Personel

Doç.Dr. CAHİT BAŞDAŞ
Doç.Dr.
Cahit Başdaş
@ E-posta
cahitbasdas@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 3147

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Yeni Türk Dili Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Yeni Türk Dili Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 16.06.1988

Yüksek Lisans

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ ANABİLİM DALI, TÜRK DİLİ EĞİTİMİ BİLİM DALI 27.07.1992

Doktora

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ ANABİLİM DALI, TÜRK DİLİ EĞİTİMİ BİLİM DALI 04.03.1997

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Başdaş Cahit, Arzybaeva Zhamila, 2020. Kırgız Türkçesinde İyelik Eklerinin Zamirler Üzerinde Kullanılışı. Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR)
2-) Başdaş Cahit, 2015. Türkmen Türkçesinde Olumsuzluk ve Yokluk. Türklük Bilimi Araştırmaları
3-) Başdaş, C., 2002. Kırgız Türkçesinde İkiz Ünlüler. Türk Dünyası Araştırmaları
4-) Başdaş, C., 1999. Türkmen Türkçesinde +(I)k (İntensivum) Eki ve Kullanılışı. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Başdaş Cahit, Arzıbaeva Zhamila, 2017. Kırgızistanda Bulunan Çağatayca Bir Tefsir: Bahrü’d-Dürer. International Journal of Language Academy
2-) Başdaş Cahit, 2014. Türkiye Türkçesi Ağızlarında -kA/-kAnA Zarf-fiil Şekilleri. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi
3-) Başdaş Cahit, 2014. Türkçede Üçüncü Şahıs İyelik Eki ve Zamir n si. The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)
4-) Başdaş, C., 2011. Doğu Anadolu Ağızlarında Hâl Kavramı Taşıyan İyelikli Yapılar. Turkish Studies
5-) Başdaş, C., 2009. Orhun Abidelerinde İyelik, Belirtme ve Yükleme Hâli. Turkish Studies
6-) Başdaş, C., 2008. Türkçede İyelik-Yükleme Sorunu Dede Korkut Örneği. Turkish Studies
7-) Başdaş, C., 2008. Kırgız Türkçesinde Ünlü Türemesi. Turkish Studies
8-) Başdaş, C., 1997. Türkmen Halk Nakılları (Atasözleri). Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Başdaş, C., 2006. Türkçe Organ Adlarında Kelime Sonu -k Ünsüzü ve Çokluk. İlmî Araştırmalar
2-) Başdaş, C., 2006. Türkiye Türkçesinde Aslî Uzunluk Belirtileri. Turkish Studies
3-) Başdaş, C., 2003. Anadolu ve Kosova Türk Ağızlarında g>c, k>ç Değişmeleri. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten
4-) Başdaş, C., 2001. Divanü Lügati’t-Türk’teki Şiirlerde İsim Hal Eklerinin Kullanılışları. İlmî Araştırmalar

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Başdaş Cahit, Aksakal Avcı Şule, 2017. Yatağan Yöresi Ağızlarında Şahıs ve Zaman Ekleri. Diyalektolog
2-) Başdaş, C., 1998. Türkmen Türkçesinde İsim Hâl Ekleri (Düşüm Goşulmaları). Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Başdaş, C., 2014. Türkçede Kelime Tasnifi Sorunu ve Sıfatlar. VI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
2-) Başdaş, C., 2011. Türkçede Çokluk Kavramı ve Ekleri. IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
3-) Başdaş, C., 2008. Köktürk Yazıtlarında İyelik, Belirtme ve Yükleme Hâli. VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı
4-) Başdaş, C., 2006. Türkçede Üçüncü Grup (Ara) Ekler. I. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı
5-) Başdaş, C., 2006. Türk Lehçelerinde İşteşlik Eki (-ş-) ve Çokluk. I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Başdaş Cahit, 2019. Kutadgu Bilig ve Uygur - Karahanlı Metinlerinde ”kör-” Fiilinin Ettirgen Şekilleri ve ”körkit-” Üzerine. Uluslararası Kutadgu Bilig Kurultayı
2-) Başdaş Cahit, Arzıbaeva Zhamila, 2017. Kırgız Türkçesinde İyelik Ekli Zamirler Üzerine. VIII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı
3-) Başdaş Cahit, 2017. Gramatikal Eşitsizlik ve Türkçenin Gramatikal Sistemi. IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
4-) Başdaş, C., 2012. Üçüncü Şahıs İyelik Eki ve Zamir n’si Üzerine. 5. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
5-) Başdaş, C., 2011. Trakya Ağızlarında -kA/-kAnA Zarf-fiil Şekilleri. 4.Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı
6-) Başdaş, C., 2010. Türk Dilinde Birleşik +LAP Eki. II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi
7-) Başdaş, C., 2009. Malatya Ağızlarında Son Ses (-n) Düşmesi . II. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Başdaş Cahit, 2018. Nefi - Siham-ı Kaza (Dil Özellikleri - Metin - Dizin)/. Yayın Evi: Kriter Yayınları Editör Adı: Mustafa UĞURLU
2-) Başdaş, C., Kutlu, A., 2016. Kırgız Türkçesi Ses ve Şekil Bilgisi. Yayın Evi: Paradigma Akademi Editör Adı: Gürkan ULU
3-) Başdaş, C., Kutlu, A., 2004. Kırgız Türkçesi Grameri. Yayın Evi: Dicle Üniversitesi Editör Adı: Gürer GÜLSEVİN

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Başdaş Cahit, 2019. Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları/Berdi Hocayev. Yayın Evi: Akçağ Yayınları Editör Adı: Ahmet Buran
2-) Başdaş Cahit, 2019. Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları/Ata Mıradov. Yayın Evi: Akçağ Yayınları Editör Adı: Ahmet Buran

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Başdaş Cahit, 2017. Prof. Dr. Nuri Yüce Armağanı/Türk Dilinde LAp Biçim Birimi. Yayın Evi: Günce Yayınları Editör Adı: Ali Akar

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Türkoloji Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
2-) TÜRÜK Uluslararası Dil Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
5-) TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi . 2015. Hakemlik Sayısı: 2
6-) Turkish Studies /Türkoloji Araştırmaları Dergisi (Sanal ve Uluslar Arası Hakemli Dergi) . 2013. Hakemlik Sayısı: 5

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Diyalektolog, Ağız Araştırmaları Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
2-) MSKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi . 2014. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Diyalektolog, Ağız Araştırmaları Dergisi (Sanal ve Uluslar Arası Hakemli Dergi) . 2013. Hakemlik Sayısı: 2

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Türkiye Türkçesinde Aslî Uzunluk Belirtileri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
2-) Orhun Abidelerinde İyelik, Belirtme ve Yükleme Hâli - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Türkmen Türkçesinde Olumsuzluk ve Yokluk - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Türkiye Türkçesi Ağızlarında -kA/-kAnA Zarf-fiil Şekilleri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
5-) Türkçede Üçüncü Grup (Ara) Ekler - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 5
6-) Kırgız Türkçesi Grameri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
7-) Türkiye Türkçesinde Aslî Uzunluk Belirtileri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
8-) Türkçede İyelik-Yükleme Sorunu Dede Korkut Örneği - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
9-) Türkçe Organ Adlarında Kelime Sonu -k Ünsüzü ve Çokluk - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
10-) Türkiye Türkçesinde Aslî Uzunluk Belirtileri - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
11-) Türkçede İyelik-Yükleme Sorunu Dede Korkut Örneği - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
12-) Türkçede Üçüncü Grup (Ara) Ekler - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
13-) Orhun Abidelerinde İyelik, Belirtme ve Yükleme Hâli - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
14-) Türk Lehçelerinde İşteşlik Eki (-ş-) ve Çokluk - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
15-) Türkçede Üçüncü Grup (Ara) Ekler - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
16-) Orhun Abidelerinde İyelik, Belirtme ve Yükleme Hâli - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
17-) Türkçede İyelik-Yükleme Sorunu Dede Korkut Örneği - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
18-) Türkçe Organ Adlarında Kelime Sonu -k Ünsüzü ve Çokluk - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 3
19-) Türkçede İyelik-Yükleme Sorunu Dede Korkut Örneği - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
20-) Türkiye Türkçesinde Aslî Uzunluk Belirtileri - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
21-) Türkçede Üçüncü Grup (Ara) Ekler - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 3
22-) Anadolu ve Kosova Türk Ağızlarında g>c, k>ç Değişmeleri - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 3
23-) Türkçe Organ Adlarında Kelime Sonu -k Ünsüzü ve Çokluk - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
24-) Anadolu ve Kosova Türk Ağızlarında g>c, k>ç Değişmeleri - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
25-) Türkçede İyelik-Yükleme Sorunu Dede Korkut Örneği - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
26-) Türkiye Türkçesinde Aslî Uzunluk Belirtileri - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
27-) Orhun Abidelerinde İyelik, Belirtme ve Yükleme Hâli - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
28-) Doğu Anadolu Ağızlarında Hâl Kavramı Taşıyan İyelikli Yapılar - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2
29-) Türkçe Organ Adlarında Kelime Sonu -k Ünsüzü ve Çokluk - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
30-) Türkiye Türkçesinde Aslî Uzunluk Belirtileri - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
31-) Kırgız Türkçesi Grameri - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2
32-) Kırgız Türkçesi Grameri - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 4
33-) Türkiye Türkçesinde Aslî Uzunluk Belirtileri - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
34-) Türkçe Organ Adlarında Kelime Sonu -k Ünsüzü ve Çokluk - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 4
35-) Divanü Lügati’t-Türk’teki Şiirlerde İsim Hal Eklerinin Kullanılışları - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1
36-) Kırgız Türkçesi Grameri - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 3
37-) Kırgız Türkçesinde İkiz Ünlüler - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Kırgız Türkçesi Grameri - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Anadolu ve Kosova Türk Ağızlarında g>c, k>ç Değişmeleri - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Türkiye Türkçesi Ağızlarında -kA/-kAnA Zarf-fiil Şekilleri - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
2-) Türkiye Türkçesinde Aslî Uzunluk Belirtileri - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
3-) Kırgız Türkçesi Grameri - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
4-) Kırgız Türkçesi Grameri - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 7
5-) Türkçede Üçüncü Grup (Ara) Ekler - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
6-) Doğu Anadolu Ağızlarında Hâl Kavramı Taşıyan İyelikli Yapılar - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
7-) Türkçede İyelik-Yükleme Sorunu Dede Korkut Örneği - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
8-) Kırgız Türkçesi Grameri - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
9-) Kırgız Türkçesi Grameri - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Türkçe Organ Adlarında Kelime Sonu -k Ünsüzü ve Çokluk - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
2-) Türkçe Organ Adlarında Kelime Sonu -k Ünsüzü ve Çokluk - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Dastan-ı Hatem-i Tai (Bakü Nüshası) (Dil Özellikleri - Metin - Sözlük). Konu: Dastan-ı Hatem-i Tai (Bakü Nüshası) Dil İncelemesi - Metin. Maral-ASKAROVA. 2019
2-) Tez Adı: Kitabu Aşura fi Ahvali Hasan ve Hüseyin. Konu: Kitabu Aşura fi Ahvali Hasan ve Hüseyin (Dil Özellikleri - Metin - Dizin). Özge-ÇAĞLAMA. 2018
3-) Tez Adı: Gökdepe Galası. Konu: Gökdepe Galası (Dil Özellikleri - Metin - Dizin). Sinan-YILDIRIM. 2018
4-) Tez Adı: Yatağan İlçesi Ağızları. Konu: Yatağan İlçesi Ağızları, Derleme, İnceleme. Şule-AKSAKAL AVCI. 2017
5-) Tez Adı: Bahrü'd-Dürer (Dil Özellikleri-Metin-Dizin). Konu: Çağatayca Tefsir Dil Özellikleri. Zhamila-ARZYBAEVA. 2017

Verdiği Dersler

AKD1000 2020-2021 Güz

Akademik Danışmanlık

TDE 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

TDE 5000-1 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

TDE 5090-1 2020-2021 Güz

SEMİNER

TDE 5519 2020-2021 Güz

Türkiye Türkçesinin Sorunları

TDE 5523 2020-2021 Güz

Türkmen Türkçesi

TDE 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 5702 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (Tez Savunması)

TDE 6090 2020-2021 Güz

SEMİNER

TDE 6503 2020-2021 Güz

Karşılaştırmalı Türk Dil Bilgisi I

TDE 6701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6702 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6705 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6706 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6707 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6708 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6800 2020-2021 Güz

Yeterlik Sınavına Hazırlık

TDE 6900 2020-2021 Güz

Tez Önerisi

TDE 6901 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (1.TİK)

TDE 6902 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (2.TİK)

TDE 6903 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (3.TİK)

TDE3001 2020-2021 Güz

Orta Türkçe I

TDE4001 2020-2021 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4002 2020-2021 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE4603 2020-2021 Güz

Türk Dil Bilgisi Uygulamaları I

TDE 5090 2019-2020 Bahar

SEMİNER

TDE 5504 2019-2020 Bahar

Harezm Türkçesi

TDE 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 5703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6504 2019-2020 Bahar

Karşılaştırmalı Türk Dil Bilgisi II

TDE 6704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6706 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6900 2019-2020 Bahar

Tez Önerisi

TDE 6901 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (1.TİK)

TDE3002 2019-2020 Bahar

Orta Türkçe II

TDE4502 2019-2020 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE4506 2019-2020 Bahar

Türkmen Türkçesi Metinleri

TDE 5523 2019-2020 Güz

Türkmen Türkçesi

TDE 6503 2019-2020 Güz

Karşılaştırmalı Türk Dil Bilgisi I

TDE3001 2019-2020 Güz

Orta Türkçe I

TDE3507 2019-2020 Güz

Türkçe Anlam Bilgisi

TDE4501 2019-2020 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4503 2019-2020 Güz

Türk Dil Bilgisi Uygulamaları I

TDE 5504 2018-2019 Bahar

Harezm Türkçesi

TDE 6504 2018-2019 Bahar

Karşılaştırmalı Türk Dil Bilgisi II

TDE2004 2018-2019 Bahar

Eski Uygur Türkçesi

TDE3002 2018-2019 Bahar

Orta Türkçe II

TDE4506 2018-2019 Bahar

Türkmen Türkçesi Metinleri

TDE 5523 2018-2019 Güz

Türkmen Türkçesi

TDE 6503 2018-2019 Güz

Karşılaştırmalı Türk Dil Bilgisi I

TDE3001 2018-2019 Güz

Orta Türkçe I

TDE3003 2018-2019 Güz

Yaşayan Türk Lehçeleri

TDE4501 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4502 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE4503 2018-2019 Güz

Türk Dil Bilgisi Uygulamaları I