Personel

Doç. CANAN ZÖNGÜR
Doç.
Canan Zöngür
@ E-posta
cananzongur@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5675

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi / Heykel Bölümü / Heykel Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi / Heykel Bölümü / Heykel Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 1998

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Heykel 2002

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel 2010

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Zöngür Canan, 2019. KALİ’NİN SANATTA TEMSİLİ. The Journal of Academic Social Science Studies
2-) Zöngür Canan, 2019. Rachel Whiteread Heykelleri ve Mekân Boşluk, Doluluk Kavramları. IDA: International Design and Art Journal
3-) Zöngür Canan, 2018. HİNDU TAPINAKLARINDA YER ALAN VİŞNU VE AVATARLARININ HEYKELLERİ. İdil Sanat ve Dil Degisi
4-) Zöngür Canan, 2018. MÜTEVAZI NESNELER VE AÇIK ALANHEYKELLERİ. İdil Sanat ve Dil Dergisi
5-) Zöngür Canan, 2017. INTERNATIONAL SCULPTURE SYMPOSIUMS AND IMPRESSIONS. Sociology and Anthropology
6-) Zöngür Canan, 2017. 20.YY HEYKEL SANATINDA TAŞ MALZEMEYE GELENEKTEN FARKLI YAKLAŞAN SANATÇILAR. the Journal of Academic Social Sciences
7-) Zöngür Canan, 2017. HİNDUİZM İN ÖNEMLİ TANRI VE TANRIÇA HEYKELLERİ. The Journal of Academic Social Sciences

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Zöngür Canan, 2019. İLK ÇİN İMPARATORU QIN SHI HUNAGDI’NİN ANIT MEZARINDA YER ALAN HEYKELLER. ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
2-) Zöngür Canan, 2019. 21.yy da Hiperrealist Hibrit Heykel: Patricia Piccinini Örneği. .Uluslararası Sanat Sempozyumu ”Her yer her şey ve Sonrası”
3-) Zöngür Canan, 2017. Mitoloji ve Çağdaş Sanatta Hibrit Heykeller. II. Uluslararası Felsefe,Eğitim,Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu
4-) Zöngür Canan, 2017. Bir Kadın Kaçırıldı. International Social Sciences and HumanitiesBerlin Conference
5-) Zöngür, C., 2016. YENİ MEDYANIN ULUSLARASI HEYKEL SEMPOZYUMLARININ ORGANİZASYONU AÇISINDAN ÖNEMİ: İSTANBUL ULUSLARASI KARTAL HEYKEL SEMPOZYUMU ÖRNEĞİ . ITICAM ( International Trends and Issues in Communication&Media Conference)

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) The Journal of Academic Social Science Studies. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) International Journal of Interdisciplinary and Intercultural Art. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
3-) IBAD Sosyal Bilimler Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
4-) International Journal of Interdisciplinary and Intercultural Art. 2019. Hakemlik Sayısı: 2

(I-3) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. uluslararası sportif organizasyonlarında yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) "SÜRÜM 21" 2.Uluslararası Sanat Sempozyumu. Türkiye. . 2017

(S-1) Özgün yapıt, proje yada tasarımlarla kişisel etkinliklerde

1-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/. 2019. Masal
2-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/. 2016. Kişisel Sergi ”Tesadüf”
3-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/. 2012. Kişisel Sergi ”Aç Kilit”
4-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/. 2002. Kişisel Heykel sergisi

(S-18) Sempozyum, festival, çalıştay, (workshop), bienal, trienal gibi sanat ve tasarım etkinliklerine eserleriyle katılma

1-) WORKSHOP /Workshop /. 2019. 7.Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Sanat Çalıştayı
2-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2019. 4.China Changchun International IceSnow Symposium
3-) SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /. 2018. 2018 Tongchuan ”Xuan Zang Road”International Small Sculpture Exhibition
4-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2018. 2018 China Tongchuan ”Xuanzang Road” International Sculpture Symposium
5-) SERGİLER/Uluslararası Sergiler /. 2018. International Artist-Teachers Camp 2018
6-) SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /. 2017. The first ”Xuanzang Road” International sculpture Creation Camp Exhibition
7-) SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /. 2017. II.Uluslararası Sanat Sempozyumu Öğretim Elemanları Sergisi
8-) WORKSHOP /Workshop /. 2016. Sıraltı Dekor Tekniği konulu 4.Erkan Dülgeroğlu Seramik Çalıştayı
9-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2016. Caldas da Rainha
10-) SERGİLER/Sempozyuma katılım . 2016. XVI.SIMPETRA INTERNATIONAL SCULPTURE SYMPOSIUM
11-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2015. 22. Değirmendere Uluslararası Ahşap heykel sempozyumu
12-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2015. ITM Univercity Vadodara Campus II. ınternational Art Camp
13-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2014. ITM Univercity Gwalior Campus II. ınternational Art Camp
14-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2014. VIII. International Sculpture symposium
15-) SERGİLER/Uluslararası Sergiler /. 2014. China International Sculpture Exhibition and the first Pingtan International Urban Public Art Workshop
16-) SERGİLER/Uluslararası Sergiler /. 2014. 9. Julienne Symposium International de Sculpture
17-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2014. Adelaide Hills International Sculpture Symposium
18-) SERGİLER/Uluslararası Sergiler /. 2013. International Sculpture Symposium Trentino Stones
19-) WORKSHOP /Workshop /. 2013. Uluslararası Saman Heykel Festivali
20-) SERGİLER/Bianeller, trianeller /. 2013. 2.İzmir Bienali
21-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2012. III.Uluslararası Lüleburgaz Taş Heykel Sempozyumu
22-) SERGİLER/Uluslararası Sergiler /. 2012. 2nd International Bronze Sculpter Symposium
23-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2012. Ordu II. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu
24-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2011. Gaziemir Belediyesi I. Uluslararası Türkan SaylanTaş Heykel Sempozyumu
25-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2011. Belize Sculpture Symposium
26-) SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /. 2010. Knidos Kültür ve Sanat Akademisi IV. Ulusal Ege Akdeniz Heykel Sempozyumu
27-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2010. Karşıyaka Belediyesi I. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu
28-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2009. 19.International Symposium ”Stone in Galilee”
29-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2009. Tercer Simposio International de Escultura Ciudad de Cipolletti
30-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2009. 2.Uluslararası Beşiktaş Taş Heykel Sempozyumu
31-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2009. Boryeong’s International Black Stone Sculpture Symposium
32-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyum düzenleme /. 2008. Sardes Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu
33-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2008. 5.Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu
34-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2007. İnönü Üniversitesi 2.Ulusal Taş Heykel Sempozyumu
35-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2007. 5.Uluslararası İstanbul Taş Heykel Sempozyumu

(S-2) Karma sanat etkinliklerine katılma.*(sergi, proje, uygulama,

1-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2019. ”Dokunuş” Karma Sergi
2-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2019. Bir Arada
3-) SERGİLER/Uluslararası Sergiler /. 2019. 3.Uluslararası Sanat Sempozyumu sergisi
4-) SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /. 2019. Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü ”Bir Arada” karma sergi
5-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2019. ”Ekin” (Ata’ya Saygı) Sergisi
6-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2019. Ege Üniversitesi 8.Uluslararası Egeart Sanat Günleri Üniversiteler Sergisi
7-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2019. Karma Sergi
8-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2018. Yılbaşı Karma Segisi
9-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2018. Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Karma Sergi
10-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2018. ÖĞRETİM ELEMANLARI SERGİSİ
11-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2018. YORUMLAR HEYKEL BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI SERGİSİ
12-) SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /. 2017. 7. Uluslararası Egeart Sanat Günleri Egeli Sanatçılar Karma Sergisi
13-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2017. Dünya Sanat günü Bodrum Sanatçıları Karma sergi
14-) SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /. 2017. Öğretim Elemanları Sergisi
15-) SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /. 2017. Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Karma Srgi
16-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2016. Atatürk ve Cumhuriyet Karma Sergisi
17-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2016. Dünya Sanat Günü Sergisi
18-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2016. Swiss otel Büyük Efes Sanat günleri
19-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler . 2016. KARADENİZ BÖLGESİ GSF, STF GSE FAKÜLTELERİ KARMA SERGİSİ
20-) SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler . 2016. BARIŞ İÇİN SANAT KARMA PLASTİK SANATLAR SERGİSİ
21-) SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler . 2016. ATATÜRK VE CUMHURİYET KARMA SERGİSİ
22-) SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler . 2016. BÜYÜK EFES SANAT GÜNLERİ
23-) SERGİLER/Grup Sergiler /. 2015. Öğretim Elemanları Karma sergisi
24-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2015. Karmal Plastik sanatlar sergisi
25-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2012. Büyük Buluşma 2012 Sergisi
26-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2011. Öğretim Elemanları karma sergisi ”6artı1”
27-) SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /. 2010. Ata’ya Saygı Karma sergi
28-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2010. Buluşma 2010
29-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2006. Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mezunları Kültür ve Sanat Topluluğu Sergisi
30-) SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /. 2001. Hasanoğlan Heykel-Resim günleri sergisi

(S-20-1) Sanat ve Tasarım Atölye Çalışmaları Atölye Yöneticiliği

1-) WORKSHOP /Workshop yöneticiliği /. 2019. Yaşayan İnsan Hazinesi Cemil Kızılkaya Taş Baskı Çalıştayı

(S-3) Seçici kurul tarafından veya davetli olarak sergi, proje, uygulama,

1-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2019. 2. Saint-Michel-de-Chavaignes Uluslararası Anıtsal Heykel Sempozyumu
2-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2019. Ege Üniversitesi 8.Uluslararası Egeart Sanat Günleri Üniversiteler Sergisi
3-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2019. Ege Üniversitesi 8. Uluslararası Egeart Sanat Günleri İzdüşüm Davetli Sanatçılar Sergisi
4-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2012. Esin mi? Şeytan mı? şiir heykel buluşması
5-) SERGİLER/Devlet Resim ve Heykel Sergisi /. 2007. 68.Devlet Resim Heykel sergisi
6-) SERGİLER/Devlet Resim ve Heykel Sergisi /. 2006. 67.Devlet Resim ve Heykel Sergisi
7-) SERGİLER/Devlet Resim ve Heykel Sergisi /. 2002. 63.Devlet Resim ve Heykel Sergisi

(S-4) Seçici kurul tarafından veya davetli olarak sergi, proje, uygulama, tasarım, gösteri vb. sanatsal organizasyonlarda ödül alma.

1-) SANATSAL ÖDÜLLER /Uluslararası ödüller /. 2020. Mirina Qeen of Amazon
2-) SANATSAL ÖDÜLLER /Uluslararası ödüller /. 2018. Odyssey
3-) SANATSAL ÖDÜLLER /Uluslararası ödüller /. 2015. Steps of Life
4-) SANATSAL ÖDÜLLER /Uluslararası ödüller /. 2014. Phoenix
5-) SANATSAL ÖDÜLLER /Uluslararası ödüller /. 2012. Way of Life

(S-5) Çalışmaların; (sanat eseri, proje, telif hakları, uygulamalar) resmi ve özel kurum ve kuruluşlar veya sanat müzeleri tarafından satın alınması.

1-) Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş. 2019. Bilgeliğin Anahtarı
2-) Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş. 2018. The key
3-) Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş. 2018. The Key of the Other Side
4-) Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş. 2018. ”The Bird”
5-) Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş. 2018. ”The Bird”
6-) Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş. 2018. ”The Bird”
7-) Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş. 2018. ”The Bird”
8-) Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş. 2018. ”The Bird”
9-) Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş. 2018. ”The Bird”
10-) Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş. 2018. ”The Bird”
11-) Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş. 2018. ”The Bird”
12-) Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş. 2018. ”The Bird”
13-) Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş. 2018. ”The Bird”
14-) Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş. 2018. ”The Bird”
15-) Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş. 2018. ”The Bird”
16-) Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş. 2018. ”The Bird”
17-) Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş. 2018. ”The Bird”
18-) Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş. 2018. ”The Bird”
19-) Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş. 2018. ”The Bird”
20-) Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş. 2018. ”The Bird”
21-) Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş. 2018. ”The Bird”
22-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2013. 14.International Sculpture Symposium
23-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2013. The 2. International Sculpture Symposium Organized
24-) SERGİLER/Uluslararası Sergiler /. 2013. Heykel
25-) Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş. 2012. Ways of Life
26-) Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş. 2007. H.A.D I

(S-8-Eski) Yarışma seçici kurullarında (öğrenci yarışmaları hariç) görev

1-) SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda /. 2013. Tatihten günümüze Ordu’lu şehitlerimiz Anıt proje yarışması

Verdiği Dersler

HYK 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

HYK 5504 2019-2020 Bahar

Çevresel Sanat ve Kamusal Alan

HYK 5701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

HYK2006 2019-2020 Bahar

Heykel Atölyesi II

HYK2504 2019-2020 Bahar

Sanat ve Teknoloji

HYK3004 2019-2020 Bahar

Desen VI

SST 5502 2019-2020 Bahar

Kamusal Çevre ve Sanat II

HYK 5099 2019-2020 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

HYK2001 2019-2020 Güz

Heykel Atölyesi I

HYK3003 2019-2020 Güz

Desen V

HYK3505 2019-2020 Güz

Terrakota Heykel

HYK4001 2019-2020 Güz

Yüzey Tasarımı ve Rölyef

HYK2006 2018-2019 Bahar

Heykel Atölyesi II

HYK3004 2018-2019 Bahar

Desen VI

SST 5502 2018-2019 Bahar

Kamusal Çevre ve Sanat II

HYK2001 2018-2019 Güz

Heykel Atölyesi I

HYK3003 2018-2019 Güz

Desen V

HYK3505 2018-2019 Güz

Terrakota Heykel

HYK4001 2018-2019 Güz

Yüzey Tasarımı ve Rölyef

SST 5501 2018-2019 Güz

Kamusal Çevre ve Sanat I