Personel

Doktor Öğretim Üyesi CERAY ALDEMİR
Doktor Öğretim Üyesi
Ceray Aldemir
@ E-posta
cerayaldemir@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5654

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü / Yönetim Bilimleri Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü / Yönetim Bilimleri Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi 16.06.2006

Yüksek Lisans

University of Manchester, Manchester Business School, Public Administration 17.09.2010

Doktora

University of Manchester, Manchester Business School, People, Management and Organization 16.05.2014

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Aldemir Ceray, Yazıcı Nusret, Uçma Uysal Tuğba, 2017. Yakınsama mı Ayrışma mı? Kamu MuhasebeSisteminin Dönüşümü: İDT Örneği. Amme İdaresi Dergisi

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Uçma Uysal Tuğba, Aldemir Ceray, 2018. DİJİTAL KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİ VE BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİSİ. MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI DERGİSİ
2-) Gezgüç Gözde Müşerref, Aldemir Ceray, Uzun Turgay, 2015. 6360 SAYILI KANUN ve MUĞLA ÖRNEĞİ. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
3-) Aldemir Ceray, 2015. A COMPARATIVE ANALYSIS OF LOCAL GOVERNMENT REFORM PROCESSES IN THE UNITED KINGDOM AND TURKEY. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Aldemir Ceray, 2018. Educational Governance in Turkey: From the view of New Public Management and New Social Movement Theories. Gaziantep University Journal of Social Sciences
2-) Aldemir Ceray, Uçma Uysal Tuğba, 2018. Üniversite Sanayi İşbirliğinde Ticaret ve Sanayi Odalarının Rolü: Bir Yönetişim Modeli Olarak MUTSO Akademi. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
3-) Aldemir Ceray, Şen Eyüp, 2018. YEREL YÖNETİMLERDE DENETİM VE İYİ YÖNETİŞİM İLİŞKİSİ MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ. Ombudsman
4-) Aldemir Ceray, Budak Canan, 2018. Cam Tavanı Kırmak: Parlamentoda Cinsiyet Kotası. Eğitim, Bilim, Toplum Dergisi
5-) Aldemir Ceray, Hameş Özge, 2018. Katılımcı Yönetim ve Avustralya Seçim Sistemi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Aldemir Ceray, 2016. BESERİ BİLİMLER FELSEFESİNDE ANTİNATURALİST YAKLAŞIMIN ELEŞTİREL TEMELLERİNİN ANALİZİ. Uluslararası Yönetim Ekonomi Siyaset Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Aldemir Ceray, Şen Eyüp, 2019. TÜRKİYE’NİN ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİSİNDE SİBER GÜVENLİK YÖNETİŞİMİ. 13.ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU (KAYSEM13)
2-) Uçma Uysal Tuğba, Aldemir Ceray, Kurt Ganite, 2017. “Hesaplanabilir Hale Getirme” Kavramının Kamu Kurumlarının Şeffaflığındaki Önemi. 3RD INTERNATIONAL CONGRESS ONPOLITICAL, ECONOMIC AND SOCIALSTUDIES
3-) Aldemir Ceray, Uçma Uysal Tuğba, 2017. Gelişmekte Olan Ülkelerde Çok Düzeyli Yönetişim Kavramı ve Uygulanabilirliği. 3RD INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIALSTUDIES
4-) Aldemir Ceray, Şahin Dilara, 2017. DİJİTAL ÇAĞ YÖNETİŞİMİ KAVRAMININ KARŞILAŞTIRMALI LİTERATÜR ANALİZİ. 15. ULUSLARARASI kAYFOR
5-) Aldemir Ceray, Uzun Turgay, Denizelli Şeniz, 2017. SIĞINMACILAR ve YEREL YÖNETİMLER MUĞLA?NIN GÖÇYÖNETİŞİMİ DENEMESİ. 11. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM 11)
6-) Uzun Turgay, Aldemir Ceray, Gezgüç Gözde Müşerref, 2017. Yerel Yöneticiler Gözünden 6360 Sayılı KAnun ve Muğla Örneği. 14. ULUSLARARASIKAYFOR
7-) Aldemir, C., 2015. İyi Yönetişimden Direnen Yönetişime Muğla Kent Konseyi Kadın Meclisleri Örnek Olayı. 5. Uluslararası Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Konferansı, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitim Merkezi, KKTC, Gazimağusa
8-) Aldemir, C., 2013. Educational Governance and Islamic Social Movements . Uluslararası XI. Kamu Yönetimi Forumu, 19 Mayıs Universitesi, Samsun
9-) Aldemir, C., 2012. The Role of the Main Islamic Groups on Educational Policy in New Public Management Age (since 1980) in Turkey . International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2012: 5. Uluslararası Egitim, Araştırma ve Yenilik Konferansı), İspanya-Madrid
10-) Aldemir, C., 2011. From the view of Education Policy A Literature Review of New Public Management and New Social Movement Theory . Doctoral Research Conference, Manchester Business School

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Şen Eyüp, Aldemir Ceray, 2018. YEREL YÖNETİMLERDE DENETİM VE İYİ YÖNETİŞİM İLİŞKİSİ: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ. 12. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Aldemir Ceray, Atağan Gülşah, 2018. BİR ENTELEKTÜEL GÖÇÜN ANATOMİSİ: FRİTZ NEUMARKTÜRK KAMU MALİ YÖNETİMİNİN ve DEVLET MUHASEBE SİSTEMİNİN İNŞASI. Uluslararası Muhasebe Konferansı - MÖDAV
2-) Gezgüç, G.M., Uzun, T., Aldemir, C., 2015. 6360 Sayılı Kanun ve Muğla Örneği. XIII. Kamu Yönetimi Forumu, Selçuk Üniversitesi, Konya

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Aldemir Ceray, Uçma Uysal Tuğba, 2018. 4. ve 8. Kalkınma Planlarında Kırsal Turizm ve Kalkınma Konularının Ele Alınış Biçimleri. 2. International Rural Tourism and Development Congress
2-) Uçma Uysal Tuğba, Aldemir Ceray, 2018. Kırsal Turizmin Yerel Yönetimlerde Kalkınma Aracı Olarak Kullanılması. 2. International Rural Tourism and Development Congress
3-) Uçma Uysal Tuğba, Aldemir Ceray, 2018. Risk Based Internal Control in Local Governments: The Evaluation of COSO Framework. 1st International Congress of Political, Econmical and Financial Analysis – PEFA
4-) Aldemir Ceray, Uçma Uysal Tuğba, 2018. The APPLICATION OF CONTINUOUS AUDITING IN PUBLIC ORGANISATIONS AS A TOOL FOR GOOD GOVERNANCE. 1st International Congress of Political, Econmical and Financial Analysis – PEFA

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Aldemir Ceray, 2019. SOSYAL, BEŞERİVE İDARİ BİLİMLERALANINDA ARAŞTIRMAVE DEĞERLENDİRMELERCİLT 1/Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Yerel Yönetişim. Yayın Evi: GECE AKADEMİ Editör Adı: Prof. Dr. Orhan ÇOBAN, Doç. Dr. Ali ERBAŞI, Doç. Dr. Enderhan KARAKOÇ, Prof. Dr. Fehmi KARASİOĞLU
2-) Aldemir Ceray, Uçma Uysal Tuğba, 2017. ACCOUNTING/Public Accounting Reform from Institutional Theory Perspectives: Case of Turkey. Yayın Evi: Intech Publications Editör Adı: SONER GÖKTEN

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Aldemir Ceray, Uçma Uysal Tuğba, 2018. Financial Sustainability and Intergenerational Equity in Local Governments/The Potential Correlation Between Organizational Structure and Financial Sustainability in Turkish Local Government: The Case of Mugla Municipalities. Yayın Evi: IGI Global Editör Adı: Manuel Pedro Rodríguez Bolivar and María Deseada López Subires
2-) Aldemir Ceray, 2018. Disiplinlerarası Bakış Açısı İle YÖNETİŞİM İçinde Tugba Ucma Uysal and Ganite Kurt (editörler). (2018). Disiplinlerarası Bakış Açısı İle YÖNETİŞİM, Gazi Kitabevi, Ankara./Kamuda Kurumsal Yönetişim Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme,. Yayın Evi: Gazi Kitabevi Editör Adı: Ucma Uysal Tuğba, Kurt Ganite
3-) Aldemir Ceray, Uçma Uysal Tuğba, 2017. ACCOUNTING AND CORPORATE REPORTING -TODAY AND TOMORROW/Public Accounting Reform from Institutional TheoryPerspectives: Case of Turkey. Yayın Evi: Intech Editör Adı: Gökten, Soner

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (YEAD). 2015. Hakemlik Sayısı: 2
2-) Eğitim Bilim Toplum. 2015. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Ombudsman Akademik. 2019. Hakemlik Sayısı: 2
2-) SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ. 2017. Hakemlik Sayısı: 1

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ.

(D-8) Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2018. Multi-Level Governance in Developing Economies.

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2019. The Concept Of Development : An Interdisciplinary Approach.

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Financial Sustainability and Intergenerational Equity in Local Governments/The Potential Correlation Between Organizational Structure and Financial Sustainability in Turkish Local Government: The Case of Mugla Municipalities - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
2-) ACCOUNTING/Public Accounting Reform from Institutional Theory Perspectives: Case of Turkey - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Financial Sustainability and Intergenerational Equity in Local Governments/The Potential Correlation Between Organizational Structure and Financial Sustainability in Turkish Local Government: The Case of Mugla Municipalities - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
2-) Cam Tavanı Kırmak: Parlamentoda Cinsiyet Kotası - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) DİJİTAL KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİ VE BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİSİ - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
4-) 6360 SAYILI KANUN ve MUĞLA ÖRNEĞİ - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 8
5-) Educational Governance in Turkey: From the view of New Public Management and New Social Movement Theories - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Yakınsama mı Ayrışma mı? Kamu MuhasebeSisteminin Dönüşümü: İDT Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
2-) DİJİTAL KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİ VE BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİSİ - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Gelişmekte Olan Ülkelerde Çok Düzeyli Yönetişim Kavramı ve Uygulanabilirliği - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 4

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Cam Tavanı Kırmak: Parlamentoda Cinsiyet Kotası - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) DİJİTAL KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİ VE BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİSİ - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) 6360 SAYILI KANUN ve MUĞLA ÖRNEĞİ - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(G-2) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Uluslararası iş ortamında kültürler arası yetkinliğin arttırılmasına yönelik bir yetişkin eğitimi projesidir. . Proje Türü: AB. Intercultural Competence Development for International Business Environment. 2019--1
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: KOBİ'lerde dijital yetkinliklerin mentörlük metoduyla geliştirilmesi.. Proje Türü: AB. Heroes of SMEs: Developing Unique Mentoring Skills and Techniques. 2019--1
3-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Yüksek öğretimde Akademik ve İdari Personel İçin Rehber. Proje Türü: AB. Academic Hospitality For International Students In Higher Education: Building Guidelines For Academic And Non-Academic Staff. 2019--1
4-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: http://suscof.com/. Proje Türü: AB. Assessing and Changing Adults’s Behaviour on SUStainable COnsumption of Food (SUSCOF). 2018--1
5-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: http://eco-mode-project.eu/?lang=tr. Proje Türü: AB. Fostering Eco-Innovative Business Model Development in SMEs(ECOMODE). 2018--1
6-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: http://redcybersg.co.nf/ . Proje Türü: AB. Reducing The Cyber Security Management Skills Gap in SMEs (REDCYBERSG). 2018--1

(I-13) Bölüm başkan yardımcılığı ve anabilim dalı başkanlığı (her yıl için)

1-) Bölüm Başkan Yardımcılığı. Türkiye. . 2017

Verdiği Dersler

KAY 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

KAY 5090 2020-2021 Güz

Seminer

KAY 5503 2020-2021 Güz

Sivil Toplum Demokratikleşme Yönetişim

KAY 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6517 2020-2021 Güz

Türkiye’de Devlet ve Anayasa

KAY 6701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

KAY3513 2020-2021 Güz

Kamu Politikaları

PAD1805 2020-2021 Güz

Basic Principles of Law

KAY 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

KAY 5518 2019-2020 Bahar

Yeni Toplumsal Hareketler

KAY 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 5703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KAY3510 2019-2020 Bahar

Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi

PAD1804 2019-2020 Bahar

Political Science

ECO3513 2019-2020 Güz

Global Governance

KAY 5503 2019-2020 Güz

Sivil Toplum Demokratikleşme Yönetişim

KAY 6517 2019-2020 Güz

Türkiye’de Devlet ve Anayasa

KAY4501 2019-2020 Güz

Kamu Yönetiminde Etik

PAD1805 2019-2020 Güz

Basic Principles of Law

KAY 5518 2018-2019 Bahar

Yeni Toplumsal Hareketler

KAY3510 2018-2019 Bahar

Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi

PAD1804 2018-2019 Bahar

Political Science

ECO3513 2018-2019 Güz

Global Governance

KAY 5503 2018-2019 Güz

Sivil Toplum Demokratikleşme Yönetişim

KAY 7503 2018-2019 Güz

Sivil Toplum Demokratikleşme Yönetişim

KAY4501 2018-2019 Güz

Kamu Yönetiminde Etik

PAD1805 2018-2019 Güz

Basic Principles of Law