BITUMINOUS MIXTURES. II INTERNATIONAL CONFERENCE ONENGINEERING TECHNOLOGYAND INNOVATION
3-) Aghazadeh Dokandarı, P., Oylumluoğlu, J., Topal, A., Şengöz, B., Kaya, D., Görkem, Ç., 2013. Doğal Zeolit ve Sentetik Zeolit İçeren Ilık Karışım Asfaltların Reolojik Özelliklerinin İncelenmesi. 6. Ulusal Asfalt Sempozyumu
4-) Onsorı, A., Sengoz, B., Topal, A., Gorkem, C., 2012. The Evaluation of the Effect of Aggregates Angularity on the Surface Properties of Hot Mix Asphalts. 2nd International Conference on Road and Rail Infrastructure (CETRA)
5-) Oylumluoglu, J., Sengoz, B., Topal, A., Gorkem, C., 2011. Experimental Study of Recycled Asphalt Mixtures with Sasobit®. Conference Asphalt Pavements
6-) Topal, A., Şengöz, B., Görkem, Ç., 2011. Evaluation of Ethylene Glycol as an Anti-Stripping Agent in Hot Mix Asphalt. 5th International Conference Bituminous Mixtures and Pavements
7-) Neşer, G., Şengöz, B., Özes, Ç., Aktan, Ş., Özkara, S., Görkem, Ç., 2010. Cam Takviyeli Plastik Tekne Atıklarının Atıklarının Geri Dönüşüm Seçeneklerinin Deneysel Araştırılması. 2. Uluslararası Katılımlı Polimerik Kompozitler Sempozyumu-Sergi ve Proje Pazarı

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Muğla Fen Bilimleri ve Teknoloji Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Predicting stripping and moisture induced damage of asphalt concrete prepared with polymer modified bitumen and hydrated lime. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 12
2-) Evaluation of natural zeolite as warm mix asphalt additive and its comparison with other warm mix additives. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 4
3-) Evaluation of moisture characteristics of warm mix asphalt involving natural zeolite. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Predicting stripping and moisture induced damage of asphalt concrete prepared with polymer modified bitumen and hydrated lime. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 7

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Predicting stripping and moisture induced damage of asphalt concrete prepared with polymer modified bitumen and hydrated lime. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
2-) Evaluation of moisture characteristics of warm mix asphalt involving natural zeolite. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Predicting stripping and moisture induced damage of asphalt concrete prepared with polymer modified bitumen and hydrated lime. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Predicting stripping and moisture induced damage of asphalt concrete prepared with polymer modified bitumen and hydrated lime. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

Verdiği Dersler

CE 3510 2019-2020 Bahar

SURVEYING (T)

CE 3514 2019-2020 Bahar

TRANSPORTATION ENGINEERING II (T)

CE 4002 2019-2020 Bahar

CIVIL ENGINEERING ELECTIVE DESIGN

CE 4528 2019-2020 Bahar

RAILWAY ENGINEERING (T)

CE5542 2019-2020 Bahar

MIX DESINGMETHODS FOR ASPHALT CONCRETE

CE5703 2019-2020 Bahar

SPECIAL STUDIES

CE 3501 2019-2020 Güz

TRANSPORTATION ENGINEERING I (T)

CE 3507 2019-2020 Güz

TRAFFIC ENGINEERING (T)

CE 4001 2019-2020 Güz

CIVIL ENGINEERING DESIGN

CE 4002 2019-2020 Güz

CIVIL ENGINEERING ELECTIVE DESIGN

CE 4529 2019-2020 Güz

PAVEMENT DESIGN (T)

CE5535 2019-2020 Güz

HIGHWAY MATERIALS

CE 3510 2018-2019 Bahar

SURVEYING (T)

CE 3514 2018-2019 Bahar

TRANSPORTATION ENGINEERING II (T)

CE 4001 2018-2019 Bahar

CIVIL ENGINEERING DESIGN

CE 4002 2018-2019 Bahar

CIVIL ENGINEERING ELECTIVE DESIGN

CE5542 2018-2019 Bahar

MIX DESINGMETHODS FOR ASPHALT CONCRETE

CE 3501 2018-2019 Güz

TRANSPORTATION ENGINEERING I (T)

CE 3507 2018-2019 Güz

TRAFFIC ENGINEERING (T)

CE 4001 2018-2019 Güz

CIVIL ENGINEERING DESIGN

CE 4002 2018-2019 Güz

CIVIL ENGINEERING ELECTIVE DESIGN

CE5535 2018-2019 Güz

HIGHWAY MATERIALS