Personel

Araştırma Görevlisi ÇAĞRI İZCİ
Araştırma Görevlisi
Çağrı İzci
@ E-posta
cagriizci@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Yönetim Ve Organizasyon Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Yönetim Ve Organizasyon Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 2011

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 2013

Doktora

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) İzci Çağrı, 2018. Akademik Kurumlarda Örgütsel Adalet ve Dışlanma İlişkisi: Araştırma Görevlileri Üzerine Bir Araştırma. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Süren Seray, Örücü Edip, İzci Çağrı, 2016. Banka Çalışanlarında Tükenmişlik ve Beş Büyük Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki: Bir Alan Araştırması. Yönetim ve Ekonomi Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
3-) İzci Çağrı, 2016. The Relationship Between Systematic Soldiering and Organizational Commitment in Hospitality Businesses. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
4-) İzci Çağrı, Örücü Edip, Süren Seray, 2015. Bankacılık Sektöründe Çalışanların İş Tatminleri ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
5-) İzci Çağrı, 2014. İnsan Kaynakları Bilgi Sistemlerine (İkbs) İlişkin Başarı Değerlendirilmesi: Hizmet Sektörü Uygulaması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Palaz Serap, İzci Çağrı, 2016. Restoran İşletmelerinde Çalışanların Karşılaştığı Psikolojik Taciz, Yıldırma ve Örgütsel Etkileri. Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
2-) Örücü Edip, İzci Çağrı, 2015. Otel Çalışanları Açısından Duygusal Zekanın Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Örücü Edip, İzci Çağrı, Atay Sinem, 2014. The Impact of the Managers’ Education Level on the Implementation of Human Resources Policies in Tourism Sector. 9th International Conference: New Perspectives in Tourism and Hospitality
2-) İzci Çağrı, 2014. The Relationship Between Systematic Soldiering and Organizational Commitment in Hospitality Businesses. . 9th International Conference: New Perspectives in Tourism and Hospitality

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çakır Yasin Nuri, İzci Çağrı, 2015. Turizm İşletmelerinin Karşılaştıkları Pazarlama Sorunları Erdek İlçesinde Bir Uygulama. Balıkesir Kent Sempozyumu

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Restoran İşletmelerinde Çalışanların Karşılaştığı Psikolojik Taciz, Yıldırma ve Örgütsel Etkileri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Otel Çalışanları Açısından Duygusal Zekanın Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) İnsan Kaynakları Bilgi Sistemlerine (İkbs) İlişkin Başarı Değerlendirilmesi: Hizmet Sektörü Uygulaması - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Banka Çalışanlarında Tükenmişlik ve Beş Büyük Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki: Bir Alan Araştırması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Otel Çalışanları Açısından Duygusal Zekanın Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Bankacılık Sektöründe Çalışanların İş Tatminleri ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
4-) İnsan Kaynakları Bilgi Sistemlerine (İkbs) İlişkin Başarı Değerlendirilmesi: Hizmet Sektörü Uygulaması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) İnsan Kaynakları Bilgi Sistemlerine (İkbs) İlişkin Başarı Değerlendirilmesi: Hizmet Sektörü Uygulaması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
6-) Bankacılık Sektöründe Çalışanların İş Tatminleri ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
7-) The Relationship Between Systematic Soldiering and Organizational Commitment in Hospitality Businesses - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
8-) Banka Çalışanlarında Tükenmişlik ve Beş Büyük Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki: Bir Alan Araştırması - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
9-) Banka Çalışanlarında Tükenmişlik ve Beş Büyük Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki: Bir Alan Araştırması - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 9th International Conference: New Perspectives in Tourism and Hospitality / Düzenleme Komitesi Üyesi. . . 2014

(I-7) Alanı ile ilgili olarak; uluslararası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Faculty of Commercial and Business Science, Llp/Erasmus Staff Training Mobility. Slovenya. . 2014