Personel

Doktor Öğretim Üyesi CEREN UĞUZ GENÇER
Doktor Öğretim Üyesi
Ceren Uğuz Gençer
@ E-posta
cerenuguz@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 4869

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Anatomi Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Anatomi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi 2007

Doktora

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi anatomi Anabilim Dalı 17.11.2011

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Desdicioğlu Raziye, Uğuz Gençer Ceren, Desdicioğlu Kadir, Sulak Osman, Malas Mehmet Ali, 2017. Radiological Investigation and Clinical Evaluation of the Morphometric Development of the Forearm in Human Fetuses. ınt j morphol
2-) Desdicioğlu Raziye, Uğuz Gençer Ceren, Desdicioğlu Kadir, Sulak Osman, Malas Mehmet Ali, 2016. A Radiological Investigation on the Hand Development in HumanFetuses Throughout the Fetal Period and an Evaluation Performedin Terms of its Clinical Importance Hand Development. Int. J. Morphol.
3-) Tetiker Hasan, Koşar Mehmet İlkay, Çullu Neşat, Şahan Murat, Uğuz Gençer Ceren, Derin Serhan, 2016. Pneumatization of crista galli in Pre-adult and Adult Stages. International Journal of Morphlogy
4-) Desdicioğlu Kadir, Uğuz Gençer Ceren, Candan Büşra, Koyuncu Esra, Malas Mehmet Ali, 2015. A STUDY ON THE STRUCTURE AND MORPHOLOGİC DEVELOPMENT OF CALCANEAL TENDON AND TRİCEPS SURAE MUSCLE İN HUMAN FETUSES DURİNG THE FETAL PERİOD AND THE EVALUATİON OF CLİNİCAL İMPORTANCE OF CALCANEAL TENDON. INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY
5-) Desdicioğlu Kadir, Uğuz Gençer Ceren, Koyuncu Esra, Candan Büşra, Malas Mehmet Ali, 2015. ANATOMY AND VARIATIONS OF PLANTARIS MUSCLE IN FETUSES. JOURNAL OF THE ANATOMICAL SOCIETY OF INDIA
6-) Esenlik, E., Şener, E.H., Yılmaz, H.H., Uğuz, C., Malas, M.A., 2013. Morphometric Evaluation of Craniofacial and Alveolar Arch Structures in Anencephalic Human Fetuses: A Cadaveric Study. . Cleft Palate Craniofac J
7-) Desdicioğlu Kadir, Bozkurt Kemal Kürşat, Uğuz Gençer Ceren, Şener Emine Hilal, Malas Mehmet Ali, 2012. MORPHOMETRIC DEVELOPMENT OF SPHINCTER OF ODDI IN HUMAN FETUSES DURING FETAL PERIOD: MICROSCOPIC STUDY. Balkan Medical Journal

(A-9) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Koşar Mehmet İlkay, Tetiker Hasan, Uğuz Gençer Ceren, Balcı Yasemin, Şahan Murat, 2015. A VARIATION OF THE THYROID CARTILAGE ABSENCE OF LEFT SUPERIOR CORNU. CUMHURIYET MEDICAL JOURNAL
2-) Desdicioğlu Kadir, Şener Emine Hilal, Uğuz Gençer Ceren, Malas Mehmet Ali, 2011. İntramuskuler Seyredenİki Farklı Nervus Suralis Olgusu. Türkiye Klinikleri J Neur

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Uğuz Gençer Ceren, 2018. TEACHING AND DURATION OF ANATOMY IN MEDICAL SCHOOLS OF TURKEY. 4th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS
2-) Dere Yelda, Uğuz Gençer Ceren, 2018. TIP FAKÜLTELERİNDE PATOLOJİ EĞİTİMİ. 4. uluslararası çağdaş eğitim araştırmaları kongresi
3-) Uğuz Gençer Ceren, 2018. EVALUATION OF ANATOMY EDUCATION BY STUDENTS IN NURSERY AND PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION. 1st International Health Sciences and Life Congress Burdur/TURKEY
4-) Koşar Mehmet İlkay, Uğuz Gençer Ceren, Tetiker Hasan, 2018. Absence of horızontal fıssure of rıght lung. Mehmet İlkay KOŞAR, Ceren UĞUZ GENÇER, Hasan TETİKER. 1st International Health Sciences and Life Congress.02-05 May 2018 Burdur/TURKEY

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Uğuz Gençer Ceren, 2018. IS FIXATION AWAY FROM CARCINOGENESIS POSSIBLE?. 1st International Health Sciences and Life Congress02-05 May 2018 Burdur/TURKEY

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Malas, M.A., Uzun, A., Uğuz, C., Şener, E.H., 2011. Effects of the maternal obesity on the prenatal and postnatal development" Malas MA, Uzun A, Uğuz C, Şener EH Joint Meeting of Anatomical Societies. Joint Meeting of Anatomical Societies
2-) Şener, E.H., Uğuz, C., Uzun, A., Ceyhan, N., Malas, M.A., Gültekin, F., 2011. İnvestigation of effects of artifical food colorings exposed during prenatal period on the postnatal morphometric development” Şener EH, Uğuz C, Uzun A, Ceyhan NM, Malas MA,Gultekin F. F Joint Meeting of Anatomical Societies
3-) Desdicioğlu, K., Bozkurt, K., Uğuz, C., Evcil, E.H., Malas, M.A., 2011. “Morphometric Development of Sphincter of Oddi in Human Fetuses During Fetal Period: Microscopic Study.” Desdicioğlu K, Bozkurt KK, Uğuz C, Evcil EH, Malas MA . Joint Meeting of Anatomical Societies
4-) 2010. "Anensefalik Olan İnsan Fetuslerinde Kraniyofasiyal ve İntraoral Yapılar: Bir Kadavra Çalışması" Esenlik E, Şener EH, Yılmaz HH, Uğuz C, Malas MA 12. Uluslararası Türk Ortodonti derneği Kongresi . 12. Uluslararası Türk Ortodonti derneği Kongresi

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Uğuz Gençer, C., Malas, M.A., Şener, E.H., Çetin, M., Sulak, O., 2012. "Evaluation of Morphometric Development of Intracranial Part of Central Nervous System During Fetal Period via Magnetic Resonance İmaging" Uğuz C, Malas MA, Sener E, Çetin M, Sulak O.. 14. Ulusal Anatomi Kongresi

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Uğuz Gençer Ceren, Küçük Mert, 2017. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Döenm I Öğrencilerinin Eğitim-Öğretim Memnuniyet Düzeyi. Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu
2-) Uğuz Gençer Ceren, Dere Yelda, Tetiker Hasan, Küçük Mert, Pıçakçıefe Metin, Koşar Mehmet İlkay, 2017. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi Öğrencilerinin İngilizce eğitiminden Beklentileri. Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Deliktaş, H., Tetiker, H., Çetinkaya, M., Şahin, H., Uğuz, C., 2012. Muğla İlköğretim Okullarına Devam Eden Erkek Öğrencilerde Dış Genital Organ Prevalansı. 1. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi
2-) Desdicioğlu, K., Evcil, E.H., Uğuz, C., Malas, M.A., 2010. İntramuskuler Seyreden İki Farklı Nervus Suralis Olgusu" Desdicioğlu K, Evcil EH, Uğuz C, Malas MA . 9. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Dinçoğlu, A.H., Uğuz Gençer, C., Gülay, M.Ş., Gülle, K., Keçeci, M., Konak, Ş., Kuş, M., Öğüt, S., Polat, G., Polat, M., Soyöz, M., Sucaklı, M.B., Şener, E.H., Yasan, H., 2015. Hastalıklar Bilgisi Ders Kitabı. Yayın Evi: Dünya Tıp Kitabevi Editör Adı: Mümin Polat, Mehmet Şükrü Gülay

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Cumhuriyet Science Journal. 2017. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) A VARIATION OF THE THYROID CARTILAGE ABSENCE OF LEFT SUPERIOR CORNU - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Morphometric Evaluation of Craniofacial and Alveolar Arch Structures in Anencephalic Human Fetuses: A Cadaveric Study. - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) MORPHOMETRIC DEVELOPMENT OF SPHINCTER OF ODDI IN HUMAN FETUSES DURING FETAL PERIOD: MICROSCOPIC STUDY - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) MORPHOMETRIC DEVELOPMENT OF SPHINCTER OF ODDI IN HUMAN FETUSES DURING FETAL PERIOD: MICROSCOPIC STUDY - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) A STUDY ON THE STRUCTURE AND MORPHOLOGİC DEVELOPMENT OF CALCANEAL TENDON AND TRİCEPS SURAE MUSCLE İN HUMAN FETUSES DURİNG THE FETAL PERİOD AND THE EVALUATİON OF CLİNİCAL İMPORTANCE OF CALCANEAL TENDON - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
2-) MORPHOMETRIC DEVELOPMENT OF SPHINCTER OF ODDI IN HUMAN FETUSES DURING FETAL PERIOD: MICROSCOPIC STUDY - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) ANATOMY AND VARIATIONS OF PLANTARIS MUSCLE IN FETUSES - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(I-14) Azami ders saati dışında verilen dersler (her yarıyıl için ders başına) (toplamda yıllık 30 puanı geçemeyecek şekilde)

1-) . . . 2019
2-) . . . 2018

(I-9) Alanı ile ilgili kurum içi yada kurumdışı komisyon veya kurullarda görev yapmak (her yıl için )

1-) Dönem I Koordinator Yardımcılığı. . . 2019
2-) Dönem 1 Koordinator Yardımcılığı. . . 2018

Verdiği Dersler

HEM1001 2020-2021 Güz

Anatomi

HEM1001 2018-2019 Güz

Anatomi