Personel

Araş.Gör.Dr. CANER AKBABA
Araş.Gör.Dr.
Caner Akbaba
@ E-posta
canerakbaba@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5030

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Muhasebe Ve Finansman Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Muhasebe Ve Finansman Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) 06.07.2009

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (İngilizce) /Muhasebe Finansman (İngilizce) 20.07.2012

Doktora

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (İngilizce) /Muhasebe Finansman (İngilizce) 16.07.2020

Yayin Bilgileri

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Turan İçke Başak, Akbaba Caner, 2015. Islamic Pension Funds Performance in Turkey . European Scientific Journal

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Oran Jale, Aytürk Yusuf, Akbaba Caner, 2013. İlk Halka Arz Bilmecesi Türk Sermaye Piyasasından Güncel Bulgular. Bankacılar Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Aytürk Yusuf, Akbaba Caner, 2014. Denetimde Örnekleme Parasal Birim Örneklemesi ve Bir Uygulama. İç Denetim Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Akbaba Caner, Turan İçke Başak, 2015. Islamic Pension Funds Performance in Turkey. 3rd Global Academic Meeting, GAM 2015
2-) Yanık Serhat, Aytürk Yusuf, Akbaba Caner, Kilimci Erkan, 2012. Türk Sermaye Piyasalarında Yeni Bir Yapılandırılmış Finansal Ürün Turbo Sertifikalar. Marmara Üniversitesi 11. Uluslararası Finans Sempozyumu

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) İbiş Cemal, Akbaba Caner, 2020. Quality of Goodwill Impairment Test with the Evidence from Borsa Istanbul. 32nd EBES Conference
2-) Oran Jale, Aytürk Yusuf, Akbaba Caner, 2012. Initial Public Offerings Puzzle In Istanbul Stock Exchange. EBES 2012 Warsaw Conference

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yüksel Mermod Aslı, Yanık Serhat, Aytürk Yusuf, Akbaba Caner, 2013. Türk Ticari Bankalarında Coğrafi Çeşitlendirme Ve Performans Arasındaki İlişki. Muğla Üniversitesi 17. Ulusal Finans Sempozyumu

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Kayıhan Burak, Tepeli Yusuf, Akbaba Caner, 2019. Recent Economic Approaches Financial Corporate Policy/Detecting the Effect of Company Characteristics on Earnings Management:A Research on BIST 50 Companies. Yayın Evi: IJOPEC Publication Limited Editör Adı: ÇOBAN Serap, DALPOUR S.Waleck, MARANGOZ Cumali, BULUT Emre

(D-7) Ulusal indekslerde taranan yurtiçi hakemli dergilerde yardımcı editörlük, misafir editörlük yada yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi.

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) İlk Halka Arz Bilmecesi Türk Sermaye Piyasasından Güncel Bulgular - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Islamic Pension Funds Performance in Turkey - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Islamic Pension Funds Performance in Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) İlk Halka Arz Bilmecesi Türk Sermaye Piyasasından Güncel Bulgular - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
5-) Türk Sermaye Piyasalarında Yeni Bir Yapılandırılmış Finansal Ürün Turbo Sertifikalar - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Türk Sermaye Piyasalarında Yeni Bir Yapılandırılmış Finansal Ürün Turbo Sertifikalar - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . 2214 A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı. 2016
2-) Kurum Adı: . Finans Alanında En İyi Yüksek Lisans Tezi Yarışması. 2013

Verdiği Dersler

BUS1807 2020-2021 Güz

General Accounting I